Anda di halaman 1dari 318

Kiuung }emaat

Bilengkapi uengan Refeiensi Ayat Alkitab uan


File Auuio HIBI
http:]]k|dung.co
2011
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
KJ. 001 Haleluya, Pujilah (KJ001.MID )
Reff:
Haleluya! Pujilah Allah Yang Agung, Mahaesa!
Dalam Kristus kita kenal Allah Yang Hidup, Bapa kekal!

Bait 1. Langit, buana semesta patut memuji kuasaNya,
karna berkatNya tak henti, limpah kasihNya tak terperi.
Kembali ke Reff.

Reff:
Haleluya! Pujilah Allah Yang Agung, Mahaesa!
Dalam Kristus kita kenal Allah Yang Hidup, Bapa kekal!

Bait 2. Wahai dunia, soraklah! Angkat suaramu, nyanyilah!
Tabuhlah tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang!
Kembali ke Reff.

Referensi Ayat:
Reff: Yoh 1:14, 18
Bait 1: Mzm 69:35; Mzm 148
Bait 2: Mzm 150

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 002 Suci, Suci, Suci (KJ002.MID )
Bait 1. Suci, suci, suci Tuhan Maha kuasa! Dikau kami puji di pagi yang teduh.
Suci, suci, suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namaMu!

Bait 2. Suci, suci, suci! Kaum kudus tersungkur di depan takhtaMu memb'ri mahkotanya
Segenap malaikat sujud menyembahMu, Tuhan, Yang Ada s'lama-lamanya.

Bait 3. Suci, suci, suci! Walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajahMu,
Kau tetap Yang Suci, tiada terimbangi, Kau Mahakuasa, murni kasihMu

Bait 4. Suci, suci, suci! Tuhan Mahakuasa! Patut Kau dipuji seluruh karyaMu.
Suci, suci, suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namaMu!

Referensi Ayat:
Bait 1: Yes 6:2-3; Mzm 5:4
Bait 2: Why 4:6-11
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (1 of 318)5/27/2011 3:21:31 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 3: Ul 5:23-24; Mzm 18:12; 1 Tim 6:16
Bait 4: Mzm 69:35; Mzm 103:22; Mzm 145:10

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 003 Kami Puji dengan Riang (KJ003.MID )
Bait 1. Kami puji dengan riang Dikau, Allah yang besar;
Bagai bunga t'rima siang, hati kami pun mekar.
Kabut dosa dan derita, kebimbangan, t'lah lenyap.
Sumber suka yang abadi, b'ri sinarMu menyerap.

Bait 2. Kau memb'ri, Kau mengampuni, kau limpahkan rahmatMu
Sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu.
Yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milikMu
Agar kami menyayangi, meneladan kasihMu.

Bait 3. Semuanya yang Kaucipta memantulkan sinarMu.
Para malak, tata surya naikkan puji bagiMu
Padang, hutan dan samud'ra, bukit, gunung dan lembah,
Margasatwa bergembira 'ngajak kami pun serta.

Bait 4. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap,
menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap.
Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang,
Ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang.

Referensi Ayat:
Bait 2: Yeh 47:1-12
Bait 3: Mzm 148; Mzm 96:11-12; Yl 2:21-22
Bait 4: Rm 8:37-39

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 004 Hai Mari Sembah [Mzm 104] (KJ004.MID )
Bait 1. Hai mari sembah Yang Maha besar,
Nyanyian syukur dengan bergemar.
Perisai umatNya, Yang Maha esa,
Mulia namaNya, takhtaNya megah
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (2 of 318)5/27/2011 3:21:31 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 2. Hai masyhurkanlah keagunganNya;
cahaya terang itu jubahNya.
Gemuruh suaraNya di awan kelam;
Berjalanlah Dia di badai kencang.

Bait 3. Buana penuh mujizat ajaib,
ya Khalik, Engkau membuatnya baik.
Engkau memisahkan daratan dan laut
Dengan kuasa firman : besarlah Engkau!

Bait 4. PengasuhanMu betapa megah:
udara dan t'rang menyatakannya,
embun bertetesan dan hutan sejuk,
lembah maupun bukit cermin kasihMu!

Bait 5. UmatMu lemah dan dari debu,
tetap memegang janjiMu teguh.
Kasih setiaMu berlimpah terus,
Ya Khalik, Pembela dan Kawan kudus!

Bait 6. Ya Mahabesar, kekal kasihMu;
malaikat memb'ri pujian merdu,
pun kami, mahlukMu kecil dan lemah,
mengangkat pujian serta menyembah.

Referensi Ayat:
Bait 2: Mzm 104:1-7
Bait 3: Kej 1:3-31; Mzm 104:7-9
Bait 4: Mzm 104:10-18
Bait 5: Mzm 103:14-18
Bait 6: Mzm 103:20-22; Mzm 148

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 005 Tuhan Allah, NamaMu (KJ005.MID )
Bait 1. Tuhan Allah, namaMu kami puji dan masyhurkan;
isi dunia sujud di hadapanMu, ya Tuhan!
Bala sorga menyembah Dikau, khalik semesta!

Bait 2. Kerubim dan serafim memuliakan Yang Trisuci;
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (3 of 318)5/27/2011 3:21:31 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
para rasul dan nabi, martir yang berjubah putih,
G'reja yang kudus, esa, kepadaMu menyembah.

Bait 3. Bapa agung dan kudus, mahamurah dan rahmani,
Putra Tunggal, Penebus, Roh, Penghibur yang sejati,
Langit-bumiMu penuh kemuliaan namaMu!

Bait 4. Kristus, Raja mulia, Putra Bapa yang abadi,
Kau tebus manusia oleh kurbanMu di salib.
Kuasa maut menyerah, sorga pun terbukalah!

Bait 5. TakhtaMu kekal teguh pada sisi kanan Bapa;
dalam penghakimanMu, tolong umatMu yang papa:
diri kami yang lemah dalam Dikau s'lamatlah!

Bait 6. Tiap hari namaMu kami puji dan muliakan,
kini dan selalu t'rus sampai kesudahan zaman.
Buat kami bertekun hingga Hari DatangMu.

Bait 7. Tuhan, kasihanilah! Kasihani kami ini;
dalam cahya kurnia tuntun yang telah Kaupilih.
Kau Harapan umatMu : kasihMu kekal teguh!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 103:20-22; Mzm 148; Why 4:6-11; Why 15:3-4
Bait 2: Yes 6:2-3; Why 4:6-8; Ibr 12:1; Why 18:20; Ef 3:21; Why 7:9-12
Bait 3: Yes 6:3
Bait 4: Rm 3:23-25; Ef 1:7; Ibr 9:12
Bait 5: Mrk 12:36; Kis 7:56; Rm 8:34; Ibr 10:12; Kis 10:42; 2 Kor 5:10
Bait 6: 1 Kor 1:8; 2 Ptr 3:14
Bait 7: Mzm 28:9; Mzm 33:22

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 006 Hai Masyhurkanlah (KJ006.MID )
Bait 1. Hai masyhurkanlah Allahmu yang kudus:
besar namaNya maklumkan terus.
Agungkanlah Dia yang jaya megah;
kekal dan mulia kerajanNya.

Bait 2. Yang Tinggi, Alhak di sorga baka
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (4 of 318)5/27/2011 3:21:31 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
pun hadir dekat dengan abdiNya.
Nyanyikan jayaNya, hai umat kudus:
"Kekal Yesus Raja, kekal Penebus!"

Bait 3. Muliakanlah Sang Bapa kekal;
muliakanlah Sang Putra serta;
malaikat di sorga dengan bersujud
sembah Anakdomba yang mahakudus.

Bait 4. KepadaNyalah syukur abadi!
KepadaNyalah sembah tak henti,
Kuasa dan hikmat, pujian merdu,
Kemuliaan, hormat dan kasih penuh!

Referensi Ayat:
Bait 2: Mzm 113:4-6; Yes 57:15; Why 19:16
Bait 3: Why 4:11; Why 5:12
Bait 4: Why 5:12-13

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 007 Ya Tuhan, Kami Puji NamaMu Besar (KJ007.MID )
Bait 1. Ya Tuhan, kami puji namaMu besar.
Ya Bapa, makhlukMu menyanyi bergemar.
Langit, buana, laut bersyukur semua
Malaikat segenap memuji Dikau jua.
KemuliaanMu tetap senantiasa.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Mahakuasa!

Bait 2. Para rasul di sorga kemuliaanMu
serta nabi dan martir mengagungkanMu.
G'reja yang t'lah menang dan yang diperjuangan
Mengaku namaMu, madahnya berkumandang.
Terpuji rahmatMu di bawah dan di atas.
Ya Bapa yang kekal, kasihMu tak terbatas!

Bait 3. Kristus di sisi kanan Allah, BapaMu,
di hari sangkakala akan menderu
memanggil kami pun menghadap arasy Tuhan,
o tolong, agar kami jangan di hukumkan,
kar'na telah Kau tanggung dosa semuanya;
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (5 of 318)5/27/2011 3:21:31 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
olehMu kami damai dengan Allah Bapa.

Bait 4. Ya Roh Kudus, berilah iman yang teguh,
sucikan kami di persekutuanMu,
supaya kami jangan mengandalkan diri
dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri.
Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kauberikan
Kepenuhan harapan yang kami nantikan.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 103:20-22; Mzm 148; Why 4:6-11; Why 15:3-4; Yes 6:2-3; Why 4:6-8
Bait 2: Ibr 12:1; Why 18:20; Ef 3:21; Why 7:9-12
Bait 3: Mrk 12:36; Kis 7:56; Rm 8:34; Ibr 10:12; Kis 10:42; 2 Kor 5:10; Rm 3:23-25; Ef 1:7; Ibr 9:12
Bait 4: Ef 1:4; 2 Ptr 3:14; Mzm 33:22; Tit 2:13

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 008 BagiMu Tuhan, Nyanyianku (KJ008.MID )
Bait 1. BagiMu, Tuhan, nyanyianku, kar'na setaraMu siapakah ?
Hendak kupuji Kau selalu; padaku Roh Kudus berikanlah,
Supaya dalam Kristus, PutraMu,
kidungku berkenan kepadaMu.

Bait 2. O tuntun aku ke PutraMu,
agar padaMu 'ku dituntunNya:
dan RohMu diam dalam rohku,
membuat mata hatiku cerah,
sehingga kurasakan damaiMu
dan kuungkapkan dalam kidungku.

Bait 3. Beri berkatMu, Maha Tuhan,
gar benar kudus puianku,
dan doa juga kulagukan
di dalam Roh dan kebenaranMu,
jiwaku pun padaMu bersyukur,
bersama bala sorga bermazmur.

Bait 4. Doaku yang tak terucapkan,
Roh kudusMu yang mengungkapkannya
Dan bahwa aku anak Allah,
Roh kudus juga mengatakannya,
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (6 of 318)5/27/2011 3:21:31 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
sehingga dalam Kristus, PutraMu,
'ku berseru, "Ya Abba, Bapaku!"

Bait 5. Padaku RohMu mengajarkan
berdoa yang sesuai maksudMu;
ya Bapa, pasti Kaudengarkan
doaku dalam nama PutraMu:
di dalam Dia kuterimalah
karunia demi karunia.

Bait 6. Betapa aku bahagia
dan sukacita hatiku penuh:
'ku yakin, Kau memperhatikan
semua yang kumohon padaMu.
Berkelimpahan pemberianMu,
Jauh melebihi perkiraanku.

Bait 7. Di dalam Kristus 'ku terjamin:
Ia sendiri Perantaraku;
di dalam Dia "ya" dan "amin"
yang dalam Roh kuminta padaMu.
Kupuji Dikau kini dan kekal
kar'na bahagia itu kukenal.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 89:7; Yes 40:25; Ef 5:18-20
Bait 2: Ef 1:17-18
Bait 3: Yoh 4:23; Mzm 103:20-22
Bait 4: Rm 8:26; Rm 8:14-16; Gal 4:6
Bait 5: Rm 8:26-27; Yoh 16:23-27; Yoh 1:16
Bait 6: Ef 3:20
Bait 7: 1 Yoh 2:1; 2 Kor 1:20

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 009 Puji, Hai Jiwaku, Puji Tuhan [Mzm 146] (KJ009.MID )
Bait 1. Puji, hai jiwaku, puji Tuhan selagi ada nafasmu!
Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku!
Hayatku Dia yang beri: Dia kupuji tak henti.
Haleluya, Haleluya

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (7 of 318)5/27/2011 3:21:31 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 2. Jangan engkau pertaruhkan nasib
kepada insan yang fana.
Juga bangsawan yang paling baik
hilang bersama niatnya.
Hidup manusia lenyap,
Hanyalah Allah yang tetap.
Haleluya, Haleluya!

Bait 3. Jika penolongmu Allah Yakub,
betapa kau bahagia!
Ia penuhi pengharapanmu,
Tuhan seta s'lamanya.
Maha Pencipta dunia
Tak meninggalkan makhlukNya.

Bait 4. Orang tertindas dibela haknya
dan orang lapar pun kenyang;
yang diperbudak dibebaskanNya,
mata si buta pun terang.
Orang tertunduk, bangunlah:
Tuhan tegakkan kaum lemah.
Haleluya,Haleluya!

Bait 5. Orang benar diberiNya kasih,
pun orang rantau amanlah;
yatim dan janda tegak kembali,
tapi penjahat kandaslah.
Tuhanlah Raja yang baka,
Bagimu, Sion, s'lamanya!
Haleluya, Haleluya!

Referensi Ayat:
Bait 3: Mzm 9:10
Bait 4: Mzm 10:16-18; Mzm 68:6-7; Yes 29:18; Yes 35:5; Yes 42:7; Yes 61:1

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 010 Pujilah Tuhan, Sang Raja (KJ010.MID )
Bait 1. Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Mahamulia!
Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia!
Datang berkaum, brilah musikmu bergaung,
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (8 of 318)5/27/2011 3:21:31 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Angkatlah puji - pujian !

Bait 2. Pujilah Tuhan; segala kuasa padaNya!
Sayap kasihNya yang aman mendukung AnakNya!
Tiada ter'pri yang kepadamu dib'ri;
Tidakkah itu kaurasa?

Bait 3. Pujilah Tuhan yang bijak menggubah tubuhmu;
dalam kasihNya seluruh hidupmu tertuntun;
hatimu tahu: berulang kali engkau
oleh sayapNya terlindung.

Bait 4. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan
jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan.
Ingat teguh: Ia berkuasa penuh!
KasihNya t'rus kautemukan.

Bait 5. Pujilah Tuhan! Hai jiwaku, mari bernyanyi!
Semua mahluk bernafas, iringilah kami!
Puji terus Nama Yang Maha Kudus!
Padukan suaramu: Amin.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 103:1-2; 1 Tim 1:17
Bait 2: Kel 19:4; Ul 32:11-12
Bait 3: Mzm 139:13-15; Mzm 17:8; Mzm 36:8; Mzm 57:2
Bait 4: Ef 3:20
Bait 5: Mzm 150

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 011 Anak-Anak, Mari Nyanyi
Bait 1. Anak - anak, mari nyanyi,
riang dan gembiralah!
Puji Tuhan Mahakasih,
kar'na murah hatiNya!

Reff:
Pujilah namaNya! Haleluya!
Haleluya! Puji Tuhan s'lamanya!

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (9 of 318)5/27/2011 3:21:31 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 2. Limpah ruah, tak terkira
kasih Allah nampaklah:
angkat syukur bagi Dia
dengan hati yang rendah!

Reff:
Pujilah namaNya! Haleluya!
Haleluya! Puji Tuhan s'lamanya!

Bait 3. Orang suci dan malaikat
nyanyi di hadapanNya;
juga suara anak - anak
ikut nyanyi beserta!
Reff:
Pujilah namaNya! Haleluya!
Haleluya! Puji Tuhan s'lamanya!


Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 21:16
Bait 3: Why 19:5

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 012 Anak-Anak, Pujilah
Bait 1. Anak - anak, pujilah nama Tuhan yang Esa,
puji Bapa, Anak, Roh, Mahaesa!

Bait 2. Hari Minggu adalah hari suci bagiNya.
Puji Bapa, Anak, Roh, Mahaesa!

Bait 3. S'kolah Minggu inilah tempat baik memujiNya.
Puji Bapa, Anak, Roh, Mahaesa!

Bait 4. 'Ku belajar firmanNya, agar tahu kehendakNya.
Puji Bapa, Anak, Roh, Mahaesa!

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (10 of 318)5/27/2011 3:21:31 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
KJ. 013 Allah Bapa, Tuhan (KJ013.MID )
Bait 1. Allah Bapa, Tuhan, dimuliakanlah namaMu!
Allah Bapa, Tuhan, dimuliakanlah namaMu!
Langit bumi ciptaanMu, kamipun anak-anakMu.
Datanglah dengan kasihMu!

Bait 2. Yesus Kristus, Tuhan, yang membawa kes'lamatan,
Yesus Kristus, Tuhan, yang membawa kes'lamatan,
Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi,
Kaulah Jurus'lamat kami!

Bait 3. Ya Roh Kudus, Tuhan, tolong kami lawan dosa.
Ya Roh Kudus, Tuhan, tolong kami lawan dosa;
Sucikanlah hati kami, b'rilah hidup yang sejati;
Tingallah bersama kami!

Bait 4. Allah kami Yang Esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus,
Allah kami Yang Esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus,
Kami datang menyembahMu, memasyhurkan kuasaMu.
Puji syukur kepadaMu!

Referensi Ayat:
Bait 4: 1 Yoh 5:7

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 014 Muliakan Tuhan Allah (KJ014.MID )
Bait 1. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah,
muliakan pimpinanNya dalam kasih sayangNya.

Bait 2. Kami datang kepadaMu, kami datang kepadaMu,
bersyukur sebulat hati, kar'na kasihMu besar.

Bait 3. Kau dekat dengan firmanMu, kau dekat dengan firmanMu,
Ya, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar.

Referensi Ayat:
Bait 3: 1 Sam 3:10

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (11 of 318)5/27/2011 3:21:31 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
KJ. 015 Berhimpun Semua (KJ015.MID )
Bait 1. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia, Pemurah dan benar.
Berakhirlah segala pergumulan, diganti dengan kedamaian yang besar.

Bait 2. Hormati namaNya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatNya.
Hendaklah t'rus syukurmu kaunyatakan di jalan hidupmu seluruhnya.

Bait 3. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu.
Di dunia tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 95:2
Bait 3: Mrk 14:38; 1 Yoh 5:4

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 016 Ya Khalik Semesta (KJ016.MID )
Bait 1. Ya Khalik semesta, umatMu tolonglah memujiMu:
Bapa yang mulia, Kau Raja dunia; kami sujud sembah kepadaMu.

Bait 2. Firman dan Putera, mohon dengarkanlah yang berseru.
SabdaMu jadilah, RohMu turunkanlah! Tuhan, berkatilah jemaatMu!

Bait 3. Datang, ya Roh Kudus, dan hati umatMu yakinkanlah!
Dengan kuasaMu pimpin jemaatMu; b'ri sukacitaMu tinggal serta.

Bait 4. BagiMu, Yang Esa, kekal abadilah puji syukur!
Yang Mahamulia, b'ri kami s'lamanya dalam terang baka memujiMu!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 95:3-5; Mzm 99:1, 5, 9

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 017 Tuhan Allah Hadir (KJ017.MID )
Bait 1. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud disini.
Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia.
Marilah, umatNya, hatimu serahkan dalam kerendahan.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (12 of 318)5/27/2011 3:21:31 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 2. Tuhan Allah hadir, Yang dimuliakan dalam sorga siang - malam
"Suci, suci, suci" untuk selamanya dinyanyikan malak sorga.
Ya Allah, t'rimalah pujian jemaat beserta malaikat.

Bait 3. Kami menanggalkan hasrat sia - sia, keinginan manusia;
jiwa raga kami, hidup seluruhnya, Tuhan, kaulah yang empunya.
Dikaulah, Yang Esa, patut dimuliakan seberhana alam.

Bait 4. Raja yang mulia, biarlah hambaMu mengagungkan selalu,
hingga aku ini sungguh beribadat sama seperti malaikat,
dan benar mendengar firmanMu, ya Tuhan, agar kulakukan!

Bait 5. Kau bagai udara sumber kehidupan dan tempat gerak semua.
Laut tak terhingga, buatlah diriku layak menyelami Dikau:
Kau penuh dalamku, aku didalamMu: Kau kerinduanku!

Bait 6. Suraya Mahasuci biarlah cahyaMu hangat menyentuh wajahku.
Bagai kuntum bunga, bila disinari, memekar ke matahari,
'ku telah berserah: biar Kau berkarya dalam segalanya.

Bait 7. Jadikanlah aku hamba bersahaja dalam damai dan sejaht'ra.
Sucikanlah aku, agar Kau kupandang dalam roh dan kebenaran.
Arahku padaMu: wajahMu kucari kin da abadi.

Referensi Ayat:
Bait 1: 1 Raj 8:10-11; 2 Taw 7:2-3; Mzm 99:1, 5, 9; Yes 57:15; Yeh 44:4; Hab 2:20
Bait 2: Yes 6:2-3; Why 4:8
Bait 3: Tit 2:12-14
Bait 4: Ul 30:14; Mat 7:24; Yak 1:22
Bait 5: Yoh 17:21
Bait 6: Mal 4:2
Bait 7: Yoh 4:23

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 018 Allah Hadir bagi Kita (KJ018.MID )
Bait 1. Allah hadir bagi kita dan hendak memb'ri berkat,
melimpahkan kuasa RohNya bagai hujan yang lebat.

Reff:
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (13 of 318)5/27/2011 3:21:31 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Dengan Roh Kudus, ya Tuhan, umatMu berkatilah!
Baharui hati kami; o, curahkan kurnia.

Bait 2. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatNya yang kudus;
oleh kasih-kurniaNya
biar kita ditebus.

Reff:
Dengan Roh Kudus, ya Tuhan, umatMu berkatilah!
Baharui hati kami; o, curahkan kurnia.

Bait 3. Allah hadir! O, percaya dan berdoa padaNya
gar kita dikobarkan oleh nyala kasihnya.

Reff:
Dengan Roh Kudus, ya Tuhan, umatMu berkatilah!
Baharui hati kami; o, curahkan kurnia.

Bait 4. Penebus, dengarkan kami yang padaMu berseru:
buka tingkap anug'rahMu, b'rikanlah berkat penuh!
Dengan Roh Kudus, ya Tuhan, umatMu berkatilah!
Baharui hati kami; o, curahkan kurnia.

Reff:
Dengan Roh Kudus, ya Tuhan, umatMu berkatilah!
Baharui hati kami; o, curahkan kurnia.


Referensi Ayat:
Bait 1: Bil 6:24-26; Yes 44:3; Yes 57:15; Rm 15:13; 2 Kor 13:13
Bait 2: Hab 2:20

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 019 Tuhanku Yesus (KJ019.MID )
Bait 1. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan Manusia,
Kau kasihi, Kau Junjunganku, Bahagiaku yang baka.

Bait 2. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri;
yang lebih indah Kau, Tuhan Yesus: Engkau menghibur yang sedih.

Bait 3. Indah t'rang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah;
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (14 of 318)5/27/2011 3:21:31 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Jauh lebih indah, Yesus, terangMu di sorga dan di dunia.

Bait 4. Indah kesuma, insan lebih indah pada masa mudanya;
bunga 'kan layu, insan berlalu. Yesus kekal selamanya.

Bait 5. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam diriMu.
Yang Mahaindah, Harta sorgawi, hanya Engkau, ya Tuhanku!

Referensi Ayat:
Bait 1: Why 19:16
Bait 4: Mzm 103:15-16
Bait 5: Mzm 45:3

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 020 O Hari Istirahat (KJ020.MID )
Bait 1. O Hari Istirahat, ceria dan cerah, pelipur hati hasrat,
o hari mulia! Bernyanyilah semua bersatu menyembah:
"Kudus, kudus, kuduslah" kepada Yang Esa.

Bait 2. Padamu, Hari Ahad, terciptalah terang
dan Kristus, Jurus'lamat, t'lah bangkit dan menang;
padamu pun terjadi Roh Kudus diberi:
sempurna tiga kali terangmu berseri.

Bait 3. O Hari perteduhan di badai dunia,
bak taman penghiburan kausambut yang lelah,
bak sungai kau segarkan semangat yang gersang,
bak Nebo kau tempatnya melihat Kanaan.

Bait 4. Pun Hari Minggu ini panggilan terdengar
dan umat menghadiri kumpulan yang besar,
di mana Firma Tuhan menyuar yang gelap;
terhidang roti sorga dan air alhayat.

Bait 5. Sentosa Hari Tuhan membimbing umatNya
menuju perhentian, tempat sejahtera.
Terpuji Allah Bapa dan Putra TunggalNya
Dan Roh Pengantar Sabda, - Ketiga yang Esa !

Referensi Ayat:
Bait 1: Yes 6:2-3; Why 4:6-8
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (15 of 318)5/27/2011 3:21:31 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 2: Kej 1:3; Mrk 16:2
Bait 3: Ul 32:48-52
Bait 4: Yes 55:1; Mat 11:28; 2 Ptr 1:19; Yoh 6:32-58; Why 22:17
Bait 5: Ibr 4:9-10; Why 7:17

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 021 Hari Minggu, Hari Yang Mulia (KJ021.MID )
Bait 1. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku.
Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku.

Reff:
Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.
Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.

Bait 2. Hari Minggu hari istirahat bagi badan yang letih
Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih.

Reff:
Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.
Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.


Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 022 Mari Bersukaria Datang kepadaNya
Bait 1. Mari bersuka ria datang kepadaNya, datang kepadaNya.
Mari menyanyi, mari menari, mari memuji.

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 023 Ya Allah Bapa (KJ023.MID )
Bait 1. Ya Allah Bapa di sorga mahatinggi, puji sembah dan syukur bagiMu.
Mahabesar, mulia namaMu dan kuasaMu kekal selamanya.

Bait 2. Aku berlutut dan dosa kupanjatkan, 'ku bertelut memohon rahmatMu;
ampunilah segala dosaku dan limpahkanlah berkat anugerah.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (16 of 318)5/27/2011 3:21:31 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 3. Aku naikkan puji dan doa ini demi nama Tuhanku Penebus,
Putra kekal, abadi dan kudus, Jurus'lamat dan Raja semesta.

Referensi Ayat:
Bait 2: Mzm 25:18

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 024a Dari Lembah Sengsaraku [Mzm 130]
Bait 1. Dari lembah sengsaraku 'ku berseru, ya Tuhan!
Dengarlah suara hambaMu, dosaku pun kabulkan!
Jikalau kesalahanku terus teringat olehMu,
Tak dapat 'ku bertahan.

Bait 2. Namun, ya Tuhan, padaMu terdapat pengampunan;
kesalahanku Kautebus, kasihMu Kautunjukkan.
Tiada insan yang benar, tetapi rahmatMu yang besar:
Terpujilah namaMu!

Bait 3. 'Ku menantikanMu teguh, rahmatMu kudambakan;
tak kuandalkan jasaku, firmanMu kuharapkan.
Lebih dari pengawal pun menunggu fajar bertekun,
Kutunggu Dikau, Tuhan!

Bait 4. Hai Israel, berharaplah kepada Tuhan saja!
Maha Pengasih Dialah, Penolong kaum percaya.
UmatNya dibebaskanNya dari segala dosanya;
Dib'riNya hidup baru!

Referensi Ayat:
Bait 1: Rat 3:55
Bait 2: Mzm 32:1
Bait 4: Mat 1:21; Tit 2:14
KJ. 024b Dari Lembah Sengsaraku
Bait 1. Dari lembah sengsaraku 'ku berseru, ya Tuhan!
Dengarlah suara hambaMu, doaku pun kabulkan!
Jikalau kesalahanku terus teringat olehMu, tak dapat 'ku bertahan

Baca Online di Kidung.co
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (17 of 318)5/27/2011 3:21:31 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Kembali ke atas
KJ. 025 Ya Allahku, di Cah'yaMu (KJ025.MID )
Bait 1. Ya Allahku, di cah'yaMu tersingkap tiap noda.
Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa.

Bait 2. Di cah'yamu mesti redup semarak bintang-bintang;
kemanakah manusia? Dosanya tak terbilang.

Bait 3. KepadaMu tujuanku! Kau tak membuang aku.
PutraMulah selamanya Jalanku ke takhtaMu.

Bait 4. Ya amin, ya, di Golgota ditanggungNya dosaku
dan darahNya yang mulia menghapus aib jiwaku.

Bait 5. Ya Tuhanku, percayaku kiranya Kautumbuhkan,
hingga teguh di kasihMu yang baik kulakukan.

Referensi Ayat:
Bait 1: 1 Yoh 1:5
Bait 2: Ayb 25:5-6; Ams 20:9
Bait 4: Yoh 1:29; 1 Yoh 1:7

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 026 Mampirlah, Dengar Doaku (KJ026.MID )
Bait 1. Mampirlah, dengar doaku, Yesus Penebus
Orang lain Kauhampiri, jangan jalan t'rus

Reff:
Yesus, Tuhan, dengar doaku;
Orang lain Kauhampiri, jangan jalan t'rus.

Bait 2. Di hadapan takhta rahmat aku menyembah
tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah!

Reff:
Yesus, Tuhan, dengar doaku;
Orang lain Kauhampiri, jangan jalan t'rus.

Bait 3. Ini saja andalanku: jasa kurbanku
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (18 of 318)5/27/2011 3:21:31 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Hatiku yang hancur luluh buatlah sembuh.

Reff:
Yesus, Tuhan, dengar doaku;
Orang lain Kauhampiri, jangan jalan t'rus.

Bait 4. Kaulah Sumber penghiburan, Raja hidupku.
Baik di bumi baik di sorga, siapa bandingMu?

Reff:
Yesus, Tuhan, dengar doaku;
Orang lain Kauhampiri, jangan jalan t'rus.


Referensi Ayat:
Reff: Mrk 10:48
Bait 2: Ibr 4:16
Bait 4: Mzm 73:25

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 027 Meski Tak Layak Diriku (KJ027.MID )
Bait 1. Meski tak layak diriku, tetapi kar'na darahMu
dan kar'na kau memanggilku, 'ku datang, Yesus, padaMu.

Bait 2. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela,
darahMulah pembasuhnya; 'ku datang, Tuhan, padaMu.

Bait 3. Terombang-ambing, berkeluh, gentar di kancah kemelut,
ya Anakdomba Allahku, ku datang kini padaMu.

Bait 4. Sebagaimana adaku celaka, buta dan kelu;
segala apa yang perlu 'ku dapat dalam diriMu.

Bait 5. Sebagaimana janjiMu menyambut dan membasuhku,
ya Anakdomba yang kudus, 'ku datang kini padaMu.

Referensi Ayat:
Bait 1: Luk 15:21; Mrk 2:17; Yoh 6:37
Bait 2: 1 Yoh 1:7
Bait 4: Mat 11:5; Why 3:17
Bait 5: Yes 1:18
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (19 of 318)5/27/2011 3:21:31 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 028 Ya Yesus, Tolonglah (KJ028.MID )
Bait 1. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku
dan dari nafsu dunia lepaskan hambaMu.

