Anda di halaman 1dari 1

ARAHAN : Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

akal
sedikit

batu - batu
memasukkan

bekas

minum

terbang

dahaga

panas

pokok

Hari itu cuaca sangat 1) ______________________ . Sang gagak hinggap di


dahan 2)_____________. Sang Gagak berasa 3)____________________. Sang
Gagak pun 4.)_____________________ untuk mencari air.
Tiba

tiba
Sang
Gagak
ternampak
akan
sebuah
5)____________________ yang berisi air. Tetapi air di dalam bekas itu amat
6)_____________________. Sang Gagak mendapat 7)_______________________.
Sang Gagak pun terbang mencari 8)______________________ kecil. Kemudian,
Sang Gagak 9)____________________ batu itu sebiji demi sebiji ke dalam bekas
itu. Akhirnya, Sang Gagak dapat 10)____________________ air di dalam bekas
itu.

Anda mungkin juga menyukai