Anda di halaman 1dari 50

PENGURUSAN PERUNDANGAN SOSIAL REMAJA

Hj Mat Rahim bin Affandi PK HEM SMKKJSS

PENGENALAN
> HUBUNGAN GURU MURID YANG UNIK
. Pandangan Masyarakat .Perubahan taraf pendidikan ibu bapa .Kesedaran kepada hak di sisi undang-undang

DUTY OF CARE
The law regards the teacher-student relationship as having a special welfare component. This means that teachers have a duty of care to protect their students from foreseeable injuries.

> GURU SEBAGAI PENJAGA/GUARDIAN KEPADA MURID


. Akta Kanak-Kanak 2000 . Guardian in relation to a child ; includes any person who, in the opinion of the Court for children having cognizance of any case in relation to the child or in which the child is concerned , has for the time being the charge of a control over the child. . Child , means a person under the age of eigtheen years. .Akta ini mengiktiraf hak kanak-kanak untuk mendapatkan perlindungan mental dan fizikal dan bertujuan untuk memberi penjagaan , perlindungan serta pemulihan kepada kanak-kanak serta perkara-perkara yang berkaitan dengan hal ehwal kanak-kanak.

DUTY OF CARE
The law regards the teacher-student relationship as having a special welfare component. This means that teachers have a duty of care to protect their stuidents from reasonably foreseeable injuries

AKTA 611

Mengakui bahawa seorang kanak-kanak, oleh sebab ketidakmatangannya dari segi


Fizikal Mental Emosi Perlu perlindungan, pemeliharaan dan bantuan khas, selepas kelahiran, untuk membolehkannya turut serta dalam dan menyumbang secara positif ke arah membentuk suatu masyarakat Malaysia.

Seksyen 83

Nothing is an offence which is done by a child under 10 years of age and under 12, who has not attained sufficient maturity of understanding.

AKTA UMUR DEWASA 1971

Seksyen 2:
Kanak-kanak lelaki atau perempuan dikatakan mencapai umur dewasa apabila berumur 18 tahun.

Mendera/abai/ meninggalkan/ mendedahkan kepada kemungkinan dicedera fizikal & emosi


Boleh didenda RM20 000 @ 10 tahun penjara Dll.

> Definisi SEKOLAH sebagai segala aktiviti yang berkaitan dengan pembelajaran dan menyumbang ke arah pendidikan dan pembelajaran.

> Guru bertanggungan di bawah undangundang terhadap keselamatan murid di bawah jagaannya, termasuk dalam hal ehwal melaksanakan peraturan-peraturan sekolah
.

UNDANG UNDANG
> Keperluan kepada peraturan dan undang undang

. Mewujudkan keharmonian bermasyarakat. . Memastikan kelancaran hidup bersosial. . Sebagai acuan kepada insan takwa.

>Tamadun
.Peraturan dan undang-undang menggambarkan ketamaddun sesuatu bangsa. . Sebagai pengukur kemajuan. > Ideologi negara, The supremacy of laws and rule of laws

. Semangat perlembangan.

. Hak-hak asasi , Bahagian II ,Artikel 5-13Perlembangan,Perlembangan Persekutuan.

UNDANG-UNDANG SIVIL : PERLINDUNGAN DARI SEGI UNDANG-UNDANG TORT


> Guru sebagai penjaga (in loco parentis) di bawah prinsip common low. . Undang-undang yang tidak dikanunkan. . Tanggungjawab di sisi undang-undang untuk berjaga-jaga terhadap mereka yang berada di dalam lingkungan tindakannya. . Guru sebagai seorang yang munasabah.

. Guru tidak cuai dalam melaksanakan tanggungjawab atau tidak melanggar / memecahkan tugasnya untuk berjaga-jaga.
. Apabila tugas untuk berjaga-jaga ini dilanggar atau pecah mengakibatkan kerugian atau kecederaan terhadap orang yang berada di dalam lingkungan tanggungjawabnya, maka guru tersebut dianggap cuai. . Cuai = Pelanggaran tugas berjaga-jaga + Kerugian.

