Anda di halaman 1dari 28

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

Page 1

PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA MATEMATIK

TAHUN : 2014 2016


SEK. MEN. KEB. TIRAM JAYA 45500 TANJONG KARANG, SELANGOR

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

Page 2

Pendahuluan Perancangan Strategik Panitia Matematik SMK Tiram Jaya, 45500 Tanjong Karang, Selangor tahun 2014-2016 merupakan perancangan yang dibina selaras dengan penambahbaikan yang disarankan oleh pihak Jabatan Pendidikan Negeri Selangor berdasarkan format yang terkini. Perancangan ini disediakan sejajar dengan hasrat sekolah untuk menjadikan prestasi kurikulum berdaya saing dan cemerlang dari semasa ke semasa. Kecemerlangan kurikulum sekolah ialah aspek utama yang hendak dicapai. Oleh itu, semua jawatankuasa di bawah aspek Pembangunan Kurikulum Sekolah perlu menyediakan perancangan yang berkesan dan efisyen seterusnya melaksanakan perancangan tersebut ke arah merealisasikan visi, misi, matlamat dan objektif yang telah ditetapkan.Jawatankuasa yang dapat membantu dalam menggerakkan kecemerlangan kurikulum ialah Panitia Matematik Sekolah. Panitia ini perlu menyediakan perancangan strategik yang komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan pencapaian mata pelajaran dalam peperiksaan awam iaitu peperiksaan PPMR dan SPM. Hasil perancangan strategik tersebut diharapkan pencapaian akademik sekolah sama ada dari segi kualiti dan kuantiti akan meningkat setiap tahun bagi peperiksaan PPMR dan SPM selaras dengan usaha meningkatkan bidang keberhasilan serta kemenjadian murid yang diharapkan oleh pihak Jabatan dan Kementerian Pelajaran Malaysia. Selain itu, harapan unit ini adalah untuk menjadikan pencapaian sekolah (dari segi kurikulum) dapat menyaingi sekolahsekolah yang terbaik di daerah Kuala Selangor dan negeri Selangor.

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

Page 3

ISU DAN MATLAMAT STRATEGIK

BIDANG

ISU-ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK Meningkatkan peratus lulus dan prestasi akademik pelajar ke tahap cemerlang

Panitia Matematik

Pencapaian pelajar dari segi kualiti dan kuantiti masih lagi rendah berbanding Memantapkan pengurusan sasaran di peringkat daerah dan negeri. kepimpinan kurikulum dengan berkesan dan efisyen ke kecemerlangan

dan lebih arah

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

Page 4

Analisis Persekitaran SWOC Mata Pelajaran Matematik


S1 S2 S3 S4 S5 S6 KEKUATAN (S) Guru Matematik mencukupi dan mengajar lebih dari 5 tahun. berpengalaman W1 KELEMAHAN (W) Lebih 50% pelajar masih di bawah markah 40 dalam Matematik. Lebih 50% pelajar kurang bermotivasi untuk belajar Matematik. Pelajar-pelajar kurang mahir konsep Matematik. Pelajar-pelajar kurang mahir teknik belajar Matematik. Ponteng kelas

7 orang guru opsyen dan 86% daripadanya DG 44 (3 W2 orang), DG 48 (2 orang) dan DG 52 (1 orang). Seorang guru menanda kertas Matematik SPM . W3

Mempunyai kemudahan peralatan ICT, bilik Matematik W4 dan PSS yang lengkap. W5 Sumber kewangan (PCG) sekolah yang mencukupi untuk program-program akademik. Penggunaan modul pembelajaran. PELUANG (O)

CHALLENGES (C) Guru keluar untuk aktiviti luar. Ponteng sekolah. Kurang sokongan ibu bapa.

O1 Sokongan mantap daripada PIBG dari segi kewangan T1 dan moral dalam program kecemerlangan akademik. T2 O2 Koleksi soalan sebenar SPM mudah diperolehi. T3 O3 Pelajar yang mampu boleh menghadiri tuisyen O4 Pelajar menghadiri kelas tuisyen ITRIM, Yayasan Selangor dan Kuntum.

