Anda di halaman 1dari 12

NISBAH KEBERUNTUNGAN

NISBAH KEBERUNTUNGAN

-Mencerminkan kemampuan syarikat perniagaan untuk menghasilkan keuntungan. -mengukur pulangan yang dihasilkan daripada pelaburan syarikat.

JENIS-JENIS NISBAH KEBERUNTUNGAN 1. Margin untung kasar

2. Margin untung bersih


3. Pulangan atas aset 4. Pulangan atas ekuiti

MARGIN UNTUNG KASAR -Peratus untung kasar atas jualan setelah ditolak kos jualan

-menunjukkan hubungan antara untung kasar dengan jualan bersih. -Rumus margin Untung Kasar
Margin untung kasar = Untung kasar x 100% Jualan bersih

Contoh: Margin Untung kasar = RM 9729 X 100% RM 30120 = 32.3 %

-nisbah ini mencerminkan kecekapan syarikat menentukan harga jualan dan mengawal harga barang niaga atau bahan mentah yang dibeli utk jualan

MARGIN UNTUNG BERSIH -Peratus untung bersih atas jualan. -Menunjukkan hubungan antara untung bersih dengan jualan bersih. Rumus margin untung bersih; Margin untung bersih = untung bersih x 100 jualan bersih

CONTOH: Margin untung bersih = RM 3500 x 100 RM 30120 = 11.6 %

-nisbah ini mencerminkan kecekapan syarikat perniagaan dalam mengawal perbelanjaan operasi atau kos kendalian dalam menguruskan perniagaannya.

PULANGAN ATAS ASET

-menunjukkan hubungan antara untung bersih dengan jumlah aset . -Mengukur untung bersih yang dapat dihasilkan bagi setiap ringgit yang telah dilaburkan.
Rumus pulangan atas aset: Pulangan atas aset = Untung bersih X 100% Jumlah aset

CONTOH:
Pulangan atas aset = RM 3500 X 100% RM 27100 = 12.9 %

PULANGAN ATAS EKUITI

- menunjukkan pulangan yang diperoleh oleh pemilik


atau pemegang saham bagi setiap ringgit yang dimilikinya dalam syarikat. -Rumus pulangan atas ekuiti;
Pulangan atas ekuiti = untung bersih - dividen saham keutamaan x 100% jumlah ekuiti pemilik

CONTOH:
Pulangan atas ekuiti = RM 3500 0 x 100% RM 13000 = 26.9%

-Nisbah ini mencerminkan kecekapan syarikat menggunakan wang pemegang saham.

SEKIAN