Anda di halaman 1dari 2

2/26/2014

Wednesday,February26,2014

Kawat Harmonika PVC | Kawat - Harmonika, Wiremesh, Duri, Silet


ContentFeed CommentsFeed

KawatHarmonika,Wiremesh,Duri,Silet
Home About KawatHarmonika Wiremesh KawatDuri KawatSilet TanyaJawab Kontak Facebook Twitter
SesuMartins:SelamatSore.,Mohondiberikanhargaharmonikgal... andra:berpakahargakawatsiletdanpanjangkawatsilet... Suyanto:DenganHormatKamibermaksutmemasangpagarkawat... Djoni:Mlmpakmautanyakawatramhitamtaugalvanislbh... thomasdjoko:MohonInformasi.SayatinggaldiBekasikota:...

KawatHarmonikaPVC
DibawahiniadalahDaftarHargaKawatHarmonikaPVC: *Hargaberlakuuntukkuantititertentu.

ChatUs

KATEGORIPRODUK
HarmonikaGalvanis HarmonikaPVC WireMesh KawatDuri KawatSilet

*Hargasewaktuwaktubisaberubahtanpapemberitahuan.

NO. 1 2 3 4 5

DIAMETERKAWAT 1.6mm(BWG16) 1.6mm(BWG16) 2.1mm(BWG14) 2.1mm(BWG14) 2.7mm(BWG12)

UKURANLOBANG 40x40mm 50x50mm 40x40mm 50x50mm 50x50mm

HARGA/M2 39.000 32.000 56.000 49.500 69.000

Kontak
makmur_abadi57@yahoo.com, okifadhil@gmail.com (021) 8855265, 99998145, 0817185070, 085718881701, 081383927034. Fax : (021) 889.56745

RecentPosts
KawatSilet KawatDuri KawatWiremesh KawatHarmonikaPVC KawatHarmonika

Views
KawatWiremesh8,664views KawatHarmonikaGalvanis7,046 views KawatPagar5,015views KawatHarmonikaPVC4,952 views KawatDuri4,800views KawatHarmonika4,583views KawatSilet3,680views Kontak3,144views About2,420views TanyaJawab1,113views

RecentComments
thomasdjokoonKawat HarmonikaPVC NadheronKawatHarmonikaPVC IreneonTanyaJawab elisabethonKawatSilet diononKawatWiremesh

http://kawatharmonika.logam123.com/

4ResponsesToKawatHarmonikaPVC
KienSays:
July26,2012at1:07pm Pak/Bu, MaunanyaapakahkawattersebutsemuanyaPVCataubesidilapisPVC? Sayamencarikawatharmonikayangplastikgitu. Mohonsaran. thx
Reply

NadherSays:
November19,2013at6:39pm berapaukuranlubangpalingkeciluntukkawatharmonikapvc?atauukuranberapasajalubangdarikawat harmonikapvc?terimakasih
Reply

ThomasDjokoSays:
November28,2013at11:43am MohonInformasi. SayatinggaldiBekasikota: DimanaKawatHarmonikaPVCbisakamiperoleh/Beli Yangdimaksuddengan2.1mm(BWG14)50x50mmituapaya? JikamungkinmohondibuatkanPenawaranHargauntuukuran 2.1mm(BWG14)50x50mmdan2.7mm(BWG12)50x50mm Minimalorderberapabanyak..? Timakasih, Salam,ThomasDjoko
Reply

http://kawatharmonika.logam123.com/kawat-harmonika-pvc.html

1/2

2/26/2014

Kawat Harmonika PVC | Kawat - Harmonika, Wiremesh, Duri, Silet

LeaveAReply
Name(required)

EMail(willnotbepublished)(required)

Website

CAPTCHACode*

Submit Comment

KawatHarmonika

KawatWiremesh

Copyright2014KawatHarmonika,Wiremesh,Duri,SiletAllRightsReserved.

http://kawatharmonika.logam123.com/kawat-harmonika-pvc.html

2/2