Anda di halaman 1dari 3

TOPIK 2 SUSUNAN AYAT SONGSANG Susunan biasa ayat dalam bahasa Melayu ialah subjek + predikat.

Ayat songsang pula terbentuk daripada proses transformasi ayat biasa. (subjek + predikat) . Penyongsangan dapat dilakukan melalui proses pendepanan bertujuan memberikan penegasan kepada predikat. Pendepanan seluruh predikat. Cikgu Hanif berfikiran kreatif. (susunan biasa) Berfikiran kreatif Cikgu Hanif. (susunan songsang) Proses pendepanan berlaku juga pada ayat yang mengandungi kata penegas. (!lah" !tah" dan #kah) $bu saya dia. (susunan biasa # ibu saya sebagai subjek) %ialah ibu saya. (susunan songsang) %ia ibu saya. (& ' dari segi susunan ayat songsang. Ayat ini gramatis dalam ayat susunan biasa tetapi subjeknya (Dia)) Pendepanan sebahagian daripada predikat. (a) Pendepanan *rasa +erja i. Pendepanan kata kerja, -amli bekerja setiap hari. (susunan biasa) Bekerja setiap hari -amli. (susunan songsang)

ii.

Pendepanan frasa kerja dengan objek. .aleha membaca buku. (susunan biasa) Membaca buku .aleha. (susunan songsang)

iii.

Pendepanan kata kerja dengan kata bantu. Murid!murid itu masih makan. (susunan biasa) Masih makan murid!murid itu. (susunan songsang)

b)

Pendepanan *rasa Adjektif i. Pendepanan kata adjektif sahaja. -amli rajin. (susunan biasa)

Rajin -amli. (susunan songsang) ii. Pendepanan kata adjektif dengan kata bantu. -umah +ak .ue masih teguh. (susunan biasa) Masih teguh rumah +ak .ue. (susunan songsang) Pendepanan kata adjektif dengan kata penguat. /n0ik .aidi sangat segak. (susunan biasa) Sangat segak /n0ik .aidi. (susunan songsang) Pendepanan kata adjektif" kata bantu dengan kata penguat Haji 2asser masih segak amat. (susunan biasa) Masih segak amat haji 2asser. (susunan songsang)

iii.

i1.

0)

Pendepanan *rasa Sendi 2ama i. *rasa sendi nama sebagai predikat. -antai emas itu untuk ibu. (susunan biasa) Untuk ibu rantai emas itu. (susunan songsang) *rasa sendi nama sebagai keterangan dalam predikat. Penonton!penonton merempuh masuk ke dalam dewan. (susunan biasa) Ke dalam dewan penonton!penonton merempuh masuk. (susunan songsang)

ii.

FORMULA AYAT SONGSANG. Ayat biasa, %ia membeli buku di kedai itu. Cara Songsangan Ayat, 2omborkan penggalan ayat. 3 %ia +62% ! +etiga Subjek FORMULA: Ayat 9iasa , 3+4+5 Ayat songsang, i. 4+5+3 ii. 4+3+5 iii. 5+3+4 i1. 5+4+3 4 membeli *rasa +erja 7ransitif buku 8bjek Predikat 5 di kedai itu. *rasa +eterangan

Ayat 9iasa, 3 %ia Contoh ayat songsang (i) 4 Membeli buku Contoh ayat songsang (ii) 4 Membeli buku Contoh ayat songsang (iii) 5 %i kedai itu Contoh ayat songsang (i1) 5 %i kedai itu 4 membeli buku 5 di kedai itu.

5 di kedai itu

3 dia

3 dia

5 di kedai itu

3 dia

4 membeli buku

4 membeli buku

3 dia