Anda di halaman 1dari 1

Graf 1: Murid Tingkatan 2 SMK Teluk Bayu Mengikut Jantina

Petunjuk
Bilangan Murid

Lelaki Perempuan

25

20

15

10

2A1

2A2

Kelas