Anda di halaman 1dari 3

KPD 3016 PENGAJARAN TEKNOLOGI DAN PENTAKSIRAN

NORHIDAYAH BINTI ZAINAL BAKRI (D20111049064) NOR AZURA BINTI MOHD SALLEH (D20111049094) NUR HIKMAH BINTI AURISMEN (D20111049100) NURATIQAH BINTI ROSLAN (D20111049132) SITI NUR ASYIKIN BINTI KEFLI (D20111049090)

APLIKASI DOMAIN KOGNITIF DAN AFEKTIF TERHADAP HASIL PEMBELAJARAN

KEMAHIRAN BELAJAR

TOPIK

OBJEKTIF

PROSES PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

DOMAIN

Yang Di - Mengenalpasti Pertuan Agong bidang kuasa (YDPA) YDPA - Memahami proses perlantikan dan pemecatan YDPA - Mempelajari keistimewaan YDPA

- Penulisan esei - Forum - Komunikasi 2 hala - Kuiz - Sesi soal jawab

Pelajar seharusnya dapat - Mengetahui bidang kuasa yang dimiliki dalam bidang legislatif, judisiary dan eksekutif - Menerangkan tentang proses perlantikan dan pemecatan ydpa - Menjelaskan ciri-ciri keistimewaan yang dimiliki oleh YDPA

Kognitif - Pengetahua n - kefahaman Afektif - Menerima - Merespon