Anda di halaman 1dari 5

Proses Pengajaran Makro Proses Pengajaran Makro

4.2.1 Mengenalpasti bidang, jenis dan kandungan. 4.2.2 Menulis hasil pembelajaran mengikut aras, tahap dan latar belakang murid. 4.2.3 Merancang alat dan bahan untuk penghasilan. 4.2.4 Mereka bentuk bahan bantu pengajaran dan pembelajaran. 4.2.5 Menggunakan strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran. 4.2.6 Mereka bentuk set induksi, mereka bentuk langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran. 4.2.7 Mereka bentuk aktiviti pengayaan dan penambahbaikan. 4.2.8 Mereka bentuk aktiviti apresiasi dan refleksi. 4.2.9 Mereka bentuk penutup. 4.2.10Membuat maklumbalas, refleksi dan tindakan pembetulan.

CONTOH PENGAJARAN MAKRO

Rancangan Pengajaran Harian : Mata pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan murid Bidang pelajaran : : : : : : Pendidikan Seni Visual Tahun 2M 30 Ogos 2012 12.15 tgh 12.45 tgh (30 minit) 16 orang Membuat Corak dan Rekaan

A Hasil pembelajaran: Mengambar (Aras 3) i) Menghasilkan Kad ucapan dengan menggunakan pelbagai bahan serta teknik gosokan setelah membuat pemerhatian. ii) Menyata dan mempamerkan hasil kerja.

B i) ii) iii) iv)

Objektif Pembelajaran: Pada akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat: Menghasilkan kad ucapan dengan menggunakan teknik gosokan Menguasai isi kandungan pelajaran Mengetahui cara-cara untuk menghasilkan kad ucapan dengan teknik gosokan Menghasilkan kad ucapan yang menarik dan kreatif.

C Membina kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir 1. Menggunakan bahan untuk menghasilkan kad ucapan secara mudah 2. Meningkatkan kawalan psikomotor murid dalan kegiatan menggunting, mengosok D Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni 1. Menghasilkan gubahan corak mudah daripada motif yang dihasilkan 2. Memupuk sikap kerja dengan cermat dan teliti Konsep/ prinsip/ hukum /teori: Menghasilkan kad ucapan dengan pelbagai cara: menggunting, menyusun dan mengosok. Bahan, peralatan dan bahan sumber: Krayon, gunting, kertas lukisan, kertas tebal. Langkah berjaga-jaga: Berhati-hati semasa menggunakan benda-benda tajam seperti gunting. Pengetahuan sedia ada: 1. Murid-murid pernah melukis bentuk. 2. Murid pernah melibat atau menghantar kad ucapan kepada ibubapa, guru dan kawan. 3. Murid-murid pernah mendengar cerita Alladin.

Fasa

Hasil Pembelajaran

Permulaan/ Mencungkil idea (5 min)

Menyatakan teknik gosokan dengan menghasilkan kad ucapan yang cantik dan kreatif

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Buat kaitan dengan Murid pengetahuan sedia memerhatian ada murid dengan gambar dan mempamerkan menjawab gambar Alladin dan soalan. bertanya. -Ini siapa ? Murid yang dipanggil ke -Alladin terjumpa depan mengikut apa benda? arahan guru. -Bagaimanakah dia menyuruh keluar ? Cungkil idea murid

Strategi P&P

Strategi/ Teknik: Penyoalan seluruh kelas menggunakan kartun konsep. Menjalankan aktiviti simulasi. Sumber pengajaran: Tayangan slide

Menstruktur/ Menstruktur semula Langkah 1 (5 min)

Teknik gosokan ialah pemindahan reka bentuk demi sesuatu permukaan ke permukaan lain dengan cara menggosokkan. Kertas lukisan menghasilkan kad ucapan. Kertas tebal melukis bentuk. Gunting mengguntingkan bentuk. Krayon mewarnakan sekeliling stensil kertas.

