Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

MATA PELAJARAN KELAS BIL MURID TEMA/TOPIK/MODUL MASA

: TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI : 4 GEMILANG : 32 ORANG : EKSPLORASI MULTIMEDIA : 8.00-9.00 PAGI

STANDARD PEMBELAJARAN :MENGGUNAKAN APLIKASI PENYUNTINGAN VIDEO UNTUK MENGHASILKAN DAN MENYUNTING VIDEO. OBJEKTIF : DI AKHIR PEMBELAJARAN, MURID DAPAT MENGGUNAKAN KOMPUTER DAN MENGHASILKAN IMEJ DENGAN KREATIF.

AKTIVITI PdP

: 1. MENAYANGKAN VIDEO KLIP MASA KINI 2. AKTIVITI SUMBANGSARAN MENGGUNAKAN PETA BULATAN. 3. PENERANGAN MENGGUNAKAN PERISIAN MOVIE MAKER. 4. AKTIVITI VIDEO, IMEJ DAN AUDIO

EMK

: 1. BAHASA : MENGGUNAKAN LARAS BAHASA YANG SOPAN KETIKA BERKOMUNIKASI. 2. TMK 3. KREATIF : MENGHASILKAN IMEJ, AUDIO YANG MENARIK DAN BAIK.

BAHAN BANTU MENGAJAR : KOMPUTER, VIDEO KLIP, LCD DAN GAMBAR