Anda di halaman 1dari 10

SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA UJIAN PENILAIAN 1 MATEMATIK KERTAS 1 NAMA : _________________________________________ Soalan 1 hingga 10: Bulatkan jawapan yang

betul bagi setiap soalan Contoh 1+1= A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 TAHUN : ______________

1. 5134 dalam bentuk perkataan adalah A. Empat ribu tiga ratus lima belas B. Lima ribu seratus empat C. Lima ribu seratus tiga puluh empat D. Lima ratus tiga puluh empat

2. Tujuh ratus dua puluh empat dalam bentuk angka adalah A. 274 B. 2074 C. 724 D. 7024

3. Apakah nilai bagi digit lapan dalam 5784? A. 8 B. 80 C. 800 D. 8000 4. Nombor manakah yang paling kecil? A. 3238 B. 2980 C. 4800 D. 3124 5. Nombor yang manakah paling hampir dengan 5400? A. 3979 B. 2999 C. 4504 D. 3699 6. 8809 + 87 = A. 8764 B. 8896 C. 8992 D. 8996 7. 9375 253 = A. 9122 B. 9133 C. 9628 D. 9323

8. 34 x 2 = A. 86 B. 68 C. 56 D. 65 9. Hasil darab antara 3 dan 6 adalah A. 81 B. 9 C. 18 D. 3 10. 9 x 4 adalah bersamaan dengan A. 4 + 4 + 9 + 9 + 9 B. 9 + 9 + 9 + 9 + 9 C. 4 + 4 + 4 + 4 D. 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4

Soalan 11 - 14 : Padankan kumpulan yang sama banyak

11.

12.

13.

14.

Soalan 15 - 19 : Padankan ayat matematik di bawah dengan hasil darab yang betul

15.

4x2 5x5 3x2 6x8 3x3 3x3

6 9 8 48 25 25

16.

17.

18.

19.

20.

SEKOLAH KEBANGSAAN SEGA UJIAN PENILAIAN 1 MATEMATIK KERTAS 2 NAMA : ______________________________________ TAHUN : ________________

Soalan 1 hingga 20 : Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul 1. Tuliskan 5356 dalam bentuk perkataan

1M

2. Selesaikan 5422 + 451 dalam bentuk lazim

2M

3. Tulis 2130 dalam bentuk perkataan

1M

4. Tiga ratus dua belas tambah lima ratus enam puluh enam. Cari hasil atau jawapan kepada pernyataan berikut dan selesaikan menggunakan algoritma bentuk lazim

2M

5.

Selesaikan 420 + 321 + 25 menggunakan algoritma bentuk lazim

3M

6. Rajah 2 menunjukkan dua kad nombor. Cari hasil tambah dua nombor tersebut. Gunakan algoritma bentuk lazim

3212

599

2M

7. Nyatakan nilai tempat bagi 2423

Ribu

Ratus

Puluh

Sa

4M

8. Susun nombor di bawah dalam tertib menaik

400

200

100

300

4M

9. Halim telah pergi ke kedai dan membeli 450 biji gula-gula. Pada keesokan hari, dia menerima 200 biji gula-gula lagi daripada ayahnya. Berapakah jumlah gula-gula yang dimiliki oleh Hallim ? Selesaikan masalah di atas dengan menggunakan algoritma bentuk lazim.

2M

10. Selesaikan 8942 5721 dalam bentuk lazim

2M

11. Siti mempunyai 555 biji guli. Apabila siti pergi ke sekolah, dia telah memberikan 325 biji guli kepada kawan-kawannya. Berapakah biji guli yang ada pada Siti sekarang? Selesaikan masalah di atas dengan menggunkan algoritma bentuk lazim.

2M

12. Tuliskan persamaan 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18 dalam bentuk ayat matematik darab

2M

13. Selesaikan 43 x 2 dalam bentuk lazim

2M

14. Selesaikan 123 x 3 dalam bentuk lazim

15.

2M

Lukiskan lima kumpulan empat-empat. Kemudia tulis ayat matematik darab dan hasilnya.

3M