Anda di halaman 1dari 2

LEMBAR PENGESAHAN

TEKNIK PELAKSANAAN PEKERJAAN, BALOK DAN PELAT LANTAI III PADA PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG ICU DAN RAWAT INAP RUMAH SAKIT SANTA ELISABETH JALAN. HAJI MISBAH NO. 7 MEDAN

LAPORAN PKLI Telah Disahkan dan Disetujui Oleh :

Medan, Mengetahui : An. Ketua Jurusan Sekretaris Jurusan Pendidikan Teknik Bangunan

Mei 2009

D sen Pe!"i!"ing PK#$

Drs. Asri Lubis, S.T. M. Pd. NIP. !"! !!# #$%

Drs.P. Purb .,M. Pd. NIP. !"! &!% '#%

ii