Anda di halaman 1dari 1

PEMBELAJARAN

Aktiviti

Pelajar dapat
menyebutkan nama-
KUIZ
nama Sultan danSultan dan Pembesar Negara
ah pelajar untuk menyebut nama-nama
Pembesar Negara tanpa
melihat gambar Guru menyuruh pelajar
menyebut nama-nama
Sultan dan Pembesar
Negara dengan melihat
gambar

Pelajar dapat menyebut


nama-nama Sultan dan
Pembesar Negara dengan
mudah kerana adanya
gambar sebagai alat
bantu

Tamat