Anda di halaman 1dari 5

KONFRONTASI Definisi: Konfrontasi adalah kontradiksi antara kata-kata klien dengan tindakan klien.

Konfrontasi merupakan satu kemahiran yang membolehkan kaunselor untuk !" menunjukkan percanggahan mesej kepada klien. Menurut Patterson & Welfel (2

kemahiran konfrontasi merupakan satu kemahiran yang yang paling kontro#ersial kerana secara terminologinya ia merujuk kepada konflik atau serangan terhadap percanggahan yang nyata. Tujuan: Membantu klien melihat pandangan baru dengan melihat dirinya secara mendalam dan mengurangkan $blind spot% pada diri. Menimbulkan kesedaran kepada klien tentang perasaan" sikap" kepercayaan dan perlakuan yang tidak seimbang. Menyedarkan indi#idu tersebut sama ada tingkah lakunya menggalakkan atau menghalang perhubungan interpersonalnya. Sesuai digunakan apabila: &ubungan terapeutik ataupun hubungan yang baik telah terbentuk antara kaunselor dan klien sebelum melakukan konfrontasi untuk menggelakkan klien merasa terancam dan timbul ketidakselesaan pada klien. Memberi kebaikan kepada klien untuk menangani sesuatu isu. Pelanggan bersedia untuk membincangkan isu-isu yang lebih mendalam. 'erdapat perbe(aan antara matlamat yang diingini pelanggan dan tingkah laku semasa. )enar-benar terdapat percanggahan dan perlu dilakukan konfrontasi. Maknanya" lakukan konfrontasi bila benar-benar perlu dilakukan. Penggunaan yang tidak sesuai apabila: *ada menuduh atau pertentangan. 'erlalu a+al dalam hubungan boleh menyebabkan klien menamatkan hubungan terapeutik. ,pabila pelanggan sudah dalam keadaan gelisah dan rasa terancam. Penggunaan konfrontasi yang berlebihan boleh me+ujudkan perdebatan. -igunakan sebagai meletakkan kesalahan atau penghakiman kepada klien. 1

Ci i-!i i k"nf "ntasi: #$ Te dapat pe !angga%an anta a apa yang dipe katakan "le% klien tentang di inya dengan apa yang dilakukannya$ Contoh: Klien mungkin menceritakan kepada kaunselor yang dia berharap dapat masuk universiti dan menjadi seorang yang profesional serta disanjung ramai, tetapi hingga kini dia masih belum menyiapkan tugasan yang diberikan. K"nf "ntasi kaunsel" : ./aya rasa agak keliru. ,nda berharap dapat masuk uni#ersiti dan kemudian dapat menjadi seorang profesional yang disanjung ramai" tetapi sehingga kini anda masih tidak berusaha bersungguh-sungguh membuat tugasan yang diberikan. Mungkin anda boleh memberitahu saya bagaimana anda boleh mencapai cita-cita anda itu01 &$ Te dapat pe !angga%an di anta a apa yang dipe katakan pada satu 'asa dengan apa yang dikatakan pada 'asa yang lain$ Contoh: Di awal sesi, klien mungkin menceritakan yang dia sangat berminat dengan pekerjaan yang dilakukannya sekarang. Dia juga berasa sangat bangga kerana mendapat pekerjaan tersebut. Tetapi apabila sesi penerokaan dijalankan, klien menyatakan rasa bosan dan benci dengan pekerjaan yang sedang dilakukannya dan dia merasakan pekerjaan itu menjadi satu beban kepadanya. ercanggahan terhadap perkara yang sama iaitu mengenai pekerjaan. !ula"mula klien menyatakan yang dia menyukai dan berbangga memiliki pekerjaan itu dan kemudian dia mengatakan bosan dan benci. Keadaan ini memberi pemahaman kepada kaunselor tentang perasaan sebenar klien. #al ini menunjukkan, klien sedang mengalami kekeliruan dari segi perasaan. $pabila kaunselor menggunakan kemahiran konfrontasi, klien akan mengenal pasti perasaan sebenarnya.

