Anda di halaman 1dari 2

BAHASA MAYSIA TEMA : KELUARGA

TAHUN 1 CEMERLANG

MASA: 10.15-11.15

TARIKH: 26/1/2014

TAJUK: Keluarga Huda

Fokus Utama- Standard Kandungan. 1.2: Mendengar, mengecam,dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad,sukukata,perkataan,frasa dan ayat dengan betul. Standard Pembelajaran 1.2.1: Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat. Fokus Sampingan Standard Kandungan 2.1: Asas membaca dengan sebutan yang betul. Standard Pembelajaran. 2.1.1: Membaca benuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. Objektif: 1. Mendengar,mengecam dan menyebut sekurang-kurangnya abjad D, E dan F dengan betul. 2. Membaca abjad dan membunyikan vokal dengan sebutan yang betul. 3. Menulis abjad dengan cara yang betul. Aktiviti 1.Murid dibimbing mengecam dan menyebut abjad D,E dan F. 2.Murid membunyikan abjad dengan sebutan yang betul. 3.Murid menyebut abjad dan benda yang bermula dengan huruf D,E dan F. 4.Murid dibimbing menulis abjad dengan cara yang betul. PengisianKurikulum:Ilmu-Matematik Nilai: rajin, berhati-hati. KBT- menjana idea,,TKP-naturalis.KPinterpersonal,verbal-linguistik, Sistem Bahasa: Tatabahasa- , kata nama am durian, dadu, epal, ekor, foto, filem, feri dll. Media/BBM, buku teks, buku latihan. EMK : inovatif dan kreatif Keusahawanan: -.

Pemulihan:Menyebut huruf dengan betul. Pengayaan: Menamakan seberapa objek yang bermula dengan huruf D,E dan F. Pentaksiran: Refleksi: