Anda di halaman 1dari 1

BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU

PERMAINAN/SUKAN : NEGERI JANTINA : : KUMPULAN UMUR:

R01
____________ ____________ ____________
Sediakan 2 keping gambar ukuran pasport, 1 keping lekatkan di sini

Nama Pemain Alamat Pemain (Alamat Rumah) No. Surat Beranak :

: :

No. Telefon (Rumah): Tarikh Daftar / Daftar semula ke Sekolah :

___________ No.

Tahun : _______________________________________________ Daftar Sekolah : ___________

Angka Giliran PSR : ____________________________

AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA


Nama !"uBa#a / #en$aga : No. Telefon (Pe$a"at) : No. Telefon "im"it : No. %P : ____

Saya bapa / penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul. Saya juga membenarkan anak / jagaan saya didaftarkan sebagai pemain untuk pasukan dan bersetuju mematuhi Perlembagaan, undang-undang, peraturan-peraturan, Pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini. Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberikan segala penerangan dan akan mengambil langkah-langkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang masa kejohanan tersebut. Tan&atangan : Tarikh :

AKUAN GURU BESAR / GURU PENOLONG KANAN


Nama Guru Besar/ Guru Penolong %anan : Alamat Sekolah : No. Telefon Sekolah :

Saya mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar

(Tan&atangan &an 'o# Rasmi) Nama No. %P : :

Tarikh

AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA AGUNG MSSM NEGERI / KETUA UNIT SUKAN JPN

Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai ejohanan/Pertandingan !ajlis Sukan Sekolah-Sekolah !alaysia dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberi adalah benar.

Pengurus Pasukan Nama : No. %P : )a*atan: Tarikh :

Setiausaha Agung (SS( Negeri / %etua nit Sukan Negeri 'o# Rasmi: Tarikh :