Anda di halaman 1dari 24

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN

TAHUN 1

MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN


PENILAIAN/CATATAN
1 PJ: Pendidikan Sukan Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.1. Keselamatan Semasa Beraktiviti • soalan lisan
1. Keselamatan • diri sendiri
1) memahami peraturan • rakan
Nilai: keselamatan melibatkan diri • kumpulan
a) mematuhi peraturan sendiri, rakan dan kumpulan Contoh Aktiviti:
b) berhati-hati a) penerangan dari guru
b) aktiviti tanpa alatan dan dengan alatan.
c) Aktiviti bersama rakan dan kumpulan.

PK: Kebersihan dan Keselamatan Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.1. Keselamatan diri • Soalan lisan
Persekitaran. i) Mengetahui nama dan alamat sendiri.
1. Keselamatan 1) memahami dan menulis nama Contoh Aktiviti:
serta alamat sendiri. a) Berbincang dan bersoal jawab dengan
Nilai: dari guru.
a) amalan keselamatan. b) Penerangan/penjelasan dari guru.
c) Membuat catitan.

2 PJ: Pendidikan Sukan Diakhir proses p&p, murid dapat: 2.1. Pengurusan Diri • Tugasan.
2. Pengurusan • Pakaian
1) menguruskan pakaian sendiri. • tubuh badan
Nilai: 2) Memilih pakaian yang sesuai. Contoh Aktiviti:
a) bersih a) menamakan jenis-jenis pakaian seharian.
b) amalan sihat. b) Mewarna gambarajah.

PK: Kebersihan dan Keselamatan Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.1. Keselamatan diri. • Soalan lisan &
Persekitaran. ii) mengingat nombor telefon rumah. bertulis.
1. Keselamatan 1) memahami pentingnya iii) Mengetahui nama dan tempat kerja
mengingat dan mengetahui penjaga.
Nilai: beberapa maklumat penting Contoh Aktiviti:
a) amalan keselamatan. tentang diri dan keluarga. a) penerangan dari guru.
b) Melawat tempat-tempat permainan.
c) Soal-jawab.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 1

MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN


PENILAIAN/CATATAN
3 PJ: Kecergasan Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.1. Lari berterusan 2-3 minit. • Perlakuan
1. Daya Tahan Kardiovaskular Contoh Aktiviti: • Pemerhatian
1) berlari berterusan selama 2-3 a) berjalan dan berlari dengan kawalan.
Nilai: minit. b) Berlari ulang-alik 10m dalam kumpulan.
a) berusaha. 2) Memahami hubungkait aktiviti c) Permainan kecil.
b) Berbangga dengan kebolehan ini dengan jantung.
diri sendiri.

PK: Kesihatan Diri & Keluarga Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.1. Mengenali tubuh badan anda • Soalan bertulis.
1. Kesihatan Diri - Kepala
1) mengenali bahagian kepala - Tangan
Nilai: dan tangan. Contoh Aktiviti:
a) amalan bersih. 2) Memahami fungsi kedua- a) menyatakan bahagian tubuh badan.
b) Bersyukur. duanya. b) Melebel
c) Menyanyi.

4 PJ: Kecergasan Diakhir proses p&p, murid dapat: 2.1. Membongkok badan ke hadapan. • Perlakuan
2. Kelenturan Contoh Aktiviti: • Pemerhatian
1) memahami cara melakukan a) lakukan aktiviti seperti ……………..
Nilai: pergerakan membongkok b) tunjukcara oleh guru
a) berbangga dengan kebolehan dengan betul dan selamat. c) permainan kecil.
sendiri.

PK: Kesihatan Diri & Keluarga Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.1. Mengenali tubuh badan anda • Soalan bertulis.
1. Kesihatan Diri - Abdomen
1) mengenali bahagian tubuh - Kaki
Nilai: badan tertentu. Contoh Aktiviti:
a) amalan bersih 2) Mengetahui peranan bahagian a) menamakan bahagian anggota badan.
b) bersyukur. anggota badan tersebut. b) Melebel.
c) Menyanyi.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 1

MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN


PENILAIAN/CATATAN
5 PJ: Kecergasan Diakhir proses p&p, murid dapat: 3.1. Lambung dan sambut bola besar atau • Perlakuan
3. Kordinasi pundi kacang. • Pemerhatian
1) melakukan aktiviti kordinasi Contoh Aktiviti:
Nilai: melibatkan mata dan tangan a) lambung dan sambut berseorangan
a) berusaha dengan betul dan tepat. ( setempat, sebelah tangan dua belah
b) bekerjasama. tangan )
b) aktiviti berpasangan.
c) Permainan kecil

PK: Kesihatan Diri & Keluarga Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.1. Mengenali tubuh badan anda • Soalan bertulis.
1. Kesihatan Diri - Penilaian ( tubuh badan )
1) memahami fungsi bahagian Contoh Aktiviti:
Nilai: tubuh badan serta a) bersoal-jawab
a) amalan bersih menamakannya. b) lembaran kerja/kertas penilaian.

6 PJ: Kecergasan Diakhir proses p&p, murid dapat: 4.1. Berjalan sambil menjengkit di atas • Perlakuan
4. Imbangan garisan lurus. • Pemerhatian
1) melakukan aktiviti berjalan Contoh Aktiviti:
Nilai: sambil menjengkit ( meng a) berjalan berbagai arah dan kelajuan.
a) berbangga dengan kebolehan imbang) di atas garisan lurus. b) Berjalan di atas garisan lurus.
sendiri. c) Berjalan sambil menjunjung pundi
b) Yakin. kacang.
d) Permainan kecil.

