Anda di halaman 1dari 11

Falsafah Pendidikan Timur

Konsep Falsafah Pendidikan Timur


Pendidikan merupakan sesuatu elemen yang amat peting bagi seseorang menjadi individu yang baik di dunia Pendidikan membolehkan seseorang indidividu mencapai: kebijaksanaan mengekalkan struktur kekeluargaan menggubal undang-undang memenuhi kehendak sosial dan ekonomi

Prinsip Falsafah Pendidikan Timur


Kehidupan manusia akan menjadi baik jika sanggup berubah
Sikap seseorang terhadap kehidupan merupakan factor pencapaian kebahagiaan Apabila kita sudah menjadi bijak, kita akan membuat baik dan tidak membuat jahat. Manusia memerhati dan refleksi kendiri terhadap alam semula jadi akan bersyukur terhadap Tuhan dan keinginan untuk bertaubat

Pandangan Ahli Falsafah Timur Confucius/Kung Fu Tze (551 479 S.M)


Berasal dari Shatung
Nama sebenar: Kung Fu Tze Ketua hakim dan Perdana menteri Lu Merantau dan menyebarkan ajaran selama 10 tahun & cuba mencari pemerintah yang akan mengikuti ajarannya Kembali ke negeri Lu pada 484 SM & menulis buku muzik, puisi, kesusasteraan, sejarah, kod etika & tatacara kelakuan yang baik.

Konsep
Pendidikan adalah untuk semua tanpa mengira status sosioekonomi atau kedudukan sosial

Matlamat
Menghasilkan individu yang berkebolehan dan bermoral tinggi

Kokurikulum
mata pelajaran Pendidikan Moral politik Ekonomi Kebudayaan Muzik Puisi Kesusasteraan Sejarah kod dan tatacara kelakuan yang baik

Peranan Guru
Penyampai ilmu Perlu menunjukkan komitmen terhadap tugas Mengenali dan memahami murid agar dapat memaksimumkan potensi mereka

Rabindranath Tagore
R.Tagore (1981 1941)
Berasal dari Brahmana Bengali Seorang penyair, penulis drama, ahli falsafah, seniman, pemuzik dan sasterawan Orang Asia pertama mendapat hadiah Nobel dalam bidang sastera Lagu kebangsaan Bangladesh dan India

Konsep
Pendidikan merupakan suatu proses yang menyediakan setiap individu untuk menyara kehiduapan masing-masing

Matlamat
Menghasilkan individu yang menyeluruh melalui interaksi dan integrasi dengan persekitaran

Kokurikulum
Menekankan komponen ilmu dan aktiviti fizikal Mata pelajaran yang disyorkan Muzik Seni Kesusasteraan Drama dan tarian Sejarah Pendidikan alam sekitar

Peranan Guru
Guru sebagai fasilitator dan pemangkin bagi menggerakkan aktiviti dan perbincangan murid Penjamin idea yang kreatif dan bernas dalam kalangan murid

Implikasi Falsafah Timur


Memfokuskan mata pelajaran pendidikan moral, politik, ekonomi kebudayaan, muzik, kesusasteraan dan sejarah

Kerajaan mewujudkan FPG


Mementingkan aspek-aspek JERI di mana tatatertib, perlakuan dan pendidikan moral Kerajaan menghantar guru menghadiri kursus-kursus cara mendidik Menerapkan fakta-fakta drpd falsafah pendidikan yang lain bagi mewujudkan satu sistem pendidikan yang mantap dan berkesan Ibu bapa menyedari pentingnya pendidikan bagi anak mereka

Sekian, Terima Kasih