Anda di halaman 1dari 3

Crvena Knjiga

Uslovi ugovaranja za graevinske radove

40

Red Book
Conditions of Contract for Construction

MDB Harmonizovano izdanje - HIT CENA!!!


Uslovi Ugovora o graenju

15

MDB Harmonized Edition


Construction Contract MDB Harmonised Ed.

uta Knjiga
Uslovi ugovaranja za elektro i mainske radove (stara)

30

Yellow Book
Conditions of Contract for Electrical and Mechanical Works

uta Knjiga
Uslovi ugovaranja za postrojenje i projektovanje-izgradnju

40

Yellow Book
Conditions of Contract for Plant & Design-Build

Narandasta Knjiga
Uslovi ugovaranja za projektovanje-izgradnju i klju u ruke

40

Orange Book
Conditions of Contract for Design-Build and Turnkey

Zelena Knjiga u pripremi


Kratka forma Ugovora

25

Green Book in preparation


The Short Form of Contract

Zlatna Knjiga
FIDIC uslovi ugovaranja za projektovanje, izgradnju i eksploataciju 45

Gold Book
Conditions of Contract for Design, Build and Operate Projects

Bela Knjiga - PROMOTIVNA CENA !!!


Model ugovora o pruanju usluga izmeu Naruioca i Konsultanata 20

White Book
Client/Consultant Model Services Agreement

Prirunik za medijatore u graevinarstvu


Prirunik je prva publikacija namenjena specijalistikoj obuci medijatora u graevinarstvu

25

Manual for mediators in civil engineering


The Manual is named for the specialized training of mediators in the construction industry.
Cena je izraena u EUR-ima. Obraunava se dinarska protivvrednost po srednjem kursu NBS na dan izdavanja profakture. Plaanje se vri avansno. ACES nije PDV obveznik, te se PDV ne obraunava. Trokovi dostave/potarine nisu ukljueni u cenu. Trokovi carine za strane zemlje nisu uraunati u cenu. Given prices are in EUR. Dinar value is calculated at the average exchange rate of NBS on the date of invoice. Payments are made in advance. ACES is not in the VAT system, so VAT will not be calculated. Shipping costs are not included. The costs of customs for foreign countries are not included.

Posebne pogodnosti: Za kupljenih 10 knjiga i vie, popust 10% na ukupan iznos ! Za kupovinu celog kompleta knjiga, popust 15% ! Za lanice ACESa popust na sva pojedinana izdanja 20% ! SAMO ZA LANICE ACES-a POSEBAN POPUST: ZA KUPOVINU CELOG KOMPLETA KNJIGA UKUPAN POPUST 30%! Special offer: For purchasing 10 or more books, 10% off! For purchasing the whole set of books, 15% off! For ACES members 20% off on any single book! SPECIAL DISCOUNT ONLY FOR ACES MEMBERS: FOR PURCHASING THE WHOLE SET OF BOOKS TOTAL DISCOUNT 30% OFF! Kontakt / Contact: Udruenje inenjera konsultanata Srbije / Association of Consulting Engineers of Serbia (ACES) Telefon / Phone : +381 11 380 88 61 Adresa / Address : Zahumska 26/IV, 11120 Belgrade, Serbia E-mail orders: publications@aces.rs, office@aces.rs Online orders: http://www.aces.rs/aktivnosti/Izdanja/index.sr.html
http://www.aces.rs/activities/Publications/index.en.html