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

Page 5

Tows Matriks Program Matematik


KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1
DALAMAN

LUARAN

Guru Matematik mencukupi dan berpengalaman mengajar lebih dari 5 tahun. S2 7 orang guru opsyen dan 86% daripadanya DG 44 (3 orang), DG 48 (2 orang) dan DG 52 (1 orang). S3 Seorang guru menanda kertas Matematik SPM . S4 Mempunyai kemudahan peralatan ICT, bilik Matematik dan PSS yang lengkap. S5 Sumber kewangan (PCG) sekolah yang mencukupi untuk programprogram akademik. S6 Penggunaan modul pembelajaran. S1 + S3+S4 + S5 + S6 + O1 + O2 + O3 + O4 Mengadakan Program Lesson Study dan PLC Mata Pelajaran Matematik

W1 Lebih 50% pelajar masih di bawah markah 40 dalam Matematik. W2 Lebih 50% pelajar kurang bermotivasi untuk belajar Matematik. W3 Pelajar-pelajar kurang mahir konsep Matematik. W4 Pelajar-pelajar kurang mahir teknik belajar Matematik. W5 Ponteng kelas

PELUANG (O)

O1 Sokongan mantap daripada PIBG dari segi kewangan dan moral dalam program kecemerlangan akademik. O2 Koleksi soalan sebenar SPM mudah diperolehi. O3 Pelajar yang mampu boleh menghadiri tuisyen O4 Pelajar menghadiri kelas tuisyen ITRIM, Yayasan Selangor dan Kuntum.
CHALLENGES (C)

W1 + W2 + O1 + O3 Mengadakan Teknik Menjawab Soalan mata pelajaran matematik

T1 Guru keluar untuk aktiviti luar. T2 Ponteng sekolah. T3 Kurang sokongan ibu bapa.

S2 + S3 + S7 + S8 + T1 + T2 Mencipta modul pengajaran matematik bagi aras pencapaian murid yang berbeza.

W3 + W4 + W5 + T1 + T2 Mengadakan program peningkatan profesionalisme guru matematik untuk meningkatkan kemahiran mengajar dan teknik menjawab soalan Matematik
Page 6

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

MATRIKS RANKING Jadual 13: Senarai Strategi yang Diperoleh Jenis S-O W-O S-T W-T S1 : S2 : S3 : S4: Strategi-strategi Yang Telah Dikenal Pasti Mengadakan Program Lesson Study dan Profesional Learning Community Mata Pelajaran matematik Mengadakan Teknik Menjawab Soalan mata pelajaran matematik Mencipta modul pengajaran matematik bagi aras pencapaian murid yang berbeza

Mengadakan program peningkatan profesionalisme guru matematik untuk meningkatkan kemahiran mengajar dan teknik menjawab soalan matematik ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI SKALA: 1 Sangat Kurang 2 Kurang 3 Sederhana 4 Banyak 5 Sangat Banyak Jadual 14 : Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan Kriteria Pemilihan Tahap kesukaran proses kerja Kompetensi staf untuk terlibat dalam program Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat Kemudahan prasrana dan peralatan Andaian keupayaan mengatasi halangan Kesesuaian dengan persekitaran terkini Jumlah Skor Keputusan Ulasan: S1 S2 S3 S4 4 2 4 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 1 1 4 4 1 2 5 4 1 2 22 17 12 14 1 2 4 3 S1 sebagai program pilihan utama kerana tahap pemberatnya lebih tinggi berbanding program yang lain dan berpotensi tinggi dalam mencapai objektif program

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

Page 7

Senarai Strategi Mengikut Keutamaan Bil 1 S1 : Keutamaan Strategi Mengadakan Program Program Lesson Study dan Profesional Learning Community Mata Pelajaran matematik Mengadakan Teknik Menjawab Soalan mata pelajaran matematik.

S2 :

S4 :

Mengadakan program peningkatan profesionalisme guru matematik untuk meningkatkan kemahiran mengajar dan teknik menjawab soalan matematik Mencipta modul pengajaran matematik bagi aras pencapaian murid yang berbeza.