PK: Kesihatan Diri & Keluarga Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.2. Kebersihan Diri • Soalan lisan.
1. Kesihatan Diri i) Kebersihan mulut
1) memahami cara menjaga Contoh Aktiviti:
Nilai: mulut dan kepentingannya. a) bersoal-jawab
a) amalan bersih b) penerangan dari guru.
c) menamakan/melebel/mewarna.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 1

MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN


PENILAIAN/CATATAN
7 PJ: Kecergasan Diakhir proses p&p, murid dapat: 5.1. Lari zig-zag sambil membawa bola • Perlakuan
5. Ketangkasan dalam kumpulan. • Pemerhatian
1) melakukan aktiviti melibatkan Contoh Aktiviti:
Nilai: ketangkasan dengan riang, a) lari berbagai cara dan kelajuan.
a) yakin yakin dan selamat. b) Lari dengan berpandukan isyarat guru.
b) bangga dengan kebolehan c) Aktiviti kumpulan –lari zig-zag dengan
sendiri. membawa bola melalui beberapa skital.

PK: Kesihatan Diri & Keluarga Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.2. Kebersihan Diri • Soalan lisan.
1. Kesihatan Diri i) Kebersihan mulut (ulangan)
1) memahami cara menjaga Contoh Aktiviti:
Nilai: kebersihan mulut dan a) Menyatakan cara menjaga kebersihan
a) amalan bersih kepentingannya. mulut.
b) Mewarna gambarajah.
c) Melebel/ menampal gambar.

8 PJ: Kemahiran Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.1. Lokomotor • Perlakuan
1. Pergerakan Asas • Berjalan • Pemerhatian
1) melakukan aktiviti berjalan Contoh Aktiviti:
Nilai: dengan postur badan yang a) berjalan berbagai cara seperti……………
a) bersyukur betul b) berjalan berbagai kelajuan.
b) bangga dengan kebolehan c) Tunjukcara oleh guru.
sendiri.

PK: Kesihatan Diri & Keluarga Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.2. Kebersihan Diri • soalan bertulis
1. Kesihatan Diri - penilaian ( kebersihan mulut )
1) memahami fungsi mulut dan Contoh Aktiviti:
Nilai: cara menjaga kebersihannya. a) bersoal-jawab
a) amalan bersih. b) lembaran kerja/kertas penilaian
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 1

MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN


PENILAIAN/CATATAN
9 PJ: Kemahiran Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.1 Lokomotor • Perlakuan
1. Pergerakan Asas • Berlari • Pemerhatian
1) melakukan aktiviti berlari Contoh Aktiviti:
Nilai: dengan postur badan yang a) berlari berbagai arah dan kelajuan.
a) bersyukur. betul. b) Tunjukcara oleh guru.
b) Bangga dengan kebolehan c) Permainan kecil.
sendiri.

PK: Kesihatan Diri & Keluarga Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.2. Kebersihan diri • Soalan lisan
1. Kesihatan Diri ii) kesihatan gigi
1) memahami maksud karis gigi. - Karis gigi
Nilai: 2) Memahami cara menjaga Contoh Aktiviti:
a) amalan bersih kebersihan gigi. a) penerangan oleh guru/ pegawai pergigian.
b) Tunjukcara memberus gigi.

10 PJ: Kemahiran Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.1. Lokomotor • Perlakuan
1. Pergerakan Asas • Melompat • Pemerhatian
1) melakukan aktiviti melompat Contoh Aktiviti:
Nilai: dengan postur badan yang a) melompat berbagai ketinggian.
a) bersyukur betul. b) Melompat seperti……………..
b) bangga dengan kebolehan c) Tunjukcara oleh guru ( konsep serap
sendiri. daya)
d) Permainan kecil.

PK: Kesihatan Diri & Keluarga Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.2. Kebersihan Diri • Soalan lisan.
1. Kesihatan Diri ii) Kesihatan gigi.
1) memahami cara menjaga - Makanan untuk kesihatan gigi
Nilai: kebersihan gigi dan Contoh Aktiviti:
a) amalan bersih. kepentingannya. a) memeriksa kebersihan gigi murid.
b) Menamakan makanan sesuai untuk
kesihatan gigi.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 1

MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN


PENILAIAN/CATATAN
11 PJ: Kemahiran Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.1. Lokomotor • Perlakuan.
1. Pergerakan Asas • Merangkak • pemerhatian
1) melakukan aktiviti merangkak Contoh Aktiviti:
Nilai: dengan postur badan yang a) merangkak berbagai cara seperti………
a) bersyukur betul dan selamat. b) merangkak ke pelbagai arah ikut arahan
b) bangga dengan kebolehan guru.
sendiri. c) Permainan kecil.

PK: Kesihatan Diri & Keluarga Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.2. Kebersihan diri. • Soalan bertulis.
1. Kesihatan Diri ii) Kesihatan Gigi
1) memahami dan menamakan - penilaian ( kesihatan gigi )
Nilai: bahagian gigi dan kepentingan Contoh Aktiviti:
a) amalan bersih. penjagaan kebersihannya. a) bersoal-jawab
b) lembaran kerja/ kertas penilaian.

