Anda di halaman 1dari 5

680803035824

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SARJANA MUDA PENGAJARAN

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SARJANA MUDA PENGAJARAN

KOD KURSUS : HBEF2803 TAJUK KURSUS : PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN

NAMA PENUH : RUSLA BT MOHAMED NO KAD PENGENALAN : 680803035824 Email : ruslamuhamed@oum.edu.my

680803035824 PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN, KEBERTANGGUNGJAWABAN INISIATIF KENDIRI

ISI PENTING Pembangunan Profesionalisme Berterusan Program latihan secara sistematik Yang menjurus ke arah peningkatan profesionalisme dan pembangunan kerjaya serta perkhidmatan. kecemerlangan

Tajuk perbentangan beliau ialah Pembangunan profesionalisme berterusan yang berfokus kebertanggungjawaban insiatif kendiri Bagaimana kita meninisentifkan pembangunan profesianal keguruan?

Semua pelajar adalah hasil inesiatif kita sendiri. Kita bergerak untuk belajar.Kita membuat pilihan sendiri iaitu bagaimana kecermelangan kecergasan seorang guru itu hasil daripada inisiatif diri sendiri.

Beliau mengupas dari empat aspek: 1. 2. 3. 4. Pembangunan profesionalisme pembangunan profesionalisme kendiri kebertanggungjawaban guru laluankerjaya.

Guru-guru yang mengikuti Program Pengsiswazahan Guru (PPG) ini adalah inisiatif sendiri bukan dipaksa oleh mana-mana pihak. Diharap guru menggunakan peluang yang diberi ini untuk mempertingkatkan profesionalisme keguruan dan dapat mengubah segalanya bukan setakat akademik sahaja.

680803035824

Guru perlu meningkatkan kualiti diri untuk menjadikan pelajar kita boleh survive dengan kehidupan mereka pada masa depan. Tidak hanya untuk lulus peperiksaan sahaja. Katanya transformasi keguruan sebagai profesion pilihan yang merupakan satu daripada 11 anjakan dalam laporan awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 menekankan kepada peningkatan pembelajaran dan pembangunan guru.

Bagi melaksanakannya, kita perlu meningkatkan kualiti profesion perguruan supaya dapat menghasilkan guru-guru yang cemerlang. Kita mahu jadikan profesion perguruan sebagai profesion yang diminati dan menarik perhatian ramai pelajar, katanya. Guru yang berkualiti akan menghasilkan murid yang berkualiti. Guru sebagaipemangkin utama kecemerlangan murid perlu diberi pendedahan tentang pelbagaipendekatan dan program penambahbaikan secara langsung melalui programpembangunan. Dengan cara ini, profesionalisme GB itu dapat ditingkatkan bermula daripada peringkat awal ketika guru tersebut ditempatkan di sekolah buat kali pertama.Kajian-kajian lepas menunjukkan peningkatan dalam

profesionalisme guru berjayamemberi kesan yang positif dari segi peningkatan ilmu dan amalan guru di sekolah,seterusnya meningkatkan kualiti pembelajaran murid di sekolah (David et al., 2003).Contohnya, kita sendiri. Kita boleh berjaya disebabkan guru-guru kita dahulu adalah berkualiti. Sebagai guru, kita sentiasa mencari untuk meningkatkan kualiti diri kita.

Kemenjadian pelajar amat penting pada masa sekarang kerana mereka yang akan memimpin negara kita pada masa hadapan. Kita bangga ramai pelajar yang cemerlang setiap kali periksa tetapi ramai juga yang gagal. Kita harus mendidik pelajar pada hari ini untuk menyediakan mereka pada akan datang. Contohnya, murid tahun 1 yang kita didik hari ini boleh survive hidup mereka pada tahun 2025 nanti.

Faktor penting yang perlu kita lihat adalah berkomunikasi dengan berkesan yang mana ia akan memberi keyakinan kepada klien , boleh berkolaborasi dengan semua pihak dan mahir di dalam bidang yang diceburi. Ini adalah ciri-ciri yang dikehendaki oleh sesebuah institusi atau seseorang majikan.

