Anda di halaman 1dari 4

SMK TAMAN MEGAH RIA

MINIT MESYUARAT PANITIA BIL:1 TAHUN : 2011


Tarikh/ Hari:Sabtu 08/01/2010
Masa:9.45-11.00am
Pn. Norleha
Nurfatin Najwa Mohd Khalid
Norhayati Abdullah
Teoh Bee Ing
Kasmawati Cha
Malyanah Marzaini
Siti Fatimah bte Abd Razak
Nurul Aimi Mohd Shah
Nuratiqah Mohamad Moharam
Loi Choi Suien
Siti Nora
1. Kata-kata aluan Pengerusi
1.1 Ucapan terima kasih kepada semua guru yang hadir.
2. Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat yang lalu.
-Tiada3. Perkara berbangkit
-Tiada4.0 Laporan Unit 1
4.1 Program JEJAK JENDELA harus dimulakan dari awal. Lebih elok
sekiranya program tersebut juga dimulakan dari pelajar tingkatan 1.
4.2 Dari segi penulisan karangan,
4.2.1 khususnya kepada pelajar yang berada di kelas hujung, guru
tidak boleh mereka dapat menulis karangan dengan baik,
sedangkan sudah memadai sekiranya mereka dapat menulis
walau hanya muka surat sahaja.
4.2.2 bagi kelas belakang, Puan Norleha mencadangkan agar guru
mengambil pendekatan dengan menggabungkan isi yang telah
diberikan oleh pelajar menjadi satu perenggan dan seterusnya
menjadi sebuah karangan dari ayat-ayat mereka sendiri.
4.2.3 Puan Kasmawati telah mencadangkan agar pelajar-pelajar dari
kelas belakang diber karangan dalam bentuk mengisi tempat

kosong tetapi terdapat pilihan jawapan untuk mereka. Sebolehbolehnya adalah karangan yang dibuat oleh guru sendiri dan hanya
menggunakan kata dasar sahaja.
4.3 Target PMR tahun 2011 adalah:
- 25 orang untuk bilangan A dengan peratus meningkat 18%.
- peningkatan gred peringkat kebangsaan iaitu dari 28% menjadi 30%.
- Peratus kelususan bagi tingkatan 2 adaalh 100%. Manakala tingkatan 1
adalah 91%.
- Analisa keputusan

TOV 2011

ETR 2011

Jumlah calon
ambil

136

136

Peratus
Menguasai

47.41

Gred Purata
Matapelajaran
Bil A

Perbandingan +/(PMR Tahun Terbaik


2010)

ETR 2011

100

Pmr

151

151

99.00

57.24

96.03

99

4.11

2.54

2.61

2.58

2.54

1/136

25/18.38%

28

21/13.91

25

136

4.4 Pencerapan penandaan buku latihan Bahasa Melayu pelajar:


4.4.1 Pencerapan pertama: 21/2/2011 25/2/2011
4.4.2 Pencerapan kedua: 13/06/2011 15/06/2011
4.4.3 Prosedur pencerapan adalah: Guru Kanan
- Tingkatan 1 dan Peralihan dihantar kepada:
- Tingkatan 2 dan 3 dihantar kepada: GPK Pentadbiran
- Tingkatan 3 dan 5 hantar kepada: Pengetua.
4.5 Peperiksaan:
4.5.1 Dari segi penandaan kertas peperiksaan, untuk menengah
rendah dan menengah atas, setelah siap menanda kertas soalan
peperiksaan, 5 helai kertas tersebut perlu dihandar kepada
Guru Penolong Kanan untuk disemak dan dilihat perbezaan
markah yang telah guru berikan kepada pelajar kerana ditakuti
markah yang diberi terlalu tinggi dan terlalu rendah.
4.5.2 Sebelum ujian peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksan
akhir tahun, jadual bagi pembinaan soalan akan diberikan oleh guru

