Anda di halaman 1dari 2

SKIM BANTUAN KEBAJIKAN DAN PENDIDIKAN

JABATAN HAL EHWAL VETERAN ATM


KEMENTERIAN PERTAHANAN

BQ-BK-04 Pindaan 2 Percuma

SKIM BANTUAN KEMASUKAN KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM/POLITEKNIK


Nota : 1. Bantuan ini khas untuk pendaftaran kemasukan ke pengajian peringkat diploma atau ijazah pertama di Insitusi Pengajian Tinggi Awam/Politeknik di bawah kendalian Kementerian Pengajian Tinggi sahaja. 2. Salinan surat tawaran pengajian perlu disertakan. 3. Salinan resit pembayaran kemasukan perlu disertakan. 4. Setiap salinan dokumen perlu disahkan oleh Pegawai Bertauliah ATM/Pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesional/ Penghulu/Ketua Kampung/Imam.

MAKLUMAT PENUNTUT Nama


(seperti dalam Kad Pengenalan)

No. Kad Pengenalan Nama Institusi Peringkat pengajian : No. Akaun Bank AKUAN IBUBAPA/PENJAGA Saya Diploma Ijazah Pertama

Umur

tahun

Tarikh kemasukan Bank

No. Kad Pengenalan

mengaku bahawa maklumat yang diberikan dalam borang ini adalah benar, betul dan lengkap.

Tarikh

Tandatangan/Cap Ibu Jari

ULASAN JABATAN HAL EHWAL VETERAN ATM CAWANGAN NEGERI

Tarikh

Tandatangan dan Cop Jawatan

KELAYAKAN ASAS PEMOHON


1. Veteran ATM

(bekas anggota tetap Angkatan Tentera Malaysia, bekas Tentera British yang berkhidmat di Malaya/Malaysia atau Singapura termasuk Ranger di Sarawak, bekas ahli Pasukan 136 dan bekas Askar Wataniah yang dikerah sepenuh masa) tanpa mengira tempoh khidmat termasuk tanggungan mereka. 2. Balu kepada Veteran ATM yang dikahwini dalam perkhidmatan. 3. Anak-anak yatim Veteran ATM yang berumur di bawah 18 tahun. 4. Tidak diberhentikan dibawah kes tatatertib. SYARAT-SYARAT PERMOHONAN 1. Permohonan adalah DIHADKAN kepada Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dan Politeknik di bawah kendalian Kementerian Pendidikan Tinggi sahaja. 2. Pengajian yang diikuti hendaklah sepenuh masa di peringkat Diploma atau Ijazah Pertama. 3. Permohonan hendaklah dibuat dalam tempoh 6 bulan dari tarikh kemasukan / pendaftaran ke IPTA/Politeknik. 4. Permohon hanya layak menerima satu bantuan sahaja sama ada di peringkat diploma atau ijazah pertama. 5. Kursus yang berbentuk latihan yang dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan tidak diterima untuk dipertimbangkan (seperti matrikulasi, latihan ketenteraan, kursus perguruan, separa perubatan, institut kemahiran). 6. Umur bagi anak veteran hendaklah tidak melebihi 23 tahun ketika pendaftaran / kemasukan ke IPTA/Politeknik. 7. Pendapatan keluarga hendaklah tidak melebihi RM4,000.00 sebulan. 8. Anak hasil dari perkahwinan pertama yang dikahwini dalam tempoh 12 1/2 tahun adalah LAYAK berkuatkuasa 1 Ogos 2010. 9. Semua kursus pengajian di IPT luar negara tidak lagi diberi bantuan ini berkuatkuasa 1 Jun 2011. HUBUNGI Bahagian Kebajikan Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Kementerian Pertahanan 301 Medan Tuanku Jalan Tuanku Abdul Rahman Peti Surat 13191 50802 Kuala Lumpur Tel : 03-20508000/8032/8034/8036 Faks : 03-26946863 Emel : url : http://www.jhev.gov.my