dengan menyuruh seorang murid ke depan melakukan perbuatan Alladin. Bolehkah kita menggosokkan untuk menghasilkan corak yang cantik ? Menerangkan teknik gosokan dan kepentingan kad ucapan. Menunjukkan beberapa contoh kad ucapan. Mengeluarkan alat dan bahan yang hendak digunakan sambil menerangkan fungsi alat dan bahan tersebut. Memperingatkan murid-murid supaya menggunakan alat seperti gunting dengan cermat dan baik. Menerangkan teknik-teknik menghasilkan kad ucapan berpandukan tayangan slaid. Berpandukan langkah kerja, guru menerangkan sambil membuat demostrasi di depan kelas. Menunjukkan hasil kerja yang siap kepada murid.

Murid mendengar dengan teliti arahan guru.

Strategi/ Teknik: Aktiviti inkuiri dalam kumpulan Sikap saintifik dan nilai murni: -Berhati-hati Sumber pengajaran: Kertas tebal, kerstas lukisan, Gunting, krayon.

Langkah 2 (5 min )

Langkah 1 gunting beberapa bentuk daripada kertas tebal. Langkah 2 warnakan sekeliling stensil kertas dengan krayon. Langkah 3 - Pegang bentuk di atas kertas lukisan dan gosokkan dengan jari mengarah ke luar. Langkah 4 ulangkan aktiviti dengan mendapatkan corak

Murid memberi perhatian, mendengar, memerhatian dan menyoal apabila kurang faham.

Strategi: . Perbincangan kumpulan Sumber pengajaran: Tayangan slaid Sikap saintifik dan nilai murni: -Berani mencuba -Beri prihatian

yang menarik secara tindah-tindih. Langkah 5 menulis perkataan di atas kad ucapan.

Memberi peluang kepada murid untuk menyoal. Menyuruh beberapa orang murid untuk menerangkan semula langkah membuat. Memberi pujian dan pembetulan atas penerangan murid dan juga menerangkan semula langkah yang agak mengelirukan murid. Menyuruh murid duduk dalam kumpulan supaya mereka dapat saling membantu semasa menjalankan kerja. Menyuruh ketua kumpulan tampil ke depan untuk mengambil kertas lukisan dan kertas tebal. Bagi murid lain, mereka mengeluarkan alat dan bahan yang dibawa. Menyuruh murid memulakan kerja. Memberi bimbingan dan tunjuk ajar dari satu kumpulan ke kumpulan lain. Mempamerkan hasil kerja yang baik dan juga yang

Aplikasi Idea (30 min)

Proses membuat

Murid bergerak masuk kumpulan masing-masing yang telah ditentukan oleh guru sebelum ini. Ketua kumpulan tampil ke depan mengambil bahan dan murid lain keluarkan alat yang dibawa.

Strategi/ Teknik: Aktiviti inkuiri dalam kumpulan Sikap saintifik dan nilai murni: - - kerjasama -saling membantu KBKK: -berfikir secara kreatif -menjana idea

Murid memulakan kerja.

Refleksi/ Penutup ( 10min)

Penilaian

Murid menghantar hasil kerja

Strategi: Penyoalan keseluruhan

kurang memuaskan. Memberi peluang kepada murid untuk memberi komen. Memberi ulasan atas hasil kerja mereka dan beri pengukuhan berdasarkan hasil kerja murid. Membuat rumusan aktiviti hari ini. Menyuruh murid mengemaskan alat dan bahan. Memberi pesanan kepada murid untuk aktiviti minggu akan datang.

mereka yang sudah siap kepada ketua kumpulan.

kelas Sumber pengajaran: -hasil kerja murid

Murid membuat perbandingan hasil kerja dan memberi ulasan. Murid membersihkan meja dan mengemaskan alat dan bahan. Murid membuat catatan.

Sikap saintifik dan nilai murni: - - kebersihan -penghargaan KBKK: -membanding beza -menilai

Rumusan : Kad ucapan boleh dibuat sendiri dan dihantar kepada sesiapa sahaja dengan menggunakan kos yang rendah.