panitia. Orrang yang membina soalan perlu menghantar pada


tarikh yang telah ditetapkan dan pastikan bahawa soalan tersebut
perlulah berbincang terlebih dahulu soalan tersebut bersama
ketua panitia supaya soalan yang dikeluarkan mengikut format
dan seterusnya disahkan oleh ketua panitia atau guru Kanan Bidang
Matapelajaran.
4.5.3 Setelah tamat peperiksaan, contoh soalan yang telah siap
direso harus diberikan kepada guru panitia dan pastikan skema
jawapan juga disertakan sekali.
Tindakan: Guru yang membuat soalan
4.5.4 Analisis item perlu dijalankan didalam kelas setelah markah
diperbetulkan. Sekiranya pelajar diberi kertas soalan, guru perlu
membuat analisis pada hari yang sama. Analisi item perlu
dihantar kepada guru panitia.
4.6 Guru yang Cuti Rehat Khas (CRK) perlu menyediakan modul relief
dan berikan modul tersebut kepada guru modul relief setiap tingkatan.
4.7 Plan-J untuk setiap tingkatan perlu dilengkapkan.
4.8 Buku latihan pelajar:
4.8.1 Novel 1 buku latihan
4.8.2 Tatabahasa 1 buku latihan
4.8.3 Pemahaman dan ringkasan 1 buku latihan
4.8.4 Penulisan 1 buku penulisan yang panjang
4.9 Guru dinasihatkan agar tidak bertangguh dalam penandaan buku
latihan pelajar.
4.10 Objektif pengajaran di dalam rancangan pengajaran mestilah boleh
diukur.
4.11 Kursus dalaman akan diadakan selepas berlakunya pertukaran
jadual.
4.12 Ujian lisan bermula dari tingkatan 1 hingga ke tingkatan 5. Bagi
pelajar tingkatan 1, borang baru dan fail baru akan disediakan tetapi
untuk pelajar tigkatan 2 hingga tingkatan 5, borang ujian lisan akan
dibawa secara berterusan ke tingkatan berikutnya. Ujian lisan akan
dijalankan sebanyak 4 kali dalam setahun. Untuk menjalankan proses
ujian lisan bagi tingkatan 2, 3 4 dan 5, borang ujian lisan perlu diambil
dari fail terlebih dahulu. Ujian lisan yang pertama dan kedua akan
dijalankan pada bulan Januari hingga bulan Mei dan ujian lisan yang
ketiga dan ke empat akan diadakan pada bulan jun hingga bulan oktober.
Keempat-empat ujian lisan tersebut akan disemak oleh guru panitia.
Ujian lisan tersebut boleh disisipkan di dalam karangan.
4.13 Program yang akan dijalankan sepanjang tahun 2011:

4.13.1 Program JEJAK JENDELA


- Program yang dikekalkan daripada program yang lepas.
- Program disasarkan kepada pelajar menengah rendah khususnya
pelajar tingkatan 3. Tetapi sekiranya guru ingin menjalankan
program ini kepada pelajar tingkatan 1 dan 2, ia sangat digalakkan
kerana ia akan membiasakan pelajar sebelum ke tingkatan 3.
- Program ini sangat sesuai utuk pelajar yang berada di kelas D, E,
F dan G.
4.13.2 Program PERMATA HATIKU
- Program ini adalah program yang dikekalkan daripada program
yang lepas.
- Sasaran utama untuk menjalankan program ini adalah pelajar
menengah atas dan menengah rendah.
- Tetapi program ini sesuai untuk pelajar dari kelas A, B dan C
- Program ini sepatutnya bermula pada bulan Mac hingga Oktober.
4.13.3 LATIH TUBI TERANCANG
- Program ini adalah untuk semua pelajar dan bahan serta contoh
karangan boleh didapati dari guru paniti dengan syarat perlu
memaklumkan dengan lebih awal. Latihan tersebut perlu mengikut
format peperiksaan.
Di sediakan oleh
......................................
NUR ATIQAH BINTI MOHAMAD MOHARAM
SETIAUSAHA PANITIA BAHASA MELAYU