Anda di halaman 1dari 2

BORANG PEMARKAHAN PERTANDINGAN PIDATO KEPENGUNAAN 2013

Giliran Peserta ...................... IDEA/ISI (50 MARKAH) Bilangan Idea/Isi Idea/Isi (3 Markah) Kematangan (3 Markah) Huraian Contoh/Data JUMLAH

(5 Markah) (4 Markah)

Peserta akan diadili daripada segi

Takrifan Tajuk

Maksimum 5 Markah

Idea atau isi yang bernas Kematangan Idea Huraian yang jelas Data atau contoh yang tepat dan logik Maksimum 2 idea atau isi

Idea/Isi 1

Idea/Isi 2

Idea/Isi 3

Jumlah Markah Takrifan dan Idea/Isi BAHASA (20 MARKAH) Tatabahasa ( 10 markah) Peserta akan diadili daripada segi Bahasa yang jelas Bahasa Baku Gaya bahasa yang berkesan dan tepat Gaya bahasa yang berkesan (5 markah) Bahasa Baku (5 Markah)

Jumlah Markah Bahasa Muka 1 daripada 2

PENYAMPAIAN, PERSEMBAHAN, ADAB DAN BONUS (30 MARKAH) Kepetahan, kelancaran, dan intonasi suara (5 markah) Peserta akan diadili daripada segi: Adab Peserta akan dipotong 5 markah maksimum jika : Bonus Peserta akan diadili dari segi persembahan keseluruhan, kesopanan dan penampilan diri Menyentuh isu sensitif Menggunakan bahasa yang kurang sopan Tidak sempat membuat kesimpulan JUMLAH MARKAH PERSEMBAHAN, PENYAMPAIAN, ADAB DAN BONUS Kepetahan Kelancaran Intonasi Suara Gaya yang menarik/berkeyakinan Dapat mempengaruhi/menarik minat audien Susunan idea/isi Penyampaian/persembahan yang menarik (5 markah) Susunan idea (5 markah) Berkeyakinan, dapat mempengaruhi dan menarik minat audien (5 markah) Adab (5 markah) Bonus (5markah)

JUMLAH MARKAH KESELURUHAN : 100%

Disahkan Oleh: Tandatangan Hakim : ............................................... Nama: ....................................................................... Tarikh : ..................................................................... Muka 2 daripada 2