> Elemen-elemen di dalam undang-undang Tort

. Kewujudan tugas berhati-hati. . Pelanggaran tugas tersebut.

. Kecederaan hasil dari pelanggaran tersebut.


. Pertalian kedekatan yang munasabah diantara pelangaran dan kecederaan.

> Guru tidak boleh melakukan kecederaan secara langsung dalam menguatkuasakan hukuman / mengambil tindakan disiplin.

. Kesalahan hentaman (battery) . Kesalahan serangan (asault)

. Kesalahan penahanan tak sah (false imprisonment)


> Pendakwaan peribadi oleh mangsa dalam bentuk saman untuk menuntut kerugian terhadap guru secara peribadi atau kerajaan atau kedua-duanya sekali

Mengapa Pihak Sekolah Mudah Didakwa?


Suasana sekolah dan tingkah laku pelajar
yang pelbagai ragam Suatu kesalahan diambil tindakan oleh pihak sekolah dengan mengenakan tindakan tertentu mungkin disalahertikan oleh ibu bapa sebagai deraan atau penghinaan kepada anak mereka.

Mengapa Pihak Sekolah Mudah Didakwa?


Tindakan yang diambil oleh pihak sekolah
tidak bertepatan dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan. Keadaan /tempat yang tidak selamat tidak diambil perhatian oleh guru menyebabkan pelajar cedera kerana berada/menggunakannya.

UNDANG-UNDANG SIVIL : HAK-HAK DI BAWAH PRINSIP KEADILAN SEMULAJADI

> Keadaan Semulajadi :Hak untuk dibicarakan.


. Audi alteram partem [Duty to hear parties] Keadilan semulajadi menuntut bahawa pihak yang mendengar sesuatu prosiding, terutama prosiding yang melibatkan tatatertib, diberikan hak untuk dibicarakan kepada tertuduh. Seseorang itu tidak bersalah sehinggalah ianya dibuktikan bersalah. . Pelanggaran hak ini akan mengakibatkan segala prosiding yang telah diambil terbatal dengan sendirinya dan menjadi tidak sah.

. Mahadevan v.Anandarajan & Ors (1974) 1 MLJ 1 Fakta: Pelajar telah dibuang sekolah oleh Guru Besar

Persoalan : Samada kegagalan Guru Besar tersebut memberitahu pelajar terbabit bahawa dia akan dibuang sekolah kecuali satu penjelasan yang munasabah boleh diberikan terjumlah kepada pelanggaran Kaedah Keadilan Semulajadi.
Keputusan : Majlis Privy berpendapat bahawa tiada pelanggaran kaedah Keadilan Semulajadi kerana guru besar tersebut telah memberikan hak untuk membela diri dan kegagalanya memberitahu pelajar tersebut mengenai hukuman yang mungkin dijatuhkan tidak terjumlah kepada pelanggaran kaedah Keadilan Semulajadi.

. Meor Atiqulrahman Ishak & Yang Lain lwn Fatimah


Sihi & yang lain [2000] 1 CL J 393. Fakta : 3 orang pelajar telah dibuang sekolah atas alasan memakai serban.Guru Besar telah tidak menjalankan proses tindakan tatatertib tetapi telah terus membuang sekolah dengan menghantar notis pembuangan sahaja. Persoalan :

Samada wujudnya pelanggaran Kaedah Keadilan Semulajadi.

Keputusan Pembuangan sekolah pelajar tersebut adalah tidak sah, terbatal dan tidak berkesan dan mereka hendaklah diterima balik di sekolah tersebat.Wujudnya pelanggaran Kaedah Keadilan Semulajadi dan guru besar itu telah bertindak melampaui bidangkuasanya.

