Anda di halaman 1dari 1

Latihan Tajuk Jalinan Tingkatan 2

Nama : __________________________________________
Tingkatan : _________________

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang paling tepat


1. Jalinan ialah _______________ yang terdapat pada permukaan sesuatu benda.
2. Jalinan yang hanya dapat dilihat, tetapi tidak dapat dirasa melalui sentuhan disebut jalinan
___________________________
3. Senaraikan 5 benda yang mempunyai jalinan tampak
1)

_______________________________

2)

_______________________________

3)

_______________________________

4)

_______________________________

5)

_______________________________

4. Senaraikan 5 benda yang mempunyai jalinan sentuh


1)

_______________________________

2)

_______________________________

3)

_______________________________

4)

_______________________________

5)

_______________________________

5. Senaraikan 6 teknik untuk menghasilkan jalinan


1)

_______________________________

2)

_______________________________

3)

_______________________________

4)

_______________________________

5)

_______________________________

6)

_______________________________