K"nf "ntasi kaunsel" : ./aya memerlukan sedikit penjelasan. /emasa a+al perbualan" a+ak ada menyatakan baha+a a+ak sangat suka dan bangga dengan kerja a+ak sekarang" tapi kini saya dengar a+ak membencinya dan mula berasa bosan. )olehkah a+ak terangkan dengan lebih lanjut mengenai perkara itu01 ($ Tingka% laku yang be tentangan dengan apa yang dikatakan$

Contoh: Klien mungkin bercerita tentang sesuatu perkara yang sedih seperti nasibnya yang malang tetapi dia kelihatan tersenyum semasa menceritakan kejadian tersebut. K"nf "ntasi kaunsel" : ./emasa saudari menceritakan kejadian malang yang menimpa saudari" saudari menyatakan saudari sangat sedih hingga ke hari ini. 'etapi saya lihat +ajah saudari gembira dan sempat tersenyum menceritakan perkara yang agak sedih. ,pakah sebenarnya yang saudari rasakan ketika ini01 )$ Pe asaan yang dilua%kan "le% klien tidak sa'a dengan apa yang dipe katakan$ Contoh: Klien menyatakan bahawa dia berasa geram, benci dan menyampah dengan sikap tunangnya. Tetapi klien juga turut menceritakan bahawa dia masih bersama"sama dengan tunangnya dan sering keluar. K"nf "ntasi kaunsel" : ./etelah beberapa lama saya mendengar cerita daripada saudari" saya agak keliru. Mulanya saudari kata saudari geram" benci dan menyampah dengan sikap tunang saudari malah semua perkara yang diceritakan semuanya cerita yang kurang baik. 'api dalam masa yang sama" saudari masih lagi sanggup berhadapan dengannya sehingga hari ini. )agaimana agaknya saudari0 )oleh puan saudari jelaskan dengan lebih lanjut0

*$ Pengala'an kaunsel" dengan klien be tentangan dengan apa yang dikatakan "le% klien 'engenai di inya$ Contoh: Klien mungkin menyatakan yang dia seorang yang menepati masa serta sangat mementingkan masa dalam setiap perkara yang dibuatnya. Tetapi apa yang dialami kaunselor ialah klien sering tidak menepati masa dan lewat datang apabila ada temu janji dengannya. K"nf "ntasi kaunsel" : .-alam sesi-sesi kita" saya dapat mengesan yang tuan sangat mementingkan masa dan suka jika orang dapat menepati masa dengan tuan. /aya mendapati tuan selalu tidak dapat datang pada masa yang telah kita sama-sama tetapkan. ,dakah tuan mempunyai apa-apa masalah dalam hal ini01 +$ ,enyatakan tentang tingka% laku klien yang didapati tidak sesuai sebagai 'aklu'at ta'ba%an 'engenai di i klien$ Contoh: Klien mungkin datang dan menyatakan bahawa rakan"rakannya tidak begitu suka dengannya walaupun dia cuba melayan dengan baik. Dia selalu ditinggalkan apabila rakan"rakannya keluar bersama"sama dan kadangkala dia berasa seperti disisihkan. %emasa sesi perhubungan kaunseling, kaunselor mendapati klien kerap ketawa serta terlalu kuat dan ini mungkin tingkah laku yang tidak disedari oleh klien yang membuatkan rakan"rakannya tidak selesa dengannya. Kaunselor haruslah memberikan maklumat ini kepada klien sebagai maklumat tambahan untuk klien lebih memahami dirinya. K"nf "ntasi kaunsel" : .,+ak menyatakan rakan-rakan sepejabat tidak sukakan a+ak" sehinggakan a+ak merasakan seperti disisihkan. /epanjang perhubungan saya dengan a+ak" saya dapati a+ak terlalu banyak keta+a dan terlalu kuat" ini mungkin satu faktor mengapa mereka rasa tidak selesa.1

-$ Pe !angga%an anta a dua kete angan lisan$

Contoh: Klien menyatakan bahawa dia tidak mempunyai apa"apa masalah dengan suaminya. Tetapi, klien juga memberitahu suaminya berasa marah terhadapnya. K"nf "ntasi kaunsel" : .'adi saya dengar puan menyatakan baha+a puan tidak mempunyai sebarang masalah dengan suami puan. 'api dalam masa yang sama" puan juga mengatakan baha+a suami puan marahkan puan. ,pakah sebenarnya yang berlaku01

Kesimpulannya" melalui kemahiran konfrontasi dapat menggalakkan klien melihat percanggahan atau ketidakselarasan dirinya dalam keadaan yang selamat dan tidak terancam. Pada masa yang sama" kaunselor memodelkan kepada klien bagaimana untuk $mencabar% orang lain secara asertif" berjaga-jaga dan mengandungi unsur-unsur ambil berat agar tidak tersalah tafsir. 2ni bermakna" konfrontasi tidak bererti mencabar klien dengan cara melemparkan penilaian kerana ini akan menjejaskan keberkesanan proses kaunseling sebaliknya dibentuk secara bernada tenang.

Anda mungkin juga menyukai