> Keadilan Semulajadi : Rule against Bias


. Dalam melaksanakan tindakan disiplin, guru mestilah tidak berat sebelah terhadap pihak-pihak yang dibicarakan. . Kedua-duanya pihak mesti didengar.

. Kes : Surinder Singh Kanda v The Government of the Federation of Malaya As per Lord Denning The rights to be heardd carries with it the right of the accused to know the case made against him , the evidence given and the statements made affecting him ; and he must be given fair opportunity to correct them.The judge or whoever has to adjudicate must not hear evidence or receive representations from one side behind the back of the other

3 UNDANG UNDANG JENAYAH . Perbuatan yang melampaui batas dalam


melaksanakan tindakan disiplin atau menguatkuasa kan hukuman melampaui batas boleh mengundang kepada beberapa kesalahan jenayah seperti yang diperuntukkan di bawah Kanun Kesiksaan (Akta 574) s. 304A Causing death by negligence S. 319 Hurt s. 320 Grievous hurt s. 334 Voluntarily causing hurt on provocation s. 335 Causing grievous hurt on provocation s. 336 Punishment for act which endangers life or the personal safety of others. s. 337 Causing hurt by an act which endangers life or the personal safety of others.

s. 338 Causing grievous hurt by an act which endangers life or the personal safety of others s. 339 Wrongful restraint s. 340 Wrongful confinement s. 349 Force s. 351 Assault s. 357 Assault or criminal force in attempt wrongfully to confine a person s. 358 Assault or criminal force on grave provocation

4 BAGAIMANA MENGELAKKAN IMPLIKASI UNDANG-UNDANG DALAM MENANGANI MASALAH DISIPLIN DI SEKOLAH


. Sentiasa mematuhi segala pekeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan berkenaan keselamatan dan disiplin di sekolah. - Sesuatu yang dilarang adalah ditegah disisi undangundang dan segala sesuatu yang tidak dilarang itu dibolehkan di sisi undang-undang

. Menguatkuasakan peraturan yang sedia ada - The School (General) Regulations 1951 - The Education (School Discipline) Regulations 1959 - The School (Societies) Regulations 1956 - The School (Tours) Regulations 1957 - The School (Magazines) Regulations 1958
. Menjalankan budibicara dengan semangat Keadilan Semulajadi - seseorang itu tidak boleh diadili tanpa sebab dan seseorang itu tidak boleh dihukum tanpa diberikan hak untuk membela diri mereka.

. Memberikan hak untuk didengar - Seseoang itu hendaklah diberikan hak untuk didengar, iaitu hak untuk diadili mengikut prosedur-prosedur yang telah ditetapkan - Tertuduh mesti maklum akan tuduhan terhadapnya - Ianya bertujuan untuk memberikan pertimbangan yang adil dalam setiap pembelaan beserta dengan keterangan-keterangannya - Peluang yang diberikan kepada tertuduh tersebut mestilah munasabah di mana fakta dakwaan diberikan dengan jelasnya termasuk kesan sabitan sesuatu kesalahan

. Memberikan peluang tertuduh untuk memberikan penjelasan - Hak untuk didengar boleh berbentuk lisan atau dalam bentuk tulisan - Hak untuk didengar ini terpakai untuk kedua-dua pihak . Langkah langkah yang perlu diambil - Rekod yang teratur - Aduan yang munasabah (ada prima facie) - Siasatan terhadap aduan - Tuduhan dan tunjuk sebab - Meneliti pembelaan - Membuat keputusan setelah mendengar dari kedua pihak

5 KESAN TINDAKAN UNDANG UNDANG TERHADAP GURU


.Tanggungan peribadi . Vicarious liability (Tanggungan Kerajaan) . Pelanggaran tugas mengikut Bab D (Kelakuan & Tatatertib ), Perintah-Perintah Am . Surcharge di bawah Akta Kewangan . Gangguan Psikoligi . Gangguan Emosi . Rekod yang tercemar . Hilang hak pencen . Kerugian hasil / pendapatan kerajaan . Menjatuhkan maruah

ISU KESELAMATAN MURID


Tanggungjawab guru terhadap murid
dalam kelas atau dalam kawalan guru.