12 PJ: Kemahiran Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.1. Lokomotor • Perlakuan
1. Pergerakan Asas • Berguling • pemerhatian
1) melakukan aktiviti kemahiran Contoh Aktiviti:
Nilai: berguling dengan betul dan a) mengguling berbagai cara seperti …..
a) mematuhi arahan selamat. b) tunjukcara oleh guru.
b) bangga dengan kebolehan c) Permainan kecil.
sendiri.
PK: Kesihatan Diri & Keluarga Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.3. Pengurusan Kesihatan Diri • pemerhatian
1. Kesihatan Diri i) Penjagaan kulit
1) memahami tentang kudis dan - Kudis
Nilai: cara menghindarinya. Contoh Aktiviti:
a) amalan bersih. a) memeriksa tangan & kaki murid.
b) Pamerkan gambarajah kudis
c) Bersoal-jawab.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 1

MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN


PENILAIAN/CATATAN
13 PJ: Kemahiran Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.1. Lokomotor • Perlakuan
1. Pergerakan Asas • Ketingting • pemerhatian
1) melakukan aktiviti ketingting Contoh Aktiviti:
Nilai: dengan betul dan selamat. a) skip berbagai cara dan arah.
a) Mematuhi arahan b) Ketingting berseorangan dan
b) bangga dengan kebolehan berpasangan.
sendiri. c) Permainan kecil.

PK: Kesihatan Diri & Keluarga Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.3. Pengurusan Kesihatan Diri • Pemerhatian
1. Kesihatan Diri ii) Penjagaan rambut.
1) memahami maksud kutu dan - Kutu dan kelemumur
Nilai: kelemumur serta tahu cara Contoh Aktiviti:
a) amalan bersih. menghindarinya. a) memeriksa bahagian kepala murid.
b) Penerangan dari guru.
c) Tunjukcara pemakaian syampu.

14 PJ: Kemahiran Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.1. Lokomotor • Ujian pencapaian
1. Pergerakan Asas • penilaian ( kecergasan & lokomotor ) ( senarai semak )
1) melakukan ujian kecergasan Contoh Aktiviti:
Nilai: dan kemahiran pergerakan a) penerangan dari guru.
a) bangga dengan kebolehan asas yang diberi. b) Ujian kecergasan / kemahiran pergerakan
sendiri. asas.

PK: Kesihatan Diri & Keluarga Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.4. Pengurusan Kesihatan Diri • Soalan bertulis
1. Kesihatan Diri a) penilaian ( kudis, kutu & kelemumur )
1) memahami dan menjawab Contoh Aktiviti:
Nilai: soalan penilaian tentang kudis, a) penerangan dari guru.
a) bangga dengan kebolehan kutu dan kelemumur. b) Menjawab soalan /latihan.
sendiri.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 1

MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN


PENILAIAN/CATATAN
15 PJ: Kecergasan Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.2. Lari Berhalangan 2-3 minit • Perlakuan
1. Daya Tahan Kardiovaskular • Pemerhatian
1) melakukan aktiviti lari Contoh Aktiviti:
Nilai: berhalangan selama 2-3 minit a) Lari berbagai cara dan kelajuan.
a) semangat mencuba. tanpa henti dengan selamat. b) lari dengan isyarat guru.
b) tabah c) Lari berhalangan- melalui gelong rotan,
meniti bangku, melompat tali dsb.

PK: Kesihatan diri & Keluarga Diakhir proses p&p, murid dapat: 2.1. Melahirkan perasaan. • Soalan lisan
2. Perasaan i) Cara melahirkan perasaan mengikut situasi.
1 zzzz0 menyatakan keadaan - situasi riang
Nilai: atau suasana riang melalui Contoh Aktiviti:
a) menghormati mimik muka seseorang. a) bercerita
b) menghargai b) melakar / mewarna gambarajah.
c) Membuat mimik muka.

16 PJ: Kecergasan Diakhir proses p&p, murid dapat: 2.2. Melentik ke sisi ( kanan dan kiri ) • Perlakuan
2. Kelenturan Contoh Aktiviti: • Pemerhatian
1) melakukan aktiviti melentik a) melakukan pelbagai aktiviti
Nilai: kan badan sendiri ke sisi meleding/melentik seperti…………
a) semangat mencuba kanan dan kiri dengan selamat. b) melakukan aktiviti melentik ke sisi –
b) berbangga dengan kebolehan kanan dan kiri selama 10 saat.
sendiri. c) Permainan kecil

PK: Kesihatan Diri & Keluarga Diakhir proses p&p, murid dapat: 2.1. Melahirkan perrasaan • Soalan lisan
2. Perasaan i) Cara melahirkan perasaan mengikut • Tugasan
1) menyatakan keadaan atau situasi
Nilai: situasi sedih melalui mimik - situasi sedih
a) menghormati muka sesorang. Contoh Aktiviti:
b) menghargai a) bercerita
b) melakar/mewarna gambarajah
c) membuat mimik muka.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 1

MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN


PENILAIAN/CATATAN
17 PJ: Kecergasan Diakhir proses p&p, murid dapat: 3.3. Menggolek gelong rotan. • Perlakuan
3. Kordinasi 3.4. Lambung, sentuh lantai dan sambut • Pemerhatian
1) melakukan aktiviti melibatkan bola.
Nilai: kordinasi mata dan tangan Contoh Aktiviti:
a) semangat mencuba dengan betul dan selamat. a) menggolek gelong rotan berseorangan
b) berbangga dengan kebolehan dan berpasangan – pelbagai variasi.
sendiri. b) Lambung bola – sambut berseorangan,
c) berpasangan, dalam kumpulan- pelbagai
variasi.
d) Permainan kecil.

