Anda di halaman 1dari 1

1.

Anda telah menyiapkan sambungan seperti ditunjukkan dalam Rajah 2. Berdasarkan penyataan di bawah, pilih dan tandakan ( ) keadaan lampu pena ujian yang menunjukkan sambungan dalam keadaan baik dan tandakan ( X ) keadaan lampu pena ujian yang menunjukkan sambungan dalam keadaan tidak baik. ( Skor: 5 ) Kedudukan Pena Ujian Keadaan Lampu Pena Ujian Ruang Jawapan

(a)

Pena ujian dimasukkan ke L dan bekalan diONkan Pena ujian dimasukkan ke N dan bekalan diONkan Pena ujian dimasukkan ke E dan bekalan diONkan Pena ujian dimasukkan ke L dan bekalan diOFFkan Pena ujian dimasukkan ke N dan bekalan diOFFkan Pena ujian dimasukkan ke E dan bekalan diOFFkan

Menyala Menyala Tidak menyala Tidak menyala Menyala Tidak menyala

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)