Anda di halaman 1dari 7

Taburan Normal Piawai

Taburan Normal adalah satu taburan selanjar berbentuk simetri yang mempunyai nilai min dan sisihan piawai. Ciri-ciri ini dapat di lihat seperti dalam Rajah 3.1 dibawah.

Rajah 3.1

Ciri-ciri Taburan Normal

Keluk normal ini berguna untuk mengkaji keterangan tentang sifat-sifat data. Keluk normal dan jadual normal boleh memberikan bahagian pencerapan yang terkandung di antara dua nilai. Sebarang keluk normal ini ditentukan oleh sisihan piawai, s dan kedudukannya pada paksi mengufuk ditentukan oleh min, x . x . Untuk panduan, selang dalam sisihan piawai, s dan peratusan diantaranya diberikan seperti di Rajah 3.2 dibawah.

Rajah 3.2 Nilai-nilai : -1 s hingga +1 s -2 s hingga +2 s -3 s hingga +3 s : : :

Selang dalam Sisihan Piawai dalam Lengkung Normal

68.3% dari cerapan 95.4% dari cerapan 99.7% dari cerapan

Taburan normal sering dilupakan dalam kajian penyelidikan dan tidak dibincangkan secara mendalam. Namun, sebenarnya ia amat penting yang akan menentukan jenis analisis data yang kita pilih. Dalam posting yang lepas, kita telah bincangkan mengenai syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk mencapai andaian asas (basic assumptions) prosedur statistikal; antaranya ialah memerlukan data yang bertaburan normal. Ini bermakna taburan normal bagi data amat penting untuk kita memilih prosedur statistikal yang sesuai.

Apabila data yang kita uji mempunyai taburan normal, barulah boleh runanalisis test of differences dan juga relationship. Data bertaburan normal sesuai menggunakan analisis parametrik yang dapat menentukan sejauhmana kita menggunakan statistikal inferensi melalui analisis bivariat dan analisis multivariat. Namun, jika seandainya data kita tidak memenuhi syarat

taburan normal, kita harus menggunakan analisis non-parametricseperti Wilcoxon dan juga Mann-whitney test. Selalunya bagi analisis non-parametric, sampel kajian yang digunakan kurang daripada 30 orang responden. Begitu juga jika data kita tidak bertaburan normal, walaupun sampel kajian melebihi 30 orang responden, analisis kajian perlu juga menggunakan non-parametric. Apabila data kita tidak bertaburan normal, kecenderungan data curve yang kita dapati sama ada negative skew (-ve skew) atapun positive skew (+ve skew).

EDA (Exploratory Data Analysis) sering digunakan untuk menguji andaian normaliti (assumptions of normality). Dengan menggunakan program SPSS, ada tiga jenis statistik yang boleh digunakan untuk menentukan taburan normaliti data; kolmogaro-smirvav, shapirowilks ataupun skewness. Menggunakan salah satu daripada jenis tersebut, dua ataupun ketigatiganya sekali tidak menjadi kesalahan. Jika berlaku kes di mana ketiga-tiga statistik tersebut tidak menunjukkan data yang normal, kita masih boleh melihat kepada Q-Q plot. Jika majoriti dots (-0.3 +0.3) kita boleh andaikan data kita masih bertaburan normal. Dengan cara mudah, jika dots didapati dalam straight line, itu menunjukkan the real normal.

Taburan normal_1Taburan normal_2Taburan normal_3Taburan normal_4 Pengagihan umum biasa dengan taburan normal piawai dan hubungan mereka

Taburan normal, juga dikenali sebagai taburan normal adalah taburan kebarangkalian berterusan pembolehubah rawak, dunia semula jadi, masyarakat manusia, psikologi dan pendidikan dalam bentuk sejumlah besar fenomena mengikut taburan normal, seperti tahap keupayaan, pencapaian pelajar adalah baik atau buruk dan sebagainya sedang rata negeri. Satu taburan normal piawai adalah perkara biasa, semua ciri-ciri taburan normal. Semua boleh didapati melalui taburan normal Z skor formula ke dalam taburan normal piawai.