PK: Kesihatan Diri & Keluarga Diakhir proses p&p, murid dapat: 2.1. Melahirkan perasaan. • Soalan lisan
2. Perasaan i) Cara menunjukkan perasaan
1) menyatakan keadaan atau mengikut situasi.
Nilai: situasi marah melalui mimik - Situasi marah
a) menghormati muka seseorang. Contoh Aktiviti:
b) menghargai a) bercerita
b) melakar/mewarna gambarajah.
c) Membuat mimik muka.

18 PJ: Kecergasan Diakhir proses p&p, murid dapat: 4.2. Berjalan di atas bangku gimnastik.. • Perlakuan
4. Imbangan Contoh Aktiviti: • Pemerhatian
1) melakukan aktiviti berjalan a) berjalan berbagai cara dan kelajuan.
Nilai: sambil mengimbang badan di b) Berjalan di atas garisan lurus ( ulangan )
a) semangat mencuba atas bangku gimnastik. c) Berjalan mengimbang di atas bangku
b) berbangga dengan kebolehan gimnastik.
sendiri. d) Permainan kecil.

PK: Kesihatan Diri & Keluarga Diakhir proses p&p, murid dapat: 3.1. Keistimewaan diri sendiri. • Soalan lisan
3. Kekeluargaan - diri saya
1) menceritakan tentang diri Contoh Aktiviti:
Nilai: sendiri seperti nama, alamat, a) guru mengenalkan diri sendiri.
a) menyayangi sekolah, darjah dan umur. b) Guru meminta murid mengenalkan diri
seperti dilakukan oleh guru.
c) Melakar gambar diri sendiri.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 1

MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN


PENILAIAN/CATATAN
19 PJ: Kecergasan Diakhir proses p&p, murid dapat: 5.2. Musang dengan ayam • Perlakuan
5. Ketangkasan Contoh Aktiviti: • Pemerhatian
1) Melakukan aktiviti a) bergerak ke pelbagai arah dengan isyarat
Nilai: melibatkan ketangkasan guru.
a) berbangga dengan kebolehan diri dengan riang dan selamat. b) Aktiviti berpasangan – cuit ekor.
sendiri c) Permainan kecil – musang dan ayam.

PK: Kesihatan Diri & Keluarga Diakhir proses p&p, murid dapat: 3.1. Keistimewaan diri sendiri. • Soalan lisan
3. Kekeluargaan 1) menyatakan kegemaran atau - kesukaan saya
kesukaan masing-masing Contoh Aktiviti:
Nilai: tentang perkara tertentu. a) mengenalkan diri sendiri ( ulangan )
a) menyayangi b) menulis tentang kesukaan masing-masing
– makanan, minuman, pelajaran,
permainan dsb.

20 PJ: Kemahiran Diakhir proses p&p, murid dapat 1.2. Bukan Lokomotor • Perlakuan
1. Pergerakan Asas - Berdiri • Pemerhatian
1) melakukan aktiviti berdiri dan - duduk
Nilai: duduk dengan cara yang betul. Contoh Aktiviti:
a) bersyukur dengan kurniaan a) lakukan aktiviti berdiri dan duduk
Tuhan. seperti…………….
b) Berbangga dengan diri sendiri. b) Penerangan tentang pentingnya lakuan
yang betul untuk postur badan.
c) Permainan kecil.

PK: Kesihatan Diri & Keluarga Diakhir proses p&p, murid dapat 3.1. Keistimewaan diri sendiri. • Soalan lisan
3. Kekeluargaan - penilaian (perasaan dan diri sendiri)
1) menyatakan tentang diri dan Contoh Aktiviti:
Nilai: perasaan sendiri melalui lisan a) bercakap mengenai diri sendiri.
a) berbangga dengan diri sendiri. dan juga tulisan. b) Penilaian bertulis.

21 PKBS Diakhir proses p&p, murid dapat • Soalan bertulis


RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 1

MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN


PENILAIAN/CATATAN
22 PJ: Kemahiran Diakhir proses p&p, murid dapat 1.2. Bukan Lokomotor • Perlakuan
1. Pergerakan Asas - Meregang • Pemerhatian
1) melakukan aktiviti meregang - Membongkok
Nilai: dan membongkok dengan Contoh Aktiviti:
a) bersyukur dengan kurniaan betul, yakin dan selamat. a) lakukan aktiviti meregang dan
Tuhan. membongkok seperti…………
b) Berbangga dengan diri sendiri. b) penerangan tentang pentingnya lakuan
yang betul untuk postur badan.
c) Permainan kecil

PK: Kesihatan Diri & Keluarga Diakhir proses p&p, murid dapat 3.2. Keistimewaan Keluarga • Tugasan
3. Kekeluargaan - ahli keluarga saya
1) menamakan semua ahli Contoh Aktiviti:
Nilai: keluarga masing-masing. a) bersoal-jawab tentang ahli keluarga.
a) menyayangi b) Mencatat nama ahli keluarga.
b) menghormati.

23 PJ: Kemahiran Diakhir proses p&p, murid dapat 1.2.Bukan Lokomotor • Perlakuan
1. Pergerakan Asas • memusing • Penerhatian
1) melakukan aktiviti memusing, • mengilas
Nilai: mengilas dan menguak dengan • menguak
a) berbangga dengan diri sendiri. betul, yakin dan selamat. Contoh Aktiviti:
b) kerjasama a) melakukan beberapa aktiviti memusing,
mengilas, menguak seperti……….
b) Penerangan tentang pentingnya lakuan
yang betul bagi menjaga postur badan.
c) Permainan kecil.

