Anda di halaman 1dari 2

E_GC^4C +EEL- W-OU7 Og`

O) ^O- 1EUEO 4ljOC 4


W-ON):4> g4O7C7= ^}C^OO=- _
+O^^) 7 4N N-)lG` ^gg
168. Wahai sekalian manusia! makanlah dari apa Yang ada di bumi Yang halal lagi baik, dan janganlah kamu
ikut jejak langkah Syaitan; kerana Sesungguhnya Syaitan itu ialah musuh Yang terang nyata bagi kamu.

_UV4` VEE Og~-.-
E~O4-c- -4O4^ .OU
;47.= 4` N.OEO =UE-O +.-
g-jOONL) _E4O>4 O)
eEU 4p+O^:NC ^_
17. Perbandingan hal mereka (golongan Yang munafik itu) samalah seperti orang Yang menyalakan api; apabila
api itu menerangi sekelilingnya, (tiba-tiba) Allah hilangkan cahaya (yang menerangi) mereka, dan dibiarkannya
mereka Dalam gelap-gelita, tidak dapat melihat (sesuatu pun).

ElgO Ep) -.- 4EO4^
=U4:^- --E^) Ep)4
4g~-.- W-OU4u=- O)
U4-^- O> -g- lOg4
^_g
176. (segala balasan Yang buruk) itu adalah Dengan sebab Allah telah menurunkan Kitab Dengan mengandungi
kebenaran (tetapi mereka berselisih padanya); dan Sesungguhnya orang-orang Yang berselisihan mengenai
(kebenaran) kitab, itu sebenarnya mereka adalah Dalam keadaan berpecah-belah Yang jauh (dari mendapat
petunjuk hidayah Allah).

Og^4C 4g~-.- W-EON44`-47
E^^) NO;C^- +OO^1E^-4
C=^-4 N^e-4 /;_jO
;}g)` E4N ^}C^OO=-
+O+lg[4-;_ 7+UE 4pO)U^>
^_
90. Wahai orang-orang Yang beriman! Bahawa Sesungguhnya arak, dan judi, dan pemujaan berhala, dan
mengundi nasib Dengan batang-batang anak panah, adalah (Semuanya) kotor (keji) dari perbuatan syaitan. oleh
itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya.