Anda di halaman 1dari 1

SUSUNAN ACARA HMTL FUTSAL CUP III 2014

Hari/Tanggal

Waktu

17.00-17.30

Selasa /04 Maret 2014

Rabu /05 Maret 2014

Kamis/ 06 Maret 2014

Jumat/ 07 Maret 2014

17.30-18.05
18.05-18.40
18.40-18.50
18.50-19.25
19.25-20.00
17.00-17.35
17.35-18.10
18.10-18.25
18.25-19.00
19.00-19.35
16.00-16.35
16.35-17.10
17.10-17.45
17.45-18.20
17.35-18.10
18.25-19.00
17.00-17.35
17.35-18.10

Senin/ 10 Maret 2014


18.10-19.00

Acara
Acara pembukaan
- Sambutan Ketua Acara
- Sabutan Ketua HMTL
- Sambutan Ketua Jurusan
Teknik Lingkungan
- Sambutan Bapak Dekan
Fakultas Teknik
Penyisihan 1
Penyisihan 2
Istirahat & Sholat
Penyisihan 3
Penyisihan 4
Penyisihan 5
Penyisihan 6
Istirahat & Sholat
Penyisihan 7
Penyisihan 8
Perempat Final 1
Perempat Final 2
Perempat Final 3
Perempat Final 4
Semi Final 1
Semi Final 2
Perebutan Peringkat 3& 4
Final
Acara Penutupan
- Penyerahan tropi dan
tabanas kepada pemenang
(1,2,3)
- Closing Ceremony