Kedua-dua ciri-ciri perbandingan:

bentuk normal adalah simetri, melalui paksi simetri berserenjang dengan titik purata.

titik pusat tertinggi, dan kemudian beransur-ansur menurun ke tepi, bentuk garis melengkung mereka selekoh pertama, kemudian bengkok ke luar.

kawasan di bawah keluk normal ialah 1. Taburan normal adalah keluarga pengagihan, ia adalah satu pemboleh ubah rawak dengan min dan sisihan piawai daripada saiz unit-unit yang berbeza mempunyai corak taburan yang berbeza. Taburan normal piawai adalah taburan normal, min dan sisihan piawai adalah tetap, min 0 dan sisihan piawai 1.

sisihan piawai keluk taburan normal dengan nombor tetap hubungan kawasan kebarangkalian. Semua boleh didapati melalui taburan normal Z skor formula ke dalam taburan normal piawai.

Ciri-ciri Utama

1. Kepekatan: puncak normal di pusat keluk, iaitu lokasi maksudkan.

2. Simetri: keluk normal dengan min berpusatkan, simetri, kedua-dua hujung lengkung dengan paksi mendatar tidak pernah bertemu.

3. Kepelbagaian Keseragaman: keluk normal pada awal di mana yang sama, masingmasing, ke kiri dan kanan sama rata dan secara beransur-ansur merosot.

4. Taburan normal mempunyai dua parameter, iaitu min dan sisihan piawai , boleh ditandakan sebagai N (, ).

5. u transformasi: Untuk memudahkan penerangan dan permohonan, sering berubah-ubah biasa untuk penukaran data.

Prinsip 3

Lengkung taburan

Sifat keluk taburan normal

1 apabila x <; , keluk meningkat, apabila x>; , keluk berkurangan. Apabila keluk ke sebelah kiri memanjangkan terhingga di paksi-x sebagai asymtot itu. 2 keluk normal simetri terhadap garis x = . 3. lebih keluk normal adalah rata; adalah lebih kecil, lebih tajam keluk normal curam. 4 di bawah keluk normal dan bahagian x-paksi di kawasan seluas 1 prinsip 3:. P (- <X ) = 68.3% P (-2 <X 2 ) = 95.4 % P (-3 <X 3 ) = 99.7%

Standard keluk normal

Standard biasa keluk N (0,1) adalah sejenis khas keluk taburan normal, serta standard sama ada dalam pelbagai populasi normal (a, b) kebarangkalian.

"Acara Kecil kebarangkalian," dan idea asas hipotesis ujian "peristiwa kebarangkalian kecil" biasanya merujuk kepada kurang daripada 5% kebarangkalian berlakunya peristiwaperistiwa yang dalam perbicaraan yang berlaku adalah hampir mustahil. Pemahaman ini adalah titik permulaan untuk ekstrapolasi. Pada ketika ini kita perlu mempunyai pengetahuan yang berikut dua aspek: pertama, di mana "hampir mustahil" untuk "ujian" adalah kerana ujian beberapa kali, sudah tentu, adalah bahawa peristiwa yang mungkin berlaku; Kedua Apabila kita menggunakan "kebarangkalian kecil sekiranya prinsip berlaku adalah hampir mustahil" untuk membuat kesimpulan, kami juga mempunyai 5% daripada kesilapan yang mungkin.

1. Taburan normal piawai adalah normal, taburan normal piawai khas dan ^ 2 kepada 0 dan 1, biasanya (atau Z) mewakili ubah normal piawai, ditandakan oleh Z ~ N ( 0,1).

2. Transformasi Standardisasi: Transformasi ini mempunyai ciri-ciri: Jika pengagihan asal biasanya diagihkan, Z = (x-) / ~ N (0,1) pada taburan normal piawai, taburan normal piawai dengan memeriksa jadual boleh dikira secara langsung kebarangkalian nilai normal asal. Oleh itu, transformasi dipanggil transformasi seragam.

jadual taburan normal piawai: jadual taburan normal piawai menyenaraikan keluk normal piawai dari - untuk X (nilai semasa) dalam nisbah kawasan itu.

