Anda di halaman 1dari 2

PEMBENTANGAN/PERSEMBAHAN DALAM KELAS MPU 3123 TITAS

ARAHAN:

i.

Pelajar dalam kumpulan pembentangan adalah sama dengan pelajar dalam kumpulan tugasan.

ii. iii.

Pembentangan adalah bersifat berkumpulan. Pembentangan oleh setiap kumpulan mestilah disediakan dalam bentuk powerpoint.

iv.

Para

pembentang

akan

diberi

masa

10

minit

untuk

membuat

persembahan mereka dalam bentuk powerpoint. v. vi. Bilangan slide adalah sekurang-kurangnya 20 halaman. Kandungan dalam slide adalah berbentuk point form (bukan esai). a) Semasa persembahan, isi kandungan ini hendaklah dikupas dengan panjang lebar b) Markah akan dipotong sekiranya para pembentang hanya membaca berpandukan slide yang disediakan. vii. viii. Setiap istilah atau konsep yang digunakan haruslah diberi penerangan. Semasa sesi soal jawab, setiap ahli dipertanggungjawabkan untuk menjawab soalan. ix. Pembentang dikehendaki menyediakan 2 soalan yang berkenaan dengan tajuk pembentangan untuk dikemukakan kepada para hadirin.

TAJUK PEMBENTANGAN 1. a. b. c. d. Pengenalan: Tamadun Islam Pandangan Semesta Tamadun Islam Konsep, Sumber dan Asas Kelahiran, Perkembangan dan Kemerosotan Prinsip dan Ciri-Ciri

2. a. b. c. d. 3. a. b. c. d.

Pengenalan: Tamadun Melayu Konsep Asas Pandangan Semesta Pencapaian Pengenalan: Tamadun India Pandangan Semesta Kepelbagaian Agama Peranan Islam Dalam Tamadun India Pencapaian

4. Tamadun China : a. Pandangan Semesta b. Kepelbagaian Falsafah dan Agama c. Institusi Politik

5. Tamadun China : a. Sistem Pemerintahan b. Sistem Kekeluargaan c. Pencapaian 6. Isu-isu semasa a. Teori Pertembungan Tamadun b. Dialog Peradaban c. Pemupukan Nilai-Nilai Sepunya

7. Perbandingan Antara: a. Tamadun India dan Tamadun China b. Tamadun Islam dan Tamadun Melayu
2

Anda mungkin juga menyukai