Bait 2. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku,
lengkapi aku yang lemah sebagai laskarMu.

Bait 3. Ya Yesus, yang menang, sertai hambaMu
b'ri di sengsara dan perang percaya yang teguh.

Bait 4. Ya Yesus, pimpinlah, tetaplah Kau dekat,
supaya ke neg'ri baka jalanku tak sesat.

Bait 5. Ya Yesus, lihatlah serangan seteru,
lumpuhkanlah senjataNya dengan kuasaMu.

Bait 6. Ya Yesus Penebus, berilah akhirnya
kesukaanMu yang kudus di negeri baka.

Referensi Ayat:
Bait 1: Tit 2:12; Tit 3:3-5
Bait 2: Ef 6:11
Bait 4: Mzm 73:23
Bait 5: 1 Ptr 5:8
Bait 6: Luk 23:42-43

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 029 Di Muka Tuhan Yesus (KJ029.MID )
Bait 1. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku.
Kubawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus.

Bait 2. Di muka Tuhan Yesus tersungkur kar'na dosaku,
kubuka kerinduanku di muka Tuhan Yesus.

Bait 3. Di muka Tuhan Yesus 'ku insaf akan salahku;
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (20 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus.

Bait 4. Di muka Tuhan Yesus kudapat kasih sayangNya;
hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus.

Referensi Ayat:
Bait 1: Luk 15:21; Luk 22:61-62; Yoh 21:17
Bait 2: Luk 7:38
Bait 4: Luk 7:47-48

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 030a Angin Ribut Menyerang (KJ030a.MID )
Bait 1. Angin ribut menyerang menggetarkan hatiku;
ombak ganas menerjang; aku lari padaMu.
Jurus'lamat, tolonglah dan pandukan bidukku,
Hingga aku sampailah di labuhan yang teduh.

Bait 2. Hanya Tuhan sajalah Perlindungan yang tent'ram.
B'rikan daku yang lemah hati kuat dan tenang.
Dikau saja yang tetap Sumber pengharapanku:
Biar aku Kaudekap di naungan sayapMu.

Bait 3. Kristus, Kau andalanku, Sumber hidup yang esa.
Kaupulihkan yang sendu, buta, sakit dan lemah.
Dikau suci dan benar, aku ini bercela;
Walau hidupku cemar, Kau penuh anugerah.

Bait 4. Kelimpahan kasihMu jadi sungai yang segar
menghapuskan dosaku dan membuatku benar.
Air hayat mulia, puaskanlah anakMu,
Hingga Kau selamanya memenuhi batinku.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 14:22-23; Mrk 4:35-41; Mzm 107:30-31
Bait 2: Yes 25:4
Bait 3: Mat 11:5
Bait 4: Yeh 47:1-12; Why 7:14, 17; Why 22:1-2, 17
KJ. 030b Angin Ribut Menyerang
Bait 1. Angin ribut menyerang menggetarkan hatiku;
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (21 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Ombak ganas menerjang; aku lari padaMu.
Jurus'lamat, tolonglah dan pandukan bidukku,
Hingga aku sampailah di labuhan yang teduh.

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 031a Mungkinkah Aku pun Serta (KJ031a.MID )
Bait 1. Mungkinkah aku pun serta tertolong oleh darahNya?
Akulah pangkal siksaNya, yang menyebabkan matiNya.
Agung benar, ya Tuhanku: Engkau tersiksa gantiku!
Agung benar, ya Tuhanku: Engkau tersiksa gantiku!
KJ. 031b Mungkinkah Aku pun Serta
Bait 1. Mungkinkah aku pun serta tertolong oleh darahNya?
Akulah pangkal siksaNya, yang menyebabkan matiNya.
Agung benar, ya Tuhanku: Engkau tersiksa gantiku!
Agung benar, ya Tuhanku: Engkau tersiksa gantiku!

Bait 2. Para malak sekalipun tiada dapat mengerti
apa sebabnya Yang Kudus menanggung siksa yang keji.
KasihNyalah alasannya menanggung dosa dunia.

Bait 3. DitinggalkanNya takhtaNya dan masuk kedunia yang cemar;
ditinggalkanNya kuasaNya, terdorong kasih yang besar
dan aku pun tertolonglah terpilih jadi milikNya.

Bait 4. Jiwaku lama menjerit, dipasung dosa yang seram.
SuryaMu bagiku terbit; penjaraku pun benderang.
Terbukalah pasunganku ; 'ku bangkit dan mengikutMu.

Bait 5. Di dalam Yesus Penebus hukuman dosa hilanglah.
Kudapat hidup yang kudus, jubahku kebenaranNya;
'ku mendekat ke takhtaMu hendak terima tajukku.

Referensi Ayat:
Bait 1: Rm 7:24-25; Mrk 15:15; Flp 2:6-8
Bait 2: 1 Ptr 1:12; 1 Yoh 4:9-10
Bait 3: Ef 2:4-5; Yes 43:1; Rm 14:8
Bait 4: Rm 6:12-23; Rm 7:13-26; Yes 42:7
Bait 5: Yes 53:5; Why 7:14; 1 Ptr 5:4

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (22 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 032 Kulihat SalibMu (KJ032.MID )
Bait 1. Kulihat salibMu, ya Jurus'lamatku, di Golgota.
T'rimalah doaku, hapuskan dosaku;
akulah milikMu selamanya.

Bait 2. Jadikan kuasaMu di dalam hatiku api kudus.
Kasih salibMulah sumber anugerah;
Cintaku s'lamanya kepadaMu.

Bait 3. Di dalam bayang maut, Tuhan, tetap Engkau harapanku!
Dalam lembah gelap duka pun melenyap,
Jikalau 'ku tetap di jalanMu.

Bait 4. Di saat ajalku, ragu dan takutku buanglah jauh.
Ya, Jurus'lamatku, lindungi jiwaku,
Hingga 'ku bertemu dengan Dikau.

Referensi Ayat:
Bait 1: Yes 43:1; Rm 14:8
Bait 4: 1 Tes 5:23

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 033 SuaraMu Kudengar (KJ033.MID )
Bait 1. SuaraMu kudengar memanggil diriku,
supaya 'ku di Golgota di basuh darahMu!

Reff:
Aku datanglah, Tuhan, padaMu;
Dalam darahMu kudus sucikan diriku.

Bait 2. Kendati 'ku lemah, tenaga Kauberi;
Kauhapus aib dosaku, hidupku pun bersih

Reff:
Aku datanglah, Tuhan, padaMu;
Dalam darahMu kudus sucikan diriku.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (23 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 3. Kaupanggil diriku, supaya kukenal iman,
harapan yang teguh dan kasihMu kekal.

Reff:
Aku datanglah, Tuhan, padaMu;
Dalam darahMu kudus sucikan diriku.

Bait 4. Kaubuat meresap karyaMu dalamku;
kuasa dosa pun lenyap, diganti rahmatMu.

Reff:
Aku datanglah, Tuhan, padaMu;
Dalam darahMu kudus sucikan diriku.

Bait 5. Ya Yesus, Kau beri jaminanMu tetap:
kepada orang beriman janjiMu akan genap!

Reff:
Aku datanglah, Tuhan, padaMu;
Dalam darahMu kudus sucikan diriku.

Bait 6. Terpuji penebus, terpuji darahNya,
Terpuji Kristus, Tuhanku, dalamNya 'ku benar!

Reff:
Aku datanglah, Tuhan, padaMu;
Dalam darahMu kudus sucikan diriku.


Referensi Ayat:
Bait 1: Ibr 9:11-14; 1 Yoh 1:7
Bait 3: 1 Kor 13:13
Bait 4: Rm 6:12-14
Bait 5: Rm 4:20-21; Ibr 6:11-12; Ibr 10:22-23

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 034 Di Salib Yesus di Kalvari (KJ034.MID )
Bait 1. Di salib Yesus di Kalvari kus'rahkan dosa yang keji.
Oleh darahNya aku bersih! Puji namaNya!

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (24 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Reff:
Puji, puji namaNya! Puji, puji namaNya!
Oleh darahNya aku bersih! Puji namaNya!

Bait 2. Kini bahagiaku penuh: Yesus berdiam di dalamku.
Sungguh 'ku s'lamat, 'ku ditebus! Puji namaNya!

Reff:
Puji, puji namaNya! Puji, puji namaNya!
Oleh darahNya aku bersih! Puji namaNya!

Bait 3. DarahNya sumber hayat baka; aku dibasuh di dalamnya
dan t'rus dijaga tak bercela. Puji namanya!

Reff:
Puji, puji namaNya! Puji, puji namaNya!
Oleh darahNya aku bersih! Puji namaNya!

Bait 4. Mari semua ke salibNya; jiwa-ragamu serahkanlah
untuk dibasuhi darahNya. Puji namaNya!

Reff:
Puji, puji namaNya! Puji, puji namaNya!
Oleh darahNya aku bersih! Puji namaNya!


Referensi Ayat:
Bait 1: Ibr 9:11-14; 1 Yoh 1:7
Bait 2: Ef 3:17

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 035 Tercurah Darah Tuhanku (KJ035.MID )
Bait 1. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota;
yang mau bertobat, ditebus, terhapus dosanya,
terhapus dosanya, terhapus dosanya
yang mau bertobat, ditebus, terhapus dosanya.

Bait 2. Penyamun yang di sisiNya di b'ri anugerah;
pun aku yang penuh cela dibasuh darahNya,
dibasuh darahNya, dibasuh darahNya,
pun aku yang penuh cela dibasuh darahNya.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (25 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 3. Ya Anakdomba, darahMu tak hilang kuasanya,
sehingga s'lamat umatMu dan suci s'lamanya,
dan suci s'lamanya, dan suci s'lamanya,
sehingga s'lamat umatMu dan suci s'lamanya.

Bait 4. Sejak kupandang salibMu dengan iman teguh,
kasihMulah kupuji t'rus seumur hidupku,
seumur hidupku, seumur hidupku,
kasihMulah kupuji t'rus seumur hidupku.

Bait 5. Dan jika nanti lidahku tak lagi bergerak,
tetap kupuji kuasaMu di sorgaMu kelak,
di sorgaMu kelak, di sorgaMu kelak,
tetap kupuji kuasaMu di sorgaMu kelak.

Referensi Ayat:
Bait 1: Za 13:1; Ibr 9:11-14; 1 Yoh 1:7
Bait 2: Luk 23:40-43

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 036 Dihapuskan Dosaku (KJ036.MID )
Bait 1. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus;
aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.

Reff:
O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku!
Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus.

Bait 2. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus;
Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus.

Reff:
O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku!
Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus.

Bait 3. Perdamaian bagiku hanya oleh darah Yesus;
bukan oleh amalku: hanya oleh darah Yesus.

Reff:
O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku!
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (26 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus.

Bait 4. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus;
Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus.

Reff:
O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku!
Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus.


Referensi Ayat:
Reff: Ibr 13:12
Bait 1: Ibr 9:11-14; 1 Yoh 1:7
Bait 3: Rm 5:8-11; 2 Kor 5:18-19; 1 Yoh 2:2; Ef 2:8-9; Tit 3:5
Bait 4: Rm 5:9

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 037a Batu Karang Yang Teguh (KJ037a.MID )
Bait 1. Batu Karang yang teguh, Kau tempatku berteduh.
Kar'na dosaku berat dan kuasanya menyesak,
Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungMu.

Bait 2. Walau aku berjerih dan menangis tiada henti,
apapun usahaku, tak menghapus dosaku.
Hanya oleh kurbanMu Kaus'lamatkan diriku.

Bait 3. Tiada lain kupegang, hanya salib dan iman;
dalam kehampaanku kudambakan rahmatMu.
Tanpa Dikau, Tuhanku, takkan hidup jiwaku.

Bait 4. Bila tiba saatnya kutinggalkan dunia
dan Kaupanggil diriku ke hadapan takhtaMu,
Batu Karang yang teguh, Kau tempatku berteduh.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 62:7-8; Mzm 71:3; 1 Kor 10:4; Yoh 19:34; 1 Yoh 1:7
Bait 2: Rm 3:20, 27; Ef 2:8-9; 2 Tim 1:9; Tit 3:5
Bait 3: Gal 6:14
KJ. 037b Batu Karang Yang Teguh (KJ037b.MID )
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (27 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 1. Batu Karang yang teguh, Kau tempatku berteduh.
Kar'na dosaku berat dan kuasanya menyesak,
Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungMu.

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 038 T'lah Kutemukan Dasar Kuat (KJ038.MID )
Bait 1. T'lah kutemukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku.
Kekal, ya Bapa, Kau membuat PutraMu dasar yang teguh:
Biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap!

Bait 2. Itulah rahmat yang abadi, yang melampaui akalku:
Tuhan, Kaurangkul dalam kasih pedosa yang menjauhiMu!
HatiMu iba tergerak mencari aku yang sesat.

Bait 3. Tak Kaubiarkan ciptaanMu terkapar dalam dosanya;
telah Kauutus PuteraMu menyelamatkan dunia
da pintu hati Kauketuk, agar terbuka bagiMu.
Bait 4. Di dalam maut Tuhan Yesus dosaku sudah terbenam :
'ku s'lamat oleh darah Kristus batal hukuman yang seram.
Luka hatiku t'lah sembuh, ya Tuhan, kar'na rahmatMu!

Bait 5. Inilah dasar andalanku, biarpun apa kutempuh:
ya Tuhan, rahmatMu berlaku sepanjang jalan hidupku!
Sampai kekal kupujilah samud'ra rahmat yang baka!

Referensi Ayat:
Bait 1: Ibr 6:19; 1 Kor 3:11; Ibr 1:11
Bait 2: Ef 3:18-19; Luk 15:3-7; Luk 15:11-20; Luk 19:10
Bait 3: Yoh 3:16; Yoh 17:3; Why 3:20
Bait 4: Rm 6:3-4; Kol 2:12-14; Ibr 9:11-14; 1 Ptr 1:18-19

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 039 'Ku Diberi Belas Kasihan (KJ039.MID )
Bait 1. 'Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku;
tadi 'ku angkuh, kini heran: Tuhan, besarlah rahmatMu!
Kidung imanku bergema: rahmatMu sungguh mulia,
Kidung imanku bergema: rahmatMu sungguh mulia!
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (28 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 2. Walau 'ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah:
darah PutraMu dicurahkan membasuh dosa dan cela.
Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmatMu,
Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmatMu.

Bait 3. Ini tetap pengakuanku, jikalau orang ingin tahu:
hanya berkat pengasihanMu rukunlah aku dan Engkau.
'Ku merendahkan diriku dan kuagungkan rahmatMu,
'ku merendahkan diriku dan kuagungkan rahmatMu.

Bait 4. Jangan seseorang pun di dunia merampas harta hatiku:
dasar percaya yang 'ku punya dan alas doa yang teguh;
hidup dan mati 'ku tent'ram: rahmatMu, Tuhan, kugenggam,
hidup dan mati 'ku tent'ram: rahmatMu, Tuhan, kugenggam!

Bait 5. Ya Tuhan, jangan ambil rahmat yang Kauberi kepadaku,
kar'na dengannya aku s'lamat sampai ke dalam rumahMu:
di sana kumuliakanlah rahmatMu s'lama-lamanya,
di sana kumuliakan rahmatMu s'lama-lamanya!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 32:1; Mzm 130:3-4; Ef 2:4-9
Bait 2: Ibr 9:11-14; 1 Yoh 1:7
Bait 4: Rm 14:8
Bait 5: Mzm 23:6

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 040 Ajaib Benar Anugerah (KJ040.MID )
Bait 1. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku!
'Ku hilang, buta, bercela; olehnya 'ku sembuh.

Bait 2. Ketika insaf, 'ku cemas, sekarang 'ku lega!
Syukur, bebanku t'lah lepas berkat anugerah!

Bait 3. Di jurang yang penuh jerat terancam jiwaku;
anug'rah kupegang erat dan aman pulangku.

Bait 4. Kudapat janji yang teguh, kuharap sabdaNya
dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya.

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (29 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 5. Kendati nanti ragaku terkubur dan lenyap,
padanya aku berteduh bahagia tetap.

Bait 6. Meski selaksa tahun lenyap di sorga mulia,
rasanya baru sekejap memuji namaNya!

Referensi Ayat:
Bait 1: Ef 2:4-9; Mat 11:5; Yoh 9:25; Why 3:17
Bait 2: Yoh 16:8; Mat 11:28
Bait 3: Mzm 23:4; Mzm 116:3-9
Bait 4: Rm 4:20-21; Ibr 6:11-12; Ibr 10:22-23
Bait 5: Mzm 73:26

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 041 Terbukalah Sorga (KJ041.MID )
Bait 1. Terbukalah sorga, terpancar terang,
sebab Tuhan Yesus berjuang menang.
Sebab Tuhan Yesus berjuang menang.
Bait 2. Sengsaralah Dia yang suci kudus;
olehNya dosamu ditebus.
OlehNya dosamu ditebus.
Bait 3. Pergilah padaNya, engkau yang lelah:
bebanmu diangkat, hatimu lega.
Bebanmu diangkat, hatimu lega.
Bait 4. Meskipun dosamu teramat keji,
dengan darah Yesus kau suci bersih.
Dengan darah Yesus kau suci bersih.
Bait 5. Dan jika jiwamu letih dan lesu,
sampaikan padaNya kebimbanganmu.
Sampaikan padaNya kebimbanganmu.
Bait 6. Beban yang kaupikul diringankanNya;
engkau dibimbingNya ke damai baka.
Engkau dibimbingNya ke damai baka.
Bait 7. O Yesus, Engkaulah perlindunganku,
Engkaulah Jurus'lamat, tempat berteduh.
Engkaulah Jurus'lamat, tempat berteduh.

Referensi Ayat:
Bait 2: Kol 1:14
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (30 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 3: Mat 11:28
Bait 4: Ibr 9:11-14; 1 Yoh 1:7
Bait 6: Mat 11:28-30

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 042 Tuhan, Kasihani (KJ042.MID )
Bait 1. Tuhan, kasihani, Kristus, kasihani,
Tuhan, kasihani kami!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 10:47-48

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 043 Tuhan, Kasihani Kami (KJ043.MID )
Bait 1. Tuhan, kasihani kami! Kristus, kasihani kami!
Tuhan, kasihani kami!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 10:47-48

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 044 Tuhan, Kasihanilah (KJ044.MID )
Reff:
Tuhan, kasihanilah! Kristus, kasihanilah!
Tuhan, kasihanilah!

Bait 1. Dunia porak poranda, dosa melanda umat manusia;
Banyak sengsara, itu akibatnya.
Kembali ke Reff.

Reff:
Tuhan, kasihanilah! Kristus, kasihanilah!
Tuhan, kasihanilah!
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (31 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 2. Banyak yang hidup tanpa harapan, lapar dan miskin;
siapa menolongnya? Banyak yang mati; siapa mengingatnya?
Kembali ke Reff.

Reff:
Tuhan, kasihanilah! Kristus, kasihanilah!
Tuhan, kasihanilah!

Bait 3. Banyak yang hidup kaya dan mewah, tapi terasing dari sesamanya;
banyak yang mati tanpa sejahtera.
Kembali ke Reff.

Reff:
Tuhan, kasihanilah! Kristus, kasihanilah!
Tuhan, kasihanilah!

Bait 4. Banyak senjata, alat pembunuh makin mengisi seluruh dunia;
apakah arti hidup manusia?
Kembali ke Reff.

Reff:
Tuhan, kasihanilah! Kristus, kasihanilah!
Tuhan, kasihanilah!

Bait 5. Juruselamat, Maha Pengampun, dosa Kauhapus di atas salibMu.
Bangkitkan kami di kebangkitanMu!
Kembali ke Reff.

Reff:
Tuhan, kasihanilah! Kristus, kasihanilah!
Tuhan, kasihanilah!

Bait 6. Buatlah kami alat pendamai yang memaklumkan kemuliaanMu.
Bimbinglah kami di KerajaanMu!
Kembali ke Reff.

Referensi Ayat:
Reff: Mrk 10:47-48
Bait 2: Yak 2:15-16
Bait 3: Yak 5:1-6
Bait 4: Why 9:15-19
Bait 5: Kol 2:14; Kol 2:12
Bait 6: Mzm 34:15; Mat 5:9; 1 Ptr 3:11; 1 Ptr 4:7-11
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (32 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 045 Muliakan Allah yang Esa (KJ045.MID )
Bait 1. Muliakanlah Allah Yang Esa di sorga maha tinggi,
sebab kekal selamanya selamat kita ini;
yang berkenan kepadaNya beroleh damai yang baka,
dendam pun tiada lagi.

Bait 2. Pujian, hormat dan sembah terimalah, ya Bapa.
Engkaulah Raja semesta kekal segala abad.
KuasaMu tiada bandingnya di sorga dan di dunia;
Engkaulah Allah kami!

Bait 3. Ya Yesus Kristus, Penebus, ya Putra Tunggal Allah,
dengan darahMu yang kudus Kauhapus aib dan salah;
ya Anakdomba mulia, seruan doa t'rimalah dan kasihani kami!

Bait 4. Ya roh Kudus berkurnia, Penghibur yang terkarib,
kawananMu kuatkanlah di dalam Yang Tersalib,
supaya kami pun teguh terhadap goda dan keluh;
diami hati kami!

Referensi Ayat:
Bait 1: Luk 2:14; 1 Tim 1:17
Bait 2: Why 4:11; Mzm 95-99
Bait 3: Ibr 9:11-14; 1 Yoh 1:7; Why 5:9, 11
Bait 4: Yoh 14:26; Rm 15:13; 1 Kor 2:4-6

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 046 Besarkan Nama Tuhan (KJ046.MID )
Bait 1. Besarkan nama Tuhan, Haleluya; kasihNya tak berkurang,
Haleluya! Sekalipun keluhan menimpa umatNya,
BerkatNya ditemukan, Haleluya!

Bait 2. Dib'riNya hidup baru, gelap menjadi t'rang;
sabdaNya besertamu di ngarai yang kelam.
Hai kamu yang selalu padaNya berpegang,
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (33 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Tak usah ragu-ragu: tuntunanNya ten'tram!

Bait 3. Di dalam kekurangan -Kyrieleison-
di tanah pembuangan, di tanah babilon,
kendati musim zaman menghitam dan mendung,
namaMu dibesarkan pujian mendengung.

Bait 4. Kecapi digantungkan -Miserikordia-
ke pohon gandarusa, terbungkam suaranya;
tetapi kasih Tuhan di Galilea
Akhirnya menghiburkan, Haleluya!

Bait 5. Besarkan nama Tuhan, Haleluya;
di dunia serukan kemuliaanNya!
JanjiNya dikukuhkan demi manusia:
Besarkan nama Tuhan, Haleluya!

Referensi Ayat:
Bait 2: Mzm 23:4
Bait 3: Dan 3:(51)
Bait 4: Mzm 137:1-2; Mat 4:12-17

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 047 Pujilah (KJ047.MID )
Bait 1. Pujilah, pujilah, puji Sang Bapa, Pencipta semesta!
Pujilah, pujilah, puji Sang Bapa, Pencipta semesta!
Pujilah, pujilah, puji Sang Bapa, Pencipta semesta!

Bait 2. Pujilah, pujilah, puji Sang Putra, Pendamai dunia.
Pujilah, pujilah, puji Sang Putra, Pendamai dunia.
Pujilah, pujilah, puji Sang Putra, Pendamai dunia.

Bait 3. Pujilah, pujilah, puji Sang Roh yang membimbing umatNya.
Pujilah, pujilah, puji Sang Roh yang membimbing umatNya.
Pujilah, pujilah, puji Sang Roh yang membimbing umatNya

Bait 4. Pujilah, pujilah, pujilah Allah, Tritunggal mulia.
Pujilah, pujilah, pujilah Allah, Tritunggal mulia.
Pujilah, pujilah, pujilah Allah, Tritunggal mulia.

Referensi Ayat:
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (34 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 1: Why 4:11
Bait 2: Why 5:11
Bait 4: 1 Yoh 5:7

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 048 Kemuliaan Bagi Bapa (KJ048.MID )
Bait 1. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus,
seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin

Referensi Ayat:
Bait 1: 1 Yoh 5:7

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 049 Firman Allah Jayalah (KJ049.MID )
Bait 1. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia:
kita pun dipanggilnya untuk hidup yang baka.

Bait 2. Firman Khalik semesta yang mengasuh mahlukNya,
bimbinganNya pun tepat bagi orang tersesat.

Bait 3. Firman Put'ra mulia menyampaikan kurnia:
oleh darah yang kudus dosa kita ditebus.

Bait 4. Firman kesaksian Roh pandu s'lamat yang teguh:
kita mengikutiNya dalam karsa dan kerja.

Bait 5. Firman Hidup yang kudus, berkuasalah terus
hingga dunia yang gelap lihat fajar gemerlap.

Bait 6. Umat Tuhan, bangunlah, masuk ladang dunia!
Banyaklah tuaiannya, tapi kurang pekerja.

Bait 7. Tuhan, untuk panenMu semangatkan hambaMu;
biar isi dunia sambut sinarMu seg'ra.

Referensi Ayat:
Bait 1: Why 19:11-16; Yes 55:10-11; Yoh 6:68
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (35 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 2: Mat 4:4; Ibr 1:3; Ibr 11:3
Bait 3: Ibr 9:11-14
Bait 4: Ibr 10:15
Bait 5: Ul 32:47
Bait 6: Mat 9:37-38
Bait 7: Yoh 4:35

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 050a SabdaMu Abadi [2 Tim 3:15-17] (KJ050a.MID )
Bait 1. SabdaMu abadi, suluh langkah kami.
Yang mengikutinya hidup sukacita.

Bait 2. Di tengah ancaman sabdaMu harapan,
sumber penghiburan, kabar kes'lamatan.

Bait 3. Dalam badai topan sabdaMu pedoman;
dalam kekelaman jalan kami aman.

Bait 4. SabdaMu semua harta tak terduga,
sungguh memberkati yang membuka hati.

Bait 5. Sabda pengasihan dalam hidup insan,
cah'ya pengharapan bila ajal datang.

Bait 6. Tolong, agar kami rajin mendalami
lalu melakukan sabdaMu, ya Tuhan!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 119:105; 2 Ptr 1:19
Bait 4: Mat 13:52
Bait 6: Ul 30:14; Mat 7:24; Yak 1:22
KJ. 050b SabdaMu Abadi (KJ050b.MID )
Bait 1. SabdaMu abadi, suluh langkah kami.
Yang mengikut Dia hidup sukacita.


Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (36 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
KJ. 051 Kitab Suci, Hartaku (KJ051.MID )
Bait 1. Kitab Suci, hartaku, tak ternilai hargamu;
olehmu terungkaplah siapa 'ku sesungguhnya.

Bait 2. Alkitab membimbingku pada Jurus'lamatku
dan membuatku sedar bila aku tak benar.

Bait 3. 'Ku dihibur olehnya bila susah dan lelah
dan diajar beriman, atas maut pun 'ku menang.

Bait 4. Sukacita yang baka diungkapkan olehnya.
Kitab Suci, hartaku, tak ternilai hargamu.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 13:52
Bait 2: 2 Tim 3:15-17

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 052 Sabda Tuhan Allah [Ul 32:1-4, 10] (KJ052.MID )
Bait 1. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan
turun menyirami tanah dan tumbuhan.
Langit maupun bumi, bukalah telinga.
Hai dengar sabdaNya, umat manusia!

Bait 2. Sambut, hai jiwaku, sabda Tuhan Allah.
Ia setiawan, adil tindakanNya.
Tiada kecurangan, janjiNya mulia.
Pasanglah telinga dan dengarkan Dia!

Bait 3. Padang gurun dunia tandus kegersangan:
hidup tanpa Tuhan tiada ketent'raman.
Hanya pada Tuhan ada pengharapan;
SabdaNya bagiku jadilah pegangan.

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 053 Tuhan Allah T'lah Berfirman (KJ053.MID )
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (37 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Reff:
Tuhan Allah t'lah berfirman, Haleluya,
pada umat sabda hikmat, Haleluya!

Bait 1. Buka telinga, hai umatNya, kabar yang baik dengarkanlah!
Buka hatimu:Tuhan datang, hai yang beriman!
Kembali ke Reff.

Reff:
Tuhan Allah t'lah berfirman, Haleluya,
pada umat sabda hikmat, Haleluya!

Bait 2. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya;
yang mau belajar, hai dengarlah Firman yang baka!
Kembali ke Reff.

Reff:
Tuhan Allah t'lah berfirman, Haleluya,
pada umat sabda hikmat, Haleluya!

Bait 3. Umat menyambut Jurus'lamat yang dinantikan dunia;
timur dan barat satu jalan, Tuhan pandunya.
Kembali ke Reff.

Referensi Ayat:
Bait 1: Yes 28:23; Yer 13:15
Bait 2: Why 2:7; Why 13:9
Bait 3: Mzm 107:3; Yes 49:10-12; Mat 8:11

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 054 Tak Kita Menyerahkan (KJ054.MID )
Bait 1. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya
pelita yang bersinar di dalam dunia.
Tak boleh Firman Allah yang sungguh dan teguh,
Alkitab yang mulia, diambil seteru.

Bait 2. Penyokong orang tua dan orang lemah,
pemimpin orang muda dan sukacitanya,
senjata perjuangan di p'rang penggodaan
dan bantal perhentian di jam kematian.

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (38 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 3. Yang dapat memecahkan segala hati k'ras,
yang mencurahkan hidup di hati yang lemas,
yang menyembuhkan luka, mujarab obatnya,
yaitu Firman Allah, penuh anugerah.

Bait 4. Di hati kami, Tuhan, Kautulis sabdaMu,
supaya kami juga setia dan teguh.
Kendati gunung goyah, binasa dunia,
Kekallah Firman Allah, selama-lamanya.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 119:105; 2 Ptr 1:19
Bait 2: Ef 6:17
Bait 4: Yer 31:33; Ibr 10:16; 1 Ptr 1:25

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 055 Ya Sumber Kasih, Roh Kudus (KJ055.MID )
Bait 1. Ya Sumber Kasih, Roh Kudus, pancarkan apiMu,
sehingga hati kami pun penuh semangatMu!

Bait 2. Engkau ilhami kaum nabi menulis Alkitab.
O tolong kami mengerti maknanya yang tepat.

Bait 3. Ya Roh Kudus, melayanglah di atas yang kelam;
di hati kacau dan resah ciptakanlah terang.

Bait 4. Ya Roh di dalam cah'yaMu Sang Bapa dikenal;
terungkap bagi kami pun kasihNya yang kekal.

Referensi Ayat:
Bait 2: 2 Tim 3:16; 2 Ptr 1:21
Bait 3: 2 Kor 4:6
Bait 4: Rm 8:14-16; Ef 1:17-18; Gal 4:6

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 056 Datanglah Kepadaku, ya Roh Kudus (KJ056.MID )
Bait 1. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus;
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (39 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus.
B'rilah api dalam hati;
Hidupku penuhilah, ya Roh Kudus.

