Anda di halaman 1dari 12

SULIT 1225/1 Pendidikan Moral Sept 2012

PERATURAN PEMARKAHAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2012

PENDIDIKAN MORAL

SULIT Bil. 1 (a) Nilai Bertanggungjawab Rasional Kerajinan Berdikari Amanah M 1 1 1 1 1 2x1m [2m] Contoh / Huraian

1225/1 M

(b)

(c)

(d)

Bertanggungjawab Kesanggupan diri seseorang untuk 2 memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna. Rasional Boleh berfikir berdasarkan alasan 2 dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar. Kerajinan Usaha yang berterusan penuh 2 dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara. Berdikari Kebolehan dan kesanggupan 2 melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. Amanah Sikap bertanggungjawab yang boleh 2 menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. 1x2m [2m] - membaca buku / risalah 1 C/H: kaedah membaiki motosikal 1 - mendapatkan bimbingan 1 C/H: rakan mekanik yang lain 1 - Mengikuti kursus 1 C/H: menambah pengetahuan 1 baru (mana-mana jawapan munasabah) 2x2m [4m] - memberi perkhidmatan yang 1 pantas - menggunakan peralatan tulen / 1 berkualiti - mengenakan bayaran yang 1 berpatutan - mesra pelanggan 1 (mana-mana jawapan munasabah) 2x1m [2m] 2

SULIT 2 (a) - Bertanggungjawab - Rasional - Mematuhi peraturan dan undang-undang - Kerajinan 1 1 1 1

1225/1

2x1m [2m] (b) - Kasih sayang - Kasih sayang terhadap keluarga - Bertanggungjawab - Tanggungjawab terhadap keluarga - Rasional 1 1 1 1 1

2x1m [2m] (c) - mendisiplinkan anak-anak C/H: tidak mengulangi kesilapan yang sama / memberi kesedaran - tidak menjejaskan hubungan antara ibu bapa dengan anakanak C/H: tidak menyimpan dendam - menjaga harga diri C/H: tidak memalukan anak - tanda menyayangi anak C/H: bukan satu bentuk penderaan 1 1 1

1 1 1 1 1

(mana-mana jawapan munasabah) 2x2m [4m] (d) menasihati anak-anak menggandakan waktu belajar membuat kerja rumah mengurangkan masa menonton televisyen / melayari internet / bermain 1 1 1 1

(mana-mana jawapan munasabah) 2x1m [2m]

SULIT 3 (a) - Menyayangi dan 1 menghargai alam sekitar - Keharmonian antara 1 manusia dengan alam sekitar - Kemapanan alam sekitar 1 - Peka terhadap isu-isu 1 alam sekitar - Rasional 1 - Bertanggungjawab 1 2x1m [2m] penerokaan tanah untuk pertanian pembangunan perlombongan pembalakan / pembakaran hutan

1225/1

(b)

1 1 1 1

(mana-mana jawapan munasabah) 2x1m [2m] (c) - membekalkan oksigen / peparu hijau - mengawal / menyederhanakan suhu - mengelakkan tanah runtuh 1 1 1

(mana-mana jawapan munasabah) 2x1m [2m] (d) - penanaman semula C/H: pokok yang mencapai ukuran yang ditetapkan sahaja boleh ditebang - kempen kesedaran C/H: kempen cintai alam sekitar / kitar semula - menguatkuasakan undangundang tentang penjagaan hutan C/H: mengadakan pemantauan / operasi - Mengetatkan undang-undang tentang penjagaan hutan C/H: mengenakan hukuman yang lebih berat 1 1

1 1 1 1 1 1

(mana-mana jawapan munasabah) 2x2m [4m]

SULIT 4 (a) - Cinta akan negara 1 - sayang / bangga kepada negara - meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri - kepatuhan berkekalan - kesetiaan berkekalan - kerelaan melakukan / menyerahkan sesuatu - tanda kebaktian - memikul tugas / kewajipan - melaksanakan tugas / kewajipan - boleh berfikir - bertindak wajar

1225/1 1 1

- Taat setia kepada raja dan negara - Sanggup berkorban untuk negara

1 1 1 1 1 1 1 1 2x1m [2m]

- Bertanggungjawab

- Rasional

2x1m [2m] (b)

- mengadakan sambutan Hari Pahlawan C/H: memberi sumbangan derma - mendokumentasikan perjuangan mereka C/H: buku, majalah, dokumentari - memberikan anugerah C/H: bintang / pingat kebesaran - memberikan bantuan kewangan C/H: memberi wang sagu hati

