Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 (KSSR)

Mata Pelajaran Tahun Bil.Murid Tarikh Masa Tema Tajuk

: Bahasa Melayu : 3 UMK : 34 Orang : 22 Ogos 2013 : 60 Minit (11.45 12.45 tengah hari) : Pertanian dan Penternakan : Penternakan Udang

FOKUS UTAMA STANDARD KANDUNGAN : 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN : 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Pada akhir pembelajaran, murid dapat : i) Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul. ii) iii) Menjawab soalan pemahaman menggunakan teknik yang betul. Membaca pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul.

SISTEM BAHASA Tatabahasa Kosa kata : kata nama : umum (udang, restoran, lazat, popular)

Kemahiran bahasa : kemahiran menulis dan membaca

PENGISIAN KURIKULUM Ilmu Nilai : Pendidikan Muzik, Penternakan udang. : Kerjasama, tekun, patuh pada arahan, menghargai haiwan ternakan

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH (KBT) i) Kecerdasan pelbagai a) Interpersonal b) Muzik c) Verbal- linguistik d) Kemahiran berfikir secara kritis e) Kemahiran belajar cara belajar.

ii)

Pembelajaran konstruktivisme Murid dapat membina pengetahuan baharu mengenai cara- cara penternakan udang dan mengaitkan pengetahuan sedia ada mereka mengenai udang.

BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM) Komputer LCD Video pembelajaran Lembaran kerja

PENGETAHUAN SEDIA ADA Murid pernah melihat udang. Murid pernah membaca pantun .

EMK Keusahawanan Kreativiti dan inovasi

Masa/ Langkah

Isi pelajaran

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Catatan

Set induksi (5 minit)

Tayangan udang.

video

Murid video udang.

menonton lagu

tayangan BBM : Video, LCD, sama Komputer

lagu Udang sama

Udang

Lembaran kerja (Lampiran 1) -

Guru mengedarkan lembaran Nilai : patuh pada petikan pantun berdasarkan lirik lagu yang mempunyai gambar udang kepada murid. Guru menerangkan kepada murid tentang isi pelajaran pada hari ini. KBT : Kecerdasan Pelbagai (muzik) arahan

Langkah (10 minit)

1 Membaca Udang udang.

pantun sama

Guru

membaca

petikan BBM : lembaran kerja

pantun kepada murid dengan intonasi yang betul. Guru membaca berkumpulan rangkap yang diberi. Guru bersoal jawab dengan murid tentang udang. Siapa pernah melihat udang? Apakah warna udang? Sebutkan jenis- jenis udang yang anda tahu. KBT : meminta pantun murid Teknik secara mengikut -

Demonstrasi

Nilai : patuh pada arahan, kerjasama, yakin.

Kecerdasan pelbagai (verballinguistik,

interpersonal) Kemahiran berfikir secara kritis.

Langkah (20 minit)

2 Teks

Penternakan

Guru Udang.

mengedarkan

teks BBM : lembaran kerja

Udang.

mengenai

Penternakan

Lembaran kerja (Lampiran 2)

Murid membaca senyap teks Nilai : kerjasama, yang diberi secara individu. menghargai haiwan ternakan

Murid

dibahagikan

kepada

enam kumpulan. Murid membaca teks secara kuat secara berkumpulan KBT : yang -

mengikut diberi. lembaran kerja (Lampiran 3) -

perenggan

Kecerdasan Pelbagai

Murid menggariskan isi- isi penting dalam yang teks terdapat Grafik guru di

(Interpersonal, verballinguistik) Keusahawanan (Etika kerja Berkumpulan). Kreativiti dan inovatif Kemahiran berfikir secara kritis Kemahiran belajar cara belajar.

berpandukan yang secara

Pengurusan diberi oleh berkumpulan. -

Murid meyalin isi- isi penting secara lembaran Grafik. ringkas di dalam Pengurusan

Langkah (20 minit)

3 Latihan dan kreativiti

Guru menerangkan teknik menjawab soalan

BBM : Lembaran kerja

Latihan lembaran kerja -

pemahaman dengan betul. Murid menjalankan aktiviti membina dan menulis jawapan pemahaman KBT : Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif

(Lampiran 4)

berdasarkan teks secara individu di dalam lembaran kerja. Guru berbincang dan menyemak jawapan bersama- sama murid. Pemulihan: Murid memilih dan menulis jawapan pemahaman dengan betul. Pengayaan: Murid membina dan menulis jawapan pemahaman dengan betul berdasarkan teks lain menggunakan teknik yang di ajar.

Ilmu : Penternakan udang

Nilai : tekun

Penutup ( 5 minit )

Tayangan sama udang

semula

Murid bersama intonasi

membaca guru yang

pantun BBM : lembaran dengan kerja

video lagu Udang

betul

dan

bersemangat diiringi dengan

video yang ditayangkan. Guru bertanya murid apa

Ilmu : Penternakan Udang

yang telah dipelajari. Pengukuhan Bagaimanakah soalan betul? Apakah teknik yang boelh bertumpu menjawab dengan

KBT : Kecerdasan Pelbagai (interpersonal, verbal- linguistik)

digunakan untuk menjawab KBT : Kemahiran soalan pemahaman Berfikir secara Kritis. berdasarkan teks? Membuat rumusan isi pelajaran. - Memberi pujian dan motivasi Guru merumus isi pelajaran pada hari ini.

Anda mungkin juga menyukai