Referensi Ayat:
Bait 1: Gal 4:6

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 057 Yesus, Lihat UmatMu (KJ057.MID )
Bait 1. Yesus, lihat umatMu yang mendamba Kau berfirman,
dan arahkan kepadaMu hati dan seluruh ind'ra,
hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga.

Bait 2. Tanpa cah'ya Roh Kudus kami dalam kegelapan;
biar oleh sabdaMu akal budi Kaucerahkan,
hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami.

Bait 3. Sinar mahamulia lahir dari Allah Bapa,
buka dan siapkanlah hati, mulut, pendengaran:
biar doa dan nyanyian berkenan padaMu, Tuhan!

Referensi Ayat:
Bait 1: Ibr 10:25
Bait 2: Ef 1:17-18

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 058 Mahakasih Yang Ilahi (KJ058.MID )
Bait 1. Maha kasih yang ilahi, nikmat sorga, turunlah
Mendiami hati kami; Kau mahkota kurnia.
Yesus, Kau berlimpah rahmat, Sumber kasih yang besar!
Datanglah membawa s'lamat bagi kami yang gentar.

Referensi Ayat:
Bait 1: 1 Kor 13:13

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (40 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
KJ. 059 Bersabdalah, Tuhan (KJ059.MID )
Bait 1. Bersabdalah, Tuhan, kami mendengarkan.
Bersabdalah, Tuhan, kami mendengarkan.

Bait 2. Kuatkanlah dan hiburlah kami.
Kuatkanlah dan hiburlah kami.

Referensi Ayat:
Bait 1: 1 Sam 3:10

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 060 Hai Makhluk Alam Semesta [Mzm 148; Dan 3:(57-88)] (KJ060.MID )
Bait 1. Hai mahluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah:
Haleluya, haleluya! Surya perkasa dan terang, candra, kartika
Cemerlang, puji Allah tiap kala:
Haleluya, Haleluya, Haleluya!

Bait 2. Angin yang hebat menderu,awan beranak dan mendung,
Haleluya, Haleluya, hawa cuaca yang cerah,
Musim penghujan marilah, puji Allah tiap kala:
Haleluya, Haleluya, Haleluya!

Bait 3. Air yang murni dan jernih, penawar haus, pembersih,
Haleluya, Haleluya, api hangat, penyenang,
Gagah, periang dan terang, puji Allah tiap kala:
Haleluya, Haleluya, Haleluya!

Bait 4. Ibu pertiwi mulia, limpah dengan anugerah,
Haleluya, Haleluya, bunga dan buah kauberi
Puspa semarak berseri; puji Allah tiap kala:
Haleluya, Haleluya, Haleluya!

Bait 5. Kamu yang tabah bergelut,insan pengampun dan lembut,
Haleluya, Haleluya, damai menghias hatimu;
Mahkota sorga bagimu!puji Allah tiap kala:
Haleluya, Haleluya, Haleluya!

Bait 6. Hai maut, kau bersamaku. Tiada yang luput darimu.
Haleluya, Haleluya! Alangkah berbahagia
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (41 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Yang mati dalam Tuhannya! Puji Allah tiap kala:
Haleluya, Haleluya, Haleluya!

Bait 7. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu:
Haleluya, Haleluya! Abdi berhati mulia,
Ucapkan syukur padaNya! Puji Allah tiap kala:
Haleluya, Haleluya, Haleluya!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 19:1-7
Bait 5: 1 Ptr 5:4
Bait 6: Why 14:13

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 061 Sungguh Indah Alam (KJ061.MID )
Bait 1. Sungguh indah alam ciptaan Tuhan;
Hewan, burung, ikan, tumbuh-tumbuhan.

Bait 2. Dan angkasa raya, bintang dan bulan;
seg'nap tata surya memuji Tuhan.

Bait 3. Tuhanku menjaga sejagat raya;
burung, margasatwa cukup makannya.

Bait 4. Ajar aku, Tuhan, buka mataku,
b'lajar dari alam lihat hikmatMu.

Referensi Ayat:
Bait 1: Kej 1:3-25
Bait 3: Mzm 104:27-28

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 062 Allahkulah Kuatku dan Mazmurku (KJ062.MID )
Bait 1. Allahkulah kuatku dan mazmurku;
namaNya dan karyaNya mahaagung; segala alam milikNya.

Bait 2. Terciptalah semua oleh firman;
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (42 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
yang ada itu pun lenyap dan hilang jikalau dititahkanNya.

Bait 3. PakaianNya semarak bercahaya;
Dialah Raja untuk selamaNya; yang adil dasar takhtaNya.

Bait 4. Ya Tuhanku, Engkau selalu hadir;
Allahku tanpa awal, tanpa akhir, siapa menandingiMu?

Bait 5. Di tanganMu aku ten'tram dan aman;
Engkau kenal yang bakal kurancangkan, Engkau periksa hatiku.

Bait 6. Engkau dekat, jalanku Kaumaklumi
ke batas laut dan ke ujung bumi, di tiap waktu dan tempat.

Bait 7. Pikiranku dan hasratku Kaubaca;
setiap tindak, yang benar dan salah, terbuka bagi mataMu.

Bait 8. MilikMulah segala yang 'ku punya;
dengan semua patut kuagungkan namaMu, Tuhan, s'lamanya.

Bait 9. Kembang kecil cerminan hikmat Tuhan;
udara, laut, padang, pegunungan memuji Dikau bertahlil.

Bait 10. Engkau beri segala keperluan;
Kausiram tanah, padi Kautumbuhkan: Kaubuka sumber rezeki.

Bait 11. Tanpa Engkau tiada pipit jatuh;
hidupku pun berada di tanganMu: rahmatMu, Bapa, tidak jauh.

Bait 12. Pelindungku Engkau, ya Sumber s'lamat;
'ku tak gentar: di dunia dan akhirat Engkau tempatku berteduh.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 118:14
Bait 2: Kej 1:3-25; Mzm 33:6-9; Mzm 104:29-30
Bait 3: Mzm 104:1-2; Mzm 97:1-2
Bait 4: 1 Tim 1:17; Yes 40:25
Bait 5: Mzm 139:4, 23
Bait 6: Mzm 139:7-12
Bait 7: Mzm 139:1-3
Bait 8: 1 Kor 6:19-20
Bait 9: Mat 6:28-29; Mzm 148:7-10
Bait 10: Im 26:4-5; Mzm 104:10-18; Mzm 104:27-28
Bait 11: Mat 10:29-31
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (43 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 12: Mzm 142:6

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 063 Tuhan, karyaMu Sungguh Besar (KJ063.MID )
Bait 1. Tuhan, karyaMu sungguh besar, ya Khalik semesta:
bintang dan bulan, surya terang, gunung, lembah yang tinggi rendah,
sungai kecil ciptaan firmanMu.

Bait 2. Tuhan, curahkanlah kasihMu, lindungi umatMu.
Biarlah RohMu tinggal serta dan memb'ri kami hidup kekal.
Tuhan, dengarlah doa syukur, pujian padaMu.


Referensi Ayat:
Bait 1: Kej 1:3-25; Mzm 104

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 064 Bila Kulihat Bintang Gemerlapan (KJ064.MID )
Bait 1. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh kudengar,
ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanMu yang besar.
Maka jiwaku pun memujiMu: "Sungguh besar Kau, Allahku!"
Maka jiwaku pun memujiMu: "Sungguh besar Kau, Allahku!"

Bait 2. Ya Tuhanku, pabila kurenungkan pemberianMu dalam Penebus,
'ku tertegun: bagiku dicurahkan oleh PutraMu darahNya kudus.
Maka jiwaku pun memujiMu: "Sungguh besar Kau, Allahku!"
Maka jiwaku pun memujiMu: "Sungguh besar Kau, Allahku!"

Bait 3. Pabila nanti Kristus memanggilku, sukacita amatlah besar,
kar'na terkabullah yang kurindukan: melihat Dikau, Tuhanku akbar.
Maka jiwaku pun memujiMu: "Sungguh besar Kau, Allahku!"
Maka jiwaku pun memujiMu: "Sungguh besar Kau, Allahku!"

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 8:4; Mzm 29
Bait 2: Yoh 3:16; Rm 8:32; Mrk 14:24
Bait 3: 1 Kor 13:12; Why 22:4
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (44 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 065 Cakrawala dan Malaikat (KJ065.MID )
Bait 1. Cakrawala dan malaikat, mari puji Allahmu!
Surya, bulan, bintang-bintang, puji Yang menciptamu!
Allah Bapa t'lah bersabda, jagat patuh padaNya:
Oleh hukum yang abadi Ia bimbing semesta.

Bait 2. Puji Allah Mahamulia; Janji dipenuhiNya.
DiberiNya kemenangan, bagi yang dipilihNya.
Maut dan dosa dikalahkan; umat Allah s'lamatlah,
Sorga dan seisi dunia, puji, puji namaNya!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 148:1-6
Bait 2: Rm 4:20-21; Ibr 6:11-12; Ibr 10:22-23

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 066 Di Gunung dan Di Lurah (KJ066.MID )
Bait 1. Di gunung dan di lurah, di tiap jalanku,
di padang dan di hutan, dekatlah Tuhanku.
Di darat dan angkasa Tuhanku beserta;
Dimana-mana saja Tuhanku hadirlah.

Bait 2. Tetaplah mata Bapa menilik dunia:
terlindung barang siapa yang harap kasihNya.
Pun burung dan tanaman terjamin hidupnya;
Ya, segenap ciptaan dirawat olehNya.

Bait 3. Hai mahluk semuanya di gunung dan lembah,
di laut, di udara, di mana sajalah,
hayati siang-malam segala kurnia
pemb'rian Khalik alam, pertanda kasihNya.

Bait 4. Percaya, hai saudara, dan puji Tuhanmu.
Kendati kau sengsara, dekatlah Tuhanmu,
Penolong yang setia tiada taraNya:
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (45 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Pun dalam kematian Tuhanmu beserta.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 73:23
Bait 2: 2 Taw 16:9; Mzm 36:8; Mat 6:26, 28; Mzm 104:27-28; Mzm 136:25
Bait 3: Mzm 104:10-18
Bait 4: Mzm 73:23; Rm 8:38-39

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 067 Hai Anak-Anak, Muda dan Belia (KJ067.MID )
Bait 1. Hai anak-anak muda dan belia yang diberkati,
dijaga Allah Bapa, patut bersyukur, berdoa dan berkarya;
kar'na demikian maksud Sang Pencipta.

Bait 2. Gunung menjulang, laut berkilauan,
tanaman hijau dan alam yang menawan
patut dijaga, dirawat, dikelola;
kar'na demikian maksud Sang Pencipta.

Bait 3. Hewan di bumi, unggas di udara,
ikan di laut serta binatang langka
patut disayang, dibela, dip'lihara;
kar'na demikian maksud Sang Pencipta.

Bait 4. Hai manusia, muda dan dewasa,
hewan dan pohon serta seisi dunia,
pujilah Tuhan seluruh alam raya;
kar'na demikian maksud Sang Pencipta.

Referensi Ayat:
Bait 2: Mzm 8:7-9
Bait 4: Mzm 148

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 068 Tahukah Kamu Jumlah Bintang (KJ068.MID )
Bait 1. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah
dan berapa jumlah awan mengitari dunia?
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (46 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa
dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar.

Bait 2. Tahukah kamu jumlah ikan di samud'ra, berenang
dan berapa burung-burung di udara, yang terbang?
Tuhan Allah PenciptaNya; satu-satu dikenalNya.
Semuanya pun senang, semuanya pun senang.

Bait 3. Tahukah kamu jumlah anak di seluruh dunia
bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah?
Allah Bapa dalam sorga mengindahkan semuanya;
Kau pun diindahkanNya, kau pun diindahkanNya.

Referensi Ayat:
Bait 1: Yes 40:26; Ayb 38:37; Mzm 147:4
Bait 2: Mat 6:26

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 069 Pada Mulanya [Kej 1:1-2:4] (KJ069.MID )
Bait 1. Pada mulanya gelap semuanya, sunyi senyaplah samudera.
Allah bersabda: terang bercahya; hari pertama di dunia.

Bait 2. Pada mulanya belum ada langit; atas dan bawah tercampurlah.
Allah bersabda: bentangan pun jadi; hari kedua di dunia.

Bait 3. Pada mulanya belum ada tanah yang menumbuhkan tanamannya.
Allah bersabda: terciptalah darat; hari ketiga di dunia.

Bait 4. Pada mulanya belum ada surya, bulan dan bintang dan masanya.
Allah bersabda membuat semua; hari keempat di dunia.

Bait 5. Pada mulanya belum ada ikan, burung bersayap belum pernah.
Allah bersabda: segala tercipta; hari kelima di dunia.

Bait 6. Pada mulanya belum ada hewan yang menemani manusia.
Allah bersabda menjadikan insan; hari keenam di dunia.

Bait 7. Pada mulanya semua terjadi: langit dan bumi dan isinya.
Allah Pencipta telah memberkati hari ketujuh di dunia.

Baca Online di Kidung.co
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (47 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Kembali ke atas
KJ. 070 Hujan, Hujan (KJ070.MID )
Bait 1. Hujan, hujan, tak hentinya hujan turun menderas;
empat puluh hari hujan, hujan lagi, jadi air bah.

Bait 2. Pohon, hewan dan semua orang mati tenggelam;
dalam banjir ini gunung yang tertinggi ikut terbenam.

Bait 3. Hidup, hidup, masih ada hidup dalam air bah:
Nuh yang membawanya atas p'rintah Allah, dalam bahtera!

Bait 4. Bapa, ibu, anak dan menantu, hewan pun serta
hidup dalam baht'ra sampai di saatnya surut air bah.

Bait 5. Isi baht'ra s'lamat bersejaht'ra, bumi pun kering.
Allah ikat janji: lihatlah pelangi elok berseri!

Referensi Ayat:
Bait 1: Kej 7:10-12; Ibr 11:7; 2 Ptr 2:5
Bait 5: Kej 9:8-17

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 071 Abraham, Abraham (KJ071.MID )
Bait 1. Abraham, Abraham, tinggalkanlah neg'ri tentram,
Abraham, Abraham, berjalanlah dengan iman!
Jumlah bintang tak terbilang, turunanmu pun demikian;
Ikutlah petunjukKu ke neg'ri pusakamu!

Bait 2. Abraham, Abraham, tinggalkanlah neg'ri tentram;
Abraham, Abraham, berjalanlah dengan iman!
Bangsa-bangsa dunia nanti; dalam dikau Kuberkati;
Ingat akan sabdaKu di sepanjang jalanmu!

Bait 3. Abraham, Abraham, berangkat sungguh beriman;
Abraham, Abraham menuju tanah Kanaan.
Yakin, tanpa keraguan ia ikut sabda Tuhan.
Mari, ikutlah serta ke neg'ri sejahtera!

Referensi Ayat:
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (48 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 1: Kej 12:1-9; Kis 7:3; Ibr 11:8-10
Bait 2: Gal 3:7-8, 14

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 072 Agungkan Allahmu (KJ072.MID )
Bait 1. Agungkan Allahmu, junjungan Abraham,
Yang takhta rahmatNya teguh, Sang Raja Am!
Yang Ada, Yang Esa, dipuji,
disembah di sorga dan di dunia selamanya!

Bait 2. Agungkan Allahmu, Junjungan Abraham
dan sumber sukacitaku, tempat tent'ram.
Kutolak dunia dan harkat yang semu;
Allahku harta yang baka, Perisaiku!

Bait 3. Terjamin janjiNya dan itu kupegang:
di sayap rajawalilah 'ku masuk t'rang.
K'lak tampak wajahNya, Kupuji kuasaNya
dan menyanyikan rahmatNya selamanya.

Bait 4. Di negeri baka bertakhta Pemenang
Sang Raja Damai Dialah dan Raja T'rang
Kekal kuasaNya di Sion yang cerlang
Bersama orang suciNya yang t'lah menang

Bait 5. Yang sudah ditebus memuji Tuhannya,
"Sang Bapa, Putra, Roh Kudus terpujilah!"
Ya Allah Abraham, Kau juga Allahku;
'ku sujud dan penuh iman memujimu.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 95-99; 1 Tim 6:15-16; Mzm 69:35; Mzm 148
Bait 2: Mzm 16:5, 11; Mzm 73:26
Bait 3: Yes 40:31
Bait 4: Yl 3:17; Mi 4:7; Ibr 12:22-23
Bait 5: Mat 3:9; Gal 3:8, 14, 29

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (49 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
KJ. 073 Hai Langit, Pasanglah Telingamu [Ul 32:1-4, 10] (KJ073.MID )
Bait 1. Hai langit, pasanglah telingamu, dengar ucapanku, wahai bumi!
Semoga Firman tumbuh di hatimu laksana pohon akan berputik.

Bait 2. Berilah hormatmu pada Tuhan. Sang Gunung Batu, adil jalanNya.
Biarlah nama Tuhan kuserukan, kar'na kekallah kebenaranNya!

Bait 3. Walau umatNya didapatiNya hidup sengsara di ketandusan,
curahan berkat kasih kurniaNya yang memberikan keselamatan.

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 074 Seisi Padang Belantara [Yes 35] (KJ074.MID )
Bait 1. Seisi padang belantara akan bersorak tak henti
dan gurun pasir pun kentara bagaikan mawar berseri!
Padanya akan diberikan semarak yang tak bakal hilang:
Baginya nampak tergelar serba kemuliaan Tuhan,
Yang ia sambut dan agungkan dengan gempita yang besar!

Bait 2. Kuatkan tangan tak berdaya, teguhkan kaki yang lesu;
orang cemas yang putus asa, kini tabahkan hatimu!
Tengadahlah: Allahmu datang; umatNya Ia selamatkan!
Selaku Hakim yang kudus Ia membalas kekerasan,
membela korban penindasan, menjamin damaimu terus!

Bait 3. Celiklah mata orang buta melihat karya yang ajaib,
telinga tuli pun terbuka untuk menyambut kabar baik;
yang lumpuh bangun dan menari, yang bisu bersyukur menyanyi,
kar'na di tanah yang gersang mengalir sungai air hidup
membuat padang gurun itu penuh tanaman dan kembang!

Bait 4. Nanti terbuka jalan raya; umat kudus pelintasnya,
bebas ancaman dan bahaya, menuju Sion mulia.
Semua dibebaskan Tuhan, bersorak-sorai akan pulang
Ke negeri pusakanya. Habislah duka dan derita;
Limpahlah sumber sukacita sampai selama-lamanya!

Referensi Ayat:
Bait 2: Ibr 12:12
Bait 3: Yes 29:18; Mat 11:5
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (50 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 4: Yes 51:11

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 075 Raja Daud yang Agung [2 Sam 11] (KJ075.MID )
Bait 1. Raja Daud yang agung, raja yang diurapi.
Umat Tuhan terlindung, rukun aman dan damai.

Bait 2. Iman raja pun runtuh kar'na nafsu dunia:
si Uria terbunuh, maka Tuhan pun murka.

Bait 3. Datang Natan berkata bahwa Daud berdosa.
Lalu Daud bertobat, murka Allah pun sirna.

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 076 Kau yang Lama Dinantikan (KJ076.MID )
Bait 1. Kau yang lama dinantikan, Jurus'lamat, datanglah,
agar kami Kau sucikan dari dosa dan cela!
UmatMu tetap Kautuntun, Kau Harapan kami pun!
Bangsa dunia menunggu penghiburan kasihMu.

Bait 2. Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut,
agar kami kauajari kasih KerajaanMu.
Pimpin kami oleh RohMu, hati pun perintahlah
Dan beri kurban darahMu, b'rilah damai yang baka!

Referensi Ayat:
Bait 1: Yes 51:5
Bait 2: Yoh 1:14; Mat 11:29; 2 Kor 5:18-19

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 077 Hatiku Bersukaria [1 Sam 2:1-10; Luk 1:46-55] (KJ077.MID )
Bait 1. Hatiku bersukaria
mengagungkan nama Tuhan, Allah, Juru s'lamatku.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (51 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 2. DiindahkanNya hambaNya;
kini dan senantiasa diberkati namaku.

Bait 3. Kar'na Allah Mahakuasa
melakukan karya agung kepadaku yang rendah.

Bait 4. Mahasuci Nama Allah; rahmatNya turun-temurun
atas orang salehNya.

Bait 5. DinyatakanNya kuasa
hingga orang congkak hati habis oleh tanganNya

Bait 6. DisuruhNya turun takhta
pembesar dan panguasa ditinggikan yang rendah.

Bait 7. Orang lapar dikenyangkan
orang kaya dihampakan dan disuruhNya pergi.

Bait 8. Sungguh Ia melepaskan
Umat Israel, hambaNya, kar'na rahmatNya kekal.

Bait 9. Seperti dijanjikanNya
pada Abraham semula untuk s'lama-lamanya.

Referensi Ayat:
Bait 2: Luk 1:4
Bait 6: Mzm 75:8; Mzm 113:7-9; Yeh 21:26
Bait 7: Mzm 107:9
Bait 9: Kej 12:3; Kej 17:7; Kej 22:18; Mzm 105:42

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 078 Waktu Herodes Raja di Yudea (KJ078.MID )
Bait 1. Waktu Herodes raja di Yudea, ada imam bernama Zakharia,
nama istrinya Elisabet, ialah bibi Maria.

Bait 2. Di waktu Zakharia beribadah, turun malaikat Gabriel padanya,
ia terperanjat terkelu: apakah akan terjadi?

Bait 3. "Janganlah takut, bapa Zakharia, aku utusan dari sorga;
'ku bawa kabar bagimu." Itulah kata malaikat.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (52 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 4. "Doamu dikabulkan oleh Tuhan: kau akan dianugerahi put'ra,
dilahirkan oleh ist'rimu; namakan dia Yohanes."

Bait 5. "Dan engkau akan sorak bergembira, kar'na Roh Kudus akan besertanya;
umat yang dibaptis olehnya akan kembali ke Allah."

Referensi Ayat:
Bait 1: Luk 1:5-16

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 079 Mahaterpuji Allahku [Luk 1:68-79] (KJ079.MID )
Bait 1. Mahaterpuji Allahku: Ia lepaskan kita dari kuasa seteru
dan segenap derita. Tanda selamat diberi membuat wajah berseri:
Mesias akan datang! Kini terkabul dan genap janji
Nubuat Alkitab, yang lama didambakan.

Bait 2. Yang dalam nista tercengk'ram akan dibebaskanNya;
janjiNya pada Abraham kini menjadi nyata: umatNya bersejahtera
'kan beribadah padaNya dan hidup badi Dia.
Nabi Yohanes, kau seg'ra 'kan meratakan jalanNya, Sang Raja yang mulia!

Bait 3. Agar umatNya mengerti hidup kekal sentosa,
Yang Mahakasih memberi rahmat ampunan dosa.
Sang Surya Pagi t'lah dekat! Orang yang jalannya gelap melihat cahayaNya.
Kita tak lagi bersedih, tapi berjalan ke neg'ri yang damai selamanya!

Referensi Ayat:
Bait 2: Kej 12:3; Kej 17:7; Kej 22:18; Mzm 105:42; Mal 3:1; Mrk 1:2; Luk 7:27
Bait 3: Mal 4:2; Yoh 1:9; Yes 9:1; Mat 4:16

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 080 Kiranya Langit Terbelah (KJ080.MID )
Bait 1. Kiranya langit terbelah; ya Jurus'lamat, datanglah,
bukalah sorga segera, buanglah palang pintunya.

Bait 2. O, turun seperti embun, sirami ladang bumiMu;
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (53 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
curahkanlah anugerah, Raja yang adil, datanglah!

Bait 3. Hai bumi, kau terbukalah! Gunung, lembah, menghijaulah,
agar darimu bersemi Bunga selamat abadi.

Bait 4. Engkau dinanti dunia. KedatanganMu kapankah?
Dari takhtaMu turunlah; hiburkan kami yang resah.

Bait 5. Ya Surya Pagi yang cerah, biar fajarMu merekah;
mari, terbitlah cemerlang, halaulah kabut yang kelam.

Bait 6. Dirundung duka kemelut, kami menghadap pintu maut.
UmatMu, Tuhan, tuntunlah ke negeri sejahtera.

Bait 7. Di sana kami bersyukur memuliakan namaMu,
ya Penebus manusia, sampai selama-lamanya!

Referensi Ayat:
Bait 1: Yes 64:1; Mrk 1:10
Bait 2: Yes 45:8; Hos 14:6
Bait 3: Mzm 85:12
Bait 4: Yes 51:5
Bait 5: Mal 4:2; Luk 1:78-79; Yoh 1:9
Bait 6: Mzm 55:5-6; Mzm 107:10, 18

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 081 O, Datanglah, Imanuel (KJ081.MID )
Bait 1. O, datanglah, Imanuel, tebus umatMu Israel
yang dalam berkeluh kesah menanti Penolongnya.
Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel!

Bait 2. O, datang, Tunas Isai, patahkan belenggu pedih
dan umatMu lepaskanlah dari lembah sengsaranya.
Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel!

Bait 3. O Surya Pagi, datanglah dan jiwa kami hiburlah;
halaukanlah gelap seram bayangan maut yang kejam.
Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel!

Bait 4. O Kunci Daud, datanglah, gapura sorga bukalah;
tutuplah jalan seteru, supaya s'lamat umatMu.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (54 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel.

Bait 5. O Tuhan Allah, datanglah, FirmanMu berkuasalah,
seperti waktu Kauberi di atas puncak Sinai.
Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel.

Referensi Ayat:
Bait 1: Yes 7:14; Mat 1:23
Bait 2: Yes 11:1, 10; Why 22:16; Yes 45:2
Bait 3: Mal 4:2; Luk 1:78-79; Yoh 1:9; Yes 9:1; Mat 4:16
Bait 4: Yes 22:22; Why 3:7
Bait 5: Kel 19-20:21

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 082 Jurus'lamat, Datanglah (KJ082.MID )
Bait 1. Jurus'lamat, datanglah, Allah da Manusia,
biar dunia terkelu kar'na kelahiranMu.

Bait 2. Roh dan Firman yang kudus menghadirkan wujudMu:
Allah mahamulia dalam rupa yang rendah!

Bait 3. Anak dara bundaMu: Kau manusia penuh,
Kediaman Roh Kudus; dosa kami Kautebus.

Bait 4. Surya Pagi yang permai, Kau bagaikan mempelai
tampil dari kemahMu; jalan raya Kautempuh!

Bait 5. Dari rumah BapaMu langkah-langkahMu teguh
masuk alam maut seram, pulang naik ke takhta t'rang.

Bait 6. Citra Allah yang kekal, dalam daging Kau menang,
agar kami yang lemah Kaukuatkan s'lamanya.

Bait 7. PalunganMu berseri: waktu malam Kauberi
sinar kasih yang terang, pengharapan dan iman.

Bait 8. Dimuliakanlah terus Bapa, Putra, Roh Kudus:
damai dan sejahtera memenuhi dunia!

Referensi Ayat:
Bait 2: Mat 1:20; Luk 1:35; Yoh 1:14; Flp 2:6-8
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (55 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 3: Yes 61:1; Luk 4:18
Bait 4: Mal 4:2; Luk 1:78-79; Yoh 1:9; Mzm 19:5-7
Bait 5: Flp 2:8-9
Bait 6: Kol 1:15, 22
Bait 7: 1 Kor 13:13

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 083 Terbitlah Bintang Timur (KJ083.MID )
Bait 1. Terbitlah bintang timur dan fajar merekah
menyambut Sang Penghibur, Harapan dunia.

Bait 2. Gelap sedang berlalu, pun malan yang sedih;
cahaya siang baru semakin berseri.

Bait 3. Yang diam menderita di bayang maut kelam,
mendapat sukacita di fajar yang terang.

Bait 4. Penghalau malam itu, Sang Surya yang cerah,
yaitu Yesus Kristus kekal cahayaNya!

Bait 5. Terbitlah bintang timur dan fajar merekah
menyambut Sang Pengibur, Harapan dunia.

Referensi Ayat:
Bait 1: Yes 60:1-3; 2 Ptr 1:19
Bait 2: 1 Yoh 2:8
Bait 3: Yes 9:1; Mat 4:16
Bait 4: Mal 4:2; Luk 1:78-79; Yoh 1:9; Yoh 8:12

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 084 Ya Yesus, Dikau Kurindukan (KJ084.MID )
Bait 1. Ya Yesus, Dikau kurindukan, lipurkan lara batinku;
seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganMu.
Bahagia, Terang sorgawi, Engkau harapan dunia:
Terbitlah, Surya Mahakasih, dan jiwaku terangilah!

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (56 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 2. Hatiku biar Kaujadikan palunganMu yang mulia
dan dalam aku Kaucerminkan terang sorgawi yang baka,
sebab dengan kehadiranMu keluhan batinku lenyap.
Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap!

Bait 3. Puaskanlah, ya Jurus'lamat, seluruh kerinduanku.
Dengan rendah, jernih dan taat hatiku siap bagiMu;
Hendak padaMu kuabdikan perananku di dunia;
Cemas da duka Kausingkirkan: ya Yesus, ari, masuklah!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mal 4:2; Luk 1:78-79; Yoh 1:9
Bait 2: Ef 3:17

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 085 Kusongsong Bagaimana (KJ085.MID )
Bait 1. Kusongsong bagaimana, ya Yesus, datangMu?
Engkau Terang buana, Kau Surya hidupku!
Kiranya Kau sendiri Penyuluh jalanku,
Supaya kuyakini tujuan janjiMu.

Bait 2. Kaum Sion menaburkan kembang di JalanMu;
'ku ikut mengelukan Dikau di hatiku.
Kunyanyi Hosiana, ya Raja, tolonglah!
PadaMulah kiranya hambaMu berserah.

Bait 3. Betapa Kau berkorban hendak menghiburku
di kala 'ku di jurang sengsara kemelut.
Kau datang, Jurus'lamat dengan sejahtera:
Keluh-kesahku tamat dan hatiku cerah.

Bait 4. Di saat 'ku terpasung, Kau membebaskanku;
segala aib dan malu terhapus olehMu.
Padaku Kautambahi mahkota mulia,
Bahagia abadi, pusaka yang baka!

Bait 5. Sebabnya Kautinggalkan takhtaMu yang megah,
kasihMulah belaka terhadap dunia.
Kau rela menderita sengsara dan cela,
Segala dukacita dengan manusia.

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (57 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 6. Hai insan yang berduka, tabahkan hatimu,
dan pandanglah ke muka. Hai kamu yang lesu:
telah di ambang pintu Penolong mulia;
dengan harapan itu jiwamu pun lega.

Bait 7. Tak usah cari jalan, tak usah berlelah,
bersusah siang-malam mengatur datangNya.
Sengaja Ia datang melipur laramu,
Menaruh kasih sayang, membuka belenggu.

Bait 8. Kendati hutang dosa membuatmu gentar,
padaNya kau sentosa, anug'rahNya besar!
Bagimu Ia datang menjadi Penebus;
Sejaht'ra kerajaan warisanmu terus!

Bait 9. Tak lagi menakutkan kuasa yang gelap:
semua lawan Tuhan menghilang serempak.
Seg'ra Rajamu datang penuh karunia
Membawa kemenangan selama-lamanya!