1 1 1 1 1 1 1 1

(mana-mana jawapan munasabah) 2x2m [4m] (c) - belajar bersungguh-sungguh - tidak terlibat dalam gejala sosial - menjaga hubungan antara kaum 1 1 1

(mana-mana jawapan munasabah) 2x1m [2m]

SULIT 5 (a)

1225/1 Membela dan memelihara hak 2 individu untuk menjadi pengguna yang berilmu, mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkualiti dan tidak mudah dieksploitasi. 1x2m [2m] - Mematuhi peraturan dan undang-undang - Rasional - Bertanggungjawab 1 1 1

(b)

2x1m [2m] (c) pembayaran gaji hari rehat cuti tahunan cuti sakit perlindungan bersalin 1 1 1 1 1

(mana-mana jawapan munasabah) 4x1m [4m] (d) - Kementerian Sumber Manusia - Mahkamah Perusahaan - Kesatuan Sekerja 1 1 1

(mana-mana jawapan munasabah) 2x1m [2m]

SULIT 6 (a) - Penglibatan diri dalam pembangunan negara 1 - kebebasan melibatkan diri - mematuhi peraturan / undangundang / Perlembagaan Malaysia - boleh berfikir - bertindak wajar - memikul tugas / kewajipan - melaksanakan tugas / kewajipan

1225/1 1 1

- Rasional

1 1 1 1

- Bertanggungjawab

2x1m [2m] (b) - MERCY - Kelab Rotary - PBSM

2x1m [2m] 1 1 1

(mana-mana jawapan munasabah) 2x1m [2m] (c) - Kerajinan - Berdikari - Rasional 1 1 1 2x1m [2m] (d) makanan pakaian kewangan perubatan 1 1 1 1

(mana-mana jawapan munasabah) 2x1m [2m]

SULIT 7 (a) - Hidup bersama secara aman 1 - hidup berbaik-baik - mengutamakan kedamaian / keharmonian - usaha yang baik / membina - dilakukan bersama - boleh berfikir - bertindak wajar - memikul tugas / kewajipan - melaksanakan tugas / kewajipan - bertolak ansur - sabar - mengawal diri - kebebasan melibatkan diri - mematuhi peraturan / undangundang / Perlembagaan Malaysia

1225/1 1 1

- Saling membantu dan bekerjasama - Rasional

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- Bertanggungjawab

- Toleransi

- Penglibatan diri dalam pembangunan negara

2x1m [2m] (b)

2x1m [2m] - menubuhkan Rukun Tetangga - pemasangan lampu jalan - pemasangan CCTV 1 1 1

(mana-mana jawapan munasabah) 2x1m [2m] (c) - hidup harmoni C/H: tidak berprasangka buruk - mudah mendapat bantuan C/H: gotong-royong, kenduri perkahwinan - hasrat kerajaan tercapai C/H: Satu Malaysia - segala program / aktiviti dapat dilaksanakan dengan baik C/H: mendapat sokongan ramai 1 1 1 1 1 1 1 1

(mana-mana jawapan munasabah) 2x2m [4m]

SULIT 8 (a) - Cinta akan negara 1 - sayang / bangga kepada negara - meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri - kerelaan melakukan / menyerahkan sesuatu - tanda kebaktian - memikul tugas / kewajipan - melaksanakan tugas / kewajipan - boleh berfikir - bertindak wajar - memelihara alam sekeliling - memulihara alam sekeliling - hubungan harmonis - kualiti kehidupan terpelihara

1225/1 1 1

- Sanggup berkorban untuk negara

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- Bertanggungjawab

- Rasional

- Menyayangi dan menghargai alam sekitar - Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar - Kemapanan alam sekitar

- pengekalan keseimbangan alam sekeliling - tanggungjawab bersama

1 1

- Peka terhadap isu-isu 1 - prihatin persoalan alam sekeliling 1 alam sekitar - berusaha menyelesaikannya 1 2x1m [2m] 2x1m [2m] (b) - menjaga kebersihan kawasan 1 pelancongan C/H: tidak membuang sampah 1 merata-rata - menyokong Kempen Cuti-cuti 1 Malaysia C/H: melancong dalam negara 1 - mempromosikan tempat-tempat 1 pelancongan di Malaysia C/H: menceritakan kepada rakan1 rakan dari luar negara (mana-mana jawapan munasabah) 2x2m [4m] - meningkatkan pendapatan negara 1 - meningkatkan peluang pekerjaan 1 - meningkatkan imej negara 1 (mana-mana jawapan munasabah) 2x2m [2m] 9

