Anda di halaman 1dari 18

Mind map

Topic 3 : kaedah komsas 3 pendekatan BI L 1 PENDEKATAN SEJARAH -terbentuk hasil teori bhw Karya sastera dilihat berdasarkan latarbelakang Sejarah zaman mempengaruhi : Jenis, persoalan , dan cara hasilan Cth berbezanya bentuk dan cara penghasilan karya zaman Sejarah Melayu dan hikayat pelayaran abdullah Karya sastera adalah himpunan rentetan peristiwa yg dialami watak. Cth karya novel jalinkan plot cerita secara kronologi , berbagai peristiwa berakhir dgn plot Jenis pendekatan PENDEKATAN sosiopsikologi dan emosi Reality kpd peranan sastera sbg cerminan sosiol Pengaruh kuat kepada psikologi emosi mas Hasil drp peristiwa sosial Pembentuk citarasa dan nilai dlm masyarakat. Pendekatan..melihat karya sastera sbg peristiwa yg dikaitkan dgn psikologi dan emosi masyarakat Pendek..kaji aspek naluri dan kejiwaan watak Deduktif dan analisis intrinsik Berdasarkan teori bahawa unsur enstrinsik sahaja bukanlah penyebab sesuatu karya sastera terhasil. Menurut pendek ini unsur intristik yg terdpt pada pengarang lebih penting Pedekatan ni membolehkan pel melihat karya sastera secara objektif dan analitik. Unsur spt persoalan , pemilihan kata, gaya bahasa, pilihan watak dilihat secara terperinci Fokus pendekt ni karya sastera dinilai berdasarkan ketepatan atau kebolehan pengarang memaparkan mesej

2 3

bil 1 Kaedah analisis struktural -bahan sastera ialah penghasilan buah fikiran yg mengandungi pengal, imaginasi dan emosi, yg berkait

Kaedah pengajaran Kaedah mengalami -menghayati Berdasarkan anggapan setiap individu ada pengal sendiri. Bahan sastera adalah rakaman pengalaman manusia

Karya sastera diajar melalui struktur bahan satera. Cth cereka sastera diajar berdasarkan struktur meliputi tema, plot, perwatakan, sudut pandangan , teknik.

Sesuai digunakan utk pengaj genre sastera..yg berbentuk cereka spt novel, cerpen dan drama. Pel hayati dgn menyelami pengalaman penulis

Kaedah berfokus, global elektik i)Kaedah berfokus -pengaj menekankan aspek yg terdpt dlm karya Dua fokus Tertumpu kand isi pengaj yg ditetap dlm sukatan pel Ada satu tajuk yg jadi fokus utama. Aspek lain adalah fokus sampingan ii)Kaedah global berdasarkan idea bahan sastera ialah hasil kesatuan drp beberapa elemen. Hasil sastera dilihat secara global bagi boleh difaham secara sepontan Kaedah ni digunakan utk aktivi pemanasan dlm pengaja Proses p&p , kajian terhdp karya adallah berdasarkan analisis atau penilaian aspek yg membangunkan karya secara keseluruhan dan spontan.

Dlm perancangan p&p, aspek strukturul akan dipenting dinyatakan dlm objektif pengajaran yg utama.

Ciri-ciri i)

Pel baca karya sebelum pengajaran

Kaedah eklektik Kaedah gabungan semua ciri terbaik dlm pelbagai kaedah

Fokus pengaj guru aspek struktur bahan Ciri i) ii) iii) Kajian bahan secara induktif Pembacaan secara rapi Pemahaman berkait dgn struktur karya

ii) iii) iv)

Hayati nikmati bahan sastera-cara kaitkan bahan dgn pengalaman pel Aktiv p&p lebih kpd bersoal jawab secara kritis Pengajaran berorientasikan aktivi

Guru guna kretiviti utk disyesuaikan dgn pel sasaran.

bil Adaptasi Adaptasi maksud mengubah atau mereka bentuk sesuatu genre kpd bentuk yg lain yg menarik Utk memudahkan pel memahami isi sebuah sajak deklamasi Membaca puisi dgn nada intonasi suara dan gaya yg sesuai.

teknik cerpendra Mengubah suai petikan cerpen kpd bentuk drama. Teknik memaksa pel mendalami dan menghalusi isi petikanubah kpd skrip drama Kaji dgn teliti aspek watak , latar tempat dan masa serta persoalan. mestamu Mendeklamasikan puisi dan melagukannya tanpa muzik.

