Anda di halaman 1dari 18

BIMBINGAN KELOMPOK

OBJEKTIF
i.

ii.

iii. iv.

Menjelaskan definisi & jenis kerja kelompok Menghuraikan peranan & kemahiran pemimpin kelompok Menjelaskan hak ahli Menjelaskan proses pembentukan kelompok bimbingan

Apakah kerja kelompok?

Menurut ASGW (The Association of Specialists in Group Work, USA): Kerja kelompok adalah usaha membantu atau pun menyelesaikan sesuatu masalah / tugas dlm suasana kelompok.

Kerja kelompok meliputi semua aktiviti yd dilakukan oleh sesebuah kelompok yg terancang (Gladding, Group Work, 1999)

Jenis-jenis kerja kelompok

Kelompok bimbingan

Kelompok kaunseling
Kelompok psikoterapi Kelompok latihan

Kelompok Bimbingan

Menurut ASGW (1989) bimbingan kelompok: a broad professional practice that refers to the giving of help or the accomplishment of tasks in group setting. It involves the application of group theory And process by capable professional practitioners to assist an independent collection of people to reach their mutual goals, which may be personal, interpersonal, or tasks related in nature

Kelompok Bimbingan

Menurut ASGW (1989) bimbingan kelompok suatu amalan profesional yg luas melibatkan pemberian bantuan (psikologi) atau penyempernaan tugas dlm kelompok. Amalan ini melibatkan aplikasi teori dan proses kelompok oleh pengamal profesional utk membantu individu mencapai matlamat bersama.

BK kaedah membentuk sesuatu kemahiran diri ataupun interpersonal kpd sekumpulan individu (bimbingan akademik, pemilihan kerjaya, kemahiran komunikasi interpersonal) Bertujuan mencegah sesuatu masalah atau perlakuan negatif Ahli terdiri drpd mereka yg tiada masalah peribadi yg serius.

Ciri-ciri Kelompok Bimbingan


Ahli anggaran sebaya (samada persamaan umur / peranan) Anggaran bilangan ahli 15 35 Mempunyai tema tertentu Bertujuan mencegah timbulnya masalah kendiri dan interpersonal Menggalakkan kesedaran dan pembangunan kendiri Diketuai oleh seseorang yg mahir dlm aspek yg ingin diberi bimbingan Jumlah sesi adalah terhad dan ditentukan oleh ketua atau fasilitator kelompok

Peranan Ketua dlm Kelompok Bimbingan


Pemimpin Menyampaikan maklumat Pemudahcara / fasilitator Motivator Pemerhati proses dan pemberi maklum balas kemajuan kelompok dan ahli perseorangan

Peranan Ahli dlm Kelompok Bimbingan


Aktif ambil bahagian Praktis nilai murni dlm perhubungan antara ahli kelompok Mematuhi norma / peraturan kelompok Tiada perkongsian yg mendalam tentang masalah peribadi

Beberapa prosedur membentuk kelompok (bimbingan)

Membentuk rasional/ tujuan yg jelas mengapa sesuatu kelompok bimbingan perlu ditubuhkan, sediakan cadangan Kenalpasti kemahiran (intrapersonal dan interpersonal) yg ingin dipupuk Kenalpasti tajuk-tajuk dan kandungan ceramah ringkas Kenalpasti aktiviti dan / atau prosedur perlaksanaan yg sesuai dgn tajuk serta menarik

Apakah Kaunseling Kelompok?

Kaunseling kelompok merujuk kpd usaha menjalankan kaunseling kpd sekumpulan kecil individu Biasanya ahli kelompok terdiri drpd mereka yg mempunyai masalah yg sama Bertujuan memulihkan perlakuan atau atasi masalah normal sekumpulan kecil individu

Beberapa faedah kaunseling kelompok berbanding kaunseling individu


Meningkatkan keyakinan diri Bantu ahli kenal & lebih faham diri Sedar diri tidak keseorangan Dapat sokongan dari ahli lain utk berubah Sedar diri masih diterima orang lain, masih berguna Belajar mempercayai orang lain Faham pelbagai ragam manusia Bina kemahiran perhubungan interpersonal Peluang menerima dan memberi pertolongan Peka kpd keperluan org lain; bekerja dalam kumpulan

Ciri-ciri Kelompok Kaunseling


Bil ahli antari 5 8 orang sahaja Keahlian secara sukarela (seeloknya) tetapi proses screening mungkin dilakukan Ahli bermasalah serupa tetapi mungkin berbeza peringkat Setiap ahli berhak meluahkan masalah/ perasaan Tanggungjawab perubahan tingkahlaku pd setiap ahli Patuh pd etika kaunseling kerahsiaan, dan adab kelompok (tidak monopoli sesi, tidak diam, tidak bermusuh, tidak ponteng, tidak mengkritik) Matlamat dibina dan dipersetujui bersama

Peranan Ahli dlm Kelompok Kaunseling


Aktif ambil bahagian Praktis nilai murni dlm perhubungan antara ahli kelompok Mematuhi norma / peraturan kelompok Bersedia kongsi masalah dlm kelompok

Peranan Kaunselor dlm Kelompok Kaunseling


Ketua Pemudah cara/ fasilitator Role model Motivator Pemerhati proses Pendamai Pelindung Penasihat/ Pembimbing

Ciri-ciri Pemimpin Kelompok


Berani Role model Hadir secara emosi, kognitif & fizikal Mengambil berat Percaya kpd proses kelompok

Terbuka Tahan dikritik Lucu Stamina/ bertenaga Kreatif Punyai kesedaran diri yg tinggi

Konsep Keahlian

Konsep TERBUKA bermaksud keahliannya tidak ditetapkan di mana ahli boleh keluar masuk mengikut keinginan & kesediaan masing-masing. Cth, kelompok support group

Konsep TERTUTUP bermakna bilangan ahli adalah terhad dan mempunyai prosedur keluar masuk yg ketat Ahli baru tidak diterima setelah sesi bermula.