Anda di halaman 1dari 11

HAIWAN YANG MEMPUNYAI SAYAP BOLEH TERBANG

TEORI AUSUBEL
Teori pembelajaran yang memberi penekanan kepada resepsi yang bermakna.
Konsep utama ialah pembelajaran bermakna dihasilkan berasaskan pengalaman / ilmu yang sedia ada pelajar. Mengintegrasikan maklumat yang tersusun secara logikal dalam bentuk terakhir, dengan pengalaman / ilmu yang sedia ada melalui kaedah pengelola awal dan pembelajaran induktif dan deduktif

Pembelajaran bermakna ialah suatu proses di mana pelajar sendiri mempunyai kesedaran dan tujuan dalamnya serta bahan-bahan pembelajaran yang dipelajari adalah berguna untuknya. Sekiranya pelajar bertujuan untuk menghafaz sahaja, hasil pembelajarannya akan berupa hafalan dan tidak bermakna (Ausubel, 1961)

TEORI PEMBELAJARAN AUSUBEL


Memperolehi maklumat Resepsi Pembelajaran penemuan Teknik hafazan Bahasa dan Pembelajaran bermakna (melalui) Pengelola awal Pembelajaran Induktif & Deduktif

Perbandingan

Ekspositori

PRINSIP-PRINSIP PENGGUNAAN STRATEGI PENGAJARAN DEDUKTIF

Menentukan objektif
Menyedia masalah/hipotesis Mengemukakan masalah/hipotesis Mengingat kembali teori/prinsip yang berkaitan

Peringkat 1 (Perancangan)

Menyediakan generalisasi/prinsip/teori
Menyediakan ABM

Peringkat 2 (Pendedahan)

Menghuraikan konsep generalisasi/prinsip/teori

Mengaitkan masalah/hipotesis dengan prinsip/hipotesis yang diketahui


Membuktikan hipotesis Membentuk kesimpulan baru Membuat kesimpulan kognitif

Peringkat 3 (Aplikasi)

Mengaplikasikan prinsip/generalisasi/teori pada masalah yang dikemukakan

Peringkat 4 (Pembentukan) (Kesimpulan)

Menerangkan kesimpulan baru

Peringkat 5 Penutup (Pengukuhan)

Membuat kesimpulan sosial Memberi aktiviti susulan

Mengajar konsep, prinsip dan hukum yang baru dengan mengaitkan konsep, prinsip dan hukum yang sedia ada. Menggunakan pengelola awal sebagai motivasi pembelajaran di peringkat permulaan.

Mengajar konsep, prinsip dan hukum dengan pendekatan induktif, deduktif ataupun pendekatan gabungan kedua-duanya.

Menggunakan pembelajaran resepsi yang bermakna dengan menyusun isi pelajaran secara sistematik dan berperingkat supaya pelajar dapat mengikutinya secara berkesan. Menggunakan contoh-contoh khusus tetapi berkaitan untuk pembelajaran secara induktif dan bimbang pelajar membuat generalisasi, konsep, prinsip atau hukum dengan tepat.

Menggunakan konsep, prinsip atau hukum yang telah dipelajari untuk pembelajaran secara deduktif dan membimbing pelajar mengaplikasinya dalam contoh-contoh khusus atau membentuk konsep, prinsip atau hukum yang baru.
Membimbing pelajar membuat diskrimkinasi melalui perbandingan ciri-ciri persamaan dan perbezaan di antara perkara atau konsep yang dipelajari.

MEMBANGKITKAN KESEDIAAN BELAJAR MEMPERSEMBAHKAN PENGELOLA AWAL

PERHUBUNGAN KONSEP PEMBEZAAN PROGRESIF

PENYESUAIAN SECARA INTEGRASI

SEKIAN, TERIMA KASIH