PK: Kesihatan Diri & Keluarga Diakhir proses p&p, murid dapat 3.2. Keistimewaan keluarga • folio
3. Kekeluargaan - ahli keluarga saya ( sambungan )
1) menceritakan beberapa aspek Contoh Aktiviti:
Nilai: tentang ahli keluarga mereka. a) menceritakan tentang ahli keluarga
a) menyayangi ( umur, pekerjaan, status dll )
b) menghormati.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 1

MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN


PENILAIAN/CATATAN
24 PJ: Kemahiran Diakhir proses p&p, murid dapat 1.2.Bukan Lokomotor • Perlakuan
1. Pergerakan Asas • mendekam • pemerhatian
1) melakukan aktiviti mendekam • menyokong
Nilai: dan menyokong dengan betul, Contoh Aktiviti:
a) berbangga dengan kebolehan diri yakin dan selamat. a) melakukan beberapa aktiviti mendekam
sendiri. dan menyokong seperti …...
b) kerjasama b) Penerangan tentang pentingnya lakuan
yang betul bagi menjaga postur badan.
c) Permainan kecil

PK: Kesihatan Diri & Keluarga Diakhir proses p&p, murid dapat 3.2. Keistimewaan keluarga • folio
3. Kekeluargaan - ahli keluarga saya ( sambungan )
1) menyatakan beberapa aspek Contoh Aktiviti:
Nilai: tentang ahli keluarga sendiri. a) menceritakan tentang ahli keluarga
a) menyayangi sendiri( nama panggilan )
b) menghormati.

25 PJ: Kemahiran Diakhir proses p&p, murid dapat 2.1. Gimnastik Pendidikan BPG – Gimnastik
2. Pendidikan Pergerakan 2.1.1. Kesedaran tubuh badan ( Tema 1 ) Pendidikan MS.11-17.
1) melakukan berbagai per
Nilai: gerakan mengenai kesedaran Contoh Aktiviti:
a) berbangga dengan kebolehan tubuh badan riang, betul dan a) bergerak berbagai cara dan arah. • Perlakuan
sendiri. selamat. b) Pergerakan mengikut kreativiti murid. • pemerhatian
b) Kerjasama. c) tunjukcara oleh guru
d) permainan kecil

PK: Kesihatan Diri & Keluarga Diakhir proses p&p, murid dapat 3.3. Keistimewaan sahabat • Tugasan
3. Kekeluargaan - Nama-nama sahabat saya
1) menulis nama lima orang Contoh Aktiviti:
Nilai: rakan mereka. a) bersoal-jawab tentang rakan.
a) menghormati b) Menyenaraikan nama rakan.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 1

MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN


PENILAIAN/CATATAN
26 PJ: Kemahiran Diakhir proses p&p, murid dapat 2.1. Gimnastik Pendidikan. BPG – Gimnastik
2. Pendidikan Pergerakan 2.1.2. Kesedaran ruang ( Tema 2 ) Pendidikan MS.18-25.
1) melakukan berbagai per
Nilai: gerakan tubuh badan melibat Contoh Aktiviti:
a) bangga dengan kebolehan kan ruang dengan riang, betul a) bergerak berbagai cara dan arah
sendiri. dan selamat. b) pergerakan mengikut kreativiti murid.
b) Kerjasama. c) tunjukcara oleh guru • Perlakuan
d) permainan kecil • pemerhatian

PK: Kesihatan Diri & Keluarga Diakhir proses p&p, murid dapat 3.3. Keistimewaan sahabat • Persembahan
3. Kekeluargaan - sahabat karib saya
1) menulis biodata ringkas Contoh Aktiviti:
Nilai: sahabat karib a) menceritakan tentang sahabat karib.
a) menghormati b) Menulis biodata ringkas.

27 PJ: Kemahiran Diakhir proses p&p, murid dapat 2.2. Pergerakan Kreatif BPG – Pergerakan Kreatif
2. Pendidikan Pergerakan 2.2.1. Kesedaran tubuh badan ( Tema 1 ) MS 10-13.
1) melakukan berbagai
Nilai: pergerakan mengikut arahan Contoh Aktiviti:
a) kerjasama dan kreativiti sendiri dengan a) bergerak berbagai arah
b) yakin yakin dan selamat. b) bergerak mengikut arahan • Perlakuan
c) berani c) bergerak seperti………… • pemerhatian
d) permainan kecil.

PK: Kesihatan Diri & Keluarga Diakhir proses p&p, murid dapat 3.3. Keistimewaan sahabat • Persembahan
3. Kekeluargaan - saya dan sahabat saya
1) membuat perbandingan antara Contoh Aktiviti:
Nilai: diri sendiri dan rakan. a) bercerita tentang rakan.
a) menghormati b) Menyenaraikan butir diri.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 1

MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN


PENILAIAN/CATATAN
28 PJ: K emahiran Diakhir proses p&p, murid dapat 3.1 Pendidikan Alam Sekitar • Tugasan
3. Rekreasi • Mengenali flora & fauna ( Menjejak )
1) memahami kehidupan Contoh Aktiviti:
Nilai: tumbuhan dan bunga-bungaan. a) Penerangan tentang peraturan aktiviti luar
a) mematuhi arahan 2) Mengenal beberapa jenis bilik darjah.
b) menghargai kurniaan Tuhan. tumbuhan. b) Tugasan ( mengenal tumbuhan, melebel,
3) Menghargai alam sekitar. mewarna, dll)
c) Menyanyi lagu ‘Bungaku’

PK: Gaya Hidup Sihat Diakhir proses p&p, murid dapat 1.1. Makanan Harian Saya & Sahabat. • Soalan lisan
1. Pemakanan - menu utama
1) menyatakan makanan utama Contoh Aktiviti:
Nilai: seharian. a) menyatakan makanan seharian.
a) menghargai makanan. 2) Melebelkan gambarajah b) Melebel gambarajah makanan.
b) Bersyukur. makanan dengan betul c) Mewarna gambarajah.

