Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

KELAS / MASA / MATA PELAJARAN TEMA / TAJUK STANDARD PEMBELAJARAN (KOD SAHAJA)

Minggu : 10

Hari : Ahad
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)

Tarikh : 23.02.2014
PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

BAHAN BANTU BELAJAR

REFLEKSI / IMPAK DAN KERJA RUMAH

Pendidikan Moral 8.00-8.30 1 Aman 1 1 Aman 2

Baik hati 1.1 Menyatakan sifat baik hati yang ada pada diri.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat; Menerangkan 2 kebaikan sifat baik hati apabila membantu k Keluarga.

1. Murid mendengar cerita guru tentang peribadinya. 2. Beberapa orang murid bercerita tentang tindakan yang boleh di buat untuk membantu keluarga. 3. Bersoal jawab berdasarkan Gambar dalam buku teks.

ILMU P.Moral Nilai Bertanggungjawab KBT Kemahiran berfikir ILMU Kajian Tempatan Nilai Berani KBT Kecerdasan Pelbagai (KP)

Buku teks m/s 24

Soal-jawab

Muzik

PERSEPSI

ESTETIK
9.30 10.00 5 Azam 2 Pengetahuan dan Kefahaman bahasa muzik

Pada akhir pengajaran dan pmbelajaran murid dapat; Memainkan detik secara Konsisten untuk panjang enam Bar dalam meter 3 dan 4

1. Murid menyalin nota detik berkala. 2. Murid memainkan detik secara konsisten. 3.Memainkan irama mengikut lirik lagu.

Komputer Buku Latihan

Memainkan detik berkala pada lagu.

Pendidikan Moral 10.00-10.30 2 Adab 1 2 Adab 2

Kami Suka
Membantu 1.1 Menyatakan cara membantu keluarga kembangan

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat; Menyatakan 2 cara mereka membantu datuk yang sudah tua.

1. Murd memerhatikan gambar dalam buku teks. 2. Murid menyenaraikan aktiviti yang dilakukan berdasarkan gambar. 3. Murid memadankan gambar dengan jawapan yang sesuai. 4. Perbincangan jawapan.

ILMU P.Moral Nilai Bertanggungjawab KBT Kemahiran berfikir

Lembaran Kerja Buku Teks

Soaljawab Perbincangan Latihan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


KELAS / MASA / MATA PELAJARAN TEMA / TAJUK STANDARD PEMBELAJARAN (KOD SAHAJA)

Minggu : 10

Hari : Ahad
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)

Tarikh : 23.02.2014
PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

BAHAN BANTU BELAJAR

REFLEKSI / IMPAK DAN KERJA RUMAH

Dunia Muzik 10.30-11.00 2 Adab 1

Pic rendah dan Pic tinggi

Murid dapat menyatakan pic rendah dan pic tinggi pada gambar yang diberikan

1. Murid memerhatikan gambar yang diberikan. 2. Murid menyatakan pic rendah dan pic tinggi pada gambar yang diberi kan. 3.Menyanyikan lagu mengikut pic tinggi dan pic rendah.

ILMU P.Moral Nilai Berhati-hati

Lirik Lagu Buku latihan

Menyanyikan lagu Menggunakan pic tinggi dan pic rendah

DSV 11.00-12.00 2 Adab 3

Menggambar 1.Persepsi bahasa seni seperti garisan,rupa, bentuk dan warna

Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat pada karya Seni.

1. Murid melakar garisan selari dan bersilang. 2. Murid mewarna garisan yang di lakar mengikut kreativiti sendiri 3. Murid mempamirkan hasil karya di hadapan kelas.

ILMU P.Moral Nilai Berhati-hati KBT Kreatif Kemahiran Berfikir

Buku DSV

Melakar garisan selari dan bersilang.

DST 12.00 1.00 1 Aman 2

1. Benda Hidup Dan Benda Bukan Hidup

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat;

1.1 Memahami
ciri-ciri benda hidup dan bukan benda hidup

Mengenalpasti 4 ciri-ciri benda hidup iaitu; perlukan air, makanan, bernafas, membesar dan membiak.

1. Murid menyenaraikan benda hidup yang ada disekeliling mereka. 2. Murid menyatakan cirri-ciri benda hidup. 3. Murid menjawab soalan latihan dalam buku aktiviti.