S3:

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

Page 8

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM PANITIA TAHUN 2013 Sekolah Bidang/Unit Bil Program/Projek Tempoh Pelaksanaan Sepanjang tahun Tarikh Pemantauan April dan September Mei dan September SMK Tiram Jaya Matematik Penilaian Keberkesanan Program Cadangan Penambahbaikan Catatan JADUAL 4

Klinik Matematik

Berjaya dilaksanakan, Diteruskan dan ditambah dapat meningkatkan murnikan(melibatkan peratus kelulusan PMR semua tingkatan) Berjaya dilaksanakan,ada kesan ke atas peningkatan peratus lulus PMR. Namun, jumlah pelajar yang mendapat A dan B tidak mencapai sasaran. Berjaya dilaksanakan. Terdapat peningkatan kepada jumlah pelajar yang lulus. Diteruskan dan ditambah murnikan (i) Diadakan lebih awal (ii) Fokus kepada kelas awal untuk mencapai sasaran kualiti

Boleh dilaksanakan 2014 Boleh dilaksanakan 2014

Teknik Menjawab SPM PMR April - Oktober April - September

Program Pecutan Akhir SPM PMR September Nov Ogos September

Ogos dan Oktober

Diteruskan dan diambil langkah lebih drastik

Boleh dilaksanakan 2014

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

Page 9

Gerak Gempur Matematik

2 kali (sebelum percubaan PMR/SPM dan sebelum PMR/SPM)

Ogos Oktober

Berjaya dilaksanakan. Murid berjaya mendapat sekurangkurangnya D

Diteruskan dan diambil langkah lebih drastik untuk meningkatkan murid mendapat sekurangkurangnya C

Boleh dilaksanakan 2014

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai

Tarikh:

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

Page 10

PELAN STRATEGIK SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TIRAM JAYA TAHUN 2014-2016 NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan Sub-NKRA Tawaran Baru* Bidang Keutamaan Kurikulum dan Pentaksiran PPPM KPI Pengarah/PPD/Sek Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan/(KPI berdasarkan GPS: PPMR: 2.91 dan SPM: 5.19) JADUAL 1 JPS/SJK-PS/01

Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Tiram Jaya,45500 Tanjong Karang,Selangor. Bidang/Unit Panitia Matematik Isu-Isu Strategik Sasaran TOV 2014 2015 2016

Teras Strategik (Berdasarkan 4 teras strategik)

Strategi

Pelan Tindakan (Berdasarkan 25101inisiatif atau pelan tindakan di JPN/PPD)

Kpi (Pernyataan indikator yang boleh diukur)

(Huraian isu/masalah (Berdasarkan 11 tentang BK atau anjakan PPPM atau fungsi organisasi) fungsi organisasi/SWOC) % murid mendapat sekurang-kurangnya D atau band 5 ke atas masih kurang/rendah dalam PPMR (5%) Memastikan setiap murid menguasai kemahiran asas Matematik

Meningkatkan pembelajaran murid

Meningkatkan % murid % murid dalam band 5 dan 6 mendapat band 5 dan 6

10

11

12

13

% murid lulus mata Meningkatkan pelajaran Matematik peratus kelulusan masih rendah(35% ke mata pelajaran
Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

Meningkatkan % murid % murid lulus lulus mata pelajaran semua mata Matematik pelajaran

33.03

40.00

42.00

45.00

Page 11

Teras Strategik

Isu-Isu Strategik

Strategi

Pelan Tindakan

Kpi

Sasaran TOV 2014 2015 2016

bawah) dalam PPMR Matematik melalui kelas bimbingan. % murid mendapat sekurang-kurangnya A- masih rendah(6%) dalam SPM ( aspek kualiti ) Memastikan setiap murid dapat menguasai tajuk kritikal dan selalu keluar dalam SPM Meningkatkan % murid % A dalam SPM A+, A dan A- dalam SPM 8 9 10 11

Pencapaian Memaksimumkan akademik masih keberhasilan murid rendah berbading bagi setiap ringgit dengan pencapaian di peringkat negeri

Meningkatkan keupayaan guru dan keberhasilan pelajar dalam kelas dan program-program peningkatan akademik

Peratus kemahiran dan kelayakan guru dan kehadiran pelajar dalam setiap program akademik

95 70

96 73

97 76

97 79

*taip mana yang berkenaan

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

Page 12

PELAN STRATEGIK SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TIRAM JAYA TAHUN 2014-2016 NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan Sub-NKRA Tawaran Baru* Bidang Keutamaan Kualiti Guru PPPM KPI Pengarah/PPD/Sek Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan/(KPI berdasarkan GPS: PPMR: 2.91 dan SPM: 5.19) JADUAL 1 JPS/SJK-PS/01

Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Tiram Jaya,45500 Tanjong Karang,Selangor. Bidang/Unit Panitia Matematik Isu-Isu Strategik Sasaran TOV 2014 2015 2016