Utk menjadaikan lebih menarik pel perlu faham dan hayati puisi yg dideklamasikan

Cth adaptasi sajak kpd bentuk drama, cerpen atau nyanyian

Dua aktiviti berjln serentak Dekliminasikan dan melagukan , baris demi baris atau rangkap demi rangkap. Dibuat sambil berpasangan seorang deklaminasi seorang lagi melagukan

bil Kerusi panas Guna utk pengajaran aspek watak dan perwatakan Seorang pel diminta menghayati dan dalami watak Pel duduk dikerusi dihad kelas,

Teknik improvisasi Lakonan spontan dlm kumpulan kecil Skrip diolah drp isi atau peristiwa yg terdpt dlm genre sastera yg diajar. Misalnya dlm pengaj cerpen- pel buat skrip secara kumpulan Skrip boleh dibuat dlm permulaan cerpen, konflik dan peleraian

Pel lain Tanya soalan berkaitan dgn watak yg telah didalami

Pel mesti jwp soalan berdasarkan cerita atau peristiwa

Pemaduan seni Penggunaan beberapa unsur seni spt seni lukis , seni suara , seni lakon Tuj utk hidupkan petikan atau babak dlm karya seni Tujuan pemaduan seni ialah seni2 yg dipilih boleh digunakan serentak pada masa yg sama. Cth pengajaran aspek perwatakan dlm sesebuah novel lakonkan aksi tesebut-pada masa yg sama pel lain lukis gambaran watak Pel lain menyanyikan fakta watak

BACA DRAMA Teknik sgt sesuai

LAKONAN Utk memudahkan pel menggingati dan menghayati sesuatu karya

Utk mengajar isi dan persoalan dlm drama

Pel ingat semula dialog atau petikan

Pel baca skrip secara bergilir

Lakonkan ikut pemahaman dan penghayatan sendiri

TEKNIK KALIGRAFI DIALOG Seni tulisan utk Teknik dimulakan memotivasikan pel dgn pemilihan dialogMemberi fokus dialog terhadap objektif Pel menulis dan pengaj lafazkan dialog pilihan dgn gaya dan intonasi yg sesuai Dlm pengaj aspek Kesungguhan perlu watak , pel boleh ditekankan supaya pel diminta menuliskan baca dialog nama-nama watak, gaya dan kreativiti Tumpuan pel akan Aktiv menyebabkan terarah kpd namapel tertumpu kpd isi nama watak atau bab Guru dan pel berbincang antara sesame mengenai isi dan petikan

MELODI Bermaksud nada dan ritma yg enak didengar dan dibacakan.

NYANYIAN Sama dgn teknik melodi Isi dan fakta yg diajar digubah sprt

Teknik ni boleh digunakan utk memudahkan pel mengingati sesuatu isi atau fakta. Fakta atau isi akan diajar digubah dlm bentuk melodi Mudah ingati

Guru menegaskan intonasi yg sesuai dlm pembacaan

Topic 4 : pengujian penilaian kesusateraan melayu Objektif pengujian kemahiran bahasa Objektif 2 Beri maklum balas tentang kekuatan dan kelemahan dlm kemahiran bahasa

Objektif 1 Dpt maklumat balas drp pel tentang keberkesanan pengajaran.