Bait 10. Yang datang menghakimi seisi dunia,
rahmani dan rahimi membela umatNya.
Ya datang, Matahari, sinari umatMu;
PadaMu kami cari bahagia penuh.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mal 4:2; Luk 1:78-79; Yoh 1:9; Yoh 8:12
Bait 2: Mrk 11:8-10
Bait 4: Rm 5:8-10; Rm 6:12-23; 1 Ptr 5:4
Bait 5: Flp 2:6-8; 1 Yoh 4:10
Bait 6: Yes 61:1-3; Yak 5:8-9
Bait 8: Yak 2:5
Bait 10: Kis 10:42; Mal 4:2; Luk 1:78-79; Yoh 1:9; Yoh 8:12

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 086 Pencipta Bintang Semesta (KJ086.MID )
Bait 1. Pencipta bintang semesta, Terang abadi umatMu.
ya Yesus Kristus, Penebus, sembah dan puji t'rimalah.

Bait 2. Kar'na sengsara dunia telah tergugah hatiMu;
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (58 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
supaya dunia sembuh, Kaujadi Obat baginya.

Bait 3. Kau lahir bagi dunia menjadi kurban yang kudus:
di kayu salib Kautebus segala dosa dan cela.

Bait 4. Atas kumandang namaMu penghuni sorga bersujud,
pun alam maut betelut dengan mengaku kuasaMu.

Bait 5. Di Hari KedatanganMu, ya Hakim Mahamulia,
jemaatMu lindungilah terhadap niat seteru.

Bait 6. Syukur, pujian dan sembah padaMu diberi terus,
ya Bapa, Put'ra, Roh Kudus, sekarang dan selamanya!

Referensi Ayat:
Bait 1: Yoh 1:9; Yoh 8:12
Bait 4: Flp 2:10
Bait 5: Kis 10:42

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 087 Gapuramu Lapangkanlah (KJ087.MID )
Bait 1. Gapuramu lapangkanlah menyambut Raja mulia,
Sang Maharaja semesta dan Jurus'lamat dunia;
Sejahtera dibawahNya. Dengan meriah nyanyilah,
"Terpuji Penebus, Gembala yang kudus."

Bait 2. Benar dan adil hukumNya, dan rahmat lambang kuasaNya!
MahkotaNya kekal kudus, keretaNya lemah lembut.
Berakhirlah keluh kesah. Dengan meriah soraklah,
"Terpuji Penebus, Penolong yang kudus."

Bait 3. Selamat berbahagia neg'ri yang memilikiNya.
Selamat hati yang rendah yang sudah dimasukiNya.
Selaku Surya yang benar dib'riNya nikmat yang besar.
Terpuji Penebus, Pelipur yang kudus.

Bait 4. Gapuramu lapangkanlah, hatimu jadi rumahNya;
lambaikan daun di tanganmu menyongsong Raja Agungmu.
Sang Jurus'lamat t'lah dekat membawa hidup dan berkat.
Terpuji Penebus, Pendamai yang kudus.

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (59 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 5. Ya Kristus, Jurus'lamatku, kubuka hati bagiMu.
Ya Tuhan, masuk dan beri pengasihanMu tak henti
Dan Roh Kudus jadikanlah Penunjuk jalan yang baka.
NamaMu, Penebus terpujilah terus!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 24:7-10
Bait 2: Zkh 9:9; Mat 21:5
Bait 3: Mal 4:2; Luk 1:78-79; Yoh 1:9
Bait 4: Ef 3:17; Yoh 12:13; Why 7:9

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 088 Hai Waris Kerajaan (KJ088.MID )
Bait 1. Hai waris Kerajaan, Rajamu sambutlah!
Siapkan kedatangan Penghibur dunia!
Dan tampil ke depan, nyanyikan Hosiana;
Berharaplah padaNya, penuh dengan iman!

Bait 2. Hai insan yang berduka, Rajamu t'lah dekat:
Pelindung kaum penat. Besarkan hatimu
Dengan penghiburanNya:
Firman dan SakramenNya membuatmu teguh!

Bait 3. Hai kamu yang merana, Rajamu tak lemah.
Tengadahlah: di sana bersinar bintangNya!
Di dalam kemelut kasihNya tak berkurang
Dan sungguh menghiburkan melawan kuasa maut.

Bait 4. Hai mari, fakir miskin, Rajamu tak lelah
merawat yang merintih, mengangkat yang rendah.
Kembang dan burung pun dib'riNya sandang-pangan:
Seluruh Kerajaan kekal warisanmu.

Bait 5. Hai umat yang sengsara, Rajamu tidak jauh:
keluh-kesah dan lara niscaya Ia tahu.
Lenyap selamanya cemas dan dukacita:
Ternyata Allah kita mengingat anakNya.

Bait 6. Hai, bangunlah, saudara, Rajamu songsonglah,
yang datang berkendara lembut dan mulia!
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (60 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Arahkan langkahmu menyambut Jurus'lamat
Yang mau menaruh rahmat selaku Penebus.

Bait 7. Ya Yesus, Raja agung, Kaub'rikan diriMu;
cela dan aib Kautanggung dan dosa Kautebus.
Seluruh umatMu menyanyi Hosiana
Dan sampai selamanya padaMu bersyukur.

Referensi Ayat:
Bait 1: Yes 60:1-3; Mat 5:3, 10; Kol 1:12; Yak 2:5
Bait 2: Yes 35:3-4
Bait 4: Mzm 113:7-8; Mat 6:25, 34; Mat 5:3, 10
Bait 5: Yes 25:8; Why 7:17; Why 21:4
Bait 6: Zkh 9:9; Mat 21:5
Bait 7: Gal 2:20; Ibr 12:2; Mrk 11:8-10

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 089 Berlayar Baht'ra Rahmat (KJ089.MID )
Bait 1. Berlayar baht'ra rahmat ke pantai dunia,
membawa Jurus'lamat penuh karunia,

Bait 2. membawa Firman Allah di dalam palkanya
dan Roh Kudus Pengarah haluan kasihNya,

Bait 3. supaya Yang Ilahi mendarat segera,
Firman menjadi daging demi manusia.

Bait 4. Di Betlehem 'kan lahir Mesias Penebus
hendak memikul salib setia dan kudus.

Bait 5. Yang mau menyambut Dia serta merangkulNya,
hendaknya bersedia dihina dunia,

Bait 6. dan rela turut mati di dalam mautNya,
supaya juga bangkit dan hidup s'lamanya.

Referensi Ayat:
Bait 3: Yoh 1:14
Bait 5: Mat 16:24
Bait 6: Rm 6:3-4; Rm 8:17; 2 Tim 2:11
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (61 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 090 Bernyanyilah, Puteri Sion [Zkh 9:9-10; Mat 21:5; Yoh 12:15]
Bait 1. Bernyanyilah, Puteri Sion, hai kota Yerusalem, soraklah!
Gembiralah kamu menyambut yang adil dan jaya, benar,
Terpercaya; lembutlah hatiNya dan murni kasihNya.
Elukanlah Dia yang naik keledai. Demikian sabda nabi.

Bait 2. Bernyanyilah, Puteri Sion, hai kota Yerusalem, soraklah!
Susahmu berakhir, Penolongmu hadir: perang dan gaduhnya,
Kereta dan kuda, baik busur, baik panah lenyap selamanya
dan damai sempurna hendak diberi. Demikian sabda nabi.

Bait 3. Bernyanyilah, Puteri Sion, hai kota Yerusalem, sorak lah!
Segala penghuni yang ada di bumi kelak menikmati sejaht'ra abadi;
Semua bersatu mengikut Rajamu yang datang
Menghiburkan hati sedih. Percayalah sabda nabi.

Referensi Ayat:
Bait 2: Mzm 46:10; Mzm 76:4; Yes 2:4; Yes 9:3-4; Mi 4:3-4
Bait 3: Yes 9:6; Yes 11:6-9; Luk 2:14

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 091 Putri Sion, Nyanyilah (KJ091.MID )
Bait 1. Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem!
Mari sambut Rajamu. Raja Damai t'rimalah!
Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem!

Bait 2. Hosiana, Putra Daud, umatMu berkatilah!
Dirikanlah takhtaMu mahatinggi, mulia.
Hosiana, Putra Daud, umatMu berkatilah!

Bait 3. Hosiana, Putra Daud, Salam, Raja mulia.
Raja Damai abadi, Putra Allah yang kekal.
Hosiana, Putra Daud, Salam, Raja mulia!

Referensi Ayat:
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (62 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 1: Zkh 9:9; Mat 21:5, 9
Bait 2: Mrk 11:9-10; Yes 9:5-6

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 092 Malam Kudus [Luk 2:6-14] (KJ092.MID )
Bait 1. Malam kudus, sunyi senyap; dunia terlelap.
Hanya dua berjaga terus ayah bunda mesra dan kudus;
Anak tidur tenang, Anak tidur tenang.

Bait 2. Malam kudus, sunyi senyap. Kabar Baik menggegap;
bala sorga menyanyikannya, kaum gembala menyaksikannya:
"Lahir Raja Syalom, lahir Raja Syalom!"

Bait 3. Malam kudus, sunyi senyap. Kurnia dan berkat
tercermin bagi kami terus di wajahMu, ya Anak kudus,
cinta kasih kekal, cinta kasih kekal.

Referensi Ayat:
Bait 3: Yoh 1:14; 2 Kor 4:6

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 093 Tumbuhlah Tunas Baru (KJ093.MID )
Bait 1. Tumbuhlah tunas baru di tunggul Isai,
yang pada masa lalu disyairkan nabi.
Nubuatnya genap: bunga harapan
Lahir di malam yang gelap.

Bait 2. Ini maksud Yesaya dengan nubuatnya:
lahir dati Maria seorang Putera.
Kudus dan mulia Firman menjadi daging;
Perawan bundaNya.

Bait 3. Bunga begitu mungil yang harum dan lembut,
menghapus dari bumi gelap dan kemelut.
Sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah,
Penebus dunia.

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (63 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 4. mari menyambut "Amin" atas karunia.
Ya Yesus, kami yakin; ya Tuhan tolonglah,
Agar dengan syukur kami memuji Dikau
di KerajaanMu.

Referensi Ayat:
Bait 1: Yes 11:1, 10; Yer 23:5; Why 22:16
Bait 2: Yoh 1:14

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 094 Hai Kota Mungil Betlehem (KJ094.MID )
Bait 1. Hai kota mungil Betlehem, betapa kau senyap;
bintang di langit cemerlang melihat kau lelap.
Namun di lorong g'lapmu bersinar T'rang baka:
Harapanmu dan doamu kini terkabullah.

Bait 2. Sebab bagimu lahir Mesias, Tuhanmu;
malaikatlah penjagaNya di malam yang teduh.
Hai bintang-bintang fajar, b'ritakan Kabar Baik:
Sejahtera di dunia! Segala puji naik!

Bait 3. Tenang di malam sunyi t'rang sorga berseri;
demikianlah karunia bagimu diberi.
DatangNya diam-diam di dunia bercela;
Hati terbuka dan lembut 'kan dimasukiNya.

Bait 4. Ya Yesus, Anak Betlehem, kunjungi kami pun;
sucikanlah, masukilah yang mau menyambutMu.
Telah kami dengarkan Berita mulia:
Kau beserta manusia kekal selamanya.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mi 5:1; Yoh 1:9
Bait 2: Luk 2:11; Ayb 38:7
Bait 3: Yes 42:2
Bait 4: Yes 7:14; Mat 1:23

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (64 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
KJ. 095a Gembala Waktu Malam G'lap [Luk 2:8-14] (KJ095a.MID )
Bait 1. Gembala waktu malam g'lap menjaga dombanya;
malaikat Tuhan mendekat bercahya mulia.

Bait 2. Sabdanya, Jangan kau gentar, dengar beritaku,
sebab kesukaan besar kubawa bagimu!

Bait 3. T'lah lahir Jurus'lamatmu dan Raja dunia,
yaitu Kristus, Tuhanmu. Inilah tandanya:

Bait 4. Di dalam kandang dombamu jumoailah seg'ra
seorang Bayi yang lembut, palungan tempatNya.

Bait 5. Dan tiba-tiba tampaklah sejumlah yang besar
malaikat dari sorga t'rang bernyanyi bergemar:

Bait 6. "Ya Allah, kemuliaanMu kekal selamanya,
membuat dunia penuh damai sejahtera."


Referensi Ayat:
Bait 6: Mzm 29:9; Yes 6:3
KJ. 095b Gembala Waktu Malam G'lap (KJ095b.MID )
Bait 1. Gembala waktu malam g'lap menjaga dombanya;
Malaikat Tuhan mendekat bercahya mulia, bercahya mulia.

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 096 Di Malam Sunyi Bergema (KJ096.MID )
Bait 1. Di malam sunyi bergema nyanyian mulia.
Malaikat turun mendekat dengan beritanya,
"Sejaht'ra bagi dunia, t'lah datang Penebus."
Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus.

Bait 2. Tetap malaikat menembus angkasa yang gelap,
membawa kidung damaiNya di bumi yang penat;
sayapnya dikembangkannya di atas yang sendu;
di kancah dosa terdengar nyanyian yang kudus.

Bait 3. Tetapi dosa pun tetap melanda dunia,
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (65 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
menyangkal kidung Kabar Baik sekian lamanya.
Hai insan, buka hatimu, mengapa rusuh t'rus?
Diamkan gaduh dan dengar nyanyian yang kudus.

Bait 4. Hai, kamu yang menanggung b'rat, yang hidup tertekan,
mendaki, susah jalanmu, langkahmu pun pelan,
Hai lihat, hari jadi t'rang, bebanmu ditebus.
Tabahkan hati dan dengar nyanyian yang kudus.

Bait 5. T'lah hampir penggenapannya nubuat kaum nabi:
'Kan datang zaman mulia, indahnya tak terp'ri.
Seluruh dunia 'kan penuh sejaht'ra Penebus
serta mengulang menggema nyanyian yang kudus.

Referensi Ayat:
Bait 1: Luk 2:13-14
Bait 4: Mat 11:28
Bait 5: Yes 9:6; Yes 11:6-9; Mi 4:3-4; Ef 2:17

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 097 Hai Malaikat dari Sorga (KJ097.MID )
Bait 1. Hai malaikat dari sorga, sayapmu bentangkanlah;
nyanyi di seluruh dunia: lahir Kristus, Rajanya!
Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah!

Bait 2. Hai gembala yang menjaga dombamu di efrata,
Allah beserta manusia; mari menyaksikannya!
Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah!

Bait 3. Hai Majusi dari Timur, karyamu tinggalkanlah;
carilah Harapan Dunia, ikut sinar bintangNya!
Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah!

Bait 4. Hai kaum saleh yang menunggu dalam dunia yang resah,
lihat, Allahmu sendiri turun dalam PutraNya!
Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah!

Bait 5. Langit, bumi, mari ikut muliakanlah terus
Khalik, Penebus, Pembaru: Bapa, Putra, Roh Kudus!
Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah!

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (66 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Referensi Ayat:
Bait 1: Luk 2:8-14
Bait 3: Mat 2:1-11
Bait 4: Luk 2:25-38

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 098 Jauh dari Sorga Datangku' [Luk 2:8-14] (KJ098.MID )
Bait 1. Jauh dari sorga datangku dengan berita bagimu,
begitu bagus dan megah: 'ku ingin menyanyikannya!

Bait 2. Seorang bayi lahirlah dari perawan Maria
dan Anak itu Kawanmu yang paling akrab dan teguh

Bait 3. Dialah Yesus Penebus, Sang Jurus'lamat yang kudus,
Penolong orang yang lemah, Penghapus dosa dunia.

Bait 4. Ia membawa bagimu bahagia sorga yang penuh,
supaya juga kaukenal rahasia hidup yang kekal.

Bait 5. Inilah tanda bagimu: di kandang kamu bertemu
Sang Bayi di palunganNya; Dialah raja semesta.

Bait 6. Dengan gembala marilah ke kandang domba yang rendah,
melihat kasih kurnia di dalam Putra mulia.

Bait 7. Dalam palungan lihatlah betapa manis tidurNya.
Siapa itu yang lembut? Itulah Yesus, Kawanku!

Bait 8. Selamat datang, Rajaku, yang turun dari takhtaMu.
Kau masuk dunia cemar; betapa kasihMu besar!

Bait 9. Pencipta alam semesta, Kau jadi insan yang rendah;
palungan domba dan lembu Kaubuat petiduranMu.

Bait 10. Andaikan muka dunia berlipat ganda luasnya
dengan permata pun penuh, tetap tak layak bagiMu.

Bait 11. Bukanlah sutra beledu perlambang kebesaranMu.
Di atas rumput yang kering KerajaanMu tercermin.

Bait 12. Sekarang aku mengerti teladan yang Engkau beri:
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (67 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
kuasa, harta dan benda bagiMu tiada artinya.

Bait 13. Temanku Yesus, marilah, hatiku persiapkanlah
menjadi kediamanMu sepanjang umur hidupku!

Bait 14. Selalu hatiku senang, seluruh jalanku terang
dan kidung sukacita, ya Yesus, hanya bagiMu!

Bait 15. Muliakanlah Allah, pujilah Yang memberikan PuteraNya!
Salam sorgawi menggema di Tahun Baru yang cerah.

Referensi Ayat:
Bait 8: Flp 2:6-8
Bait 11: Mat 11:8
Bait 13: Ef 3:17

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 099 Gita Sorga Bergema (KJ099.MID )
Bait 1. Gita sorga bergema, "Lahir Raja mulia!
Damai dan sejahtera turun dalam dunia."
Bangsa-bangsa, bangkitlah dan bersoraklah serta,
Permaklumkan Kabar Baik; Lahir Kristus, T'rang ajaib!
Gita sorga bergema, "Lahir Raja mulia!"

Bait 2. Yang di sorga disembah Kristus, Raja yang baka,
lahir dalam dunia dan Maria bundaNya.
Dalam daging dikenal Firman Allah yang kekal;
dalam Anak yang kecil nyatalah Imanuel!
Gita sorga bergema, "Lahir Raja mulia!"

Bait 3. Raja Damai yang besar, Suraya Hidup yang benar,
menyembuhkan dunia di naungan sayapNya,
tak memandang diriNya, bahkan maut dit'rimaNya,
lahir untuk memberi hidup baru abadi!
Gita sorga bergema, "Lahir Raja mulia!"

Referensi Ayat:
Bait 1: Luk 2:14; Ef 2:17
Bait 2: Flp 2:6-11; Yoh 1:14; Yes 7:14; Mat 1:23
Bait 3: Yes 9:5; Mal 4:2; Luk 1:78-79; Yoh 1:9
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (68 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 100 Muliakanlah (KJ100.MID )
Bait 1. Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Mahatinggi!
Damai sejaht'ra turun ke bumi bagi orang pengasihanNya.
Muliakanlah Tuhan Allah! Damai sejaht'ra turun ke bumi bagi orang,
Bagi orang pengasihanNya, bagi orang pengasihanNya.
Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Mahatinggi!
Damai sejaht'ra turun ke bumi bagi orang pengasihanNya.
Amin, amin, amin.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 29:9; Luk 2:14; Ef 2:17

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 101 Alam Raya Berkumandang [Luk 2:8-14] (KJ101.MID )
Bait 1. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia;
dari gunung, dari padang kidung malaikat bergema:
Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelcis Deo!

Bait 2. Hai gembala, kar'na apa sambutan ini menggegar?
Bagi Maharaja siapa sorak sorgawi terdengar?
Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelcis Deo!

Bait 3. Sudah lahir Jurus'lamat itu berita lagunya.
Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padaNya.
Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelcis Deo!

Bait 4. Ikutilah, hai gembala, nyanyian sorga yang merdu;
mainkan suling dan rebana dan bersyukur di hatimu!
Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelcis Deo!

Bait 5. Mari, kita pun kesana untuk melihat Putera.
Mari, kita persembahkan suara dan hati padaNya!
Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelcis Deo!

Referensi Ayat:
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (69 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 5: Luk 2:15

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 102 Di Dalam Palungan (KJ102.MID )
Bait 1. Didalam palungan, tiada yang lain,
terbaring Yesus berbalutkan kain.
BintangNya dilangit mengkilap terang
Dan Yesus tertidur lelap dan tenang.

Bait 2. Ternak bersuara membangunkanNya,
Tetapi Sang Bayi tiada resah.
Ya Yesus, sekarang hatiku tent'ram,
Engkaulah Temanku di malam kelam.
Bait 3. Ya Yesus, Tuhanku, dengar doaku:
tetaplah sertaku dengan kasihMu.
Semua anakMu berilah berkat
Dan hidup sertaMu di sorga kelak.

Referensi Ayat:
Bait 1: Luk 2:7, 16

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 103 Dengarlah Kidung (KJ103.MID )
Bait 1. Dengarlah kidung di malam sepi, "Nina bobo, tidurlah!"
Wajah Maria cerah berseri: Bayi yang kudus dibuainya.

Bait 2. Juga di padang gema terdengar, "Hai gembala, bangunlah!
T'rimalah kabar gembira besar: Lahir Sang Raja Sejahtera!"

Bait 3. Senandung indah mengalun mesra, "Nina bobo, tidurlah!"
Suara malaikat menyambut serta, "Damai di bumi, Haleluya!"

Bait 4. Mari, teruskanlah kidung megah, "Puji Allah yang kudus!"
Seluruh alam kelak menyembah Putra ilahi, Sang Penebus.

Referensi Ayat:
Bait 1: Luk 2:6-14
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (70 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 104 Hai Dengar Tembang Malaikat (KJ104.MID )
Bait 1. Hai, dengar tembang malaikat bergema di Efrata:
"Bagi Allah kemuliaan ditakhtaNya yang megah!"

Reff:
Damai sorga diberiNya diantara manusia
Yang sedia menerima Yesus Kristus, Penebus!

Bait 2. Yesus datang dalam dunia bagai anak yang kecil,
tapi sungguh, Anak itu adalahh Imanuel!

Reff:
Damai sorga diberiNya diantara manusia
Yang sedia menerima Yesus Kristus, Penebus!

Bait 3. PeraduanNya palungan, bahkan salib takhtaNya;
Yesus rela menderita agar kita s'lamatlah.

Reff:
Damai sorga diberiNya diantara manusia
Yang sedia menerima Yesus Kristus, Penebus!

Bait 4. Di palungan dan salibNya kita sujud menyembah
dan percaya bahwa Dia Jurus'lamat dunia.

Reff:
Damai sorga diberiNya diantara manusia
Yang sedia menerima Yesus Kristus, Penebus!


Referensi Ayat:
Bait 1: Luk 2:14; Ef 2:17
Bait 2: Yes 7:14; Mat 1:23
Bait 3: Ibr 12:2

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (71 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
KJ. 105 Ya Anak Kecil (KJ105.MID )
Bait 1. Ya Anak kecil, ya Anak lembut, Engkau diutus BapaMu dan dari sorga
Mulia Kau jadi hamba terendah, Ya Anak kecil, ya Anak lembut

Bait 2. Ya Anak kecil, ya Anak lembut, segala dosa Kautebus;
Kauhantar kami, umatMu, ke haribaan BapaMu,
Ya Anak kecil, ya Anak lembut.

Bait 3. Ya Anak kecil, ya Anak lembut, Kau turun dari takhtaMu;
Engkau beri bahagia pengganti duka dunia,
Ya Anak kecil, ya Anak lembut.

Bait 4. Ya Anak kecil, ya Anak lembut, Kau citra kasih BapaMu;
nurani kami bakarlah dengan kasihMu s'lamanya,
ya Anak kecil, ya Anak lembut.

Bait 5. Ya Anak kecil, ya Anak lembut, padaMu kami berteut,
sejiwa-raga milikMu dan pasrah diri padaMu,
ya Anak kecil, ya Anak lembut.

Referensi Ayat:
Bait 2: Luk 1:16; Yoh 1:18

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 106 Bernyanyilah Merdu (KJ106.MID )
Bait 1. Bernyanyilah merdu, lambungkanlah syukur!
Jurus'lamat dunia dan Surya hidupmu
terbaring di palungan di malam yang kudus:
Yesus, Penebus, Yesus, Penebus.

Bait 2. O Bayi yang lemah, hatiku hiburlah;
b'rikanlah berkatMu, curahkan kurnia
dan bimbinglah jalanku di dalam dunia,
Raja mulia, Raja mulia.

Bait 3. PadaMu yang lembut 'ku datang bertelut.
Kau menanggung dosa seluruh umatMu
Dan kauberi sentosa mengganti kemelut.
'Ku sembah sujud, 'ku sembah sujud.

Bait 4. Di sorga bergema nyanyian Gloria:
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (72 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
segenap malaikat memuji Tuhannya.
Sejahtera dan s'lamat mengisi dunia
S'lamanya, s'lamanya.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mal 4:2; Luk 1:78-79; Yoh 1:9; Luk 2:6, 12
Bait 3: Yes 53:12; Yoh 1:29; 1 Ptr 2:24
Bait 4: Luk 2:14; Yes 9:6; Yes 11:6-9; Mi 4:3-4; Ef 2:17

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 107 Terbitlah dalam Kegelapan [Yes 9:1-6] (KJ107.MID )
Bait 1. Terbitlah dalam kegelapan Terang yang mahamulia!
Hai bangsa-bangsa, mari datang, bersama-sama menyembah!
Duka nestapa akan hilang, kuasa dosa menyerah.
Berlalu malam kematian dan fajar hidup merekah.

Bait 2. Engkau membawa sukacita, ya Tuhan, oleh kuasaMu.
Pekik menang gegap gempita: Kau mengalahkan seteru!
Tongkat penindas sudah patah dan tamat pembudakannya;
Terbakar habislah senjata dan bumi bersejahtera.

Bait 3. Seorang anak sudah lahir menghibur isi dunia;
KerajaanNya tak berakhir dan mahaagung namaNya:
"Sang Penasihat yang Ajaib, Allah Perkasa Mulia,
dan Bapa yang Kekal Abadi, Sang Raja Damai s'lamanya!"

Bait 4. Ya Raja Damai Mahamulia, beri sejahtera penuh,
supaya bangsa-bangsa dunia bersujud di hadapanMu.
Allah sendiri melakukan rencana keadilanNya
Dan takhta Daud diteguhkan kekal selama-lamanya!

Referensi Ayat:
Bait 1: Yoh 1:9; Yoh 8:12; 1 Yoh 2:8
Bait 2: Mzm 46:10; Mzm 76:4; Yes 2:4; Mi 4:3-4; Zkh 9:10
Bait 4: Flp 2:9-11

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (73 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
KJ. 108 Takhta Mulia di Tempat Baka (KJ108.MID )
Bait 1. Takhta mulia ditempat Kautinggalkan, ya Tuhanku.
Tapi tiadalah tempat yang lega menjelang kehadiranMu.
Hatiku, ya Tuhan Yesus, jadikanlah rumahMu.

Bait 2. Langit bergetar, kidung terdengar menyebut kebesaranMu.
Tapi adakah yang lebih rendah daripada palunganMu.
Hatiku, ya Tuhan Yesus, jadikanlah rumahMu.

Bait 3. Oleh FirmanMu yang kekal teguh Kaubebaskan manusia.
Tapi hanyalah siksa dan cerca Kauterima di dunia.
SalibMu, ya Tuhan Yesus, tempat perlindunganku.

Bait 4. Gita menggegap, bila Kau kelak datang lagi, ya Tuhanku.
SabdaMu benar akan terdengar, "Kuberi tempat bagimu."
Bersuka besar hatiku, ya Tuhan, menyambutMu.

Referensi Ayat:
Bait 1: Flp 2:6-8; Luk 2:7; Yoh 1:11; Ef 3:17
Bait 2: Luk 2:14; 1 Kor 1:28-31
Bait 3: Ibr 12:2
Bait 4: Yoh 14:2

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 109 Hai Mari Berhimpun (KJ109.MID )
Bait 1. Hai mari, berhimpun dan bersukaria!
Hai mari semua ke Betlehem!
Lihat yang lahir, Raja Balasorga!
Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia,
Sembah dan puji Dia, Tuhanmu!

Bait 2. Terang yang ilahi, Allah yang sejati,
t'lah turun menjadi manusia.
Allah sendiri dalam rupa insan!
Sembah dan puji Dia, Tuhanmu!

Bait 3. Gembala dipanggil dari padang raya
menuju palunganNya yang rendah.
Kita pun turut bergegas ke sana!
Sembah dan puji Dia, Tuhanmu!
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (74 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 4. Melihat bintangNya, datang orang Majus
menghantar emas, kemenyan dan mur.
Marilah kita persembahkan hati.
Sembah dan puji Dia, Tuhanmu!

Bait 5. Cahaya abadi dari Allah Bapa
kentara berwujud di dunia:
Anak ilahi berbalutkan lampin.
Sembah dan puji Dia, Tuhanmu!

Bait 6. Demi kita ini Ia sudah lahir.
Peluk Dia dalam iman teguh:
Cinta kasihNya patut kita balas
Sembah dan puji Dia, Tuhanmu!

Bait 7. Hai para malaikat, angkatlah suaramu,
biduan sorgawi, bernyanyilah!
Muliakanlah Allah, Bapa dalam sorga!
Sembah dan puji Dia, Tuhanmu!

Bait 8. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini,
ya Yesus, terpujilah namaMu!
Firman abadi yang menjadi daging!
Sembah dan puji Dia, Tuhanmu!

Referensi Ayat:
Bait 1: Yes 30:29; Yes 60:1-5; Luk 2:15
Bait 2: Yoh 1:9, 14; Yoh 8:12; 2 Kor 4:6; Flp 2:6-8
Bait 3: Luk 2:8-12
Bait 4: Mzm 72:15; Mat 2:1-11
Bait 5: Yoh 1:9; Luk 2:7, 12
Bait 7: Luk 2:14
Bait 8: Yoh 1:14

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 110 Di Betlehem T'lah Lahir Seorang Putera (KJ110.MID )
Bait 1. Di Betlehem t'lah lahir seorang Putera.
Semoga 'ku menjadi abadi milikNya,
Sungguh, sungguh, abadi milikNya.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (75 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 2. Hatiku kubenamkan di dalam kasihNya;
padaNya kuserahkan diriku s'lamanya,
sungguh, sungguh, diriku s'lamanya.

Bait 3. Ya Yesus, Kau kucinta sepanjang hidupku;
bagiku makin indah cahaya kasihMu,
sungguh, sungguh, cahaya kasihMu

Bait 4. Tandanya kuaminkan jaminan janjiMu:
padaMu kutitipkan seluruh hatiku,
sungguh, sungguh, seluruh hatiku.

Referensi Ayat:
Bait 1: Rm 14:8
Bait 2: Rm 12:1
Bait 3: Ef 6:24

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 111 Di Palungan Dibaringkan [Luk 2:1-20] (KJ111.MID )
Bait 1. Di palungan dibaringkan Putra Allah yang kudus;
tidurNya di kandang hewan, kandang domba dan lembu.
Berbahagia gembala mendengar beritanya,
Segera pergi ke sana dan padaNya menyembah.

