Anda di halaman 1dari 8

REKOD KEBERKESANAN PROGRAM 2013: Bidang /unit*_________________________

Nama Program Objektif (Objektif yang ingin dicapai dan kumpulan sasaran) (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan) Pemantauan (Tulis sebelum, semasa atau selepas program yang dapat dikesan semasa pemantauan atau sepanjang program) Kekangan Tempoh Laksana:

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya) Penilaian

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program(semasa dan akan datang). Penambahbaikan

Tandatangan Penilai Nama Penilai Tarikh

: : :

Nota: Laporan Keberkesanan Program 2013 perlu disimpan dalam folder RPS 2014-2016

Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program 2013: Bidang/Unit*: _______________________


(Direkodkan setiap akhir tahun)
Bil 1 Program (CONTOH ) Skor A & C Tempoh Tarikh Pelaksanaan Pemantauan Feb - Ogos 22/5/12 15/6/12, 15/8/12, oleh GB/PK Penilaian Keberkesanan Program Mendapat sambutan dan capai objektif Cadangan Penambahbaikan Masa program perlu dikurangkan dari 60 ke 45 minit Catatan Boleh dilaksana pada 2014

2 3 4 5 6 Tandatangan Penilai : Nama Penilai : Tarikh :

Penilaian & Maklum Balas Prestasi pelaksanaan Strategi 2014-2016


MATLAMAT/OBJEKTIF Memastikan pencapaian kurikulum meningkat Meningkatkan PMR dari segi kuantiti Penurunan bilangan murid tahap 2 yang tercicir dari menguasai 3M KEY PERFOMANCE INDICATORS (KPI) Bilangan semua A % lulus UPSR Bilangan murid tahap 2 tidak kuasai 3M SASARAN PRESTASI TOV 2011 2012 2013 20 80 30 85 35 88 45 90 INISIATIF/TINDAKAN Emas Sepuluh, Kelas elit dsb... Emas Tulen, Kelas Tambahan.... Bengkel 3M

Bidang/Unit*: Kurikulum
PRESTASI SEBENAR 2011 2012 2013 Catatan ?? ?? ?? ??

??

??

ULASAN:............................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................

LAPORAN DISEDIAKAN OLEH: .............................................................................................

Rancangan Pemajuan Sekolah,RPS 2014-2016 Sekolah:_______________________________


1) Analisis Persekitaran TOWS/COWS Matriks (BIDANG/UNIT*: ________________________________) (S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN: Dalaman S1W1S2S3S4Luaran (O)PELUANG: O1O2O3(C)CABARAN: C1C2C3Strategi SC Strategi WC (Jika sukar jana strategi WC, kosongkan sahaja ruangan ini) Strategi SO W2W3W4Strategi WO

Catatan: Strategi tidak perlu banyak. Tiga hingga lima adalah sesuai.

2)

PELAN STRATEGIK 2014-2016 Sekolah:_________________________________ BIDANG/UNIT*: ______________________________________________________

NKRA: Meluaskan Akses Kepada Pendidikan yang Berkualiti dan Berkemampuan Sub-KRA: Prasekolah/LINUS/Sekolah Berprestasi Tinggi/Tawaran Baru* Indikator Pencapaian Sasaran (ETR) TOV 2013 2014 2015

Isu

Masalah

Matlamat

Strategi

3)

PELAN TAKTIKAL 2014 BIDANG/UNIT*: ___________________________

NKRA: Meluaskan Akses Kepada Pendidikan yang Berkualiti dan Berkemampuan Sub-KRA: Prasekolah/LINUS/Sekolah Berprestasi Tinggi/Tawaran Baru*

Bil.

Program

Objektif

Tanggungjawab

Tempoh

Kos/ Sumber

Indikator Pencapaian

TOV

ETR

Pelan Operasi
Nama Program Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja

BIDANG/UNIT*: _______________________

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kekangan

(Tulis sebelum, semasa atau selepas program yang dapat dikesan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan

(Oleh siapa, bila dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan)

Penilaian

(Selepas atau semasa program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program.

Tandatangan Penilai : Nama Penilai : Tarikh : __

Rekod Pelaksanaan dan Penilaian Program 2014: BIDANG/UNIT: _______________________


(Direkodkan setiap akhir tahun)
Bil Program 1 2 3 4 5 6 Skor A &C Tempoh Tarikh Pelaksanaan Pemantauan Feb - Ogos 2/5/13 (PKK) 5/6/13 (PKHEM) 18/8/13 (P) Penilaian Keberkesanan Program Mendapat sambutan dan capai objektif Cadangan Penambahbaikan Masa program perlu dikurangkan dari 60 ke 45 minit Catatan Boleh dilaksana pada 2014

Tandatangan Penilai : Nama Penilai : Tarikh :