Anda di halaman 1dari 3

DRAF PERTAMA

PEMETAAN
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1
MODUL 1
Kesihatan Fizikal

MODUL 2
Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial

Kesihatan Diri
Modul
BAND 1
Band
BAND 2

BAND 3

BAND 4

dan
Reproduktif

Pemakanan

B1D1E1

B1D2E1

B2D1E1

B2D2E1

Penyalahgunaan
Bahan

Pengurusan
Mental
dan Emosi
B1D3E1

MODUL 3
Kesihatan Persekitaran

Kekeluargaan Perhubungan Penyakit


B1D4E1

B1D5E1

B2D3E1

B2D4E1

B2D1E2

B2D4E2

B3D1E1

B3D2E1

B3D1E2

B3D2E2

B3D1E3

B3D2E3

B4D1E1

B3D3E1

B3D4E1

B3D5E1

B3D6E1

B3D4E2

B4D2E1

B4D3E1

B4D4E1

B4D3E2
BAND 5

B5D1E1

B5D2E1

B5D3E1

B5D4E1

B5D2E2
BAND 6

Keselamatan

B6D2E1

B6D1E1

B6D2E2

B6D1E2

DRAF PERTAMA
PEMETAAN
PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1
MODUL 1
Kesihatan Fizikal

MODUL 2
Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial

Kesihatan Diri
Modul
BAND 1
Band

BAND 2

BAND 3

BAND 4

BAND 5
BAND 6

dan
Reproduktif
B1D1E1
1.1.1
B2D1E1
1.2.2
B2D1E2
1.3.1
B3D1E1
1.2.1
B3D1E2
1.2.5
B3D1E3
1.2.6
B4D1E1
1.3.2

B5D1E1
1.2.3, 1.2.4

Pemakanan

Penyalahgunaan
Bahan

B1D2E1
1.4.1, 1.4.2

Pengurusan
Mental
dan Emosi
B1D3E1
2.1.1

B2D2E1
1.5.1, 1.5.2
B3D2E1
1.5.4, 1.5.5
B3D2E2
1.4.2
B3D2E3
1.5.2

B3D3E1
1.6.1, 1.6.2

B3D4E1
2.2.1, 2.2.4
B3D4E2
2.2.2

B4D2E1
1.6.1, 1.6.2, 1.6.3

B5D2E1
1.6.4
B5D2E2
1.6.5

MODUL 3
Kesihatan Persekitaran

Kekeluargaan Perhubungan Penyakit

Keselamatan

B1D4E1
2.3.1, 2.3.6

B1D5E1
3.3.1, 3.3.2

B2D3E1
2.3.2, 2.3.5

B2D4E1
3.3.3
B2D4E2
3.3.4, 3.3.5

B3D5E1
2.3.3, 2.3.4

B3D6E1
3.2.1, 5

B4D3E1
2.4.2, 3, 4
B4D3E2
2.5.1, 2.5.2
B5D3E1
2.1.2

B4D4E1
3.1.1, 4

B5D4E1
3.2.2, 3

B6D2E1
2.4.6
B6D2E2

B6D1E1
3.1.3
B6D1E2

DRAF PERTAMA

2.5.3

3.2.4