Anda di halaman 1dari 20

TRANSISI RUMAH KE PRASEKOLAH DAN KE TAHUN 1

Sarahandi Api Abdullah

TRANSISI RUMAH KE PRASEKOLAH


Banyak persamaan dalam menghadapi pengalaman baru Bezanya: Orang dewasa lebih cepat beradaptasi

RASIONALNYA
Tahap kematangan yang berbeza antara murid Kesediaan untuk belajar Pengetahuan dan kemahiran

OBJEKTIFNYA
Pelajar dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran , guru - guru dan rakan - rakan baru dalam masa yang singkat Guru dapat menyelaraskan keperluan pelajar dari segi kognitif , emosi dan jasmani secara menyeluruh sebelum memulakan proses pembelajaran secara formal Meningkatkan semangat dan minat pelajar untuk terus belajar dalam suasana yang baru Memperolehi kemahiran asas Membantu pelajar menyesuaikan diri dalam kelas

PERANAN GURU PRASEKOLAH TERHADAP KANAK-KANAK


Guru Sebagai Penganti Ibubapa Contoh kepada kanak-kanak Pendorong pembelajaran kanak-kanak Membentuk perwatakan dan proses menyesuaikan diri kanak-kanak Mempunyai Kasih sayang pada kanak-kanak Mengutamakan kebajikan dan keselamatan kanak-kanak

PERANAN GURU PRASEKOLAH TERHADAP KANAK-KANAK


Bersikap adil dan menjalinkan hubungan mesra dengan kanak-kanak Membimbing dan mengajar kanak-kanak mengikut tahap perkembangan Mengembangkan pembelajaran kanak-kanak mengikut tahap perkembangan dan pemahaman Memberikan pendedahan pembelajaran formal pada hujung tahun sesi pembelajaran

PERANAN GURU PRASEKOLAH TERHADAP IBUBAPA


Menghormati tanggungajawab utama ibubapa kepada kanak-kanak Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat antara prasekolah dengan ibubapa Semua maklumat diberikan ibubapa adalah sulit Bersedia menerima teguran, tolong menolong dan menghargai nilai amanah ibubapa dalam melaksanakan tugasan

PERANAN IBUBAPA
Menyediakan diri ke sekolah Menyesuaikan diri dengan rutin harian Menyesuaikan diri dengan kawan Menyesuaikan diri dengan guru Menyesuaikan diri menggunakan kantin dan tandas Menyedari pentingnya jaminan keselamatan

PERANAN IBUBAPA
Membantu anak membuat kerja sekolah Berkomunikasi dengan baik Mengambil tahu pembelajaran anak Membendung kebimbangan dan kecurigaan

TRANSISI PRASEKOLAH KE TAHUN 1


Program Transisi dan Guru Penyayang bertujuan untuk membantu murid menghadapi perubahan di dalam keadaan transisi dari pendidikan tidak formal di tadika ke pendidikan formal di Tahun Satu sekolah rendah

RASIONAL
Murid-murid yang masuk ke Tahun 1 datang dari pelbagai latar belakang dan pengalaman yang berbeza. Menimbulkan banyak perbezaan di kalangan mereka yang boleh memberi kesan yang berterusan. Perbezaan umur antara murid Tahun 1 (1-11 bulan) Kebolehan mereka memberi perhatian Kesediaan untuk belajar-(perbezaan pengalaman prasekolah ,fizikal ,latar belakang keluarga) Pengetahuan dan kemahiran: perbezaan kecekapan sosio-emosi perkembangan psikologi (keyakinan diri: takut, bimbang, rasa tidak selamat)

ISU-ISU TRANSISI
Penyesuaian Hubungan Sosial Kerisauan Ibu Bapa Kesinambungan Keyakinan D Iri Penglibatan Ibubapa

TUJUAN PROGRAM
Murid-murid dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran ,guru-guru dan kawan baru dalam masa yang singkat Guru-guru dapat menyelaraskan keperluan kognitif , emosi, kerohanian dan jasmani murid secara menyeluruh sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran secara formal di Tahun 1 Meningkatkan minat dan semangat murid untuk datang ke sekolah tanpa banyak masalah

TUJUAN PROGRAM: MURID


Memperkembangkan sosio-emosi dan menyesuaikan diri dalam persekitaran pembelajaran yang formal Memperolehi pengetahuan dan kemahiran asas mengikut Sukatan Pelajaran Tahun 1 Mencapai tahap perkembangan kognitif yang hamper sama untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran yang seterusnya.

TUJUAN PROGRAM: GURU


Menangani perbezaan murid yang berlainan latar belakang dan pengalaman serta dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Membantu murid menyesuaikan diri di kelas Tahun 1. Menyepadukan pendekatan prasekolah dengan pendekatan yang lebih formal di Tahun 1.

PERANAN PENTADBIR
Memilih guru Tahun 1 yang sesuai dan berminat Menubuhkan jawatankuasa khas pelaksanaan program Memberi sokongan untuk keceriaan persekitaran sekolah dan bilik darjah Memmberi penjelasan kepada semua guru dan pihak ibubapa

PERANAN IBUBAPA
Memahami konsep dan tujuan Program Transisi Memberikan kerjasama kepada pihak sekolah dalam sebarang aktiviti Membantu anak-anak yang akan masuk ke Tahun 1 dengan: menyediakan keperluan menyediakan peralatan persekolahan memberi galakan supaya dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran sekolah yang sedia ada

PERANAN GURU TAHUN 1 & GURU MATAPELAJARAN


Menyediakan persekitaran kelas yang ada persamaan dengan prasekolah Memahami konsep dan tujuan Program Transisi Memahami pelbagai pendekatan untuk murid yang berbeza

PERANAN GURU PRASEKOLAH


Guru prasekolah memahami iklim dan budaya sekolah di Tahun 1 Memperkenalkan sekolah yang bakal dihadiri murid prasekolah Menyediakan rekod perkembangan dan pencapaian murid Menyediakan murid dengan kemahiran asas sosialisasi ,sosio-emosi dan psikologi

SEBARANG SOALAN?
Sekian. Terima Kasih.