Anda di halaman 1dari 1

BORANG PENYERTAAN

TARIKH JAM TEMPAT : 16 Mac 2014 : 9.00 pagi 5.00 petang : The Regency Hotel, Alor Setar Kedah

NAMA PENUH:_______________________________________________________________________ No. K/P Alamat : _______________________________________________________________________ :_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ NO. TELEFON : _______________________________________________________________________ JENIS CAMERA :_______________________________________________________________________ TERMA DAN SYARAT 1. Pertandingan terbuka kepada seluruh rakyat MALAYSIA. 2. Yuran penyertaan adalah sebanyak RM 50.00 3. Foto yang dihantar mestilah foto yang ASLI dan BELUM pernah digunakan untuk sebarang
PERTANDINGAN dan PENERBITAN. Tidak dibenarkan meletak sebarang watermark etc pada foto yang dihantar untuk pertandingan. Tema pertandingan ini 275 tahun AlorSetar Bandaraya Bertamadun. Interpretasi para peserta terhadap tema 275 tahun Alor Setar Bandaraya Bertamadun adalah bebas selagi ianya tidak terkeluar daripada tema asas. Gambar berunsur NEGATIF tidak layak untuk dipertandingkan. Suntingan atau ubahsuai seperti pengubahan brightness, cropping, softening dans harpening terhadap foto mengunakan sebarang perisian komputer secara MINIMUM adalah dibenarkan. Teknik cantuman gambar (collage technique), Super impose, trick photographs, dan gambar dimanupulasi adalah tidak dibenarkan. Peserta BEBAS mengunakan sebarang jenis kamera. Foto yang hendak dipertandingkan hendaklah dihantar kepada pihak penganjur dengan menggunakan format JPEG (300dpi ke atas). Setiap peserta perlu menyerahkan 3 keping gambar sahaja. Pihak Penganjur berhak menggunakan foto-foto tersebutuntuk sebarang tujuan tanpa sebarang bayaran kepada peserta. Foto-foto yang dihantar, penganjur berhak menyimpan dan digunakan di dalam majalah SINGGAH atau yang berkaitan. Kredit akan diberikan kepada jurugambar.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

**Bank in yuran penyertaan RM50.00 ke akaun Groombig Sdn. Bhd. ( RHB Bank 21433400029508 ) **Bawa bersama borang & bukti pembayaran di hari pendaftaran pertandingan. Saya dengan ini bersetuju untuk menyertai pertandingan ini dan akan mematuhi semua syarat dan peraturan diatas ;

(..)