Anda di halaman 1dari 3

B1

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD

MENDENGAR DAN BERTUTUR 1

Mengetahui perkara yang didengar tuturkan!di"a#a dan ditu$i%& B1 D(1 Berbual tentang isu semasa dengan ayat yang mudah B1 D(1 E1 Berbual tentang isu semasa dengan ayat yang mudah difahami 1. Murid menonton rakaman video tentang gejala sosial dalam kalangan remaja 2. Guru bersoal jawab dengan murid 3. Murid diberi peluang berbual isu tersebut secara berpasangan.

DESKRIPT'R

E)IDENS

AKTI)ITI PENTAKSIRAN

B1

KEMAHIRAN BAND PERNYATAAN STANDARD

MEMBA*A

1 Mengetahui perkara yang dituturkan!di"a#a dan ditu$i%& B1 DB1 Membaca perenggan dengan intonasi yang sesuai. B1 DB1 E1 Membaca ayat dalam perenggan daripada sesuatu sumber dengan sebutan dan intonasi yang sesuai angkah pentaksiran! 1. Murid membaca petikan secara senyap "buku teks m#s!$2% 2. Murid diminta membaca petikan dengan kuat. 3. Guru membuat pentaksiran berdasarkan kad inventori &ad 'nventori Bil (oalan 1 Murid menyebut perkataan dengan betul 2 (ebutan dipengaruhi dialek atau loghat 3 Murid menggunakan sebutan baku + Murid menyebut perkataan dengan jelas $ Murid membaca ayat dengan intonasi yang sesuai , Murid membaca dengan lancar )# *

DESKRIPT'R

E)IDENS

AKTI)ITI PENTAKSIRAN

B1

KEMAHIRAN BAND

MENU(IS

PERNYATAAN STANDARD

B1 Mengetahui perkara yang didengar-tuturkan.dibaca dan ditulis. B1 DT1 Menulis ayat yang lengkap. B1 DT1 E1 Menulis ayat-ayat yang mengandungi subjek dan predikat angkah pentaksiran! 1. Beberapa orang murid membina ayat mudah di papan putih 2. Guru memberi komen ayat tersebut. 3. (emua murid diminta menghasilkan lima ayat mudah lengkap dengan subjek dan predikat. /yat contoh! 1. 0elajar tingkatan 2 /ktif # sedang belajar bahasa Melayu . 2. /min # sedang bermain bola di halaman rumahnya.

DESKRIPT'R

E)IDENS

AKTI)ITI PENTAKSIRAN