Peralatan dalam bd/ makmal/ padang

permainan yang mendatangkan bahaya perlu diberi perhatian.

BIDANG AKTIVITI MURID

BIDANG PERSEKITARAN & LOKASI SEKOLAH

BIDANG SOSIAL

5
BIDANG UTAMA
KESELAMATAN SEKOLAH

BIDANG BENCANA ALAM

BIDANG FIZIKAL & BANGUNAN SEKOLAH

Aktiviti lasak/ out door - murid perlu

mendapat latihan dan ada penyelia yang ada kemahiran.

Mengetahui semua dokumen undangundang

Meningat guru/staf tentang keselamatan

Memastikan guru mahir dalam


subjek/aktiviti yang diajar.

Meminumkan risiko dan mengenal pasti


ke3adaan yang berbahaya.

Undang Tort dan Cuai


Diwujudkan sebagai cara untuk mengubati
@ membayar ganti rugi kepada individu yang mendapat kerugian akibat perbuatan seseorang.

Adalah saman sivil bagi melindungi hak.

Liabiliti Tort
Sebarang tindakan yang dilakukan mungkin mendatangkan :

kecederaan kepada individu Kemusnahan harta benda Kehilangan harga diri

Pertimbangan Mahkamah
Sejauh mana wujud unsur berlebihan
dalam tindakan seseorang.

Pertimbvangan berdasarkan:
Umur pelajar Alatan yang digunakan Beratnya kesalahan yang dilakukan

Kecuaian
Tidak melakukan sesuatu yang biasanya
dilakukan oleh seseorang manusia waras dalam satu keadaan dan masa.,

Melakukan sesuatu yang tidak seharusnya


dilakukan oleh manusia waras.

Asas dakwaan Cuai di mahkamah


Mengabaikan tanggungjawab melindungi Gagal mematuhi peraturan yang
ditetapkan Terdapat perkaitan langsung antara sebab dan akibat. Wujud musibah kecedraan dan kerugian.

Asas Menolak Dakwaan Cuai


Foreseeable
Usaha halang risiko dijangkakan

Contributory negligence
Keterlibatan murid sendiri cuai

Assumption risk.
Menjelaskan risiko yang dijangkakan kepada murid.

KES 1
Tanggungjawab guru di dalam BD
Mata pelajar cedera kena pensel rakannya Patah tangan disebabkan jatuh apabila kaki kerusinya patah

KESELAMATAN DIABAI

KES 2
Tanggungjawab guru dalam aktiviti luar
Pelajar mati lemas

KES 3
Tanggungjawab guru memberi kebenaran
Pelajar terlibat kemalangan ketika ke klinik Pelajar jatuh tangga ketika ponteng kelas.

ELAKKAN KEADAAN BEGINI

KES 4
Tanggungjawab menjaga kawasan
berisiko
Pelajar dirogol dalam bilik stor tidak berkunci Terenjat elektrik daripada wayar terdedah.

KESIMPULAN
Guru/ pengetua terdedah kepada
kemungkinan dakwaan, namun dilindungi oleh undang-undang. Perlu proaktif bagi menjamin keselamatan pelajar Perlu pengetahuan undang-undang dan memahami dokumen rujukan sebelum bertindak.

Para pendidik; mereka jujur dalam tugas

tetapi kurang faham undang-undang sedangkan mentaliti ibu bapa sekarang sedia mengambil tindakan undangundang. Oleh itu guru harus sentiasa berwaspada. Gunakan pendekatan guru penyayang untuk mengatasi masalah disiplin murid.

SEKIAN TERIMA KASIH