Anda di halaman 1dari 1

PANDUAN MENGISI CV PELAJAR ISI FOLDER A DAN JUGA FOLDER B FOLDER A UNTUK CETAKAN HEP FOLDER B UNTUK PELAJAR

TUK PELAJAR MENDAPAT TANDATANGAN DARIPADA PENSYARAH TIDAK BOLEH COPY AND PASTE, MESTI TYPE JANGAN UBAH APA-APA, IKUT FORMAT YANG TELAH DITETAPKAN HANYA ISI SAHAJA (YANG BERWARNA MERAH) APA YANG DITULIS DI FOLDER A MESTILAH SAMA DENGAN DI FOLDER B INGAT JANGAN UBAH APA-APA CV YANG TIDAK MENGIKUT FORMAT TIDAK AKAN DICETAK PENGISIAN CV HENDAKLAH MENGIKUT KEUTAMAAN / KEPENTINGAN SEMAK SATU-SATU SEMUA ELEMEN YANG DIISI KESILAPAN YANG BIASA DILAKUKAN PELAJAR TERDAHULU:o SALAH TYPE NOMBOR KAD PENGENALAN o SALAH ISI SEMESTER DAN AMBILAN o MAKLUMAT TARIKH YANG TIDAK LENGKAP o SALAH EJA NAMA SENDIRI MAKLUMAT YANG DIBERI ADALAH MUKTAMAD, SETELAH DICETAK HEP, TIADA CETAKAN SEMULA UNTUK PEMBETULAN