Anda di halaman 1dari 20

HASIL PEMBACAAN

HASIL PERBINCANGAN

HASIL KAJIAN KES

HASIL PEMERHATIAN

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

TUGAS-TUGAS KHAS

PERISTIWA YANG TERLIBAT

PENGALAMAN TERTENTU

PELAN/LANGKAH TINDAKAN UNTUK PENAMBAHBAIKAN

PENILAIAN/ REFLEKSI

CATATAN, LAKARAN, DRAF AWAL

KOLEKSI HASIL KERJA AKHIR BBM MODUL PERISIAN PENGURUSAN GRAFIK

KOLEKSI HASIL TERBAIK GURU PELATIH

KAEDAH / TEKNIK / STRATEGI

BAHAN BANTU MENGAJAR

SURAT LANTIKAN BIMBINGAN/ KOLABORASI SENARAI SEMAK LAPORAN PENCAPAIAN SURAT/SIJIL PENGHARGAAN ARTIKEL/ESEI JADUAL KERJA GAMBAR FOTO AKTIVITI

SURAT LANTIKAN FORMATIF BERSIFAT DIAGNOSTIK SUMATIF JADUAL PENENTUAN UJIAN PANDUAN MEMBERI MARKAH (PMM)

PERMAINAN
-BOLA JARING-

BADAN BERUNIFORM
-BULAN SABIT MERAH-

KELAB DAN PERSATUAN


-SAINS DAN MATEMATIK-