Markah yg diperolehi , bah atau aspek yg tdk difahami dan gaya berbahasa pel jadi maklumat berguna

Lihat drp markah dank omen guru

Objektif 3 Tuj pemilihan dan pentadbiran. Maklumat drp ujian berbentuk formatif . Guna utk memperbaiki atau tingkat kemahiran bahasa Kriteria pemilihan dan pengesahan ke sesuatu jawatan Bentuk ujian i) Mengkritik ii) Menganalisa iii) Memparafrasa iv) Membanding beza v) Penulisan kreatif vi) Penampilan maklumat dan fakta dan vii) Memproses maklumat dan fakta

Ujian objektif -bentuk pengujian guna soalan dan jawapan pendek -libatkan proses memilih dan tanda pilihan jawapan yg tersedia Batas jawapan dan respon terkawal -mudah diberi markah -keputusan adil dan objektif 8 jenis ujian 1. Item jawapan pendek 2. Item pilihan 3. 4. 5. 6. 7. 8. Item aneka pilihan Item betul-salah Item padanan Item kata kunci Item aturan terbaik

Ujian subjektif -bertentang dgn ujian objektif -segi bentuk dan prinsip Dijwp dlam bentuk bertulis panjang Esei ada huraian dan perbincangan Memberi ruang yg lebih bebas utk menjwp soalan Sesuai dgn struktur ujian berbentuk jwp panjang Guru boleh menguji tahap kefahaman pelajar dlm satu tajuk pengaj secara terperinci Peranan ujian adalah utk menguji tahap aplikasi dan analisis 2 jenis ujian sub i. Jenis gerak balas terhad ii. Gerak balas lanjutan

Kesahan Keupayaan sesuatu bahan ujian mengukur apa yg sepatut diukur

kebolehpercayaan Merujuk kpd markah yg diperolehi oleh pelajar yg menjawab

keobjektifan Item-item yg terdpt dlm sesuatu ujian tepat dan jelas

kebolehtafsiran Sejauh mana markah yg diperolehi boleh ditafsir bagi menggambarkan objektif ujian Markah menggambarkan tahap pencapaian atau prestasi pelajar dlm satu tajuk.

Bahan ujian yg mempunyai tahap keesahan yg tinggi adalah ujian yg mencapai tahap kebolehpercayaan dari segi markah murid

Tahap kebolehpercayaan tinggi apabila pel yg sepatutnya mendpt markah sesuai dgn tahap dan upaya pel

Pemeriksaan dan pemarkahan yg mempunyai objektifan yg tinggi apabila dua org pelajar tdk mempunyai markah yg terlalu jauh berbeza.

sppbs Transformasi drp sistem tumpu konsep orientasi peperiksaan kpd sisitem penil holistik Tuj menyediakan set indicator kearah menilai potensi pel, kesediaan belajar , penguasaan dan pencapaian. Membangunkan modal insane secara holistic penekanan terhdp penguasaan ilmu pengetahuan Model intelektual , pembudayaan sikap

Kandungan ujian punyai pemberatan yg seimbang terhdp tajuk2 dlm sesuatu mata pelajaran yg diuji.

Perbezaan markah tidk ketara jika ujian dijalani semula oleh pel itu

Kandungan ujian sesuai dgn objektif dan matlamat p&p

Libat kandungan, pelajar dan guru Kandungan ujian perlu jelas kehendak Tidak mempunyai pelbagai pentafsiran.

jpu Panduan utk guru mengubal soalan yg akan ditanya dlm sesuatu ujian

pmm Satu garis panduan yg digunakan oleh pemeriksa sesuatu ujian.

Domain dlm pengujian dan penilaian Tiga domain dijadikan ukuran nilai dlm pengujian kesusateraan a)Domain interpersonal b)domain maklumat c)domain estetika A)domain interpersonal Mampu mengendalikan hub dgn orang lain yg berkesan. Hal ini berlaku krn bahan2 sastera mengandungi pelbagai peristiwa

Skop atau tajuk pengaj yg akan ditanya perlu seimbang dan mengikut pemberatan yg sesuai.

