Anda di halaman 1dari 7

PELAN STRATEGIK PANITIA

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI


2014 -2016

VISI, MISI DAN MOTO SJKT SERDANG


VISI SEKOLAH KE ARAH KECEMERLANGAN MENJELANG 2015

MISI SEKOLAH PERLAKSANAAN SISTEM KURIKULUM YANG SISTEMATIK DAN TERANCANG DEMI MENCAPAI PENGINGKATAN AKADEMIK PENGWUJUDAN PERSEKITARAN YANG KONDUSIF PEMUPUKAN PENGLIBATAN KOMUNITI SECARA MENYELURUH MEWUJUDKAN PENGURUSAN TANG TELUS DAN EFISIEN

MOTO SEKOLAH BERILMU DAN BERAKHLAK MULIA

PENGENALAN
Panitia TMK SJKT SERDANG mula ditubuhkan pada tahun 2014, di mana ia merupakan tahun pertama mata pelajaran TMK diajar untuk murid tahun 4. Sebelum ini, mata pelajaran ini telah diintegrasikan di dalam mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi bagi tahun 1,2 dan 3.

CARTA ORGANISASI PANITIA TMK 2014 SJKT SERDANG


PENASIHAT En.P.S. Doraisamy PJK

PENGERUSI En.P.Vijayen

SETIAUSAHA En.P.Vijayen

GURU MATAPELAJARAN

En.P.Vijayen

MATLAMAT PANITIA TMK 2014

MATLAMAT
Mendidik murid Meningkatkan untuk menguasai tahap keyakinan pengetahuan murid semasa dan kemahiran menggunakan perisian yang khusus disiplin ilmuTMK yang dipelajari perlu dipelajari

Menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik.

OBJEKTIF PANITIA TMK 2014


OBJEKTIF Diakhir pembelajaran TMK Tahap II, murid akan dapat: Memahami tentang perisian dan peranti komputer. Memahami ukuran data dan keselamatan komputer. Menggunakan pengetahuan multimedia dan aplikasi khusus untuk membangunkan persembahan multimedia tak linear. Memahami rangkaian komputer dan fungsi internet. Memahami data, maklumat dan membangunkan pangkalan data. Menjana idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.