29 PJ: Kemahiran Diakhir proses p&p, murid dapat 4.1. Aktiviti-aktiviti kesenggangan • Soalan lisan
4. Kesenggangan 4.2. Faedah-faedah bersenggang
1) faham tentang maksud 4.3. Perasaan ketika bersenggang
Nilai: kesenggangan. Contoh Aktiviti:
a) menghargai masa. 2) Melakukan aktiviti a) Penjelasan guru - maksud dan faedah
b) Menghargai diri sendiri. kesenggangan. kesenggangan.
3) Menyatakan perasaan masing- b) aktiviti-aktiviti kesenggangan.
masing. c) Berbual dengan murid- perasaan sendiri.

PK: Gaya Hidup Sihat Diakhir proses p&p, murid dapat 1.1. Makanan Harian Saya & Sahabat • Tugasan
1. Pemakanan - makanan sampingan
1) memahami maksud makanan Contoh Aktiviti:
Nilai: sampingan. a) penerangan tentang maksud makanan
a) bersyukur 2) Menamakan tiga jenis sampingan dan fungsinya.
b) tidak membazir. makanan sampingan. b) menamakan beberapa jenis makanan
sampingan.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 1

MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN


PENILAIAN/CATATAN
30 PJ: Kecergasan Diakhir proses p&p, murid dapat 1.3. Lari ulang-alik 10m selama 2-3 minit. • Perlakuan
1. Daya Tahan Kardiovaskular • pemerhatian
1) melakukan aktiviti ketingting Contoh aktiviti:
Nilai: dengan betul, riang dan a) lari berbagai cara, berbagai arah, berbagai
a) gigih selamat. kelajuan.
b) berusaha. b) Aktiviti kumpulan – lari berganti-ganti.
c) Permainan kecil.
PK: Gaya Hidup Sihat Diakhir proses p&p, murid dapat 1.1. Makanan Harian Saya & Sahabat • Tugasan
1. Pemakanan - Makanan yang sesuai & tidak sesuai
1) mengenal makan sesuai dan Contoh Aktiviti:
Nilai: tidak sesuai dimakan. a) contoh beberapa jenis makanan.
a) bersyukur 2) Memilih makanan yang sesuai b) Cerakinkan makanan sesuai & tidak
b) menghargai kesihatan diri. & tidak sesuai. sesuai.
c) Lembaran kerja.

31 PJ: Kecergasan Diakhir proses p&p, murid dapat 1.2. Melentik ke belakang • Perlakuan
2. Kelenturan Contoh aktiviti: • pemerhatian
1) melakukan aktiviti melentik ke a) lakukan lenturan seperti…………..
Nilai: belakang dengan betul,yakin b) ikut aktiviti guru
a) Yakin. dan selamat. c) permainan kecil.

PK: Gaya Hidup Sihat Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.1. Makanan Harian Saya & Sahabat • Tugasan
1. Pemakanan - Mengumpul berbagai bungkusan
1) menamakan jenis makanan makanan
Nilai: sesuai dan tidak sesuai Contoh Aktiviti:
a) bersyukur dimakan melalui sampul/ a) mengumpul berbagai sampul bungkusan
b) menghargai. bungkusannya. makanan.
b) Melebel/ menamakan jenisnya.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 1

MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN


PENILAIAN/CATATAN
32 PJ: Kecergasan Diakhir proses p&p, murid dapat: • penilaian • Ujian kemahiran
3. Kordinasi Contoh Aktiviti: ( senarai semak )
1) melakukan aktiviti kordinasi a) ujian kecergasan – kordinasi ( menggolek
Nilai: melibatkan mata dan tangan gelong rotan dan tangkap berpasangan )
a) semangat mencuba dengan betul dan selamat. b) melambung bola dan tangkap
b) kerjasama. berpasangan.

PK: Gaya Hidup Sihat Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.1. Makanan Harian Saya & Sahabat • Soalan bertulis
1. Pemakanan - penilaian ( makanan harian )
1) memahami dan menyatakan Contoh Aktiviti:
Nilai: beberapa perkara tentang a) penerangan dari guru.
a) bersyukur makanan seharian. b) Lembaran kerja/ kertas penilaian.

33 PJ: Kecergasan Diakhir proses p&p, murid dapat: 4.3. Berjalan di atas permukaan bercerun. • Perlakuan
4. Imbangan • pemerhatian
1) melakukan aktiviti berjalan di Contoh Aktiviti:
Nilai: atas satu permukaan yang a) berjalan di atas garisan lurus dan di atas
a) semangat mencuba cerun dengan yakin dan bangku gimnastik ( ulangan )
b) berbangga dengan kebolehan diri selamat. b) berjalan di atas permukaan bercerun.
sendiri. c) Permainan kecil.

