Anda di halaman 1dari 2

PELAN PERMAINAN TRADISIONAL CONGKAK

Pengadil 8 Pengadil 7 Pengadil 6 Pengadil 5

A8

B8

A7

B7

A6

B6

A5

B5

Pengadil 4

Pengadil 3

Pengadil 2

Pengadil 1

A4

B4

A3

B3

A2

B2

A1

B1

Penjaga Masa

Papan Pemarkahan

Meja Pengadil

Lebih kurang 1.6 m Lebih kurang 3.5- 3.8m

5m