Meningkatkan kebolehpercayaan dan keobjektifan sesuatu ujian

B)domain makl Membentuk teoritikal libat fakta babitkan kesusateraan Domain terendah Penunjuk aras ialah pel memahami konsep, fakta dan maklumat

C)Domain estetika Kesan terhadap penghayatan bahan sastera PMM diguna oleh semua pemeriksa 2 jenis PMM a)kaedah global (holistic) melihat jwp subjektif secara keseluruhan 2 jenis skala iaiatu skala ordinal dan skala nominal

Pemarkahan global, skala ordinal bermakna penetuan markah berdasarkan pemerisaan semua skrip jawap secara keseluruhan. Skrip jawapan dikelaskan ikut tahap cemerlang, baik sederhana lemah Gred dan peratusan markah ditentu ikut kumpulan tahap yg ditentukan Pemarkahan gobal skala nominal bermakna meletakkan gred berdasarkan kriteria kandungan yg ditetapkan. Skrip ujian tetap dilihat secara keseluruhan . Markah dibuat secara individu.

b)kaedah Analitikal isi dan markah yg diberikan ditetapkan pemarkahan terhdp kriteria kandu, pengelolaan dan proses dlm jawapan dibuat secara berasingan. Ujian dimarkahkan secara individu, soalan demi soalan. Setiap isi jawapan dkan diberikan markah berdasarkan panduan.

Pemerhatian Mengenalpasti kemajuan murid dlm bidang efektif dan psikomotor Pemerhati guna senarai semak dan skala kadar utk catat tahap prestasi Pemerhatian dibuat utk utk melihat aspek afektif atau tahap apresiasi

Ujian formatif-uji Sesutu unit atau tajuk tugasan Laporan perbincangan Aktiv ujian bertulis utk uji Aktiv bertulis digunakan Perbincangan aktiv kefahaman pel dlm tajuk. utk uji aspek maklumat penilaian yg boleh dijlnkan dlm kesusasteraan tamatnya sesuatu pengaj. Tugasan uji tahap kepakaran pel dlm sesuatu tajuk Guru sedia soalan tugasan yg dpt mengaitkan beberapa tajuk Setiap laporan diawali dgn projek cth projek dlm bentuk kajian novel, kajian perpustakaan Pel buat laporan tentang topic novel Guru sedia soalan

Aktiviti sastera Deklaminasi puisi mestamu sayembara penulisan novel Guna utk uji penghayatan dan kefahaman

Hujah murid alah penilaian terhdapa tahap pencapaian murid dlm sastera

Cth dekleminasi puisi uji tahap kefahaman pel dlm intonasi dan gaya bahasa dlm penghasilan puisi Sayembara jadi medan ujian terhadap teori dan struktur cerpen

Ujian sumatif Pada hujung kursusu atau pengajian

Asas spbs Pada sisitem penilaian kendalian sekolah (PKS) Konsep dlm sistem penilaian Menilai aspek A)pemerhatian i)sikap ii)perlakuan/amalan apresiasi sastera B) Lisan Kefahaman konsep Pengetahuan fakta Kecekapan mendengar Guna bahasa yg tepat

Berbentuk semester

C)penulisan Kemahiran menulis Kemahiran menyusun idea Guna tanda baca Perbendaharaan kata Mengaplikasi Dlm p&p kesusteraan , ujian sumatif berkait rapat dgn teks sastera yg dikaji pel Konsep, struktur , gaya bahasa persoalan adalah fokus utama

Konsep kemahiran bahasa Satu cabang ilmu dlm skop bahasa yg meliputi Kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis

Kemahiran mendengar dan bertutur Kemahiran mendengar Kemahiran bertutur Proses penerimaan maklumat dlm bentuk gelombang bunyi melalui deria telinga. Sehala Dua hala

Pedagogi mendengar dan bertutur Prinsip pengaj aktiv mendengar a)diajar bersama kemahiran yg lain b)latihan mendengar aktif dinamis c)akt dirancang dgn teliti , pelbagai cara d)senag ke susah f)motivasi g)peluang lebih

Aplikasi teknik Teknik tunjuk cara Teknik soal jawab Teknik latihan korus Teknik teriak Teknik tugasan Pasangan minimal Lenkap dialog

Mendengar aktif Proses mendengar dibuat secara berhati-hati dan fokus.