Bait 2. Berbahagia semua yang mendapat kabarnya,
apalagi yang menyambut Dia dalam hatinya.
Anak suci, Jurus'lamat, kandang hewan rumahMu,
Sudilah, ya Yesus turun juga dalam hatiku.

Bait 3. Hatiku Engkau dapati bagai kandang tak bersih;
maukah Tuhan mendiami hati hina dan keji?
Tuhan Yesus, mari masuk, buat Natal bagiku,
Hatiku jadikan sorga oleh kehadiranMu.

Bait 4. Dan kepada tiap orang yang hatinya membeku,
kar'na tidak menghayati arti kelahiranMu,
b'rilah, Tuhan, dari sorga sukacita yang kudus,
agar ikut merayakan Hari Lahir Penebus!

Baca Online di Kidung.co
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (76 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Kembali ke atas
KJ. 112 Anak Maria dalam Palungan (KJ112.MID )
Bait 1. Anak Maria dalam palungan, miskin dan hina, namun besar,
rela sengsara bagi manusia; dihapuskanNya dosa cemar.

Bait 2. HidupNya suci waktu di dunia, hatiNya murni dan merendah;
kini mulia Penebus kita: musuhNya tunduk selamanya.

Bait 3. Sabda nubuat: Ia Mesias; para malaikat memujiNya:
layaklah Ia dimuliakan; kita milikNya, bahagia.

Referensi Ayat:
Bait 1: Luk 2:7-14
Bait 2: Ibr 4:15; 1 Ptr 2:22; Mat 11:29; Kis 2:33-36

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 113 Dalam Kota Raja Daud (KJ113.MID )
Bait 1. Dalam kota raja Daud ada kandang yang rendah.
Di palungan dibaringkan Bayi mungil yang lemah.
Yesus Kristus namaNya dan Maria bundaNya

Bait 2. Ia turun dari sorga, Tuhan alam semesta.
Dan palungan dalam kandang tempat tidur bagiNya.
Ia hidup beserta orang hina dan rendah.

Bait 3. Waktu Ia kanak-kanak, Ia patuh dan benar;
menghormati orang tua Ia tumbuh dan besar.
Anak-anak, marilah mengikuti contohNya!

Bait 4. Tak berbeda dari kita, dari aku dan engkau,
tawa riang dan tangisan semuanya Ia tahu.
Suka duka dunia dirasakan olehNya.

Bait 5. Nanti kita pun melihat Anak ini yang lemah
jadi Jurus'lamat kita, Raja sorga mulia.
Kita pun dipimpinNya masuk sorga s'lamanya.

Bait 6. Bukan dalam kandang hina kita lihat kuasaNYa,
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (77 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
tapi k'lak di dalam sorga dengan Allah, BapaNya.
Nanti kita menyembah di keliling takhtaNya.

Referensi Ayat:
Bait 1: Luk 2:11-12
Bait 2: Flp 2:6-8
Bait 3: Luk 2:51
Bait 4: Ibr 4:15
Bait 5: 1 Tes 4:16-17
Bait 6: 1 Kor 13:12; Mat 16:27; Why 1:7; Why 22:4

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 114 Mari, Lihatlah Semua (KJ114.MID )
Bait 1. Mari, lihatlah semua tanda kasih Allahmu;
lihatlah harapan dunia dalam Bayi yang kudus!
Firman, namun tanpa kata, Tuan, namun tanpa hak,
Raja, namun tanpa takhta, Nur di malam yang gelap.
Lihat Dia, Yang Mulia, tidak diberi tempat.

Bait 2. Lihat Dia dalam lampin, bersahaja dan lemah
Yang menunggang sayap angin dan di sorga disembah.
Lihat Bayi ditidurkan, tidak sadar harkatNya,
Yang di sorga diluhurkan: Hikmat Allah yang baka!
Lihat Tuhan di palungan: Yang memangku semesta.

Bait 3. Bayi Yesus, ya Tuhanku dalam rupa yang lemah,
b'rilah daku itikadMu, b'rilah hati yang rendah.
Buat aku asuhanMu, suci oleh kurbanMu,
Bebas oleh tanggunganMu, Buat aku jadi baru,
Hidup oleh matiMu!

Referensi Ayat:
Bait 1: Yoh 1:14; Flp 2:6-8; Yoh 1:5; Luk 2:7
Bait 2: Luk 2:7, 12; Mzm 104:3; Flp 2:6; Ams 8:22-31
Bait 3: Ibr 10:10, 14; 2 Kor 8:9; 1 Tes 5:10

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (78 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
KJ. 115 Berlutut di PalunganMu (KJ115.MID )
Bait 1. Berlutut di palunganMu, ya Yesus, Sumber Hidup,
kubawa persembahanku yang memang hak milikMu:
hatiku, roh dan jiwaku, seluruh isi hidupku, padaMu berkenanlah!

Bait 2. Dahulu dari lahirku, Kau Yesus, sudah lahir;
dan 'ku terpilih olehMu, meski belum 'ku jadi;
Kau sudah mengasihiku dan Kaurelakan diriMu
Supaya kumiliki.

Bait 3. Di malam maut yang kelam, ya Yesus, Kau Suryaku:
Kaubawa hidup dan terang dan damai kepadaku.
O Surya kasih yang besar, Pemancar iman yang benar,
CahyaMu sungguh indah!

Bait 4. Dengan memandang wajahMu yang suci tak bernoda
tak kunjung puas mataku; padaMu 'ku berdoa.
Andaikan lubuk hatiku seluas laut, Tuhanku,
Hendak kurangkum Dikau!

Bait 5. Setiap kali hatiku berduka tak terhibur,
sabdaMu: "Aku Kawanmu, bebanmu Aku pikul.
Mengapa tersedu-sedan? Kubuat jalanmu terang:
Dosamu Kuampuni!"

Bait 6. Palungan ini bagiMu terlampau sederhana
dan rumput alas tidurMu tak pantas bagi Raja.
Yang layak bagi Tuhanku: istana, sutra, beledu,
Ayunan mas kencana.

Bait 7. Tetapi nikmat dunia, ya Tuhan, tak Kaucari.
Kau datang miskin dan lemah, sengsara Kauhadapi;
Engkau memikul salibMu demi keselamatanku;
Terima kasih, Tuhan!

Bait 8. Yang aku mohon padaMu, ya Yesus, hanya satu:
berdiamlah di hatiku sekarang dan selalu.
Jadikanlah nuraniku palunganMu dan takhtaMu;
Limpahkan sukacita!

Referensi Ayat:
Bait 2: Ef 1:4; 1 Yoh 4:10
Bait 3: Mal 4:2; Luk 1:78-79; Yoh 1:9; Yoh 8:12
Bait 4: Yoh 1:14; 2 Kor 4:6
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (79 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 5: Mat 11:28
Bait 7: Yes 53:5; Kol 1:20
Bait 8: Ef 3:17

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 116 Yang Dipuji Kaum Gembala [Mzm 24:7-10] (KJ116.MID )
Bait 1. Yang dipuji kaum gembala dan disambut malak Allah.
Yakni Raja Kemuliaan juga lahir bagimu.

Bait 2. Orang Majus juga datang dan membawa persembahan
bagi Raja Kemuliaan: mur, mas dan kemenyan.

Bait 3. Marilah bersukaria ikut malak dan Maria;
bagi Raja yang mulia angkat lagu yang merdu.

Bait 4. Kristus Raja, Allah kita yang menjadi manusia,
puji, hormat dan syukur.

Referensi Ayat:
Bait 1: Luk 2:20; Luk 2:14
Bait 4: Yoh 1:14; Flp 2:6-8; Why 5:12

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 117 Hai Anak Semua (KJ117.MID )
Bait 1. Hai anak semua, cepat marilah!
Masukilah kandang yang amat rendah dan lihatlah
Bayi yang tidur nyenyak, tergolek dalam palungan ternak.
Bait 2. O, lihatlah Dia bersinar terang,
lembut bercahaya di malam kelam meski dalam lampin,
lebih mulia dibanding malaikat di sorga cerah.

Bait 3. Terbaringlah Ia di rumput kering;
Maria dan Yusuf tenang dan hening dan para gembala
Sujud menyembah, malaikat di atas memuliakanNya.

Bait 4. Sekarang pun kita hendak bertelut
di muka palungan Sang Bayi lembut; marilah semua
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (80 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
bernyanyi senang bersama malaikat yang putih terang.

Bait 5. Dan kita berdoa: ya Yesus kudus,
kesalahan kami hendak Kautebus; Kau lahir di kandang
yang hina rendah dan rela menanggung salib Golgota.

Bait 6. Terimalah hati yang kami beri,
dan buatlah kami pun suci bersih, supaya beroleh
sentosa penuh, bersatu abadi dengan diriMu!

Referensi Ayat:
Bait 1: Luk 2:16
Bait 3: Luk 2:14
Bait 5: Kol 1:20; Ibr 12:2
Bait 6: Ibr 2:11

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 118 Sungguh Mulia (KJ118.MID )
Bait 1. Sungguh mulia, berkarunia Hari Natal yang kudus.
Duka berakhir; Kristus t'lah lahir. Mari bernyanyi dengan merdu!

Bait 2. Sungguh mulia, berkarunia Hari Natal yang kudus.
Damai ilahi nyata kembali. Mari bernyanyi dengan merdu!

Bait 3. Sungguh mulia, berkarunia Hari Natal yang kudus.
Sambut semua pujian sorga. Mari bernyanyi dengan merdu!

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 119 Hai Dunia, Gembiralah (KJ119.MID )
Bait 1. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu!
Dihatimu terimalah! Bersama bersyukur,
Bersama bersyukur, Bersama sama bersyukur!

Bait 2. Hai dunia, elukanlah Rajamu, Penebus!
Hai bumi, laut, gunung lembah, bersoraklah terus,
Bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus!

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (81 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 3. Janganlah dosa menetap di ladang dunia,
Sejahtera penuh berkat berlimpah s'lamanya,
Berlimpah s'lamanya, berlimpah-limpah s'lamanya.

Bait 4. Dialah Raja semesta, besar dan mulia.
Masyhurkanlah, hai dunia, besar anug'rahNya,
Besar anug'rahNya, besar besar anug'rahNya.

Referensi Ayat:
Bait 1: Ef 3:17
Bait 2: Mzm 96:10-13; Mzm 98:7-9
Bait 3: Yes 9:6; Yes 11:6-9; Luk 2:14
Bait 4: Why 19:16

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 120 Hai, Siarkan di Gunung (KJ120.MID )
Reff:
Hai, siarkan di gunung di bukit dan di mana jua,
hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih!

Bait 1. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya,
Terpancar dari langit cahaya mulia.
Kembali ke Reff.

Reff:
Hai, siarkan di gunung di bukit dan di mana jua,
hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih!

Bait 2. Gembala sangat takut ketika mendengar
nyanyian bala sorga gempita menggegar.
Kembali ke Reff.

Reff:
Hai, siarkan di gunung di bukit dan di mana jua,
hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih!

Bait 3. Terbaring di palungan yang hina dan rendah,
Sang Bayi menyampaikan selamat dunia.
Kembali ke Reff.

Referensi Ayat:
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (82 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Reff: Yes 42:11-12
Bait 1: Luk 2:8-14

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 121 Dunia Kedinginan (KJ121.MID )
Bait 1. Dunia kedinginan, kaku membeku:
damai yang sejati tiada bertemu.
Wabah kekerasan, siksa tirani
Sampai masa kini tidak berhenti.

Bait 2. Tapi Firman Allah tak terbelenggu:
Kasih mencairkan hati yang beku.
Dalam dunia dingin kandang cukuplah
Untuk mengenali Khalik semesta.

Bait 3. Segenap malaikat memuliakanNya
dan gembala miskin sujud menyembah;
Yusuf dan Maria saleh bersyukur;
Pemberian Majus: mas, menyan dan mur.

Bait 4. Kuberikan apa, Yesus bagiMu?
Andai 'ku gembala, kub'ri dombaku;
Andai 'ku Majusi: mas,menyan dan mur.
Kuberikan apa? Hati bersyukur!

Referensi Ayat:
Bait 2: 2 Tim 2:9
Bait 3: Luk 2:14-16; Mat 2:11

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 122 Anak Yang Dijanji (KJ122.MID )
Bait 1. Anak yang dijanji, Anak yang ditunggu,
lahir diBetlehem. NamaNya Yesus, namaNya Yesus.
Mari menyembahNya.
Imanuel, Imanuel, Allah menyertai kita.
Imanuel, Allah menyertai kita.

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (83 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 2. Raja yang perkasa, yang membawa damai,
datang di dunia. NamaNya Yesus, namaNya Yesus.
Mari menyembahNya.
Imanuel, Imanuel, Allah menyertai kita.
Imanuel, Allah menyertai kita.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 1:21-22
Bait 2: Yes 9:5

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 123 S'lamat, S'lamat Datang (KJ123.MID )
Bait 1. S'lamat, s'lamat datang, Yesus, Tuhanku!
Jauh dari sorga tinggi kunjunganMu.
S'lamat datang, Tuhanku, ke dalam dunia;
Damai yang Kaubawa tiada taranya, Salam, salam!

Bait 2. "Kyrie eleison": Tuhan, tolonglah!
Semoga kidung kami tak bercela.
BundaMu Maria diberi karunia
Melahirkan Dikau kudus dan mulia.
Salam, salam!

Bait 3. Nyanyian malaikat nyaring bergema;
gembala mendengarnya di Efrata:
"Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku!
Dalam kandang domba kau dapat bertemu."
Salam, salam!

Bait 4. Datang orang Majus ikut bintangNya,
membawa pemberian dan menyembah.
Yang dipersembahkan: kemenyan, emas dan mur;
Pada Jurus'lamat mereka bersyukur.
Salam, salam!

Referensi Ayat:
Bait 1: Yes 9:5-6
Bait 2: Luk 1:30-33
Bait 3: Luk 2:8-14
Bait 4: Mat 2:1-11; Mzm 72:15; Yes 60:3, 5
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (84 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 124 Siapakah Yang Menerima (KJ124.MID )
Bait 1. Siapakah yang menerima kabar mulia sorgawi?
Bukan para ahli Kitab, bukan pula para nabi,
Bukan raja Yerusalem, bukan kaisar dari Roma:
Hanyalah gembala di Betlehem.

Bait 2. Apakah berita baru yang disiarkan malaikat?
Bukan kabar peperangan, bukan pengumuman iklan,
Bukan mengenai wabah, bukanlah bencana alam:
Raja damai lahir di Betlehem.

Bait 3. Dan di manakah tempatnya Anak Raja dilahirkan?
Bukan di rumah sakit, diawasi bidan ahli,
Bukanlah tempat yang mewah, rumah orang pangkat tinggi,
Tapi kandang domba di betlehem.

Bait 4. Lalu, siapakah di sana menunggui Bayi Yesus?
Bapak Yusuf, 'bu Maria yang merawat dan menjaga,
Biri-biri ikut juga dan gembala sederhana.
Bayi tidur aman di Betlehem.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 2:3-4, Luk 1:1-20
Bait 2: Yes 9:5

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 125 Lahir Kristus di Dunia (KJ125.MID )
Reff:
Lahir Kristus di dunia! Bunyi-bunyian menyambut Dia.
Lahir Kristus di dunia! Puji Tuhan, Haleluya!

Bait 1. Janji lama telah genap, sabda nabi pada masa lampau;
Janji lama telah genap: Zaman baru cerah tetap!
Kembali ke Reff.

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (85 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Reff:
Lahir Kristus di dunia! Bunyi-bunyian menyambut Dia.
Lahir Kristus di dunia! Puji Tuhan, Haleluya!

Bait 2. Tercermin pada wajahNya kasih karunia yang ilahi;
tercermin pada wajahNya kemuliaan BapaNya.
Kembali ke Reff.

Reff:
Lahir Kristus di dunia! Bunyi-bunyian menyambut Dia.
Lahir Kristus di dunia! Puji Tuhan, Haleluya!

Bait 3. Kandang domba istanaNya: bahkan takhtaNya palungan hewan;
kandang domba istanaNya: Ia pilih tempat yang rendah!
Kembali ke Reff.

Reff:
Lahir Kristus di dunia! Bunyi-bunyian menyambut Dia.
Lahir Kristus di dunia! Puji Tuhan, Haleluya!

Bait 4. Yesus, Anak lemah lembut, Raja segala tempat dan zaman;
Yesus, Anak lemah lembut, Dikau kami sembah sujud.
Kembali ke Reff.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 1:22-23
Bait 2: Yoh 1:14; 2 Kor 4:6
Bait 3: Luk 2:7, 12
Bait 4: Why 19:16

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 126 Tiap Tahun Kembali (KJ126.MID )
Bait 1. Tiap tahun kembali kabar bergema
bahwa Yesus lahir dalam dunia.

Bait 2. Tiap-tiap rumah dimasukiNya
dan di jalan juga Ia beserta.

Bait 3. Ia mendampingi orang yang lemah;
kita diiringi oleh kasihNya.

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (86 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 127 Kandang Domba itu RumahNya (KJ127.MID )
Bait 1. Kandang domba itu rumahNya, palungan hewan petiduranNya;
lahir dari Bunda Maria Pangeran Mahamulia.

Reff:
Aku pun hendak ke Betlehem, supaya 'ku melihatNya di tempat
yang hina dan rendah, Pangeran Mahamulia.

Bait 2. Bintang indah, hai tunjukkanlah di mana Yesus dan palunganNya.
Hai gembala, bangun segera menengok Jurus'lamatmu.

Reff:
Aku pun hendak ke Betlehem, supaya 'ku melihatNya di tempat
yang hina dan rendah, Pangeran Mahamulia.

Bait 3. Hai malaikat, pujilah terus kemuliaan Allah yang kudus.
Bayi itulah Sang Penebus dan Jurus'lamat dunia.

Reff:
Aku pun hendak ke Betlehem, supaya 'ku melihatNya di tempat
yang hina dan rendah, Pangeran Mahamulia.

Bait 4. Aku kaya oleh miskinMu, selamat oleh hidup suciMu,
'ku dibasuh oleh darahMu, bahagia oleh salibMu.

Reff:
Aku pun hendak ke Betlehem, supaya 'ku melihatNya di tempat
yang hina dan rendah, Pangeran Mahamulia.


Referensi Ayat:
Bait 1: Luk 2:7, 16
Bait 2: Mat 2:2, 9
Bait 4: 2 Kor 8:9; Ibr 9:11-14

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 128 Sekarang, Tuhanku (KJ128.MID )
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (87 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 1. Sekarang, Tuhanku, biarlah hambaMu pergi
dengan sejaht'ra menurut firmanMu;
Kurnia s'lamatMu telah kulihat nyata.

Bait 2. Kurnia itulah TerangMu yang baka
bagi segala bangsa; pun Israel
TerangMu yang kekal menjadi kemuliaan.

Referensi Ayat:
Bait 1: Luk 2:29-32; Mzm 27:13
Bait 2: Yoh 1:9; Yoh 8:12; Yes 42:6; Yes 52:10

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 129 Dari Timur, Jauh Benar [Mzm 72:10, 15; Yes 60:3, 5; Mat 2:1-11] (KJ129.MID )
Bait 1. Dari Timur, jauh benar, kami cari Raja besar.
Lewat gurun, naik turun, dituntun binatangNya.

Reff:
O, bintang pandu yang cerah, bintang Raja mulia.
Jalan kami kausinari, langkah kami tuntunlah!

Bait 2. Lahir Raja damai baka. Mas kubawa kepadaNya,
kar'na Ia, memerintah, sampai selamanya.

Reff:
O, bintang pandu yang cerah, bintang Raja mulia.
Jalan kami kausinari, langkah kami tuntunlah!

Bait 3. Aku bawa dupa menyan, lambang doa yang beriman.
Ya Tuhanku, pujianku kiranya berkenan.

Reff:
O, bintang pandu yang cerah, bintang Raja mulia.
Jalan kami kausinari, langkah kami tuntunlah!

Bait 4. Damar pahit yang kuberi, lambang dukacita pedih
dan sengsara tak bertara dan kubur yang sepi.

Reff:
O, bintang pandu yang cerah, bintang Raja mulia.
Jalan kami kausinari, langkah kami tuntunlah!
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (88 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 5. Agunglah kebangkitanNya, Raja, Tuhan, Kurban esa.
Haleluya, Haleluya! Pujilah bergema!

Reff:
O, bintang pandu yang cerah, bintang Raja mulia.
Jalan kami kausinari, langkah kami tuntunlah!


Referensi Ayat:
Bait 2: Yes 9:5-6
Bait 5: Ibr 9:12

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 130 Datang Orang Asing [Mzm 72:10, 15; Yes 60:3, 5; Mat 2:1-11] (KJ130.MID )
Bait 1. Datang orang asing bawa masing-masing dari neg'rinya
mas, menyan dan mira, mahal tak terkira, untuk Rajanya.

Bait 2. Datang dari jauh dengan niat mau lihat Rajanya,
menghormati Dia, Anak Manusia, ingin menyembah.

Bait 3. Sanalah berbaring dalam kain lampin Jurus'lamatnya.
Masuklah mereka girang dan bersuka, lalu menyembah.

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 131 Hai Bintang Betlehem (KJ131.MID )
Bait 1. Hai bintang Betlehem, pimpinlah t'rus kami pun
ke tempat Bayi kudus! Sang putra yang hendak kami sembah,
hai bintang Betlehem, tunjukkanlah!

Bait 2. Hai bintang Betlehem, kau tak sesat;
arah tujuanmu sungguh tepat! Rumah jelata yang hina rendah,
hai bintang Betlehem, sinarilah!

Bait 3. Hai bintang Betlehem, kami seg'ra masuk
dengan syukur dan menyembah. Apa selayaknya kami beri,
hai bintang Betlehem? Hati jernih!

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (89 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 4. Hai bintang Betlehem, pimpin tetap
kami di dunia dalam gelap. Tunjukkan kami pun tujuanmu,
hai bintang Betlehem : Damai penuh!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 2:2, 9

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 132 Lahir Putera Mulia (KJ132.MID )
Bait 1. Lahir Putra mulia, Raja bala sorga; Tuhan dalam
dunia kena sengsara juga, kena sengsara juga.

Bait 2. Sorga ditinggalkanNya, walau Ia Tuhan;
kandang domba rumahNya dan ranjangNya palungan,
dan ranjangNya palungan.

Bait 3. Sang Herodes menggeram kar'na iri hati,
menggeledah Betlehem, dan banyak anak mati,
dan banyak anak mati.

Bait 4. Lahir dari Maria Putera Ilahi
yang menuntun umatNya ke damai yang abadi,
ke damai yang abadi.

Bait 5. Mari kita bersyukur nyanyilah semua,
kumandangkanlah mazmur memuji nama Tuhan,
memuji nama Tuhan.

Referensi Ayat:
Bait 1: Yes 9:6
Bait 2: Flp 2:6-8; Luk 2:7, 12
Bait 3: Mat 2:16-18
Bait 4: Why 7:17

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 133 Hai Bintang Timur [Mat 2:1-11] (KJ133.MID )
Bait 1. Hai bintang Timur, terbitlah kembali dalam semarak
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (90 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
cahaya terang, sama dengan kau pernah menyinari
orang Majusi di malam kelam.

Bait 2. Mari, tunjukkan tempat Yesus lahir! Sungguhkah Dia
di kandang rendah? Bayi lembut di palungan terbaring,
langit dan bumi KerajaanNya.

Bait 3. Kami berlutut bersama Majusi: bagiMu, Tuhan,
Pujian syukur! T'rimalah hati yang Kaubuat suci
Bagai pengganti menyan, mas dan mur.

Referensi Ayat:
Bait 3: Mzm 72:15

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 134 Yerusalem, O Kota Daud (KJ134.MID )
Bait 1. Yerusalem, o kota Daud, betapa kau berubah!
Mengapakah tak lagi kau menjunjung citra sorga?
Majusi datang padamu mencari Putra Damai;
Engkau gelisah terkejut, tak sadar Ia sampai.

Bait 2. Yerusalem, mengapakah kausangkal maksud Tuhan?
Di manakah sejahtera yang harus kauwujudkan?
Serupa dulu sang Firaun membunuh anak-anak,
Herodes pun di takhta Daud telah berbuat jahat.

Bait 3. O Betlehem di Efrata, tempat mesias lahir,
mestinya kau bahagia sebab Rajamu hadir.
Tetapi duka dan gentar mengganti damai itu:
Di mana-mana terdengar ratapan ibu-ibu.

Bait 4. O Betlehem, pusaka Daud, anakmu kaukuburkan,
tetapi di Mesir nunjauh Yang Satu diluputkan.
Serupa Musa yang kecil dijaga oleh Miryam,
Sang Bayi Yesus di Mesir tentram dengan Maria.

Bait 5. Yerusalem dan Betlehem, tempatmu tidak aman;
seluruh bumi, kau telah sesat sepanjang zaman.
Manusia, bertobatlah, tinggalkan kejahatan,
Sebab dengan sejahtera Mesias sudah datang!

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (91 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 2:1-3
Bait 2: Kel 1:15-22; Mat 2:16-18;
Bait 3: Yer 31:15
Bait 4: Mat 2:13-15; Kel 2:1-10
Bait 5: Mat 3:2

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 135 Bukan oleh Raja Roma (KJ135.MID )
Bait 1. Bukan oleh raja Roma, bukan oleh si Herodes,
bukan oleh ahli Kitab, bukan oleh si Farisi
manusia dis'lamatkan, manusia ditebus,
tapi oleh Kanak-kanak yang terbaring di palungan.

Bait 2. Bukan oleh yang terdidik, bukan oleh orang pandai,
bukan oleh para ahli yang empunya ilmu tinggi
manusia dis'lamatkan manusia ditebus:
oleh Anak tukang kayu, Anak Yusuf dan Maria.

Bait 3. Bukan oleh orang kaya yang tempatnya di istana,
bukan oleh penguasa yang memiliki tentara
manusia dis'lamatkan, manusia ditebus:
oleh Orang yang terhukum, mati pada kayu salib.

Referensi Ayat:
Bait 1: Luk 2:11-12
Bait 2: 1 Kor 1:20-30; Mat 13:55; Mrk 6:3; Yoh 1:45
Bait 3: Gal 3:13-14

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 136 Sebelum Semua Jadi (KJ136.MID )
Bait 1. Sebelum semua jadi ada Firman Mulia;
Dia Alfa dan Omega, citra Allah BapaNya.
Dia itu Yang Pertama, pun Yang Akhir
Dialah selamanya dan abadi.

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (92 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 2. Oleh Firman diciptakan yang mengisi semesta:
langit, bumi dan samud'ra beserta penghuninya.
Oleh Dia, untuk Dia terbentuk semuanya
selamanya dan abadi.

Bait 3. Ia ambil rupa insan, rupa Adam yang fana,
menderita sampai mati menebus manusia,
agar kita tak binasa, tapi hidup olehNya
selamanya dan abadi.

Bait 4. Ia pun telah dikandung dar pada Roh Kudus
dan perawan terberkati melahirkan penebus.
Tampak wujud Jurus'lamat di wajahNya yang kudus
selamanya dan abadi.

Bait 5. Puji, hai malaikat sorga, puji Raja semesta!
Penguasa duniawi, puji Allah Yang Esa!
Biarlah segala lidah mengagungkan Tuhannya
selamanya dan abadi.

Bait 6. Janji pada masa lampau dalam Dia t'lah genap.
Dialah yang disyairkan di halaman Alkitab.
Sudah datang Jurus'lamat; puji syukur menggegap
selamanya dan abadi.

Bait 7. Maha Hakim orang mati, Raja orang hidup pun,
Kau di takhta Allah Bapa mengalahkan lawanMu.
Unsur jahat Kauenyahkan dalam penghakimanMu
selamanya dan abadi.

Bait 8. Biar kami, tua-muda, umatMu, kecil-besar,
bersyukur memuji Dikau, Raja adil dan benar:
biar madah orang s'lamat silih-ganti terdengar
selamanya dan abadi.
Bait 9. KepadaMu, Yesus Kristus, dan kepada BapaMu
dan kepada Roh Penghibur layak diberi syukur,
puji, hormat dan kuasa dalam KerajaanMu
selamanya dan abadi.

Referensi Ayat:
Bait 1: Ams 8:23; Yoh 1:1-2; Why 1:8; Why 22:13
Bait 2: Kej 1:3-31; Mzm 33:6; Yoh 1:3; Ibr 1:2; Kol 1:16
Bait 3: Yoh 1:14; Flp 2:6-8; Yoh 3:16
Bait 4: Mat 1:20; Luk 1:35, 42; 2 Kor 4:6
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (93 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 5: Mzm 148; Luk 2:14; Flp 2:9-11
Bait 6: Mat 1:22-23
Bait 7: 2 Kor 5:10; Why 20:11-15; Kis 2:33-35
Bait 8: Mzm 148:12-13; Why 19:5; Why 15:2-4

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 137 Dari Terbitnya Surya T'rang (KJ137.MID )
Bait 1. Dari terbitnya surya t'rang sampai dibarat terbenam
Sang Kristus dimuliakanlah, yang dilahirkan Maria.

Bait 2. Maha Pencipta dunia menjadi hamba terendah
dan menebus manusia dari bencana dosanya.

Bait 3. T'lah lahir Sang Imanuel yang diwartakan Gabriel;
Yohanes mengelukanNya dalam kandungan bundanya.

Bait 4. Walaupun Raja semesta, palungan tak ditolakNya;
Yang menghidupi burung pun, kini menyusu tersenyum.

Bait 5. Biduan sorga mulia memuji Allah, BapaNya,
dan kaum gembala mendengar tentang Gembala yang Besar.

Bait 6. Orang Majusi dari jauh melihat bintang Putra Daud,
pergi memandang T'rang Baka, mempersembahkan hartanya.

Bait 7. Herodes, kau mengapakah cemas menyambut datangNya
yang sungguh tidak akan mau berkuasa seperti engkau?

Bait 8. Ratapan ibu terdengar di pembunuhan yang besar
oleh Herodes yang kejam terhadap tunas Betlehem.

Bait 9. Para sarjana Alkitab menguji Dia yang berhak
bermukim s'lama-lamanya di dalam rumah BapaNya.

Bait 10. Berdiri, putih cemerlang, Sang Anakdomba di Yordan:
pertanda kerelaanNya menghapus dosa dunia.

Bait 11. Air jadi anggur yang terbaik mukjizat kuasaNya ajaib:
yang kosong dipenuhiNya dengan berkat karunia!

Referensi Ayat:
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (94 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 1: Mzm 113:3; Mal 1:11
Bait 2: Flp 2:6-8
Bait 3: Mat 1:32; Luk 1:26-38; Luk 1:41, 44
Bait 4: Mzm 147:9; Luk 2:7
Bait 5: Luk 2:8-14
Bait 6: Mat 2:1-11
Bait 7: Mat 2:3
Bait 8: Yer 31:15; Mat 2:16-18
Bait 9: Luk 2:46-49
Bait 10: Mrk 1:9-11; Yoh 1:29
Bait 11: Yoh 2:1-11

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 138 Yesus T'lah Datang (KJ138.MID )
Bait 1. Yesus t'lah datang memb'ri sukacita;
Alfa, Omega dan Firman kekal. Allah sejati dan Maha Pencipta
Bagaimana manusia kita kenal! Sorga dan bumi, siarkan berita:
Yesus t'lah datang memb'ri sukacita!

