Anda di halaman 1dari 3

SK Berungis, Tuaran Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan

Tarikh : 26/2/2014 (Rabu) Masa : 11.20-12.20 (1 Jam) Tahun : 6 Bijak Tema : Sayangi Keluarga Topik : Bil. Murid: 30 Orang Hasil Pembelajaran: 1. Menghuraikan konsep keharmonian keluarga mengikut perspektif pelbagai agama. 2. Menyayangi ibubapa dan anggota keluarga seperti mana tuntutan agama. Objektif Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: 1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga cara mewujudkan keluarga yang harmoni mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan. 2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang dapat menjalinkan hubungan yang erat antara anggota keluarga. 3. Menghasilkan sepucuk surat untuk kedua ibu bapa bagi meluahkan semua perasaan kasih sayang terhadap jasa dan pengorbanan oleh mereka. Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, Kontekstual, verbal linguistik Strategi Pengajaran : Penerangan, koperatif Kemahiran Generik : Kemahiran Berfikir, Kemahiran Belajar Bahan Sumber Pengajaran & Pembelajaran : Gambar perayaan-perayaan di Malaysia, borang pengurusan grafik, lembaran kerja. Nilai : Bekerjasama, rajin, kasih sayang

Pengetahuan Sedia Ada: Murid pernah merayakan sesuatu perayaan bersama keluarga mereka. Langkah/ Masa Set Induksi Aktiviti Catatan

Gambar 1. Guru memperlihatkan beberapa gambar perayaan BBM: yang disambut oleh pelbagai kaum di Malaysia kepada perayaan-perayaan

11.2011.25 (5 Minit)

murid. 2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang aktiviti tadi. Contoh soalan: a) Berdasarkan gambar tersebut, nyatakan perayaanperayaan yang disambut oleh pelbagai kaum di Malaysia. b) Pernahkah kamu menyambut mana-mana perayaan tersebut? c) Kamu menyambut perayaan tersebut dengan siapa? d) Mengapakah kamu menyambut perayaan tersebut bersama keluarga? 3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran pada hari ini. 1. Guru meminta murid meneliti semula gambar perayaan yang disambut oleh pelbagai kaum di Malaysia kepada murid. 2. Berdasarkan gambar yang ditunjukkan guru menyoal beberapa orang murid secara rawak. Nyatakan apa yang dapat kamu lihat dalam kesemua gambar tersebut. Adakah kamu dan keluarga kamu juga melakukan seperti yang ditunjukkan dalam gambar tersebut? 3. Guru kemudiannya meminta murid menyenaraikan cara-cara mewujudkan keluarga yang harmoni mengikut perspektif pelbagai agama dan kepercayaan. 4. Murid menulis hasil jawapan mereka dalam lembaran kerja dan dipilih secara rawak untuk menyatakan jawapan mereka. 5. Guru mengulas jawapan murid. 1. Secara berpasangan, 2. Setiap kumpulan diberikan kad bacaan yang mempunyai situasi yang berbeza. 3. Setiap kumpulan diminta untuk berbincang dengan teliti mengenai watak dan dialog yang bakal mereka lakonkan. 4. Guru memberikan masa secukupnya kepada murid untuk berlatih sebelum mempersembahkan lakonan mereka. 5. Guru mengulas lakonan setiap kumpulan selepas semua kumpulan selesai mempersembahkan lakonan.

di Malaysia. KP: Interpersonal, Verbal Linguistik, kontekstual

Langkah 1 11.2511.35 (10minit)

BBM: Gambar keluarga bahagia, lembaran kerja KP : Interpersonal, visual KG: Kemahiran Berfikir SP : Penerangan

Langkah 2 11.3510.55 (20 Minit)

BBM: Kad Bacaan KP : Interpersonal, Kontekstual KG: Kemahiran Berfikir Kemahiran Belajar

Langkah 3 10.55-11. (5 Minit) Penutup 12.1512.20 (5 Minit)

1. Guru meminta murid untuk menghasilkan serangkap KP: Interpersonal, sajak bertajuk Keluarga Yang Aku Sayangi. visual 2. Guru memilih murid secara rawak untuk KG: Kemahiran mendeklamasikan sajak tang telah mereka hasilkan. Berfikir 1. Guru meminta beberapa orang murid untuk KP: Interpersonal Nilai: merumuskan isi pelajaran pada hari ini. Contoh soalan: Kasih a) Bagaimanakah contoh-contoh keluarga harmoni? sayang 2. Guru mengulas jawapan murid dengan mengaitkan

nilai-nilai murni.