ILMU P.Moral Nilai Bertanggungjawab KBT Kemahiran berfikir

Buku Teks Buku Aktiviti

Latihan Soal jawab

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


KELAS / MASA / MATA PELAJARAN TEMA / TAJUK STANDARD PEMBELAJARAN (KOD SAHAJA)

Minggu : 10

Hari : Isnin
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)

Tarikh : 24.02.2014
PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

BAHAN BANTU BELAJAR

REFLEKSI / IMPAK DAN KERJA RUMAH

Pendidikan Moral 8.00-8.30 1 Aman 1 1 Aman 2

Baik hati 1.1 Menyatakan sifat baik hati yang ada pada diri.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat; Menerangkan 2 kebaikan sifat baik hati apabila membantu k Keluarga.

1. Murid mendengar cerita guru tentang peribadinya. 2. Beberapa orang murid bercerita tentang tindakan yang boleh di buat untuk membantu keluarga. 3. Bersoal jawab berdasarkan Gambar dalam buku teks.

ILMU P.Moral Nilai Bertanggungjawab KBT Kemahiran berfikir

Buku teks m/s 24

Soal-jawab

Sejarah 8.30-9.00 4 Adil 2

Pengertian Diri
Dan Keluarga 1.2.3 Menyatakan Pengertian Keluarga asas 1.2.4 Mengenal Pasti gelaran Anggota keluarga

Pada akhir pengajaran dan Pembelajaran murid dapat ; 1. Menyatakan pengertian keluarga asas secara lisan. 2. Menyatakan gelaran bagi setiap anggota keluarga asas.

1. Murid memerhatikan gambar dalam power point berkaitan Keluarga asas. 2. Murid menyebutkan ahli dalam keluarga asas. 3. Murid menyatakan gelaran untuk ahli keluarga asas.

Ilmu Bahasa Melayu Nilai Kasih sayang KBT Kemahiran berfikir

Power Point Buku Teks

Soaljawab Perbincangan

Pendidikan Moral 10.00-10.30 2 Adab 1 2 Adab 2

Kami Suka
Membantu 1.1 Menyatakan cara membantu keluarga kembangan

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat; Menyatakan 2 cara mereka membantu datuk yang sudah tua.

1. Murd memerhatikan gambar dalam buku teks. 2. Murid menyenaraikan aktiviti yang dilakukan berdasarkan gambar. 3. Murid memadankan gambar dengan jawapan yang sesuai. 4. Perbincangan jawapan.

ILMU P.Moral Nilai Bertanggungjawab KBT Kemahiran berfikir

Lembaran Kerja Buku Teks

Soaljawab Perbincangan Latihan

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


KELAS / MASA / MATA PELAJARAN TEMA / TAJUK STANDARD PEMBELAJARAN (KOD SAHAJA)

Minggu : 10

Hari : Isnin
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)

Tarikh : 24.02.2014
PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

BAHAN BANTU BELAJAR

REFLEKSI / IMPAK DAN KERJA RUMAH

DST 10.00 10.30 2 Adab 3

Haiwan 2.1 Memahami Bahawa haiwan Mempunyai

Pada akhir pengajaran dan pmbelajaran murid dapat; 1. Menyatakan keperluan asas Haiwan untuk hidup. 2. Memberi 2 contoh haiwan Dan makanan yang dimakan.

1. Murid menamakan haiwan berDasarkan gambar yang ditunjukkan. 2. Murid menyatakan makanan yang Dimakan oleh haiwan tersebut. 3. Murid menjawab soalan latihan Dalam buku impak.

Ilmu Pendidikan Moral Nilai Kasih Sayang KBT Kemahiran berfikir ILMU Kajian Tempatan Nilai Berani KBT Kecerdasan Pelbagai (KP)

Power Point Buku Teks Buku Impak

Soal-jawab Lembaran kerja

Keperluan asas
Untuk hidup

Muzik

PERSEPSI

ESTETIK
10.30 11.30 5 Azam 3 Pengetahuan dan Kefahaman bahasa muzik

Pada akhir pengajaran dan pmbelajaran murid dapat; Memainkan detik secara Konsisten untuk panjang enam Bar dalam meter 3 dan 4

1. Murid menyalin nota detik berkala. 2. Murid memainkan detik secara konsisten. 3.Memainkan irama mengikut lirik lagu.

Komputer Buku Latihan

Memainkan detik berkala pada lagu.