PK: Gaya Hidup Sihat Diakhir proses p&p, murid dapat: 2.1. Ubat dan Racun • Soalan lisan
2. Penyalahgunaan Bahan - mengenal bahan beracun
1) menamakan bahan-bahan Contoh Aktiviti:
Nilai: beracun dan tidak beracun. a) penerangan dari guru.
a) berhati-hati b) Mempamerkan jenis-jenis ubat yang
beracun dan tidak beracun.
c) Bersoal-jawab.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 1

MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN


PENILAIAN/CATATAN
34 PJ: Kecergasan Diakhir proses p&p, murid dapat: • penilaian • Ujian kemahiran
5. Ketangkasan Contoh Aktiviti: ( senarai semak )
1) memahami dan melakukan a) penerangan/arahan dari guru.
Nilai: aktiviti ketangkasan yang telah b) Ujian ketangkasan – lari zig-zag
a) berbangga dengan kebolehan diri dipelajari.
sendiri.

PK: Gaya Hidup Sihat Diakhir proses p&p, murid dapat: 2.1. Ubat dan Racun • Soalan lisan
2. Penyalahgunaan Bahan - mengenal bahan beracun di rumah.
1) menamakan bahan beracun Contoh Aktiviti:
Nilai: yang terdapat di rumah. a) menerangkan cara mengenal bahan
a) berhati-hati beracun dan bukan beracun ( ulangan )
b) menyatakn bahan beracun yang terdapat
di rumah.
c) Memotong dan menampal gambar-
gambar bahan beracun.

35 PJ: Kemahiran Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.3.Manipulasi Alatan • Perlakuan
1. Pergerakan Asas • melambung • pemerhatian
1) melakukan akiviti melambung, • menyambut
Nilai: menyambut dan membaling • membaling
a) semangat mencuba dengan betul,yakin dan Contoh Aktiviti:
b) kerjasama selamat. a) melambung dan menyambut berpasangan
( bola getah, gelong rotan )
b) membaling dan menyambut berpasangan
( pundi kacang, gelong getah )
c) permainan kecil.

PK: Gaya Hidup Sihat Diakhir proses p&p, murid dapat: 2.1. Ubat dan Racun • Soalan bertulis
2. Penyalahgunaan Bahan - penilaian ( bahan beracun )
1) memahami dan menyatakan Contoh Aktiviti:
Nilai: mengenai perkara yang a) penerangan/arhan dari guru.
a) berhati-hati berkaitan dengan bahan b) Lembaran kerja/ kertas penilaian.
b) beracun.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 1

MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN


PENILAIAN/CATATAN
36 PJ: Kemahiran Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.3.Manipulasi Alatan • Perlakuan
1. Pergerakan Asas • menampar • pemerhatian
1) melakukan aktiviti kemahiran • mnggolek
Nilai: menampar bola bawah tangan, • melantun
a) semangat mencuba menggolek dan melantun jarak Contoh Aktiviti:
b) bangga dengan kebolehan diri 10m. a) berlari, melompat dan skip ke berbagai
sendiri. arah dan kelajuan.
b) Manipulasi alatan – bola getah sedang.
- menampar bawah tangan
- menggolek lurus ke sasaran 10m.
- melantun sambil bergerak jarak 10m.
c) permainan kecil.

PK: Kebersihan dan Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.1. Keselamatan di rumah, sekolah & tempat • Soalan lisan
Keselamatan Persekitaran permainan
1. Keselamatan 1) memahami arahan dan Contoh Aktiviti:
peraturan keselamatan di a) murid diminta menerangkan tempat-
Nilai: rumah, di sekolah dan juga tempat merbahaya di rumah, di sekolah
a) berhati-hati tempat permainan. dan di tempat permainan.
b) mematuhi arahan. b) Murid diminta pula menjelaskan
bagaimana cara mengatasi keselamatan di
tempat-te,pat tersebut.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 1

MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN


PENILAIAN/CATATAN
37 PJ: Kemahiran Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.3. Manipulasi Alatan • Perlakuan
1. Pergerakan Asas • Menendang • pemerhatian
1) melakukan aktiviti kemahiran • Menahan
Nilai: menendang dan menahan • Menggelecek
a) semangat mencuba dalam jarak 10m dan juga Contoh Aktiviti:
b) bangga dengan kebolehan diri menggelecek melalui skital a) berjalan, berlari, melompat dan skip.
sendiri. dlam jarak 10m. b) Manipulasi alatan – bola getah sedang.
- menendang dan menahan jarak 10m.
- menggelecek melalui skital jarak 10m.
c) permainan kecil.

PK: Kebersihan dan Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.2. Keselamatan diri. • Soalan lisan
Keselamatan Persekitaran Contoh Aktiviti:
1. Keselamatan 1) memahami dan menyatakan a) ulang pelajaran lalu – keselamatan di
cara menjaga keselamatan diri. rumah, di sekolah dan di tempat
Nilai: permainan.
a) berhati-hati b) Guru bercerita tentang beberapa berita/
b) mematuhi peraturan. isu semasa melibatkan kemalangan
pelajar, kanak-kanak dan juga orang
dewasa.
c) Mempamerkan keratan akhbar atau berita
tertentu.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 1

MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN


PENILAIAN/CATATAN
38 PJ: Kemahiran Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.3.Manipulasi Alatan • perlakuan
1. Pergerakan Asas • Melontar • pemerhatian
1) melakukan aktiviti kemahiran • Memukul
Nilai: melontar dan memukul bola Contoh Aktiviti:
a) semangat mencuba getah kecil dalam jarak 10m. a) melompat, memusing, merangkak
b) bangga dengan kebolehan diri berbagai cara seperti………..
sendiri. b) melontar dan memukul bola getah kecil
dengan tapak tangan.
c) manipulasi alatan – bola getah kecil
- melontar dan memukul bola getah kecil
dengan bet kriket/.rounders dalam jarak
10m.
d) permainan kecil