Teras Strategik (Berdasarkan 4 teras strategik)

Strategi

Pelan Tindakan (Berdasarkan 25101inisiatif atau pelan tindakan di JPN/PPD) Meningkatkan keupayaan guru dan keberhasilan pelajar dalam kelas dan program-program peningkatan akademik

Kpi (Pernyataan indikator yang boleh diukur) Peratus kemahiran dan kelayakan guru

(Huraian isu/masalah (Berdasarkan 11 tentang BK atau anjakan PPPM atau fungsi organisasi) fungsi organisasi/SWOC) Kemahiran pedagogi pengajaran guru tidak kreatif dan konservatif Meningkatkan kemahiran mengajar dan teknik memahami soalan kepada pelajar

Memperkasa guru dan pemimpin sekolah

95

96

97

97

*taip mana yang berkenaan

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

Page 13

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2014 NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan Sub-NKRA Tawaran Baru* Bidang Keutamaan Kurikulum dan Pentaksiran PPPM KPI Memperluaskan peluaang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan(KPI- 2.91untuk PPMR dan KPI SPMPengarah/PPD/Sek 5.19 ) Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Menengah Kebangsaan Tiram Jaya,45500 Tanjung Karang,Selangor. Bidang/Unit Panitia Matematik Strategi Memastikan PdP dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian guru Pelan Tindakan Meningkatkan % lulus dalam peperiksaan PPMR dan SPM Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tempoh/ hari Ogos - September Kos/Sumber RM 200 (PIBG 100% ) KPI % lulus dalam mata pelajaran Matematik TOV Sasaran 64.91 66.0 JADUAL 2 JPS/SJK-PS/02

1 Pecutan Akhir PMR

Meningkatkan GPK,GKMP,KP,S/U % lulus Akademik,GT3,G MP

2 Pecutan Akhir SPM 3 Teknik Menjawab PPMR

Meningkatkan GPK, GKMP,KP,,S/U % lulus Akademik,GT5,GMP Meningkatkan GPK,GKMR,KP,S/U % murid lulus Akademik,GT3, GT5,G MP band 5/6 PPMR

September - Nov

RM 200 % lulus (PIBG 100%) Matematik

95.00 6

96.0 7

Bulan April/Bulan RM1500.00 % lulus band Julai/Bulan Oktober (PIBG 80% 5/6 PPMR dan 20% peruntukan panitia)

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

Page 14

4 Teknik Menjawab SPM

Meningkatkan GPK,GKPM,KP,S/U % murid lulus Akademik,GT5 dan GT3 Matematik sekurangkurangnya C Bil. Pelajar A dalam PPMR dan SPM GPK,GKPM,KP,S/U Akademik.GT5,GT3.GMP

September/Oktober RM1000.00 % lulus (PIBG 70% matematik dan 30% SPM peruntukan panitia ) Mac/Jun RM2000.00 (Panitia 100% ) Bil. pelajar mendapat A dalam PPMR dan SPM

95.00

96.00

5 Latih Tubi

10

6 Skor Matematik

Meningkatkan GPK,GKPM,KP,Kaunselor,S/U April/Julai % murid lulus Akademik,GT5,GT3 band 5/6 PPMR dan lulus Matematik SPM

RM400.00 % lulus (PIBG 60% Matematik dan 40% SPM,PPMR peruntukan panitia

64.91 95.00

66.0 96.00

*Pilih Sub-NKRA yang berkenaan dengan bidang atau unit sahaja.

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

Page 15

Sektor/PPD/Sekolah Bidang/Unit Program/Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Tanggungjawab Proses Kerja

PELAN OPERASI TAHUN 2014 JADUAL 3 SMK Tiram Jaya Panitia Matematik Klinik Matematik Meningkatkan % murid lulus PPMR ( 67.00 ) dan SPM ( 96.00 ) KPI GP PPMR ( 2.91 ) dan KPI GP SPM ( 5.19 ) Mac hingga Oktober Murid tingkatan 3 dan 5 GPK,GKPM,SU Akademik,SU PPMR,GT3, GT5, dan GMP 1.Taklimat program 2.Kenalpasti kumpulan sasaran daripada ujian 3.Perbincangan pelaksanaan 4.Pelaksanaan aktiviti dan perbelanjaan(kertas kerja) (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Kekangan

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan, bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian,nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan(mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program semasa dan akan datang)