Profesial Lee Sea Kong, Singaporian, beliau sebagai perunding, dia mendapati cross broder, kebajikan hari ini, untuk keluar daripada university ada tiga faktor:

680803035824

1.

Melahirkan tenaga bekerja yang bersedia yang diterima oleh majikan (boleh

berkomunikasi) komunikasi yang berkesan adalah memberikan keyakinan kepada pelanggan kita. Maka banyak office yang mencari tenaga bekerja yang keluar dari universiti yang boleh berkomunikasi. Bukan saja satu bahasa, mungkin tiga bahasa. Kerana pelanggan kita hari ini bukan sahaja di KL, maka di seluruh dunia.

2.

Bagaimana pelajar boleh berkroberas dengan semula pihak sana bekerja dengan

berkroberasi menghasilkan hasilannya. Kerana mereka ada kepakaran masing-masing dan menghasilkan yang terbaik. Guru mesti ada kopitensi baru untuk menghasilkan anak murid yang berkoberasi.

3.

Expert kemahiran bidang.

Apabila kita berada di bakul pendidikan, kita tidak ada pilihan, kita perlu terus menghasilkan apa yang kita kuasai dan kita belajar. Kualiti guru menjadi perbincangan.Adakah guru sekarang berkualiti? Isunya di sini ialah: kualiti adalah elemen yang dainamen, kualiti itu bukan saja satu standard sahaja, kualiti sentiasa berubah dari satu standard kesatu strandard yang lain, sentiasa bergerak kehadapan mencari kualiti yang baru. Sebagai seorang guru perlulah mencari kualitikualiti baru untuk elemen-elemen yang disebutkan tadi. Jika kualiti yang kita letakkan ialah 3 elemen tadi ,maka perlulah mendidik anak murid kita mencapainya supaya mereka boleh survival pada masa depan nanti. Kita bukan saja mendidik maka perlu mengaplikasikan apa yang kita mendidik dan juga mensentisiskan menilai dan membangun.

Guru sentiasa proaktif ke hadapan. Jangan tunggu guru besar suruh baru nak buat. Faktor guru amat penting dalam membangunkan profesionalisme keguruan ini.Guru perlu membuat kajian tindakan bagi mengenalpasti kelemahan atau kekuatan yang ada pada pelajar. Media sosial seperti facebook, juga memainkan peranan penting. Guru seharusnya guna ict di dalam pengajaran dan pembelajaran Boleh berhubung dan tukar maklumat.

Semua guru tidak kira gred perlu ada kompeten, profisien, strategi, aspirasi dan wawasan. Contoh, kompetensi yang diharapkan ialah p & p berkesan, nilai profesional, aktiviti luar bilik darjah dan sumbangan profesionalisme.

680803035824

Guru terdiri daripada 3 kelompok iaitu guru berprestasi tinggi, biasa dan rendah. Mereka akan memperoleh peluang pembangunan kerjaya yang menarik merentas beberapa laluan kerjaya, dengan kemajuan berasaskan kompetensi, dan bukan bergantung kepada tempoh perkhidmatan, katanya ketika berucap merasmikan Konvensyen Antarabangsa Institut Pendidikan Guru Dalam Pembelajaran dan Pembangunan

Selain itu, Kementerian Pelajaran akan menyediakan banyak peluang peningkatan kerjaya, termasuk peluang kenaikan pangkat kepada guru dan pengetua cemerlang sebagai insentif untuk terus meningkatkan pencapaian, sekali gus membolehkan pengajaran dan pembelajaran lebih baik.

Ini seharusnya dilihat sebagai usaha dan perkembangan positif dalam memartabatkan profesion perguruan kerana program pembangunan profesional yang berterusan mensasarkan kepada matlamat mempertingkatkan kompetensi, ilmu pengetahuan serta kebolehan guru.

Kesimpulan: Sebagai guru harus sentiasa meningkatkan kompetensi dan perlu seiring dengan kehendak negara hari ini. Kita tidak perlu takut atau risau dengan kemungkinan generasi akan datang akan hilang tradisi, tetapi dengan pengetahuan baharu dan keupayaan berfikir secara kritis, generasi dan guru-guru akan datang tetap relevan dalam pasaran pekerjaan, katanya.