Bait 2. Yesus t'lah datang! Terputus ikatan
yang dalam dosa dan maut menjerat! Rantai diganti dengan kelepasan
dari kungkungan kuasa gelap. Habislah duka, lenyap kecemasan:
Yesus t'lah datang! Terputus ikatan!

Bait 3. Yesus t'lah datang dengan berkuasa;
Ia mendobrak penjara teguh! Benteng neraka pun porak poranda,
Jalan merdeka terbuka penuh! Sudahkah kini, hai Iblis, kaurasa?
Yesus t'lah datang dengan berkuasa!

Bait 4. Yesus t'lah datang, Pahlawan mulia;
puji kuasaNya, seg'nap mahlukNya! Juruselamatmu hanyalah Dia;
pintu hatimu bukakan seg'ra! Lihat, mahkotamu sudah sedia;
Yesus t'lah datang, Pahlawan mulia!

Referensi Ayat:
Bait 1: Why 1:8; Yoh 1:14; Flp 2:6-8; Kol 1:19; Kol 2:9
Bait 2: Mzm 107:10-16; Yes 42:7; Yes 61:1 Rm 6:12-23
Bait 3: Ibr 2:14-15; Why 9:12
Bait 4: 2 Tim 4:8; 1 Ptr 5:4; Why 2:10
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (95 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 139 T'rang Bintang Fajar Berseri [Mzm 45; Kdg. Agung] (KJ139.MID )
Bait 1. T'rang Bintang Fajar berseri, cerminan sorga memberi karunia, kebenaran.
Ya Anak Daud, Rajaku, Engkau Pengantin umatMu; hatiku Kau besarkan!
Mahamurah dan mulia, Kau sedia melimpahkan sukacita pengharapan.

Bait 2. Engkaulah mutiaraku, Putra mahkota BapaMu, Pangeran Mahamulia!
Kau bunga bakung hatiku; betapa harum InjilMu, lipuran yang sempurna!
Hosiana! Kau dandanan dan santapan yang sorgawi: Kau sertaku tiap hari!

Bait 3. Pancarkanlah di batinku cahaya sinar kasihMu, Permata yang abadi!
Ya Pokok-anggur yang benar, buatlah rantingMu segar berbuah yang sejati!
Kaulah Nyala pengasihan, kebajikan dalam hati: rindu lama Kauobati!

Bait 4. WajahMu mencerminkan t'rus pribadi Allah yang kudus penuh kemurahanNya.
Ya Yesus, b'rilah sabdaMu dan Roh KudusMu yang teguh sertaku selamanya!
Lihat, ingat akan daku dan Kauhapus air mataku: t'rima aku di mejaMu!

Bait 5. Ya Bapa mahamulia, sebelum ada dunia telah Kaupilih aku.
Di dalam Putra TunggalMu Kau menerima diriku: padaNya 'ku terpadu.
Haleluya! Hidup sorga yang sempurna diberiNya: sukacita tak terhingga!

Bait 6. Pujianmu, hai dunia, dengan musik iringilah demi PerjamuanNya!
Muliakanlah Sang Mempelai di singgasana yang permai; bersuka, hai umatNya!
Nyanyi, tari bergiliran, bergembira puji Tuhan, Maharaja Keagungan!

Bait 7. Alangkah riang hatiku, sebab 'ku jadi milikMu, ya Alfa dan Omega!
Yang Awal dan Yang Akhir Kau dan Pohon Hidup di firdaus, Engkau harapan g'reja!
Amin, amin, Kurindukan Dikau, Tuhan; 'ku berkata: oleh Rohmu:"Maranata!"

Referensi Ayat:
Bait 1: 2 Ptr 1:19; Why 22:16-17; Ef 5:25-27
Bait 2: Mat 13:44-46; Kid 2:1; Yoh 6:32-58
Bait 3: Yoh 15:1-8
Bait 4: Yoh 1:14; 2 Kor 4:6; Yes 25:8; Why 7:17; Why 21:4
Bait 5: Ef 1:4; Gal 4:4-6
Bait 6: Why 19:6-9
Bait 7: Why 1:8, 17; Why 22:13; Kej 2:9; Why 2:7; 1 Kor 16:22; Why 22:20

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (96 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 140 O Yesus Kristus, T'rang Baka (KJ140.MID )
Bait 1. O Yesus Kristus, T'rang baka, dunia gelap sinarilah;
tuntun yang susah dan lesu masuk ke kandang dombaMu.

Bait 2. Yang tersesat suluhilah dengan terang anugerah;
halau godaan penyemu dengan terang cahayaMu.

Bait 3. Domba yang hilang carilah, sembuhkan luka hatinya
hingga padanya Kauberi damai sorgawi tak henti.

Bait 4. Yang tuli buatlah sembuh 'kan mendengarkan sabdaMu;
yang bisu pun pulihkanlah 'kan mengungkapkan imannya

Bait 5. Yang buta Kaucelikkanlah, yang tercerai satukanlah;
pulangkan yang menjauhiMu, yang ragu buatlah teguh.

Bait 6. Maka bersatu-padulah sekarang dan selamanya
kami memujiMu terus dalam terangMu yang kudus.

Referensi Ayat:
Bait 1: Yoh 1:9; Yoh 8:12; Mat 11:28
Bait 2: Mat 18:12
Bait 3: Mzm 119:176; Luk 15:3-7; 1 Ptr 2:25
Bait 4: Mat 11:5; Rm 10:9-10
Bait 5: Yes 35:5-6; Mat 18:12; Yoh 10:36

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 141 Yesus, Tuhan, Engkaulah Mesias (KJ141.MID )
Bait 1. Yesus, Tuhan, Engkaulah Mesias, diurapi dengan Roh Ilahi,
Kaulah Nabi, Imam, Raja kami, Putra Allah, sempurna dan Ikhlas.

Bait 2. Kau setara dengan Allah Bapa, Takhta sorga Kekal Kaumiliki,
rela turun ke dunia ini, Kau menjadi rendah bagai hamba.

Bait 3. Dalam Yordan Engkau dibaptiskan menggenapkan amanat BapaMu;
sampai mati setia dan patuh bagi kami Engkau disalibkan.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (97 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 4. Kau terima baptisan Yohanes. Agar kami selamat abadi,
terbenamlah Engkau bagi kami yang ke dalam tubuhMu dibaptis.

Bait 5. Dari maut Engkau dibangkitkan, mahaagung namaMu, ya Tuhan;
dalam Dikau kekal ditemukan hidup baru penuh kesucian.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 8:29; Luk 4:18
Bait 2: Flp 2:6-8; Mrk 10:45
Bait 3: Mrk 1:9-11
Bait 4: Rm 6:3-4
Bait 5: Flp 2:9-11; Yoh 3:16; Yoh 6:68

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 142 Jurang di Hati Lekas Timbuni (KJ142.MID )
Bait 1. Jurang di hati lekas timbuni, gunung dosamu ratapkanlah!
Siapkanlah jalan di gurun sunyi: Allahmu datang segera!

Bait 2. Suara Yohanes pun berkumandang: "Orang berdosa bertobatlah!
Kamu kubaptis di dalam Yordan, dosamu diampunilah!"

Bait 3. Ingatlah, Yesus telah berfirman: "Air dan Rohlah yang kau perlu,
agar kembali kau dilahirkan dan Allah menerimamu!"

Bait 4. Siap di tangan melati putih, suling dan tifa bunyikanlah!
Dalam pelataran orang suci sambutlah Raja mulia!

Referensi Ayat:
Bait 1: Luk 3:1-6
Bait 2: Luk 3:3
Bait 3: Luk 3:16; Yoh 3:5-7

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 143 Lihat Anak domba Allah (KJ143.MID )
Bait 1. Lihat Anakdomba Allah; lihatlah, lihatlah.
Yang menghapus dosa dunia, dosaku, dosamu.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (98 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 2. Kuberi kesaksianku; dengarlah, t'rimalah!
Ia ini Anak Allah, Putera mulia.

Referensi Ayat:
Bait 1: Yoh 1:29
Bait 2: Yoh 1:34

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 144a Suara Yesus Kudengar
Bait 1. Suara Yesus kudengar, "Hai, mari yang penat,
serahkanlah kepadaKu bebanmu yang berat."
Kepada Yesus Tuhanku, 'ku datang berserah;
Jiwaku yang letih lesu dinuatNya lega.

Bait 2. Suara Yesus kudengar, "Yang haus, datanglah,
dan air hidup Kuberi, hai mari minumlah."
Kepada Yesus, Tuhanku, 'ku datang berserah;
Kudapat Air Alhayat dan hidup dalamNya.

Bait 3. Suara Yesus kudengar, "Akulah Sang Terang.
Lihatlah sinar wajahKu: harimu cemerlang."
'Ku datang pada Tuhanku, Mentari mulia;
seluruh jalan hidupku cerah bahagia.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 11:28-30
Bait 2: Yoh 7:37; Why 22:17
Bait 3: Yoh 8:12
KJ. 144b Suara Yesus Kudengar (KJ144b.MID )
Bait 1. Suara Yesus kudengar, "Hai, mari yang penat,
serahkanlah kepadaKu bebanmu yang berat."
Kepada Yesus Tuhanku, 'ku datang berserah;


Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (99 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
KJ. 145 Mari, Tuturkan Kembali (KJ145.MID )
Bait 1. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar,
warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar.
Bahwa di malam lahirNya malak menyanyi merdu:
"Hormat dib'ri bagi Allah; dunia beroleh restu."
Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar,
Waktu berharga sekali, Yesus Pahlawan besar.

Bait 2. Waktu Almasih puasa di padang tandus gersang,
untuk dosaku digoda, tap akhirnya menang.
Mari tuturkan derita dan sengsaraNya pedih;
Untuk manusia yang hina Ia disiksa perih.

Bait 3. Tuhan dipaku di salib, tubuh memar didera,
matiNya nista dan aib, lalu dikubur seg'ra.
Warta gembira sekali: "Kubur tak dapat menang;
Tuhan t'lah hidup kembali!" Kita beroleh senang.

Referensi Ayat:
Bait 1: Kis 8:35; Luk 2:14
Bait 2: Mat 4:1-11; Mrk 15:15-26
Bait 3: Mrk 15:33-37; Mrk 15:42-47; Mrk 16:6; Kis 2:24

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 146a Hai Kamu Sekalian yang Berdahaga (KJ146a.MID )
Bait 1. Hai kamu sekalian yang berdahaga, hai datang kemari dan minumlah air;
dan biar padamu wang perak tiada, silakan, belilah makanan ajaib:
air anggur, air susu, tak usah kaubayar. Telah tersedia Perjamuan Raya!
KJ. 146b Hai Kamu Sekalian yang Berdahaga [Yes 55:1-3; Mat 11:28-30] (KJ146b.
MID )
Bait 1. Hai kamu sekalian yang berdahaga, hai datang kemari dan minumlah air;
dan biar padamu wang perak tiada, silakan, belilah makanan ajaib:
air anggur, air susu, tak usah kaubayar. Telah tersedia Perjamuan Raya!

Bait 2. Mengapa upahmu dan hasil jerihmu kaubuang terus untuk barang fana?
Dengarkanlah Aku, besarkan hatimu: di sini kau dapat santapan baka.
Kecaplah dan lihatlah seraya dijamu, betapa besar kebajikan Tuhanmu!

Bait 3. Pasanglah telinga dandatang padaKu, hai kamu sekalian yang berlelah;
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (100 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
tanggalkan bebanmu, sehingga jiwamu menjadi tenang dan hatimu lega.
Yang lapar dan haus merindukan Daku, Kusambut di Meja Perjanjian Baru!

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 147 Petugas di Pabean [Mrk 2:13-17] (KJ147.MID )
Bait 1. Petugas di pabean, si Lewi namanya,
dipanggil oleh Tuhan, t'rus bangkit ikut p'rintahNya.

Bait 2. Sesudah Lewi tobat; syukur diucapnya
dan Yesus serat sobat diundang ke jamuannya.

Bait 3. Farisi jadi bingung; katanya, "tak benar:
mengapa makan-minum bersama orang yang cemar?"

Bait 4. Bersabda Tuhan Yesus, "Ku masuk dunia
supaya Kubebaskan mereka yang penuh cela."

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 148 Tatkala Hari pun Senja (KJ148.MID )
Bait 1. Tatkala hati pun senja, yang sakit datang kepadaMu,
dirundung duka dan keluh; pulang dengan sejahtera.

Bait 2. Senja sekarang ini pun, terkumpul kami yang penat;
dalam iman Engkau dekat, walau tak nyata wujudMu.

Bait 3. O Tuhan Jesus, tolonglah yang sakit maupun yang sedih;
ada yang kandas dan sepi, ada yang hilang kasihnya.

Bait 4. Yang satu budak dunia, yang lain kurang beriman;
ada yang hampir tenggelam: hanya Engkau Penolongnya.

Bait 5. Yang anggap dunia semu, tetap mengharap yang fana;
yang ditinggalkan kawannnya, belum mencari kasihMu.

Bait 6. Berdosalah semuanya tiada yang tent'ram penuh,
bahkan yang paling saleh pun justru merasa bercela.

Bait 7. O Yesus, juga kau telah menanggung siksa dan keluh;
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (101 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
oleh tindakan kasihMu tubuh dan roh obatilah!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 1:32-34
Bait 6: Rm 3:23
Bait 7: Yes 53:3-7; Ibr 4:15

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 149 Sang Maha Tabib T'lah Dekat (KJ149.MID )
Bait 1. Sang Maha Tabib t'lah dekat, ya itu Tuhan Yesus.
Wahai yang sakit dan penat, dengarlah suara Yesus!

Reff:
Baik di dunia yang fana, baik di sorga yang baka,
Yang terindah s'lamanya nama Tuhan Yesus.

Bait 2. DiampuniNya dosamu; dengarlah suara Yesus.
Menuju sorga jalanmu bersama Tuhan Yesus.

Reff:
Baik di dunia yang fana, baik di sorga yang baka,
Yang terindah s'lamanya nama Tuhan Yesus.

Bait 3. Segala puji bagiNya, telah 'ku ikut Yesus.
OlehNya aku s'lamatlah; kucinta Tuhan Yesus.

Reff:
Baik di dunia yang fana, baik di sorga yang baka,
Yang terindah s'lamanya nama Tuhan Yesus.

Bait 4. Di kancah dosa dan gentar harapku hanya Yesus.
Senang hatiku mendengar mujizat nama Yesus.

Reff:
Baik di dunia yang fana, baik di sorga yang baka,
Yang terindah s'lamanya nama Tuhan Yesus.


Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 1:32-34; Yoh 6:2; Mat 11:28
Bait 2: Mrk 2:5
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (102 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 150 Tiap Hari Bergembira (KJ150.MID )
Bait 1. Tiap hari bergembira 'ku membaca Alkitab:
Jurus'lamat yang setia jadi Kawanku tetap!

Bait 2. Anak-anak diberkati dan dirangkul olehNya;
Kerajaan yang sorgawi nyata dalam dunia.

Bait 3. Orang sakit disembuhkan orang miskin pun lega,
disebut saudara Tuhan kar'na kasih sayangNya.

Bait 4. Bahkan orang yang berdosa diterima Tuhanku,
dan mereka yang bertobat diampuniNya penuh.

Bait 5. Tuhan Yesuslah Gembala yang menuntun dombaNya
masuk Kerajaan Allah yang penuh karunia.

Bait 6. 'Ku membaca tiap hari dalam Kitab yang kudus
dan semakin kusadari pengasihan Penebus.

Referensi Ayat:
Bait 1: 2 Tim 3:15-17
Bait 2: Mrk 10:13-15
Bait 3: Mrk 1:32-34; Ibr 2:11
Bait 4: Mrk 2:5; Luk 15:1-2; Luk 5:32
Bait 5: Yoh 10:11-18; 1 Ptr 2:25

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 151 Ada Seorang Gembala [Mat 18:12-14] (KJ151.MID )
Bait 1. Ada seorang gembala punya seratus domba
yang sungguh-sungguh disayangi dan tiap kali dihitung,
satu demi satu berurut sampai seratus kali.

Bait 2. Pada suatu ketika hilanglah satu domba:
Ia sedih serta menangis. Domba dihitung kembali,
Satu demi satu berurut: Kuranglah satu lagi!
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (103 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 3. Domba yang hilang dicari, lainnya ditinggal menanti:
akhirnya ditemukan lagi. Giranglah ia mengitung,
satu demi satu berurut sampai seratus kali!

Bait 4. Bapa yang ada di sorga, Ia Gembala juga
bagi semua manusia. Kita pun sangat dicinta,
satu demi satu dihitung satupun jangan hilang!

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 152 Yesus Katakan, "Akulah" (KJ152.MID )
Bait 1. Yesus katakan, "Akulah Jalan, Kebenaran, Hidup
abadi dan kekal, Pohon kes'lamatan."

Bait 2. Akulah Jalan yang esa, yang menuju Bapa,
Kub'ri hidupKu di salib menebus dunia.

Bait 3. Yesus, kusambut sabdaMu; t'rimalah pujian
dan doa stukur dariku bagai persembahan.

Referensi Ayat:
Bait 1: Yoh 14:16

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 153 Dengarlah Kata Yesus (KJ153.MID )
Bait 1. Dengarlah kata Yesus, "Akulah Roti hidup.
Barangsiapa datang kepadaKu tidak akan lapar lagi."

Bait 2. Dengarlah kata Yesus, "Kuberikan air hidup.
Barang-siapa datang kepadaKu tidak akan haus lagi."

Referensi Ayat:
Bait 1: Yoh 6:32-58
Bait 2: Yoh 4:14; Yoh 7:37

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (104 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
KJ. 154 Biarlah Semua Anak (KJ154.MID )
Bait 1. Biarlah semua anak datang kepadaKu;
yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu!
Pintu kerajaanKu sungguh aku buka,
Agar justru yang kecil dapat masuk juga.

Bait 2. Biarlah semua orang datang kepadaKu;
yang besar pun boleh ikut, jangan ragu-ragu!
Asal hatinya rendah bagai anak jua,
Untuk yang dewasa pun pintuKu terbuka.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 10:13-16

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 155 Yerusalem, Pusaka Daud [Mat 23:37-39] (KJ155.MID )
Bait 1. Yerusalem, pusaka Daud, betapa kau berubah!
Mengapakahb tak lagi kau menjunjung citra sorga?
Mesias datang padamu mencari kebajikan,
Wajahmu dingin membeku dan Dia Kausalibkan.

Bait 2. Yerusalem, mengapakah kausangkal maksud Tuhan?
Dimanakah sejahtera yang harus kauwujudkan?
Di zaman dulu sang Firaun telah berbuat jahat,
Tak ubah kini pun engkau membunuh Jurus'lamat.

Bait 3. Yerusalem, o bundaku, nabi-nabi kaubunuh,
dan yang diutus padamu engkau lempari batu.
Merindu Yesus, Putra Daud, mengumpulkan anakmu;
Engkau ternyata tidak mau, sebab terlalu angkuh.

Bait 4. Yerusalem, Yerusalem, Rajamu sudah datang!
Seorang Anak Betlehem empunya Kerajaan.
TakhtaNya suci dan teguh, damaiNya tak berlalu
Dan Ia menjadikanmu Yerusalem yang baru.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 11:15-19; Mrk 11:28
Bait 2: Kel 14:5-10
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (105 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 3: Mrk 12:1-8
Bait 4: Zkh 9:9; Mat 25:6; Yes 9:5-6; Why 21:2, 9-10

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 156 Kita, Anak Adam (KJ156.MID )
Bait 1. Kita, anak Adam, insan bercela, lahir dalam dosa dan akibatnya,
kita kehilangan bahagia firdaus dan menjadi takluk pada kuasa maut.

Reff:
Kyrie, eleison, Khriste, eleison, Kyrie, eleison!
Tuhan, kasihanilah! Kristus, kasihilah! Tuhan, kasihanilah!

Bait 2. Walau berusaha sampai berlelah, tidaklah menolong kita yang lemah,
hanya Tuhan Allah yang Mahakurnia, yang dalam kasihNya mengutus PutraNya.

Reff:
Kyrie, eleison, Khriste, eleison, Kyrie, eleison!
Tuhan, kasihanilah! Kristus, kasihilah! Tuhan, kasihanilah!

Bait 3. Andaikata Kristus tidak menjelma dalam rupa hamba, masuk dunia,
jika bukan Dia menjadi Penebus, maka kita insan binasalah terus.

Reff:
Kyrie, eleison, Khriste, eleison, Kyrie, eleison!
Tuhan, kasihanilah! Kristus, kasihilah! Tuhan, kasihanilah!

Bait 4. Sungguh, kasih Allah sangatlah besar, nyata bagi kita yang t'lah mendengar
bahwa PuteraNya di salib Golgota menghapuskan dosa seluruh dunia.

Reff:
Kyrie, eleison, Khriste, eleison, Kyrie, eleison!
Tuhan, kasihanilah! Kristus, kasihilah! Tuhan, kasihanilah!

Bait 5. KepadaMu, Kristus, puji s'lamanya: kau telah disalib bagi dunia,
Kau kekal bertakhta bersama BapaMu; t'rima kami ini di KerajaanMu!

Reff:
Kyrie, eleison, Khriste, eleison, Kyrie, eleison!
Tuhan, kasihanilah! Kristus, kasihilah! Tuhan, kasihanilah!


file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (106 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Referensi Ayat:
Reff: Mrk 10:47-48
Bait 1: Mzm 51:4-7; Kej 3:23-24; Rm 5:12, 17
Bait 2: Ef 2:8-9
Bait 3: Flp 2:6-8
Bait 4: Yoh 3:16
Bait 5: Why 5:12; Mrk 16:19; Luk 23:42

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 157 Insan, Tangisi Dosamu (KJ157.MID )
Bait 1. Insan, tangisi dosamu! Ingatlah, Kristus menempuh jalan
penuh sengsara dan bagai hamba terendah Ia kosongkan diriNya
menjadi Perantara. Yang mati dihidupkanNya, yang sakit disembuhkanNya,
yang hilang Ia cari, berkurban diri akhirnya, memikul dosa dunia diatas kayu salib.

Bait 2. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia angkatlah yang mati bagi kita.
Ikutlah Dia yang menang, pikullah salib dan beban dengan bersukacita!
KasihNya perkenankanlah dan dalam kuasa namaNya kalahkanlah yang jahat.
Ingat darahNya yang kudus, yang bagi Allah, Bapamu, berharga tinggi amat!

Referensi Ayat:
Bait 1: Rat 3:39; Yak 4:9; Flp 2:7; Ibr 12:24; Mat 11:5; Luk 15:3-10; Yoh 1:29
Bait 2: Why 5:12; Mrk 8:34

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 158 'Ku Ingin Menghayati (KJ158.MID )
Bait 1. 'Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku.
Semoga kudapati, ya Yesus, rahmatMu!
Beban kesalahanku membuatku lelah;
Berilah hidup baru, ya Yesus, tolonglah!

Bait 2. O ingat akan daku yang hilang tersesat;
bertimbunlah dosaku yang menekan berat.
JalanMu kulalaikan, hidupku bercela;
Engkau penuh kebaikan, ya Yesus, tolonglah!

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (107 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 3. Waktu yang Kauberikan terbuang olehku;
tidak kuperhatikan nasihat sabdaMu.
Jiwaku menderita dan berkeluh-kesah;
O Sumber sukacita, ya Yesus, tolonglah!

Bait 4. Kiranya kausembuhkan hatiku yang sedih,
sudilah menghapuskan dosaku yang keji.
'Ku rindu akan hidup yang suci mulia;
hentikanlah tangisku, ya Yesus, tolonglah!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 38:5, 19
Bait 2: Mzm 51
Bait 4: 1 Yoh 1:9

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 159 Yesus, Mesias Israel (KJ159.MID )
Bait 1. Yesus, Mesias Israel, Yesus, Engkau Imanuel;
Yesus, Harapan dunia, Juruselamat Dikaulah!

Bait 2. Biarlah kami mengerti bahwa telah Engkau beri
damai sentosa yang penuh hanyalah oleh kurbanMu.

Bait 3. Petrus mengaku segera: "kaulah Mesias mulia!"
tapi menolak ujarMu bahwa sengsara Kautempuh.

Bait 4. Memang di mata dunia kurban di salib tercela,
namun kurbanMu, Penebus, hikmat Ilahi yang kudus.

Bait 5. Ajari kami kasihMu, juga memikul salibMu,
rela bersaksi tak segan bahwa Engkaulah yang menang!

Bait 6. Biar semua mengerti damai kekal yang Kauberi:
Kau Jurus'lamat dunia; Yesus, Kau Raja semesta.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 8:29
Bait 2: Ibr 10:8-10
Bait 3: Mrk 8:32-33
Bait 4: 1 Kor 1:18-25
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (108 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 5: Mrk 8:34
Bait 6: Why 19:16

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 160 Sang Anak domba yang Kudus (KJ160.MID )
Bait 1. Sang Anakdomba yang kudus memikul dosa dunia,
rela dan sabar menebus hutang besar manusia.
Lihatlah Dia menempuh jalan sengsara dan keluh,
Menurut dan setia. Ia dihina, disesah, mati di salib Golgota,
Berkata: "Ku sedia."

Bait 2. Dialah Jurus'lamatku, Kawan yang tak bertara,
Pembawa damai yang penuh, disuruh Allah Bapa:
"Pergilah Kau, hai anakKu, terimalah di pundakMu
akibat dosa dunia; bebaskanlah manusia dari hukuman dan cela:
Engkaulah Penebusnya."

Bait 3. "Ya Bapa, Aku HambaMu, yang Kau pesan Kutanggung;
sabdaMu niat hatiKu dan maksudMu Kusanjung."
O kuasa kasih tak terp'ri Yang Mahakuasa memberi
PutraNya yang tercinta! Kasih Ilahi yang kudus,
Ke dalam maut kau tembus: kuasamu tak terhingga!

Bait 4. Sepanjang umur hidupku kuingat Dikau, Tuhan;
ya Yesus, di rangkulanMu hatiku Kausembuhkan.
Dalam gelap Engkau Terang, di malam duka Kau Teman
Yang menabahkan hati. Inilah yang menghiburku,
Bahwa 'ku jadi milikMu baik hidup maupun mati.

Bait 5. Kau, Anakdomba yang lembut, kupuji siang-malam
dan diriku dengan syukur padaMu kuserahkan.
Biarlah daya hidupku melimpah-ruah bagiMu
Mengungkap t'rimakasih, hingga pahala karyaMu
Yang Kauperoleh bagiku kuingat tiap hari.

Bait 6. Hendak kuminum cawanMu dalam KerajaanMu;
darahMu kemegahanku dan pembersih jubahku.
Mahkota hidup yang baka akan kupakai menyembah
menghadap takhta Bapa. Kaulah kekal Pengantinku:
tak bercela di sisiMu 'ku masuk rumah Allah.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (109 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Referensi Ayat:
Bait 1: Yes 53:7; Yoh 1:29; 1 Ptr 2:24; Yoh 19:17
Bait 2: Yoh 15:13
Bait 3: Yoh 3:16
Bait 4: Yoh 8:12; Rm 14:8
Bait 6: Mrk 14:25; Why 2:10; Ef 5:25-27

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 161 Segala Kemuliaan (KJ161.MID )
Bait 1. Segala kemuliaan bagiMu, Penebus!
Pun suara anak-anak memuji Dikau t'rus.
"Hosana, Raja kami! Hosana, Anak Daud!
Utusan Tuhan Allah, mubarakah Engkau!"

Bait 2. Segala kemuliaan bagiMu, Penebus!
Pun suara anak-anak memuji Dikau t'rus.
Malaikat dalam sorga memuji namaMu;
Segala yang tercipta menyambut kuasaMu.

Bait 3. Segala kemuliaan bagiMu, Penebus!
Pun suara anak-anak memuji Dikau t'rus.
Kaum Israel dahulu menghias jalanMu;
Pun kami mengelukan namaMu yang kudus.

Bait 4. Segala kemuliaan bagiMu, Penebus!
Pun suara anak-anak memuji Dikau t'rus.
Seb'lum Engkau sengsara, pujian bergema;
Sekarang kami puji Kau dalam t'rang baka.

Bait 5. Segala kemuliaan bagiMu, Penebus!
Pun suara anak-anak memuji Dikau t'rus.
Dahulu dan sekarang Engkau terpujilah,
Ya Raja Mahamurah, Pemb'ri anugerah.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 21:15-16; Mat 21:9
Bait 2: Why 5:11-12
Bait 3: Mat 21:8
Bait 4: Mat 21:9
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (110 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 162 Hosiana! Putra Daud (KJ162.MID )
Bait 1. Hosiana! Putra Daud memasuki kota Sion.
Siap-siaplah engkau, atur takhta bagi Dia!
Ranting palma taburlah, buka jalan bagiNya!

Bait 2. Hosiana! Marilah kami sonsong Kau yang datang.
Hati kami siaplah untuk kami persembahkan
Dan umatMu berseru: "S'lamat datang padaMu!"

Bait 3. Hosiana! Datanglah! Raja dan Pahlawan damai;
karyaMu seluruhnya itu kemenangan kami.
Oleh kuasa tanganMu KerajaanMu teguh.

Bait 4. Hosiana! Lihatlah kami umat yang Kaupilih.
KepadaMu sajalah kami menyerahkan diri,
Tunduk, patuh dan teguh melakukan p'rintahMu.

Bait 5. Hosiana! Tolonglah kami tanpa pamrih
kepadaMu berserah beribadah yang sejati.
Yang tak patut dan teguh, ia bukan muridMu.

Bait 6. Hosiana bergema, terdengar dimana-mana.
Putra Daud, penuh berkat, jangan Kau di luar sana.
Hosiana, masuklah! Tinggal t'rus! Haleluya!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 11:8-10
Bait 2: Mzm 118:26
Bait 3: Yes 9:5
Bait 5: Rm 12:1; Mat 10:38; Luk 14:27, 33

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 163 Damai Sejahtera Kutinggalkan Bagimu [Yoh 14] (KJ163.MID )
Reff:
"Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu,
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (111 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
damai sentosaKu Kuberi kepadamu!
Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu,
damai sentosaKu Kuberi kepadamu!"

Bait 1. Janganlah hatimu gemetar dan gelisah;
Tuhan kasihilah dan percayalah Dia!
Ia telah pergi, Ia datang kembali.
Ingat amanatnya, berpegang pada janji:
Kembali ke Reff.

Reff:
"Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu,
damai sentosaKu Kuberi kepadamu!
Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu,
damai sentosaKu Kuberi kepadamu!"

Bait 2. DisediakanNya dalam rumah BapaNya
bagi sahabatNya tempat tinggal s'lamanya.
Sambil menanti Dia, kuatkanlah hati.
Ingat amanatNya, berpegang pada janji:
Kembali ke Reff.

Reff:
"Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu,
damai sentosaKu Kuberi kepadamu!
Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu,
damai sentosaKu Kuberi kepadamu!"