PK: Kebersihan dan Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.3.Bahaya di rumah dan langkah • Soalan lisan
Keselamatan Persekitaran keselamatan.
1. Keselamatan 1) memahami dan menggunakan Contoh Aktiviti:
pengetahuan untuk kehidupan a) bersoal-jawab/ berbincang/ tentang
Nilai: seharian. pelajaran terdahulu.
a) berhati-hati b) Murid diminta menyenaraikan tempat-
b) berdisiplin. tempat bahaya di rumah dan cara menjaga
keselamatannya.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 1

MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN


PENILAIAN/CATATAN
39 PJ: Kemahiran Diakhir proses p&p, murid dapat: 2.2. Pergerakan Kreatif. BPG – Pergerakan Kreatif
2. Pendidikan Pergerakan. 2.2.2. Kesedaran rintangan kepada beban dan MS 14-19.
1) memahami maksud ruang am masa.( Tema 2 )
Nilai: dan tahu menggunakannya Contoh Aktiviti:
a) berhati-hati untuk beraktiviti. a) bergerak bebas mengikut arahan/ isyarat
b) mematuhi arahan. dari guru.
b) Murid mengikut aktiviti dilakukan oleh
guru dalam kawasan ruang am yang
ditandakan dengan skital. • Perlakuan
c) Permainan kecil. • pemerhatian

PK: Kebersihan dan Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.4.Bahaya di sekolah dan langkah • Soalan lisan
Keselamatan Persekitaran. keselamatan.
1. Keselamatan 1) memahami dan menggunakan Contoh Aktiviti:
pengetahuan untuk kehidupan a) bersoal-jawab/ berbincang/ tentang
Nilai: seharian. pelajaran terdahulu.
a) berhati-hati b) Murid diminta menyenaraikan tempat-
a) berdisiplin. tempat bahaya di sekolah dan cara
menjaga keselamatannya.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 1

MINGGU TUNJANG, TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN
PENILAIAN/CATATAN
40 PJ: Kemahiran Diakhir proses p&p, murid dapat: 2.2. Pergerakan Kreatif BPG – Pergerakan
2. Pendidikan Pergerakan 2.2.3. Kesedaran Ruang ( Tema 3 ) Kreatif MS 20 – 29..
1) memahami maksud ruang diri,
Nilai: ruang am, arah,laluan,aras dan Contoh Aktiviti:
a) mematuhi peraturan ekstensi semasa melakukan a) bergerak bebas mengikut arahan/ isyarat
b) semangat mencuba. aktiviti. dari guru.
b) Murid mengikut aktiviti dilakukan oleh
guru dalam kawasan ruang diri yang • Perlakuan
ditandakan dengan skital. • Pemerhatian
c) Permainan kecil.

PK: Kebersihan dan Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.5.Bahaya di tempat permainan dan • Soalan lisan
Keselamatan Persekitaran. langkah keselamatan.
1. Keselamatan 1) memahami dan menggunakan
pengetahuan untuk kehidupan Contoh Aktiviti:
Nilai: seharian. a) bersoal-jawab/ berbincang/ tentang
a) berhati-hati pelajaran terdahulu.
b) berdisiplin. b) Murid diminta menyenaraikan tempat-
tempat bahaya di rumah dan cara menjaga
keselamatannya.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 1

MINGGU TUNJANG,TAJUK & NILAI OBJEKTIF KEMAHIRAN / ISI KANDUNGAN CADANGAN


PENILAIAN/CATATAN
41 PJ: Kemahiran Diakhir proses p&p, murid dapat: 2.2. Pergerakan Kreatif. BPG – Pergerakan Kreatif
2. Pendidikan Pergerakan 2.2.4. Aliran Beban Badan Dalam Ruang dan MS 30-38.
1) memahami maksud aliran, Masa. ( Tema 4 )
Nilai: ruang dan masa semasa 2.2.5. Penyesuaian Terhadap Rakan.
a) semangat mencuba melakukan sesuatu aktiviti. ( Tema 5 )
b) kerjasama Contoh Aktiviti:
c) yakin. a) murid melakukan pergerakan dari isyarat
guru seperti……… ( lakuan binatang,
benda atau kenderaan )
b) bergerak berbagai cara menggunakan
keseluruhan tubuh badan dengan
memanfaatkan ruang dan masa. • Perlakuan
c) Meniru pergerakan rakan atau ketua • Pemerhatian
kumpulan.
d) Permainan kecil.

PK: Kebersihan dan Keselamatan Diakhir proses p&p, murid dapat: 1.Keselamatan di rumah, sekolah dan • tugasan
Persekitaran. tempat permainan
1. Keselamatan 1) memahami dan menggunakan - Penilaian
pengetahuan untuk kehidupan Contoh Aktiviti:
Nilai: seharian. a) bersoal-jawab/ berbincang/ tentang
a) berhati-hati pelajaran terdahulu.
b) berdisiplin. b) Murid diminta menyenaraikan tempat-
tempat bahaya di rumah dan cara menjaga
keselamatannya.

42 PKBS Diakhir proses p&p, murid dapat: - penilaian • Soalan bertulis


Contoh aktiviti:
1) memahami dan menggunakan a) menjawab soalan dari lembaran kerja/
ilmu pengetahuan di pelajari kertas penilaian.
dlam kehidupan seharian.