(c)

SULIT 9 - Bertanggungjawab 1 - memikul tugas / kewajipan H/C: memainkan peranan sebagai ibu bapa yang sentiasa memberi sokongan kepada anak-anak - melaksanakan tugas / kewajipan H/C: menyediakan peralatan yang diperlukan - kewajipan terhadap keluarga H/C: memainkan peranan sebagai anggota keluarga yang saling memberi sokongan - melahirkan keluarga bahagia / meningkatkan imej / menjaga maruah keluarga H/C: mengambil kira keperluan dan minat anggota keluarga - kepekaan H/C: prihatin terhadap minat dan potensi anggota keluarga - cinta yang mendalam H/C: saling menyayangi dan memahami anggota keluarga - cinta yang berkekalan H/C: sentiasa mengambil berat tentang perkembangan anggota keluarga - cinta / kasih / sayang yang mendalam H/C: amat menyayangi anggota keluarga - cinta / kasih / sayang yang berkekalan H/C: sentiasa meluangkan masa bersama - boleh berfikir H/C: kebaikan saling memberi sokongan - bertindak wajar H/C: saling menerima dan menghormati minat anggota keluarga

1225/1 1 1

1 1

- Tanggungjawab terhadap keluarga

1 1

- Kasih sayang

1 1 1 1 1 1

- Kasih sayang terhadap keluarga

1 1 1 1

- Rasional

1 1 1 1

10

SULIT - Hormat dan taat kepada anggota keluarga 1 - memuliakan anggota keluarga H/C: menghormati minat - berinteraksi / memberi layanan bersopan H/C: memberi motivasi

1225/1 1 1 1 1

2x1m [2m] 10 - Cinta akan negara 1

2x4m [8m]

- sayang / bangga kepada negara C/H: menghargai kemerdekaan yang telah dicapai - meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri C/H: tidak membelot / menderhaka - kepatuhan berkekalan C/H: sentiasa akur dengan dasar dan pemimpin negara - kesetiaan berkekalan C/H: tidak membocorkan rahsia negara - kerelaan melakukan / menyerahkan sesuatu C/H: sedia mempertahankan kemerdekaan negara - tanda kebaktian untuk negara C/H: sedia berkhidmat untuk negara / menentang musuh - memikul tugas / kewajipan C/H: memainkan peranan sebagai warganegara dengan baik - melaksanakan tugas / kewajipan C/H: menyumbang kepada pembangunan negara - boleh berfikir H/C: kepentingan / kebaikan mempertahankan kemerdekaan negara - bertindak wajar H/C: tidak bersubahat dengan musuh negara

1 1 1 1

- Taat setia kepada raja dan negara

1 1 1 1

- Sanggup berkorban untuk negara

1 1 1 1

- Bertanggungjawab

1 1 1 1

- Rasional

1 1

1 1

11

SULIT - Mematuhi peraturan dan undang-undang 1 - menerima peraturan / undangundang H/C: akur dengan undang-undang negara - mematuhi peraturan / undangundang H/C: tidak melibatkan diri dalam kegiatan subversif / anti-kerajaan

1225/1 1 1 1 1

2x1m [2m] 11 - Hidup bersama secara aman 1

2x4m [8m] - hidup berbaik-baik C/H: elakkan permusuhan - mengutamakan kedamaian / keharmonian C/H: mementingkan keamanan dan kesejahteraan bersama - menghargai hubungan antara negara C/H: menjaga hubungan baik - memuliakan hubungan antara negara C/H: memelihara hubungan baik / mementingkan hubungan erat - boleh berfikir C/H: kesan berhubung baik - bertindak wajar C/H: tidak menimbulkan persengketaan - bertolak ansur C/H: berbincang secara baik - sabar C/H: tidak bertindak terburu-buru - mengawal diri C/H: menjaga emosi / pertuturan - memikul tugas / kewajipan C/H: memainkan peranan sebagai pemimpin yang berwibawa - melaksanakan tugas / kewajipan C/H: menyelesaikan masalah antara negara 1 1 1 1

- Saling menghormati antara negara

1 1 1 1

- Rasional

1 1 1 1

- Toleransi

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- Bertanggungjawab

2x1m [2m]

2x4m [8m]

Peraturan Pemarkahan Tamat


12