Bait 3. Kamu, jemaatNya, tahu jalan ke situ:
Dialah Jalan dan Kebenaran dan Hidup!
Lakukanlah sabdaNya seraya menanti.
Ingat amanatNya, berpegang pada janji:
Kembali ke Reff.

Reff:
"Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu,
damai sentosaKu Kuberi kepadamu!
Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu,
damai sentosaKu Kuberi kepadamu!"

Bait 4. Kamu pun bukanlah bagai yatim piatu:
Roh Mahasucilah yang menghiburkan kamu!
Sampai TuhanMu datang amalkanlah kasih.
Ingat amanatNya, berpegang pada janji:
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (112 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Kembali ke Reff.

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 164 Di Larut Malam yang Gelap [Luk 22:39-46] (KJ164.MID )
Bait 1. Di larut malam yang gelap Sang Jurus'lamat yang resah,
sendiri di kebun senyap berdoa pada BapaNya.

Bait 2. Di larut malam yang senyap Almasih sangat takutlah,
sedang muridNya terdekat tak tahu prihatin GuruNya.

Bait 3. Di larut malam kemelut Penanggung dosa dunia
penuh sengsara bertelut, bergumul dalam doaNya.

Bait 4. Di larut malam yang ngeri malaikat Bapa datanglah,
diutus untuk memberi kekuatan yang dipintaNya.

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 165 Jurus'lamat Dunia (KJ165.MID )
Bait 1. Jurus'lamat dunia, walau tak bersalah,
bagai maling disergap pada waktu malam
dan dihina, dicela didepan mahkamah,
diludahi, dicerca oleh kaum ulama.

Bait 2. Waktu fajar merekah,Yesus pun dibawa
ke Pilatus, dan seg'ra tak terbukti salah.
Ke Herodes yang kejam Yesus pun diseret;
Raja dan pengawalnya tak segan mengejek.

Bait 3. Jam sembilan paginya, balik ke Pilatus,
Tuhan kita disesah oleh kaum serdadu;
Jubah ungu diberi dan mahkota duri;
Olokannya: "Hai tabik, Raja kaum Yahudi!"

Bait 4. Palang dihelakanNya pada tengah hari
dan di bukit Golgota Ia pun disalib,
menderita tiga jam; ada yang menghujat.
Matahari pun kelam dan menutup muka.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (113 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 5. Pukul tiga yang sepi, Yesus, hampir mati,
berseru: "Eli, Eli, lamma sabakhtani?"
Lalu putus nyawaNya dan di Bait Suci
Tabir koyak terbelah; ada gempa bumi.

Bait 6. Waktu menjelang senja, yang kena hukuman
dipatahkan tulangnya agar diturunkan.
Yesus tak demikian, kar'na sudah mati:
Nampak dari lukaNya darah campur air.

Bait 7. Surya hampir terbenam waktu datang Yusuf
yang termasuk muridNya, minta mayat Yesus;
tubuh diturunkannya, dikapankan lenan
dan di kubur miliknya Yesus dibaringkan.

Bait 8. Tuhan Yesus, tolonglah kami mendalami
aniaya dan cela yang Engkau alami,
agar kami olehMu meninggalkan dosa
kepadaMu bersyukur, jiwa pun sentosa.

Referensi Ayat:
Bait 1: Luk 22:47-53; Luk 22:63-71
Bait 2: Luk 23:1-7; Luk 23:8-12
Bait 3: Luk 23:13-16; Yoh 19:1-3
Bait 4: Yoh 19:17-19; Mat 27:45
Bait 5: Mat 27:46; Mzm 22:2; Mat 27:50-51
Bait 6: Yoh 19:31-37
Bait 7: Yoh 19:38-42

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 166 Tersalib dan Sengsara (KJ166.MID )
Bait 1. Tersalib dan sengsara Kau, Yesus, Tuhanku,
terkulai menderita akibat salahku; dengan hati yang pilu,
sedih tak terperi kulihat siksaanMu yang dashyat dan keji.

Bait 2. Alam berdukacita dan langit menggelap saksikan Putra Allah
membuat Firman g'nap; ditanggung s'gala siksa
yang sakit dan pedih demi tebusan dosa manusia di bumi.

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (114 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 3. Tertumpah darah Yesus di bukit Kalvari;
dipikul dengan tulus durhaka insani.
Bertobatlah, manusia, memohon ampunNya,
Supaya di sucikan di dalam darahNya!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 15:22-26
Bait 2: Mrk 15:33; Yoh 19:30; 1 Ptr 2:4
Bait 3: Yoh 1:29; 1 Yoh 1:7

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 167 Yesus, Tuhanku, Apakah Dosaku (KJ167.MID )
Bait 1. Yesus, Tuhanku, apakah dosaMu, hingga hukuman bagiMu berlaku?
Durhaka apa sudah dituduhkan padaMu Tuhan?

Bait 2. Kau didera, dihina kaum prajurit, Kau dicerca, dib'ri mahkota duri
dan minumMu pada kayu salib anggur yang pahit.

Bait 3. Apa sebabnya Kauterima siksa? Tak lain kar'na dosa manusia:
aku sendiri dan kesalahanku jadi bebanMu!

Bait 4. Siapa menduga jalan hukum ini: bahwa Gembala mengurbankan diri,
jadi tebusan domba yang bersalah terhadap Allah.

Bait 5. Kau harus mati walau tak berdosa, orang bersalah hidup dan sentosa.
Bebaskanlah kami yang t'lah mengaminkan Kau disalibkan.

Bait 6. Kasih sempurna, rahmat tak terhingga, Kau menjalani siksa maut hina.
Aku terbawa dunia sukacita, kau menderita!

Bait 7. Raja abadi, apa kulakukan, agar kasihMu dapat kumasyhurkan?
Apa yang layak aku persembahkan jadi imbalan?

Bait 8. Tiada yang sanggup untuk mengimbangi rahmat kasihMu suci dan ilahi.
Baik berusaha maupun beribadah, takkan setara!

Bait 9. Namun yang tinggal berkenan padaMu hanyalah bila kusalibkan nafsu;
hati yang hancur yang hendak bertobat tidak Kautolak.

Bait 10. Kar'na 'ku tahu aku tak berkuasa dan agar jangan aku putus asa,
b'ri Roh KudusMu memerintah aku ikut jejakMu!
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (115 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 11. Jadikan daku taat dan setia demi namaMu yang mahamulia,
agar kupikul salibMu ke muka tanpa berduka.

Bait 12. Walau karyaku tak bersifat jasa, namun, ya Tuhan, Kau senantiasa
mau menerima persembahan hati dan Kauberkati.

Bait 13. Ya Tuhan Yesus yang di takhta Allah, Kau yang terpuji untuk selamanya;
aku pun ikut memberi selalu syukur padaMu!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mi 6:3; Mat 27:4; Luk 23:22, 47; 2 Kor 5:21
Bait 2: Mat 27:26-31; Mat 27:34
Bait 3: Yes 53:3-7; 1 Ptr 2:22-24
Bait 4: Yoh 10:11-18; Yoh 15:13; 1 Yoh 3:16
Bait 5: Rm 5:6-10
Bait 9: Mzm 51:19
Bait 10: 1 Ptr 2:21
Bait 11: Mrk 8:34
Bait 13: Why 5:12-13

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 168a Hai Dunia, Lihat Tuhan (KJ168a.MID )
Bait 1. Hai dunia, lihat Tuhan, Sang Surya kehidupan,
tergantung di salib. Sang Raja Kemuliaan menanggung
penghinaan, sengsara siksa yang keji.
KJ. 168b Hai Dunia, Lihat Tuhan (KJ168b.MID )
Bait 1. Hai dunia, lihat Tuhan, Sang Surya kehidupan,
tergantung di salib. Sang Raja Kemuliaan menanggung
penghinaan, sengsara siksa yang keji.
KJ. 168c Hai Dunia, Lihat Tuhan (KJ168c.MID )
Bait 1. Hai dunia, lihat Tuhan, Sang Surya kehidupan,
tergantung di salib. Sang Raja Kemuliaan menanggung
penghinaan, sengsara siksa yang keji.

Bait 2. O lihatlah betapa penuh keringat darah seluruh tubuhNya.
HatiNya yang mulia, dirundung dukacita,
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (116 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Terungkap dalam berkesah.

Bait 3. Siapa menyebabkan hukuman dan siksaan terhadap diriMu?
Kau bukanlah pendosa; Kau suci tak bernoda.
Mengapa salib Kautempuh?

Bait 4. Kesalahanku jua dan dosaku semua sebanyak pasir laut,
yang menyebabkan duka, sengsaraMu dan luka
dan sisa yang membawa maut.

Bait 5. Akulah yang celaka. 'Ku patut ke neraka akibat dosaku.
'Ku patut menderita segala dukacita, perih dan sakit bilurMu.

Bait 6. Kauangkat ke pundakMu segala tanggunganku yang menekan berat.
Sedang Engkau dikutuk, 'ku bebas dan terluput.
SalibMu itulah berkat.

Bait 7. Dengan menyangkal diri 'ku ingin mengiringi Engkau, ya Tuhanku,
di dalam sukacita, pun dalam menderita tetap setia padaMu.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 15:22-26
Bait 4: Yes 53:7; 1 Kor 15:3
Bait 6: Gal 3:13
Bait 7: Mrk 8:34

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 169 Memandang Salib Rajaku (KJ169.MID )
Bait 1. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia,
kurasa hancur congkakku dan harta hilang harganya.

Bait 2. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salibMu;
kubuang nikmat dunia demi darahMu yang kudus.

Bait 3. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukaMu;
mahkota duri yang pedih menjadi keagunganMu.

Bait 4. Melihat darah lukaNya membalut tubuh Tuhanku,
'ku mati bagi dunia dan dunia mati bagiku.

Bait 5. Andaikan jagad milikku dan kuserahkan padaNya,
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (117 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
tak cukup bagi Tuhanku diriku yang dimintaNya.


Referensi Ayat:
Bait 1: Za 12:10; Mrk 15:22-26; Yoh 19:37; Why 1:7
Bait 2: Gal 6:14
Bait 3: Yoh 19:34; Mrk 15:16-19
Bait 4: Gal 6:14
Bait 5: Rm 12:1

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 170 Kepada yang Berdarah (KJ170.MID )
Bait 1. Kepala yang berdarah, tertunduk dan sedih,
penuh dengan sengsara dan luka yang pedih,
meski mahkota duri menghina harkatMu,
Kau patut kukagumi: terima hormatku.

Bait 2. O wajah yang mulia, yang patut di sembah
dan layak menerima pujian dunia, sekarang diludahi,
dihina, dicerca, disiksa, dilukai yang salah siapakah?

Bait 3. Ya Tuhan, yang Kautanggung yaitu salahku;
dosaku t'lah Kaugantung dikayu salibMu.
O, kasihani daku yang harus dicela;
Ampunilah hambaMu, beri anugerah!

Bait 4. Gembala yang setia terima dombaMu!
Kau Sumber bahagia Penuntun hidupku.
SabdaMu t'lah membuka karunia tak terp'ri
Dan nikmat dari sorga padaku Kauberi.

Bait 5. Syukur sebulat hati kub'rikan padaMu,
ya Yesus yang t'lah mati demi selamatku.
Hendaklah 'ku terhibur dengan tuntunanMu:
PadaMu 'kuberlindung di akhir hayatku.

Bait 6. Di saat aku mati, Kau tinggalah serta;
di pintu maut nanti, ya Tuhan, datanglah!
Di kala kecemasan menghimpit hatiku,
Berilah kekuatan berkat sengsaraMu.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (118 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 7. Engkaulah perlindungan di saat ajalku;
salibMulah, ya Tuhan, penghibur anakMu
dan wajahMu kupandang!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 15:16-19
Bait 2: Mrk 14:65; Mrk 15:19
Bait 3: Yes 53:3-7; 1 Ptr 2:22-24
Bait 4: Yoh 10:11; 1 Ptr 2:25
Bait 5: Mzm 23:4
Bait 7: Why 14:13

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 171 Pataka Raja MajuLah (KJ171.MID )
Bait 1. Pataka Raja majulah, Salib menjulang cemerlang:
tergantung Khalik semesta di dalam rupa mahlukNya.

Bait 2. Di salib itu lihatlah terpaku Kurban mulia;
tanganNya direntangkanNya demi berkat anugerah.

Bait 3. Ditikam tombak yang kejam, mengucur dari lambungNya
campuran air-darahNya membasuh dosa manusia.

Bait 4. Nubuat Mazmur Daud genap: "Hai bangsa-bangsa dunia,
akui Tuhan Rajamu; sebatang kayu takhtaNya."

Bait 5. O pohon elok dan megah, berhias merah mulia,
terpilih agar dahanmu, menjamah tubuh Rajaku.

Bait 6. Ditimbang pada cabangmu Tebusan bagi dunia:
tawanan maut bebaslah, terangkat di neracamu.

Bait 7. Harumlah damar kayumu, aroma madu kalahlah;
penuh berkatlah Buahmu, o pohon hayat yang megah!
Bait 8. Salam, mezbah dan Kurbannya, sebab sengsara mulia:
Yang Hidup memasuki maut; terbitlah hidup abadi.

Bait 9. O salib, kau harapanku di waktu 'ku memanggulmu:
limpahkanlah karunia dan dosaku tutuplah.

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (119 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 10. Tritunggal Allah, t'rimalah syukur seluruh mahlukMu!
Yang Kaus'lamatkan pimpinlah kekal selama-lamanya.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 15:22-26; Flp 2:6-8
Bait 3: Yoh 19:34
Bait 4: Mzm 96:10
Bait 7: 2 Kor 2:16; Kej 2:9; Why 2:7

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 172 Lihat Bunda yang Berduka [Yoh 19:25] (KJ172.MID )
Bait 1. Lihat bunda yang berduka di depan salib Sang Put'ra;
air mata bergenang. O betapa jiwa ibu tersedu menanggung pilu,
bagai ditembus pedang.

Bait 2. Bunda Put'ra Tunggal Allah disebut "yang berbahagia"
kini sangat bersedih. Hatinya dirundung duka,
kar'na Put'ra yang termulia bersengsara di salib.

Bait 3. O siapa tidak pilu menyaksikan bunda Kristus menangisi
Put'ranya? Dan siapa tak tergugah menyelami duka bunda
Dalam siksa Anaknya?

Bait 4. Dilihatnya Yesus, Put'ra, yang tersiksa dan terluka
kar'na dosa umatNya dan bergumul sendirian
menghadapi kematian menyerahkan nyawaNya.

Bait 5. Wahai bunda, sumber kasih, biar turut kuhayati
dukamu yang mencekam; biar hatiku bernyala mengasihi
Put'ra Allah dan padaNya berkenan.

Bait 6. Biarlah sengsara aib dari Dia yang tersalib tersemat di hatiku;
yang ditanggungNya bagiku kudekap bersamamu.

Bait 7. Biar aku disampingmu pilu kar'na wafat Kristus
di sepanjang hidupku; inilah keinginanku:
di dekat salib Put'ramu besertamu tersedu.

Bait 8. O perawan yang terpilih, perkenankan aku ini
ikut dikau bersedih; biar kematian Tuhan
dan darahNya yang tercurah kukenangkan tak henti.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (120 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 9. Biar aku pun terluka, menghayati salib Tuhan,
digerakkan kasihNya. Hatiku engkau kobarkan;
biar aku dibebaskan dalam penghakimanNya.

Bait 10. Biarlah salib Tuhanku jadi benteng naunganku dan kurasa rahmatNya.
Bila nanti aku mati, biar aku mewarisi kemuliaan yang baka.

Referensi Ayat:
Bait 1: Luk 2:35
Bait 2: Luk 1:28, 42

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 173 Siapa Tergantung di Salib di Sana (KJ173.MID )
Bait 1. Siapa tergantung di salib di sana, tertimpa siksaan dan bencana,
penuh dengan luka, dirundung hukuman? Apakah yang sudah
dituduhkan?

Bait 2. Di salib di sana, menanggung sengsara, tergantunglah Anakdomba Allah.
Tiada salahNya selain mengasihi, dan itu di tolak dunia ini.
Bait 3. Jikalau kasihNya sempurna sejati, mengapakah Ia harus mati?
Mengapakah Ia menyangkal diriNya sehingga dipandang hina dina?

Bait 4. UpahNya yaitu pahala sentosa yang datang dengan tebusan dosa.
Curahan darahNya menutup semua; o lihat nestapa dan bilurNya!

Bait 5. Ya Yesus, ya Tuhan yang maharahmani, kasihMu tak dapat diimbangi!
Di sorga, di bumi, terima kiranya pujian dan hormat selamanya!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 15:22-26
Bait 2: Yoh 1:29
Bait 4: Ibr 9:11-14; Yes 53:3-7; 1 Ptr 2:22-24

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 174a 'Ku Heran, Jurus'lamatku (KJ174a.MID )
Bait 1. 'Ku heran, Jurus'lamatku bagiku tersalib?
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (121 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Tertumpah darah Rajaku bagiku yang keji?

Bait 2. Menanggung kejahatanku tersiksa Almasih?
Betapa agung rahmatNya, kasihNya tak terp'ri!

Bait 3. Tak heran surya jadi g'lap menutup mukanya,
ketika mati Khaliknya demi manusia.

Bait 4. Pun aku tutup wajahku menghadap salibNya;
tercucur air mataku bersyukur padaNya.

Bait 5. Tak dapat air mataku membalas kasihNya.
Seluruh jiwa ragaku ya Tuhan, t'rimalah.

Referensi Ayat:
Bait 1: Rm 5:6-10
Bait 2: Yoh 10:11; Yoh 15:13; 1 Yoh 4:10
Bait 3: Mrk 15:33
Bait 5: Rm 12:1
KJ. 174b 'Ku Heran, Jurus'lamatku (KJ174b.MID )
Bait 1. 'Ku heran, Jurus'lamatku bagiku tersalib?
Tertumpah darah Rajaku bagiku yang keji?
Pada kayu salib 'ku melihat terang dan beban hidupku
Hilang lenyap; mataku celik karena iman dan aku bahagia tetap.

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 175 Penebusku Disalib (KJ175.MID )
Bait 1. Penebusku disalib dalam nista dan sengsara.
Putra Allah, hilangkah kuasaMu dan kemuliaanMu?

Bait 2. Penebusku disalib menghapuskan hukumanku,
agar aku diberi anugerah, hidup oleh matiNya.

Bait 3. Penebusku disalib. Biar aku pun setia bagi Dia!
Oleh kematianNya aku dibangkitkanNya.

Bait 4. Penebusku disalib. Apa pantas 'ku mengaduh
disusahku? Dibandingkan salibNya, pikulanku ringanlah.

Bait 5. Penebusku disalib. Hidup-matiku, ya Tuhan,
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (122 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
kuserahkan: dalam suka-dukaku 'ku tetap bersamaMu!

Referensi Ayat:
Bait 1: Yes 53:3-7; Mrk 15:22-26
Bait 2: Rm 5:6-10; 2 Tim 1:10; 1 Ptr 2:22-24
Bait 3: Ef 2:1-10
Bait 5: Rm 14:8

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 176 Di Luar Tembok Negeri (KJ176.MID )
Bait 1. Di luar tembok negeri, di bukit Golgota,
tergantung Yesus disalib demi manusia.

Reff:
Betapa agung kasihNya! 'Ku patut menyembah.
Dengan percaya dan teguh 'ku ikut jalanNya.

Bait 2. Betapa nista dan pedih sengsara Tuhanku,
Namun 'ku yakin, matiNya demi selamatku.

Reff:
Betapa agung kasihNya! 'Ku patut menyembah.
Dengan percaya dan teguh 'ku ikut jalanNya.

Bait 3. Percikan darah mulia menghapus dosaku,
sehingga rumah BapaNya terbuka bagiku.

Reff:
Betapa agung kasihNya! 'Ku patut menyembah.
Dengan percaya dan teguh 'ku ikut jalanNya.

Bait 4. Hanyalah Yesus Penebus, tiada gantiNya,
yang dapat menghantarkanku ke sorga yang baka.

Reff:
Betapa agung kasihNya! 'Ku patut menyembah.
Dengan percaya dan teguh 'ku ikut jalanNya.


Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 15:22-24; Ibr 13:12
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (123 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 2: Ef 2:1-10
Bait 3: Ibr 9:11-14; Ibr 12:24; Luk 15:20

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 177 Golgota, Tempat Tuhanku Disalib (KJ177.MID )
Bait 1. Golgota, tempat Tuhanku disalib dan dicela,
agar dunia damai pula dengan Allah, Khaliknya.
Dari sanalah mengalir sungai kasih kurnia
Bagi orang berdosa, yang memandang Golgota.

Bait 2. O samud'ra kasih Allah: bagi isis dunia
diberiNya Putra Tunggal, agar kita s'lamatlah!
Yesus, Jalan, Kebenaran, Sumber Hidup yang baka,
t'lah berkurban bagi kita pada salib Golgota.

Bait 3. Mari kita muliakan cinta kasih Penebus:
dosa kita Dia hapus dengan darah yang kudus.
Ia taat sampai mati pada salib Golgota.
Kita hidup oleh Dia: Puji Tuhan s'lamanya!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 15:22-24; 2 Kor 5:18-19; 1 Yoh 2:2; Yeh 47:1-12
Bait 2: Yoh 3:16; Yoh 14:6
Bait 3: Ibr 9:11-14; Flp 2:8; Ef 2:1-10; 1 Ptr 2:22-24

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 178 Kar'na KasihNya Padaku (KJ178.MID )
Bait 1. Kar'na kasihNya padaku Yesus datang ke dunia;
Ia t'lah memb'ri hidupNya gantiku yang bercela.

Reff:
O, betapa mulia dan ajaib kuasaNya!
Kasih Jurus'lamat dunia menebus manusia.

Bait 2. Dengan sabar dan hikmatNya Yesus pimpin hidupku;
Firman dan kebenaranNya itulah peganganku.

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (124 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Reff:
O, betapa mulia dan ajaib kuasaNya!
Kasih Jurus'lamat dunia menebus manusia.


Referensi Ayat:
Bait 1: Yoh 10:11; Yoh 15:13; 2 Kor 5:15

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 179 Yesus, Kau Kehidupanku (KJ179.MID )
Bait 1. Yesus, Kau kehidupanku, Kau penumpas mautku;
pada salib Kau dipaku sampai mati gantiku;
agar aku mendapati hidup baru yang abadi.
Syukur hati tak henti kepadaMu kuberi.

Bait 2. Yesus, Kau telah memikul fitnah, siksa terbesar;
Kau ditambat dan dipukul, walau hidupMu benar,
Agar aku tak binasa, s'lamat dari rantai dosa.
Syukur hati tak henti kepadaMu kuberi.

Bait 3. Tinggi hatiku t'lah pupus oleh kelembutanMu;
oleh matiMu Kauhapus rasa pahit matiku.
Oleh nista yang Kautanggung 'ku yang hina jadi agung.
Syukur hati tak henti kepadaMu kuberi.
Bait 4. T'rima kasih, Jurus'lamat, atas pengorbananMu:
atas sakitMu yang sangat, atas pahit matiMu.
Atas luka, atas bilur, atas salib yang Kaupikul
Syukur hati tak henti kepadaMu kuberi.

Referensi Ayat:
Bait 1: Yoh 11:25; Mrk 15:15; Yes 53:5-7; 1 Ptr 2:22-24
Bait 2: Mrk 15:16-37; Luk 23:47; Rm 6:18
Bait 3: Mat 11:29; 1 Kor 15:56
Bait 4: Yes 53:5

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 180 Lihatlah Kayu Salib (KJ180.MID )
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (125 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 1. Lihatlah kayu salib,
tempat Yesus yang tergantung menebus dunia.

Bait 2. Lihatlah kayu salib,
tempat Yesus melaksanakan perintah Bapa.

Bait 3. Lihatlah kayu salib,
tempat Sumber kes'lamatan bagi bangsa-bangsa.

Bait 4. Lihatlah kayu salib,
tempat Yesus yang tergantung mengampuni dosa.

Bait 5. Lihatlah kayu salib,
tempat Yesus menyerahkan hidup bagi kita.

Bait 6. Lihatlah kayu salib,
tanda cinta Putra Allah bagi manusia.

Bait 7. Lihatlah kayu salib,
tanda cinta Allah Bapa bagi ciptaanNya.

Bait 8. Lihatlah kayu salib
yang menjadi tanda cinta dalam hidup kita.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 15:22-26
Bait 4: Yoh 1:29
Bait 5: Yoh 10:1; Yoh 15:13
Bait 7: Yoh 3:16

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 181 Yang Sengsara Itulah (KJ181.MID )
Bait 1. "Yang Sengsara" itulah Putra Allah mulia, Penebus manusia.
Haleluya, puji Dia!

Bait 2. Ganti aku Dialah yang dihukum, disesah. Bebas aku olehNya.
Haleluya, puji Dia!

Bait 3. Kita salah dan lemah; Ia tidak bercela. Damai pulih olehNya.
Haleluya, puji Dia!

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (126 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 4. Di salib di Golgota "Selesailah!" sabdaNya. Kini sorga arasyNya.
Haleluya, puji Dia!

Bait 5. Bila Raja mulia menjemput jemaatNya, kidung kita bergema,
"Haleluya, puji Dia!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 15:9
Bait 2: Yes 53:3-7; Mrk 15:15
Bait 3: 1 Ptr 2:22-25; 2 Kor 5:18-19
Bait 4: Yoh 19:30; Mrk 16:19
Bait 5: Yoh 14:2-3; Why 19:6-7

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 182 Lihat Salib di atas Bukit Golgota (KJ182.MID )
Bait 1. Lihat salib diatas bukit Golgota, tempat tergantung Jurus'lamat dunia;
dalam sengsara jiwa raga yang pedih Ia menanggung dosa kita yang keji.

Bait 2. Yesus yang taat sampai mati di salib menjadi Anakdomba yang tersembelih;
Kar'nanya kasihNya yang sempurna dan kudus, kuasa jahat dikalahkan Penebus.

Bait 3. Yesus yang taat sampai mati di salib menjadi Anakdomba yang tersembelih;
kar'nanya sangat diagungkan namaNya di dalam sorga dan di dalam dunia.
Bait 4. Dari salibMu Kau memanggil dunia agar melihat kasihMu yang mulia
dan mengikuti Dikau, pasrah dan teguh, mempersembahkan hidup kami padaMu!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 15:22-26; Yoh 1:29
Bait 2: Mrk 1:14-15; Ibr 2:14; 1 Yoh 3:8
Bait 3: Flp 6:8; Why 5:12
Bait 4: Mrk 8:34; 1 Ptr 2:21; Rm 12:1

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 183 Menjulang Nyata Atas Bukit Kala (KJ183.MID )
Bait 1. Menjulang nyata atas bukit kala t'rang benderang salibMu, Tuhanku.
Dari sinarnya yang menyala-nyala memancarkan kasih agung dan restu.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (127 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Seluruh umat insan menengadah ke arah cahya kasih yang mesra.
Bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekah.

Bait 2. SalibMu, Kristus, tanda pengasihan mengangkat hati yang remuk redam,
membuat dosa yang terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam.
Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri,
Terkuras darah suci yang mengalir di salib pada bukit Kalvari.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 15:22-26
Bait 2: Yoh 3:3-8; Tit 3:5; Ibr 9:11-14; 1 Yoh 1:7

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 184 Yesus Sayang Padaku (KJ184.MID )
Bait 1. Yesus sayang padaku; Alkitab mengajarku.
Walau 'ku kecil, lemah, aku ini milikNya.

Reff:
Yesus Tuhanku sayang padaku;
Itu firmanNya di dalam Alkitab.

Bait 2. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku;
dosaku dihapusNya, sorga pun terbukalah.

Reff:
Yesus Tuhanku sayang padaku;
Itu firmanNya di dalam Alkitab.

Bait 3. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku
aku ditungguiNya dari sorga mulia.

Reff:
Yesus Tuhanku sayang padaku;
Itu firmanNya di dalam Alkitab.

Bait 4. Yesus sayang padaku, dan tetap bersamaku;
nanti 'ku bersamaNya tinggal dalam rumahNya.

Reff:
Yesus Tuhanku sayang padaku;
Itu firmanNya di dalam Alkitab.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (128 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html


Referensi Ayat:
Bait 1: Ef 5:2; Mrk 10:16
Bait 2: 2 Kor 5:15; Ibr 9:11-14
Bait 4: Mat 28:20; Yoh 14:2-3

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 185 Kasih Tuhanku (KJ185.MID )
Bait 1. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar.
Untuk manusia Ia beri kasih yang suci dan abadi.

Referensi Ayat:
Bait 1: Ef 3:18

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 186 Saat Sedih (KJ186.MID )
Bait 1. Saat sedih, tak terperi; air mata bercucuran:
Putra tunggal BapaNya kini dikuburkan.

Bait 2. Terbaringlah di kuburNya Yang mati pada salib,
agar kurnia firdaus diberi kembali.

Bait 3. Manusia, dosamulah yang menyebabkan ini:
semestinya kamulah yang rebah disini

Bait 4. O, lihatlah di wajahNya bekas keluh nestapa;
patut isi dunia insaf dan meratap.

Bait 5. Bahagialah manusia yang sadar merenungkan
bahwa Raja mulia rela dikuburkan.

Bait 6. Ya Yesusku, Harapanku, hapuslah air mataku
dan di KerajaanMu ingat akan daku!


Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 15:42-47
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (129 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 6: Why 7:17; Luk 23:42

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 187 Yesus Bangkit! Nyanyilah (KJ187.MID )
Bait 1. Yesus bangkit! Nyanyilah: Haleluya!
Sungguh mulia hariNya! Haleluya!
Yang disalib Golgota, Haleluya,
Menebus manusia. Haleluya!

Bait 2. Naikkan puji dan syukur bagi Kristus, RajaMu
Maut ditanggung olehNya; yang berdosa s'lamatlah.

Bait 3. Siksa salibNya memb'ri pendamaian tak terp'ri
dan malaikat s'lamanya menyanyikan hormatNya.

Bait 4. Puji Allah! Nyanyilah! Mahaagung kasihNya!
Bala sorga, puji t'rus Bapa, Putra, Roh Kudus.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 16:1-8
Bait 3: 2 Kor 5:18-19; Why 5:12

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 188 Kristus Bangkit! Soraklah' (KJ188.MID )
Bait 1. Kristus bangkit! Soraklah: Haleluya!
Bumi, sorga bergema: Haleluya!
Berbalasan bersyukur: Haleluya!
Muliakan Tuhanmu! Haleluya!

Bait 2. Karya kasihNya genap, kemenanganNya tetap.
Surya s'lamat jadi t'rang takkan lagi terbenam.

Bait 3. Kuasa kubur menyerah dan neraka takluklah.
Kristus jaya atas maut dan terbukalah Firdaus.

Bait 4. Hidup Raja mulia: kita s'lamat OlehNya.
Maut, di mana jayamu? Kubur, mana kuasamu?
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (130 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 5. Hai tinggalkan maut kelam; ikut Dia yang menang!
Bangkitlah, manusia, dalam kebangkitanNya!

