Anda di halaman 1dari 10

PSV3109 MULTIMEDIA KREATIF DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL

PENGENALAN KURSUS
Pensyarah: Dr. Hj. Sajap Maswan Jabatan Teknologi Pendidikan IPG Kampus Tuanku Bainun Website: http://sajadstudio.info E-Mail: sajap@sajadstudio.info

Selamat Datang ke Kursus PSV 3109


Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education)

PSV 3109
Nilai Kredit: 3(1+2) Jam Kontak: 75 Jam Bahasa Pengantar : Bahasa Melayu Prasyarat: Tiada Semester: SEM 5

Hasil Pembelajaran
1. Menghuraikan peranan seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( ICT) dan mengaplikasikannya dalam pengajaran dan pengajaran PSV 2. Meneroka dan menghubungkaitkan cara olahan dengan kesan multimedia kreatif. 3. Menggunakan perisian dan mengaplikasikannya dalam pengkaryaan multimedia interaktif dan kreatif. 4. Bertindak balas terhadap kesan multimedia secara kreatif dan imaginatif. 5. Mengelolakan pameran dan persembahan multimedia.

Sinopsis Kursus
Kursus ini meliputi peranan seni dalam teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV, pengenalan multimedia, multimedia dalam PSV. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia, mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital, menghasilkan karya dengan menggunakan multimedia, membuat persembahan dan pameran karya multimedia.

Penilaian

Kerja Kursus 70 % Peperiksaan Akhir 30 %


Rancangan Semester

Perisian yang akan digunakan


Paint Photo Shop Dream Weaver Flash Inkscape GIMP Google Sketcup Fusion

Perkakasan yang diperlukan Komputer Kamera digital Kamera video digital Headphone/microphone

Sumber Rujukan
Rujukan Asas Grotta, Sally Wiener, Daniel G. Grotta. (1994). Digital imaging for visual artists. New York : Windcrest / McGraw-Hill.

Rozinah Jamaludin. (2000). Asas-asas multimedia dalam pendidikan. Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.
Tay Vaughan. (2004). Multimedia: Making it work,(6th.ed). New York : Mc Graw-Hill.

Sumber Rujukan
Rujukan Tambahan;
Michael D. Williams. (1999). Integrating technology into teaching and learning. Singapore:Prentice Hall Pte Ltd. Mohammad Dastbaz. (2003). Designing interactive multimedia system. NY:Mc Graw-Hill. National Council for Educational Technology. ( NCET ). ( 1996 ) Art and computer : A pupils entitlement to IT. Neo Mai & Ken Neo T.K. ( 1999 ). The multimedia sourcebook. KL : Meway Computec Sdn .Bhd.