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

Page 16

Sektor/PPD/Sekolah Bidang/Unit Program/Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Tanggungjawab Proses Kerja

PELAN OPERASI TAHUN 2014 JADUAL 3 SMK Tiram Jaya Panitia Matematik Gerak Gempur PPMR dan SPM Meningkatkan % murid lulus PPMR ( 67.00 ) dan SPM ( 96.00 ) KPI GP PPMR ( 2.91 ) dan KPI GP SPM ( 5.19 ) Sebelum percubaan PPMR/SPM dan sebelum PPMR/SPM Murid tingkatan 3 dan 5 GPK,GKPM,SU Akademik,SU PPMR ,GT3,GT5, dan GMP 1.Taklimat program 2.Kenalpasti kumpulan sasaran daripada ujian 3.Perbincangan pelaksanaan 4.Pelaksanaan aktiviti dan perbelajaan(kertas kerja) (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantaun atau sepanjang program)

Kekangan

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan,bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian,nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan(memngikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program semasa dan akan datang)

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

Page 17

Sektor/PPD/Sekolah Bidang/Unit Program/Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Tanggungjawab Proses Kerja

PELAN OPERASI TAHUN 2014 JADUAL 3 SMK Tiram Jaya Panitia Matematik Skor Matematik Meningkatkan % murid lulus PPMR ( 67.00 ) dan SPM ( 96.00 ) KPI GP PPMR ( 2.91 ) dan KPI GP SPM ( 5.19) September Murid tingkatan 3 dan 5 GPK,GKPM,SU Akademik,SU PBS ,GT3,GT5, GMP dan Kaunselor 1.Taklimat program 2.Kenalpasti kumpulan sasaran 3.Perbincangan pelaksanaan 4.Pelaksanaan aktiviti dan perbelajaan(kertas kerja) (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantaun atau sepanjang program)

Kekangan

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan,bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian,nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan(memngikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program semasa dan akan datang)

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

Page 18

Sektor/PPD/Sekolah Bidang/Unit Program/Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Tanggungjawab Proses Kerja

PELAN OPERASI TAHUN 2014 JADUAL 3 SMK Tiram Jaya Panitia Matematik Program Pecutan Akhir Meningkatkan % murid lulus PPMR ( 67.00 ) dan SPM ( 96.00 ) KPI GP PPMR ( 2.91 ) dan KPI GP SPM ( 5.19) September hingga Oktober Murid tingkatan 3,5 dan 6 GPK,GPKT6,GKPM,SU Akademik,SU PBS T6,GT3,GT5,GT6 dan GMP 1.Taklimat program 2.Kenalpasti kumpulan sasaran daripada ujian 3.Perbincangan pelaksanaan 4.Pelaksanaan aktiviti dan perbelajaan(kertas kerja) (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantaun atau sepanjang program)

Kekangan

Pemantauan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian

(Selepas program dilaksanakan,bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan

(Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian,nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan(memngikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program semasa dan akan datang)

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

Page 19

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM SEKOLAH TAHUN 2014 Sekolah Bidang/Unit Bil Program/Projek Tempoh Pelaksanaan Mac dan Oktober Tarikh Pemantauan SMK Tiram Jaya Panitia Matematik Penilaian Keberkesanan Program Cadangan Penambahbaikan Catatan JADUAL 4

1 2

Kelas Intensif PPMR dan SPM Seminar Teknik Menjawab PPMR & SPM ( dalaman dan luaran ) Skor A Pecutan Akhir PPMR dan SPM Kelas ELIT PPMR dan SPM

April - Ogos

3 4 5

Ogos-Oktober SeptemberOktober

Mac Oktober

Kelas Halus ( Harapan Lulus

Ogos Oktober

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

Page 20

Bahasa Melayu dan Sejarah )

Jadual Anjal PPMR dan SPM

Ogos Oktober

Motovasi

Mac, Julai dan Oktober

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai

Tarikh:

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

Page 21

LAPORAN PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS AKHIR TAHUN 2014 Menyampaikan ilmu pengetahuan kepada semua pelajar dengan bersungguh-sungguh Misi sejajar dengan aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan ke arah melahirkan insan yang seimbang dan harmonis Sektor/PPD/Sekolah SMK Tiram Jaya, 45500 Tg Karang Selangor Bidang/Unit Panitia Matematik Matlamat Objektif Meningkatkan peratus lulus PPMR JADUAL 5 Visi SMK Tiram Jaya Cemerlang Menjelang 2016 JPS/SJK-PS/04

