Anda di halaman 1dari 1

PERATURAN DI DALAM MAKMAL KOMPUTER

Dilarang membawa beg, makanan atau minuman ke dalam makmal. Dilarang membawa sebarang cakera perisian luar ke dalam makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras ICT. Pendrive dari luar boleh dibawa masuk tetapi hendaklah diimbas terlebih dahulu. Dilarang membawa keluar sebarang perkakasan atau perisian dari makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras ICT. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke dalam makmal tanpa guru pengawas. emua pengguna komputer adalah dilarang sama sekali mengusik atau mengubah sebarang sambungan wayar pada komputer. !ika terdapat sebarang bunyi ganjil, bau benda terbakar, bahagian komputer terlalu panas atau sebarang yang disyaki tidak normal, laporkan dengan segera kepada guru yang bertugas. Padamkan mana"mana suis yang perlu. #aporkan sebarang kerosakan perkakasan atau perisian kepada guru yang bertugas. Dilarang menconteng pada perkakasan komputer. !uga tidak dibenarkan mengubahsuai mana"mana peralatan komputer di dalam makmal. Dilarang membuat bising di dalam makmal. Dilarang mengubah sebarang setting dalam komputer. $%allpaper dan sebagainya& Dilarang mengubah dan menambah perisian dan perkakasan. Peralatan seperti #CD dan pencetak hanya boleh dikendalikan oleh guru. 'uru yang bertanggungjawab membawa pelajar atau kelas ke makmal hendaklah merekod penggunaannya dalam buku log makmal. Pengguna hendaklah merekod penggunaan komputer dalam buku log komputer. Pengguna hendaklah sentiasa menjaga kebersihan (akmal )omputer.