Aktiviti a)berbual b)memberi pendapat c)bercerita d)teater bercerita e)berbincang f)memujuk

Strategi Aktiv p&p diadakan dlm situasi bermakna dan menarik Kepalbagaian isi dan bentuk pengaj Fokus pengaj kpd sesuatu isi dan kemahiran Pengajaran bertumpu kpd pel

Kaedah Kaedah dengar tutur Kaedah dengar tutur Kaedah semula jdi Kaedah audio lingual Kaedah linguistik

Mendengar pasif Faktor bahasa Ganguan sekeliling Bahan yg didengar tdk menarik

Menilai kemahiran bertutur Temu ramah 60% Bacaan nyaring 20% Bercerita tentang gambar atau tajuk20%

Menilai kema Ujian mendengar petikan Ujian mendengar paragraph Ujian imlak Ujian mendengar bergambar

Akti utk uji Memadan fakta berdasarkan pendengaraan Kelompok sesuatu perkara Menyusun lengkap maklumat Selesai masalah

Temurama, perbualan 3 peringkat Kemahiran mendengar peringkat awal a)km peringkat awal i)aras rendah mengecam, mengajuk memilih melakukan sesuatu yg disuruh ii)aras tinggi bertindak soalan mudah mengingat dan memadankan perkataan dan ayat mudah

b)kemahiran mendengar peringkat pertengahan aras rendah kecam ingat fakta kenal pasti makl khusus aras tinggi mengenal pasti sebab akibat kenal pasti hub org yg berinteraksi c) kem menden peringkat maju aktiviti kemahiran mendengar

a)mengenal kenal sesuatu bunyi, pendengar pastikan apayg didengar ialah bunyi2 bahasa yg bermakna b)mengecam mengecam bahasa yg bermakna , pengecaman terhadap aspek tatabahasa, laras bahasa, istilah, pilihan kata penting sebab bantu pendengar faham apa yg ditutur dgn pantas c)membuat inferens menghubungkait istilah, perkataan dgn objek perkara yg sesuai. d)menganalisa kemahiran mendengar peringkat tinggi,pendengar pilih fakta atau bkn e)merumus f)menilai

Kemahiran membaca Libatkan deria penglihatan dan alat artikulasi Berasaskan kemahiran mendengar dan bertutur

Kemahiran membaca dan kefahaman Peringkat kemahiran membaca Penilaian kemahiran membaca dan kefahaman

Kepentingan kem membaca dlm konteks pembendeharaan sastera Bantu tambah perbendaharaan kata dlm aspek sastera Tambah kosa kata baharu Lisan akan bertambah lancar Konsep kemahiran membaca Perlakuan mendptkan maklumat menerusi lambang bertulis. Libatkan proses mekanis dan mental Mekanis meneliti dan menterjemahkan lambang bertulis kpd pertuturan Mental-akt mendpt maklumat dan makna drp apa yg dibaca. Proses dpt makna drp bahan bertulis lahir

dlm bentuk pertuturan Proses membaca Membaca adalah proses akti mental yg aktif 6 elemen terlibat a)mengecam simbol b)mengaitkan simbol dgn bunyi dan makna c)menterjemahkan makna simbol e)menghubungkait simbol dgn pengethuan sedia ada f)mengumpul dan mencantum idea supaya menjadi lengkap g)menghuraikan idea yg diperolehi utk diri sendiri

Kesedian membaca Keadaan Fizikal dan mental membolehkan membaca Fizikal- bersedia dari segi pertuturan dan penglihatan Mental-kesediaan membaca meliputi persoalan tentang motivasi utk membaca keupayaan mengenal huruf dan perkataan dan kecerdasan intelek utk memaham

Faktor pengaruh dlm proses membaca a)faktor fizikal -alat artikulasi yg membolehkan seseorang bertutur b)faktor mental c)faktor emosi d)faktor sosial Jenis bacaan Mentalis Mekanis Intensif Ektensif Rekreasi kritis