Meningkatkan peratus lulus SPM

Meningkatkan Peratus lulus Bahasa Melayu dan Sejarah ( SPM )

Memastikan pencapaian kurikulum/akademik meningkat KPI Sasaran Prestasi Inisiatif / Tindakan Lag Lead TOV 2014 2015 2016 Kelas bimbingan,motivai,bengkel, %lulus solat hajat,penganugerahan, PPMR 64.91 67.00 69.00 70.00 Seminar Teknik Menjawab, 2013 Pecutan Akhir, Skor A, Jadual Anjal Kelas bimbingan,motivai,bengkel, solat hajat, penganugerahan, 95.00 96.00 97.00 98.00 Seminar Teknik Menjawab, Pecutan Akhir, Skor A, Jadual Anjal Kelas bimbingan/tutorial,motivasi, Bengkel,solat 96 97 98 99 hajat,penganugerahan, Seminar Teknik Menjawab, Jadual Anjal,

Prestasi Sebenar 2014 2015 2016

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

Page 22

Meningkatkan peratus lulus band 5/6 PPMR Meningkatkan peratus lulus 5A SPM

% lulus PPMR 2013

10

11

12

13

10

Skor A,kelas bimbingan,bengkel, solat hajat,penganugerahan,motivasi Kelas Elit PPMR, Skor A,kelas bimbingan,bengkel, solat hajat,penganugerahan,motivasi, Kelas Elit SPM,

Ulasan :

Laporan Disediakan Oleh :

Tandatangan:

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

Page 23

One Page Project Manager(OPPM) Ketua Pn.Rohaidah bt Maslan(Pengetua) Nama Meningkatkan Pembelajaran Murid Projek Meningkatkan Prestasi Akademik Status/Pencapaian Projek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tarikh 10.01.2014

Objektif Program Matlamat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tugasan Utama 1 Kelas bimbingan/Tambahan T3 2 3 4 5 Kelas Bimbingan /TambahanT5 Kelas Bimbingan /TambahanT6 Program Skor A Program Motivasi/Bengkel Teknik Pecutan Akhir

Tanggungjawab 0 0 0 0 0

Meningkat kan Meningkat peratus kan kualit Meningkat kelulusan kan % kelulusan dan kualiti

Bil

Program/Aktiviti

Kos

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

GPK,S/U, GKPM,K GPK,S/U, P,GA GKMP,K GPK,S/U, P.GA GKPM,K P,G GPK,S/U, GKPM,K P,G Catatan
Page 24

6 7 8 9 1 0 1 1 Tugasan Utama (Nama program/aktiviti

Jan

Feb

Mac

April

Mei

Jun

Julai

Ogos

Sept.

Oktober

Nov

Dis

Tarikh Sasaran Matlamat Kos

1 2 3 4 5 6

Kelas bimbingan/tambahan T3,5,6 Program Skor A Program Motivasi/Bengkel Teknik Program Pecutan Akhir

RM17100.0 0 RM1500.00 RM4000.00 RM1000.00

PIBG dan ASNAF PIBG dan ASNAF PIBG dan ASNAF PIBG DAN ASNAF

Objektif Khusus Dan Harapan 1 Mencapai sasaran sekolah % lulus PBSMR 50%,SPM82%,STPM 92% 2 Mencapai 7% band 5 ke atas PBSMR,8% 5A SPM,6% 2A STPM 3 Mencapai GPS 2.99 untuk PBSMR dan SPM dan 2.5 untuk STPM 4 Simbul Belum siap A Orang pertama dipertanggungjawabkan Siap B Orang kedua dipertanggungjawab C Orang ketiga dipertanggungjawabkan PENILAIAN DAN MAKLUMBALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2014 Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti Sektor/PPD/Sekolah Bidang/Unit Misi Matlamat Objektif KPI Sasaran Prestasi TOV 2014 2015 2016 Inisiatif / Tindakan, Program/Projek Prestasi Sebenar 2014 2015 2016 Visi Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang JADUAL 5 JPS/SJK-PS/04

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

Page 25

Ulasan : Laporan Disediakan Oleh : Tandatangan:

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

Page 26

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

Page 27

Cadangan format PerancanganStrategik JPN/PPD Negeri Selangor mulai 2014

Page 28