Sejarah perkembangan

Adalah yang paling penting satu taburan kebarangkalian normal. Konsep taburan normal telah diperkenalkan oleh ahli matematik Jerman dan Moivre astronomi pertama kali dicadangkan pada 1733, tetapi disebabkan ahli matematik Jerman Gauss pertama untuk memohon kajian astronomi, ia juga dikenali sebagai taburan normal Gaussian, Gaussian Kerja ini kesan yang besar kepada generasi akan datang, manakala dia membuat taburan normal dengan "Gaussian" nama, kemudian mengapa ramai di antara kuasa dua terkecil ciptaan kaedah dikaitkan dengan dia, dan juga daripada kerja ini. Gauss adalah seorang ahli matematik yang hebat, sumbangan penting kepada melimpah ruah. Tetapi sekarang Jerman 10 markah dicetak dengan Gaussian avatar wang, yang juga dicetak pada ketumpatan keluk taburan normal. Ia menyampaikan idea: Dalam sumbangan saintifik Gaussian dalam semua impak yang terbesar kepada tamadun manusia, adalah salah satu ini. Dalam membuat penemuan ini hanya permulaan Gaussian, mungkin orang hanya boleh datang dari satu penilaian ringkas teori kelebihan, dan kesan sepenuhnya tidak dapat dilihat sepenuhnya. Ini adalah perkara biasa untuk pergi ke abad ke-20, teori sampel kecil sepenuhnya dibangunkan kemudian. Laplace tidak lama lagi belajar kerja Gauss, dan segera dia mendapati ia dengan teorem had pusat dikaitkan dengan tujuan ini, beliau menerbitkan satu artikel di dalam yang akan datang (diterbitkan pada 1810) dengan menambah tambahan sedikit, Sekiranya kesilapan itu dapat dilihat bahawa jumlah tindihan banyak, menurut teorem had pusat beliau, kesilapan itu perlu mempunyai taburan Gaussian. Ini adalah kali pertama dalam sejarah yang disebut dipanggil "doktrin meta-kesilapan" itu - kesilapan yang besar, yang dihasilkan oleh pelbagai sebab meta kesilapan tindihan. Dan kemudian untuk tahun 1837, Hagen (G.Hagen) secara rasmi yang dicadangkan dalam kertas dengan doktrin ini.

Malah, dia yang dicadangkan dalam bentuk batasan besar: Hagen dianggap sebagai nombor ralat yang banyak bebas dan sepercaman diedarkan "meta kesilapan" Kesimpulannya, setiap orang mengambil dua nilai, kebarangkalian adalah 1/2, oleh Dengan cara ini, menurut teorem had pusat Drummond Buddha, dengan serta-merta menarik kesilapan (kira-kira) biasanya diedarkan. Laplace diperhatikan bahawa terdapat maksud yang besar kepada kesilapan itu terletak pada teori normal beliau, penjelasan yang lebih

semula jadi dan munasabah lebih meyakinkan. Kerana, Gaussian hujah bau hujah yang bulat sedikit: Sejak aritmetik min adalah pengenalan terbaik kesilapan harus mengikuti taburan normal; sebaliknya, yang dilancarkan oleh kesimpulan selepas purata aritmetik dan kurangnya penganggar, ia mesti diiktiraf Ini adalah sama ada (aritmetik min yang halus, normal ralat) sebagai titik permulaan. Tetapi min aritmetik pada akhirnya tidak menetapkan sebab-sebab mereka sendiri, kepada teori ia sebagai titik permulaan lalai Zhongjue mempunyai kelemahan. Teori Laplace meletakkan cincin patah berkaitan, menjadikan keseluruhan harmoni, sebenarnya, mempunyai maksud yang sangat penting.

Kajian

Konsep pengedaran dan ciri-ciri yang biasa:

Pertama, konsep taburan normal

Daripada taburan umum kekerapan jadual histogram data dikeluarkan, FIG dapat dilihat bahawa puncak di tengah, kanan dan kiri dengan ketara simetri. Kami mengkaji taburan normal dalam Rajah 1

Anda mungkin juga menyukai