Anda di halaman 1dari 2

CATDRA DE TIINE TEHNICE

ARHI - ECO TECH


ARHITECTURA ECOLOGICA
PROIECT OPTIONAL AN 5, INDRUMTOR, CONF. DR. ARH. MIHAI OPREANU, opreanu.m@ ma!".#om TEMA$CADRU E%TE CONINUT &N FIA DI%CIPLINEI, pe '!(e UAUIM, un)e 'e a*"a '! )o#umen(a(!e, +!+"!o ra*!e or!en(a(!,a e(#. %TUDENII -OR PROPUNE FIECARE %U.IECTUL CONCRET, CU ACORDUL INDRUMATORILOR / CLDIRE, FUNCIUNE, AMPLA%AMENT, TEMA CONCRETA DE PROIECTARE $ %E POATE LUCRA &N COLECTIPROPUNERI DE SUBIECTE : $ PO%I.IL %U.IECT PENTRU DIPLOM $ CONCUR%UL I%O-ER 0123 4,e)e5! 666.!'o,er.ro7 $ ORICE CLDIRE NOU CU PERFORMANE ECOLO8ICE %EMNIFICATI-E, #u o #omp"e9!(a(e 'u*!#!en(a pen(ru un pro!e#( )e a#ea'(a amp"oare 420 'ap(aman!7 $ INTER-ENIE PE CLDIRE E:I%TENT, CU %COPUL OPTIMI;RII PERFORMANEI ECOLO8ICE $ INTER-ENIE PE O.IECTI- DE PATRIMONIU 4CON%TRUCTIE I%TORICA %AU -ERNACULARA, %IT ARHEOLO8IC, RUINE e(#7 %U.IECTE CONCRETE RECOMANDATE 4propu'e7 $ AN%AM.LUL ARHEOLO8IC DIN .A%ARA.I 4MURFATLAR7 $ CURTEA -ECHE DIN .UCURE%TI $ U;INELE FORD )!n .u#ure'(! $ HALA MATACHE, HALELE CENTRALE DIN PIATA MARE )!n .u#ure'(! 4pro!e#( u(op!#, )e #e nu...7 $ TEATRU ECOLO8IC...<<< 4'pa(!! pen(ru 'pe#(a#o"7 !n #"a)!re noua 'au !n 'pa(!! e9!'(en(e DE -A;UT / .I.LIOTECA DIN HEL%IN=I, #on#ur' Si alte subiecte PE VAL PRO8RAM / ETAPA 2 / > %APTAMANI / )o#umen(are, 'u+!e#(, (ema #on#re(a, pro!e#( prea"a+!" 4'(u)!u )e *e?a+!"!(a(e7@ 'e ,a pre)a, pre?en(a '! 'u'(!ne !n a(e"!er, '! 'e ,a no(a ETAPA a 0$a / A %APTAMANI / Pro!e#( TeBn!#, )o#umen(a(!e pen(ru au(or!?a(!e )e #on'(ru#(!e 4)o'ar par(!a"7, )e(a"!! )e e9e#u(!e #ara#(er!'(!#e