Bait 6. Raja agung, t'rimalah sorak puji semesta!
Hormat kami bergema: Kaulah Hidup yang baka.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 16:1-8
Bait 2: Yoh 19:30; Yes 60:20
Bait 3: Ibr 2:14; Why 1:18
Bait 4: 1 Kor 15:54-56
Bait 5: Rm 6:3-4; Kol 2:12
Bait 6: Flp 2:9-11; Yoh 11:25

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 189 Yerusalem (KJ189.MID )
Bait 1. Yerusalem, bersoraklah menyambut fajar mulia!
Terbitlah hari yang terang: Tuhanmu bangkit dan menang!

Bait 2. Kuasa kubur, alam maut tak menaklukkan Putra Daud:
Sang Bapa membangkitkanNya; abadilah kuasaNya!

Bait 3. OlehNya kita pun lepas, tak lagi takut dan cemas:
dengan percaya padaNya sang maut hilang dashyatnya!

Bait 4. KebangkitanNya memberi hidup yang baru tak henti.
Terbitlah dari matiNya hidup kekal dan mulia.

Referensi Ayat:
Bait 1: Zkh 2:10; Mrk 16:1-8
Bait 2: Kis 2:24; Why 1:18; Ef 1:20-22
Bait 3: Ibr 2:14-15; 1 Kor 15:54-56
Bait 4: Rm 6:3-4; 1 Kor 6:14; 2 Tim 1:10

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 190 Dari Kubur yang Kelam (KJ190.MID )
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (131 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 1. Dari kubur yang kelam Kristus bangkit megah;
dari kuasa yang seram kita pun bebaslah!

Bait 2. Diberi kepadaNya takhta Allah kekal.
Isi sorga, dunia, nyanyi puji sembah.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 16:1-8; Kol 1:13-14; Ibr 2:14-15
Bait 2: Why 3:21; Why 5:12-13

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 191 Hari Minggu, Hari Kebangkitan (KJ191.MID )
Bait 1. Hari Minggu, Hari Kebangkitan, kami sambut fajarmu.
Di terangmu daya maut hilang, kalah sudah seteru.
Kristus, Matahari Kehidupan, o, pancarkan sinar
penghiburan dan harapan yang penuh akan damai Sabatmu.

Bait 2. Atas panggilanMu kami bangkit, hidup dalam hidupMu.
Dari kubur-dosa kami tampil, dibebaskan Roh Kudus.
Ajar kami tiap-tiap hari di kematianMu turut mati,
agar bangkit dan teguh ikut jalan jayaMu.

Bait 3. Hidup, mati, kami mengalami perlindunganMu tetap.
Nanti gurun dunia dijalani, masa duka pun genap.
Sungguh indah Hari Perhentian menyudahi malam kematian,
Saat kami menyembah Dikau di terang baka.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 16:2; 1 Kor 15:26; Ibr 2:14-15; 1 Yoh 3:8; Mal 4:2
Bait 2: Rm 6:3-4; Kol 2:12; 1 Kor 15:22; Rm 6:18, 22; Rm 6:6; Gal 2:19-20; Gal 5:24-25; Ef 5:14
Bait 3: Rm 14:8; Ibr 4:9-10; 1 Tes 4:14

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 192 Meski Dijaga KuburNya (KJ192.MID )
Bait 1. Meski dijaga kuburNya, tak usah kau sendu:
di Hari Minggu yang cerah t'lah bangkit Tuhanmu!

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (132 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Reff:
Bernyanyi, bergembiralah, bersyukur tak jemu!
Tiap Hari Minggu ingatlah: t'lah bangkit Tuhanmu!

Bait 2. Sedih dan suram rasanya di pagi yang gelap;
mulia Hari BangkitNya kuasa maut lenyap.

Reff:
Bernyanyi, bergembiralah, bersyukur tak jemu!
Tiap Hari Minggu ingatlah: t'lah bangkit Tuhanmu!


Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 27:62-66; Mat 28:1-10
Bait 2: 2 Tim 1:10

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 193 Yesus Bangkit, Haleluya (KJ193.MID )
Bait 1. Yesus bangkit, Haleluya, kubur pun terbuka;
Yesus jaya, Haleluya, atas maut dan dosa.
Yesus hidup, Haleluya, dan menang selamanya,
puji Dia, Haleluya, puji kuasa dan kasihNya!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 16:1-8; Kol 2:15; Why 1:18

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 194 Dikau Yang Bangkit, Mahamulia (KJ194.MID )
Bait 1. Dikau, Yang Bangkit, mahamulia! Dikaulah abadi jaya dan megah!
Turun malak sorga putih cemerlang; kubur ia buka, tanda Kau menang.

Reff:
Dikau, Yang Bangkit, mahamulia! Dikaulah abadi jaya dan megah!

Bait 2. Lihatlah Dia, Yesus, Tuhanmu! Dialah Mesias; yakinlah teguh!
Mari, umat Tuhan, bergembiralah! Bertekun maklumkan kemenanganNya!

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (133 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Reff:
Dikau, Yang Bangkit, mahamulia! Dikaulah abadi jaya dan megah!

Bait 3. Tuhanku hidup takut pun lenyap. Dia Junjunganku, Damaiku tetap.
Yesuslah Kuatku, Kemenanganku, Yesus Hidupku, Kemuliaanku!

Reff:
Dikau, Yang Bangkit, mahamulia! Dikaulah abadi jaya dan megah!


Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 28:2; Kol 2:15
Bait 2: Mat 28:9; Luk 24:30-31; Yoh 20:16, 19-20; Yoh 20:26-29; Mat 28:18-20
Bait 3: Mzm 18:47; Ef 2:14; Yoh 11:25

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 195 Di Malam Yang Gelap (KJ195.MID )
Bait 1. Di makam yang gelap Yesus terbaring menanti merekah fajar terang.
Bangkitlah Dia megah kuasa Iblis patah menyerah. Alam maut sudah dikalahkanNya.
Ia hidup dan berkuasa s'lamanya! T'lah menang, t'lah menang!
Kristus bangkit dan menang!

Bait 2. Dan sia-sialah kubur dijaga, pun tiada gunanya batu besar.
Bangkitlah Dia megah kuasa Iblis patah menyerah. Alam maut sudah dikalahkanNya.
Ia hidup dan berkuasa s'lamanya! T'lah menang, t'lah menang!
Kristus bangkit dan menang!

Bait 3. Maut dan Iblis pun tidak berdaya menahan Tuhanku, Sang Penebus.
Bangkitlah Dia megah kuasa Iblis patah menyerah. Alam maut sudah dikalahkanNya.
Ia hidup dan berkuasa s'lamanya! T'lah menang, t'lah menang!
Kristus bangkit dan menang!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 15:46
Bait 2: Mat 27:62-66
Bait 3: Luk 10:18; 1 Yoh 3:8

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (134 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
KJ. 196 Kristus Sudah Bangkit (KJ196.MID )
Bait 1. Kristus sudah bangkit, jaya atas salib. Bersukaria nyanyilah:
Kristus Penghibur dunia! Haleluya!

Bait 2. Tanpa iman paskah dunia binasa. Syukurlah, kita mendengar
kabar gembira yang besar. Haleluya!

Bait 3. Mari kita ikut di belakang memikul salib dan beban
dalam setia beriman. Haleluya!

Bait 4. Kristus menderita menggantikan kita. Sang Maut kalah
olehNya: musuh terakhir menyerah. Haleluya!

Bait 5. Kristus bersedia dicerca, dihina; sekarang Raja mulia
yang membebaskan umatNya. Haleluya!

Bait 6. Sungguh, Kristus bangkit: Kuasa maut berakhir.
Bersorak-sorailah terus: kita semua ditebus! Haleluya!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 16:1-8
Bait 3: Mat 11:28; Mrk 8:34; 1 Ptr 2:21
Bait 4: Yes 53:5; Rm 5:6-10; 1 Kor 15:26; 2 Tim 1:10; Ibr 2:14-15; Why 1:18
Bait 5: Ibr 12:2; 1 Ptr 2:22-25
Bait 6: 1 Yoh 2:2

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 197 Allah Dimuliakanlah (KJ197.MID )
Bait 1. Allah dimuliakanlah bersama Putra TunggalNya
yang menebus manusia. Haleluya, Haleluya, Haleluya!

Bait 2. Hari Ketiga yang cerah fajar menghalaukan duka:
lihatlah kubur terbuka! Haleluya, Haleluya, Haleluya!

Bait 3. Kata malaikat: "Marilah, jangan Yang Hidup kaucari
di dunia orang mati!" Haleluya, Haleluya, Haleluya!

Bait 4. "Ia t'lah bangkit, lihatlah tempat yang Ia tinggalkan
maut pun Ia kalahkan!"

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (135 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 5. Kami berdoa padaMu, Tuhan yang bangkit dan jaya,
buatlah kami percaya! Haleluya, Haleluya, Haleluya!

Bait 6. Ya Jurus'lamat, Penebus, namaMu kami agungkan:
sampai kekal Kaulah Tuhan! Haleluya, Haleluya, Haleluya!

Referensi Ayat:
Bait 2: Mrk 16:4
Bait 3: Luk 24:5
Bait 4: Mrk 16:6

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 198 Kini Sang Putra T'lah Menang (KJ198.MID )
Bait 1. Kini Sang Putra t'lah menang, yang oleh maut tak terkekang.
Haleluya, Haleluya! KuasaNya agung dan megah; kekal terpuji
Namanya! Haleluya, Haleluya!

Bait 2. Dan kuasa Iblis, penentang dengan sempurna direjang.
Haleluya, Haleluya! Pahlawan, tiada bandingNya,
Telah menumpas musuhNya. Haleluya, Haleluya!

Bait 3. Ya Jurus'lamat dunia, yang menebus manusia,
Haleluya, Haleluya, kiranya pimpin kami pun
Ke dalam kemuliaanMu! Haleluya, Haleluya!

Bait 4. Musuh terakhir dibekuk: hai maut, dimana kuasamu?
Haleluya, Haleluya! Di tangan Allah s'lamatlah
Kembali kita anakNya. Haleluya, Haleluya!

Bait 5. Kami bersama bersyukur dan merindukan sorgaMu.
Haleluya, Haleluya! Di sana berkumandanglah
pujian kami s'lamanya. Haleluya, Haleluya!

Bait 6. Ya Allah Bapa, t'rimalah syukur, pujian dan sembah,
Haleluya, Haleluya, bersama Kristus, Penebus, dan Roh
Penghibur yang Kudus. Haleluya, Haleluya!

Referensi Ayat:
Bait 1: Kis 2:34; Why 1:18
Bait 2: Luk 10:18; Ibr 2:14-15; 1 Yoh 3:8; 1 Kor 15:26; 2 Tim 1:10
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (136 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 3: Yoh 14:2-3
Bait 4: Yes 25:8; 1 Kor 15:26; 1 Kor 15:54-56; Rm 8:16; Gal 3:26-27; 1 Yoh 3:1-2
Bait 5: Why 19:6-8

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 199 Hai Umat Tuhan, Nyanyilah (KJ199.MID )
Bait 1. Hai umat Tuhan, nyanyilah: hari ini Raja mulia t'lah bangkit
dari kuburNya. Haleluya!

Bait 2. Di pagi hari yang sedih ketiga ibu t'lah pergi melihat
kubur yang sepi. Haleluya!

Bait 3. Maria dari Magdala, Salome dan Maria lain membawa
minyak dan rempah. Haleluya!

Bait 4. Malaikat sorga menegur "Di Galilea Tuhanmu menunggu
kedatanganmu" Haleluya!

Bait 5. Sesudah tiba kabarnya, Yohanes lari segera dan Petrus
di belakangnya. Haleluya!

Bait 6. Berkumpul para murid pun dan Yesus datang bertemu,
bersabda: "Salam bagimu!" Haleluya!

Bait 7. Tetapi Tomas Didimus menaruh syak wasangka t'rus;
belum lihat Penebus. Haleluya!

Bait 8. "Hai Tomas, taruh jarimu ke dalam luka tubuhKu:
percayalah dengan teguh!" Haleluya!

Bait 9. Tak lagi Tomas bersendu dan yakin ia berseru:
"Ya Tuhanku, ya Allahku!" Haleluya!

Bait 10. Bahagia merekahlah yang tak melihat Tuhannya,
namun percaya padaNya! Haleluya!

Bait 11. Bersukacita, marilah, nyanyian Paskah angkatlah
dan puji Tuhan s'lamanya! Haleluya!

Bait 12. Demi karunia Penebus, Sang Anakdomba yang kudus,
Syukur kepada Allah t'rus! Haleluya!
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (137 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Referensi Ayat:
Bait 2: Mrk 16:1
Bait 4: Mrk 16:7
Bait 5: Yoh 20:3-4
Bait 6: Yoh 20:19
Bait 7: Yoh 20:24
Bait 8: Yoh 20:27
Bait 9: Yoh 20:28
Bait 10: Yoh 20:28

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 200 Mari, Bersukacita (KJ200.MID )
Bait 1. Mari bersukacita, terima kabar baik! Habislah dukacita;
terbitlah t'rang ajaib! Yesus yang tersekap di kubur yang gelap
disambut fajar t'rang sebagai Pemenang!

Bait 2. Ia pun dimakamkan; puaslah seteru. Tiada mereka sangka
t'lah bangkit Penebus! Kumandang jayaNya mengisi dunia
dan panji Pemenang berkibar cemerlang!

Bait 3. Oleh adegan ini gembira hatiku; tak lagi kutakuti ancaman seteru.
'Ku beriman teguh: Yesus jaminanku.
SalibNya kupegang, niscaya 'ku menang.

Bait 4. Bagai anggota Kristus, terpaut padaNya, tanpa cemas kuikut
di jalan jayaNya. Di maut yang kelam, betapa pun seram,
Tuhanku beserta dengan kuasaNya!

Bait 5. Rajaku sudah masuk kemuliaanNya: amanlah tujuanku di jalan dunia!
Jauhlah, hai lawanku! Tuhan di pihakku: Perisai dan Teman;
OlehNya 'ku tent'ram!

Bait 6. Sampai ke dalam sorga 'ku ikutlah terus; di pintuNya tersurat
amanat Penebus: "Yang tadi berlelah, dapat mahkotanya;
yang mati dalamKu, bahagia penuh!"

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 15:46; Mrk 16:1-8; Kol 2:15; Why 1:18
Bait 2: Mat 28:18-20; Mrk 16:20; Kis 1:8; Kis 4:33; Kol 1:6, 23; 1 Tim 3:16
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (138 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 3: Rm 8:37; 1 Kor 15:57; 1 Yoh 5:4-5; Why 17:14
Bait 4: Rm 6:3-4; Flp 3:10-11; Mzm 23:4
Bait 5: Mat 25:31; Mrk 16:19; Mzm 6:9
Bait 6: 1 Kor 9:25; 2 Tim 4:8; Why 14:13

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 201 Kini Berakhirlah perang (KJ201.MID )
Bait 1. Haleluya, Haleluya, Haleluya!
Kini berakhirlah perang; sambutlah Dia yang menang
Dengan pujian cemerlang: Haleluya!

Bait 2. Kuasa maut menyerah: Kristus telah menumpasnya.
Hai umat Tuhan, soraklah: Haleluya!

Bait 3. Berakhir hari yang sedih; Yang Bangkit patut diberi
hormat dan puji tak henti: Haleluya!

Bait 4. Benteng neraka direjang, gapura sorga terbentang.
Pujilah Kristus yang menang: Haleluya!

Bait 5. Ya Tuhan, oleh salibMu Engkau hidupkan umatMu;
mahamulia namaMu! Haleluya!

Referensi Ayat:
Bait 2: Yes 25:8; 1 Kor 15:26; 2 Tim 1:10; Why 1:18; Why 19:1-8
Bait 4: Ibr 2:14-15

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 202 Maut Sudah Menyerah (KJ202.MID )
Bait 1. Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya: Jurus'lamat
t'lah menang dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang.

Bait 2. Umat Tuhan, pandanglah ke angkasa mulia dan
saksikan Penebus masuk sorga yang kudus, masuk sorga yang kudus.

Bait 3. Sorga, bukalah gerbang, sambut Raja yang menang!
Antarkan ke takhtaNya Yang kekal kuasaNya, Yang kekal kuasaNya.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (139 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 4. Nyanyilah, hai Serafim, mainkan harpa berdenting.
Ikutlah, manusia, mengagungkan namaNya, mengagungkan namaNya.

Referensi Ayat:
Bait 1: Yes 25:8; 1 Kor 15:54-56; 2 Tim 1:10; Why 1:18
Bait 2: Mzm 47:6; Mrk 16:19; Luk 24:51; Kis 1:9

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 203 Haleluya, Bernyanyilah (KJ203.MID )
Bait 1. Haleluya, bernyanyilah: Haleluya! Dengan merdu
lagukanlah: Haleluya!

Reff:
Haleluya, Haleluya, Haleluya!

Bait 2. Kemana saja 'ku pergi, Haleluya,
jiwaku nyanyi tak henti: Haleluya!

Reff:
Haleluya, Haleluya, Haleluya!

Bait 3. Inilah Hari yang kudus, Haleluya,
yang dijadikan Tuhanku, Haleluya!

Reff:
Haleluya, Haleluya, Haleluya!

Bait 4. Langit dan bumi, bersyukur, Haleluya;
Gereja, angkatlah mazmur: Haleluya!

Reff:
Haleluya, Haleluya, Haleluya!

Bait 5. Agungkan Raja mulia, Haleluya,
yang bangkit dari kuburNya, Haleluya!

Reff:
Haleluya, Haleluya, Haleluya!

Bait 6. Di atas bukit Golgota, Haleluya,
Sang Kristus Raja yang menang, Haleluya!
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (140 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Reff:
Haleluya! Haleluya, Haleluya, Haleluya!

Bait 7. Kendati Iblis pun geram, Haleluya,
Sang Kristus Raja yang menang, Haleluya!

Reff:
Haleluya, Haleluya, Haleluya!

Bait 8. Bersama-sama nyanyilah, Haleluya,
di sorga dan di dunia, Haleluya!

Reff:
Haleluya, Haleluya, Haleluya!


Referensi Ayat:
Bait 2: Mzm 118:24
Bait 7: Ibr 2:14-15; Why 1:18

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 204 Sang Kristus Bangkit, Nyanyilah (KJ204.MID )
Bait 1. Sang Kristus bangkit, nyanyilah Haleluya, Haleluya, Penghibur
isi dunia. Haleluya, Haleluya!

Bait 2. Andaikan Ia tak menang, Haleluya, Haleluya, harapan dunia
terbenam. Haleluya, Haleluya!

Bait 3. Menanglah Ia yang kudus; Haleluya, Haleluya, terpuji
Kristus Penebus. Haleluya, Haleluya!

Bait 4. Ketiga ibu bersedih, Haleluya, Haleluya,
menengok kubur yang sepi. Haleluya, Haleluya!

Bait 5. Di kubur itu tampaklah, Haleluya, Haleluya,
telah terguling batunya. Haleluya, Haleluya!

Bait 6. Hai jangan takut dan sedih, Haleluya, Haleluya,
yang kamu cari t'lah pergi. Haleluya, Haleluya!

Bait 7. Katakanlah kepadaku, Haleluya, Haleluya,
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (141 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
dimana kini Tuhanku? Haleluya, Haleluya!

Bait 8. Tuhanmu bangkit mulia, Haleluya, Haleluya,
berita Paskah t'rimalah. Haleluya, Haleluya!

Bait 9. Tunjukkanlah di manakah, Haleluya, Haleluya,
yang bangkit dari kuburNya? Haleluya, Haleluya!

Bait 10. Lebih dahulu lihatlah, Haleluya, Haleluya,
yang bangkit dari kuburNya? Haleluya, Haleluya,

Bait 11. Jikalau kosong kuburNya, Haleluya, Haleluya,
ke mana kepergianNya? Haleluya, Haleluya!

Bait 12. Ke Galilea pulanglah, Haleluya, Haleluya,
temui Dia segera! Haleluya, Haleluya,
bersukacita tak henti. Haleluya, Haleluya!

Bait 13. Tak lagi kami bersedih, Haleluya, Haleluya,
bersukacita tak henti. Haleluya, Haleluya!

Bait 14. Berita Paskah bergema, Haleluya, Haleluya,
Penghibur isi dunia, Haleluya, Haleluya!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 16:1-8
Bait 4: Mrk 16:1-2
Bait 5: Mrk 16:3-4
Bait 6: Mrk 16:5-6
Bait 7: Yoh 20:13-15
Bait 10: Mat 28:6
Bait 12: Mat 28:7

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 205 Gembira dan Bernyanyilah (KJ205.MID )
Bait 1. Gembira dan bernyanyilah menyambut Paskah
yang cerah dan kes'lamatan yang baka.

Reff:
Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya!
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (142 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Terpuji K'ristus s'lamanya!

Bait 2. T'lah bangkit Yesus, Penebus.
Yang di salibkan bagimu. Agungkan namaNya terus!

Reff:
Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya!
Terpuji K'ristus s'lamanya!

Bait 3. Gapura maut hancurlah, dan oleh Tuhan bebaslah semua
semua orang milikNya.

Reff:
Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya!
Terpuji K'ristus s'lamanya!

Bait 4. Segala puji dan syukur ya Putra Allah, bagiMu;
Firdaus kaubuka bagiku!

Reff:
Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya!
Terpuji K'ristus s'lamanya!

Bait 5. Seluruh umat, nyanyilah! Tritunggal Kudus pujilah
sekarang dan selamanya.

Reff:
Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya!
Terpuji K'ristus s'lamanya!


Referensi Ayat:
Bait 3: Ibr 2:14-15

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 206 Kibarkan Panji RajaMu (KJ206.MID )
Bait 1. Kibarkan panji Rajamu setinggi langit yang cerah,
sehingga salib Penebus terpampang bagi dunia.

Bait 2. Kibarkan panji Rajamu! Malaikat takjub menyembah
melihat salib Penebus, betapa agung kasihNya.

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (143 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 3. Kibarkan panji Rajamu! Semua bangsa dunia
melihat kasih Penebus dan dihidupkan olehNya.

Bait 4. Kibarkan panji Rajamu, supaya orang yang sesat
di dalam iman bertelut dan minum air alhayat.

Bait 5. Kibarkan panji Rajamu setinggi langit yang cerah!
Saliblah kemegahanmu dan Kristus harapanmulah!

Bait 6. Kibarkan panji Rajamu! Tinggikan panji cemerlang!
Andalan lain tak perlu: di dalam salib 'kau menang!

Referensi Ayat:
Bait 2: Why 5:11-12; Why 7:9-12
Bait 3: Rm 15:9-12
Bait 4: Yoh 7:37; Why 7:17; Why 22:17
Bait 5: Kol 1:27
Bait 6: Rm 8:37; 1 Kor 15:57; 2 Kor 2:14

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 207 'Ku Berseru, Hai Dunia (KJ207.MID )
Bait 1. 'Ku berseru, hai dunia, "T'lah bangkit Tuhanku!"
Ia pun hadir s'lamanya, tinggal, bersamamu.

Bait 2. Hai kawanku, teruskanlah berita mulia,
yaitu kerajaanNya sekarang merekah.

Bait 3. Dunia sekarang berseri penuh anugerah
dan hidup baru diberi kepada umatNya.

Bait 4. Maut 'kan habis tenggelam, seramnya hilanglah;
kini terlihat di depan zaman bahagia.

Bait 5. Jalan sengsara Tuhanku menuju t'rang baka;
Ia mengajak kita pun ke rumah BapaNya.

Bait 6. Orang berkabung, marilah, tabahkan hatimu;
di rumah Bapa kau kelak kembali bertemu.

Bait 7. Tiap taburan kasihmu bertumbuh dan mekar,
sehingga dunia penuh buahnya yang segar.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (144 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 8. Tuhan bersama umatNya, dan duka t'lah lenyap.
Ia Pembaru dunia sekarang dan tetap.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 28:20
Bait 4: Why 20:14
Bait 5: Yoh 14:2-3
Bait 8: Why 7:17; Why 21:4

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 208 Fajar Hidup Merekah (KJ208.MID )
Bait 1. Fajar Hidup merekah, muncul sinar sakti.
Maut kalah menyerah: tak berkuasa lagi.

Bait 2. Kubur kosong dan lengang, pintunya terbuka.
Yesus bangkit dan menang, sirna awan duka!

Bait 3. Jangan takut dan sedih, ibu yang setia;
Yang kaucari t'lah pergi tuju Galilea

Bait 4. Tuturkanlah segera bagi para murid
dan seluruh dunia: Kristus, Tuhan, bangkit!

Bait 5. Hidup baru diberi bagi yang percaya
dan sejaht'ra abadi. Sorak "Haleluya"

Referensi Ayat:
Bait 1: Ibr 2:14-15
Bait 2: Mrk 16:1-8
Bait 4: Mat 28:19-20; Mrk 16:15; Luk 24:47; Kis 1:8

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 209 Yang Turun ke Kubur (KJ209.MID )
Bait 1. Yang turun ke kubur yang hitam pekat telah memerangi
kuasa gelap. Dib'riNya padaku perisa iman: teguhlah
hatiku ke puncak menang.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (145 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 2. Bertubi gelombang keras menerjang: tak mudah jalanku
di kabut kelam, tetapi Tuhanku tetap beserta:
'ku ikutlah Dia ke tujuanNya.

Bait 3. Betapapun sulit, terus kujenjang menuju neg'ri
bercahaya terang. Bersama Yang Bangkit tetap kutempuh
derita dan susah berhati teguh.

Referensi Ayat:
Bait 1: Ef 6:16; Rm 8:37; 1 Kor 15:57; 2 Kor 2:14; Why 17:14

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 210 Yesus Hidup dan Menang (KJ210.MID )
Bait 1. Yesus hidup dan menang. Maut, hilanglah sengatmu!
Yang t'lah bangkit dalam t'rang juga membangkitkan daku.
Yesus, kemenanganMu itulah peganganku.

Bait 2. Yesus hidup dan menang; mahakuasa atas dunia.
Nanti 'ku bersamaNya hidup dan berkuasa juga.
Janji Allah yang teguh itulah peganganku.
Bait 3. Yesus hidup dan menang; aku takkan terpisahkan,
bahkan di lembah kelam 'ku beroleh kekuatan.
Yesus kehadiranMu itulah peganganku.

Bait 4. Yesus hidup dan menang mati untuk kehidupan.
Saat ajal menjelang 'ku dib'riNya penghiburan.
Yesus, kebangkitanMu itulah peganganku.

Referensi Ayat:
Bait 1: 1 Kor 15:54-56; 1 Kor 6:14; 2 Kor 4:14; Ef 2:6; Kol 2:12-14; Why 1:18
Bait 2: Ef 1:20-22; Why 5:10; Why 12:5
Bait 3: Rm 8:37-39; Mzm 23:4

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 211 Tuhanku Bangkit! Nyanyilah (KJ211.MID )
Bait 1. Tuhanku bangkit! Nyanyilah: Haleluya!
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (146 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Kubur ditinggalkanNya, maut dikalahkanNya.
Tuhanku bangkit! Nyanyilah: Haleluya!

Bait 2. Tuhanku bangkit! Nyanyilah Haleluya!
Tiga ibu datanglah, tidak menemukanNya.
Tuhanku bangkit! Nyanyilah Haleluya!

Bait 3. Tuhanku bangkit! Nyanyilah Haleluya!
Sang malaikat mulia membukakan kuburNya.
Tuhanku bangkit! Nyanyilah Haleluya!

Bait 4. Tuhanku bangkit! Nyanyilah Haleluya!
"Jangan takut dan sedih: Yang kaucari t'lah pergi!"
Tuhanku bangkit! Nyanyilah Haleluya!

Bait 5. Tuhanku bangkit! Nyanyilah Haleluya!
"Ingat akan sabdaNya yang pernah diucapNya."
Tuhanku bangkit! Nyanyilah Haleluya!

Bait 6. Tuhanku bangkit! Nyanyilah Haleluya!
"Setelah sengsaraNya Allah memuliakanNya."
Tuhanku bangkit! Nyanyilah Haleluya!

Bait 7. Tuhanku bangkit! Nyanyilah Haleluya!
Yang tersalib hiduplah! Kita hidup olehNya!
Tuhanku bangkit! Nyanyilah Haleluya!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 16:1-8; 2 2 Tim 1:10
Bait 2: Mrk 16:1-4
Bait 3: Mat 28:2
Bait 4: Mrk 16:6
Bait 5: Mrk 16:7
Bait 6: Flp 2:9-11
Bait 7: Rm 6:3-4; Kol 2:12

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 212 Tuhanku Bangkit, Pusara Terbuka (KJ212.MID )
Bait 1. Tuhanku bangkit, pusara terbuka: Ia menang atas maut
dan duka. Goncanglah benteng neraka yang gelap:
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (147 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Yesus Pahlawan yang hidup tetap! Yesus Pahlawan hidup yang tetap!

Bait 2. Sudah tersingkap rahasia kubur: dosa dan Iblis
t'lah kalah tersungkur. Aku percaya, gentarku lenyap:
Yesus Pahlawan yang hidup tetap! Yesus Pahlawan hidup yang tetap!

Bait 3. Di dunia ini tak lagi 'ku takut: Tuhan yang bangkit
berjuang sertaku; tak kuhiraukan kuasa gelap:
Yesus Pahlawan yang hidup tetap! Yesus Pahlawan hidup yang tetap!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 16:1-8; 2 Tim 1:10; Why 1:18
Bait 2: Ibr 2:14-15; 1 Yoh 3:8
Bait 3: Mat 28:20

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 213 Hai Bangun, Kau yang Tidur (KJ213.MID )
Bait 1. Hai bangun, kau yang tidur dan hidup dalam t,rang:
tak boleh maut menang di tanah orang hidup.

Bait 2. T'rang Kristus bercahaya menghalau yang gelap;
t'lah mundur segenap ancaman susah payah.

Bait 3. Tak lagi kita kalah terhadap dunia,
tetapi berserah kepada kasih Allah.

Bait 4. T'lah bangkit Raja kita, supaya kita pun bertahan
bertekun melawan dukacita.

Bait 5. Sengatmu. Maut, di mana-dimana jayamu?
Yang beriman teguh beroleh kemenangan!

Bait 6. Lenyaplah malam dosa dan fajar merekah:
seluruh dunia 'kan baru dan sentosa!

Referensi Ayat:
Bait 1: Ef 5:14; 1 Tes 5:5-8
Bait 2: Yoh 8:12

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (148 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
KJ. 214 Tuhan Melawat UmatNya (KJ214.MID )
Bait 1. Tuhan melawat umatNya; malam menjadi pagi!
Dalam terang hadiratNya kita dihibur lagi!

Bait 2. Habis menanggung mautNya di atas kayu salib,
kuburNya ditinggalkanNya: Ia telah kembali!

Bait 3. Murid-muridNya tercengang, kar'na tak menyadari
bahwa Mesias t'lah menang atas set'ru terakhir.

Bait 4. Sion penuh keluh-kesah, kidung diganti tangis;
duka menimpa jiwanya awan menutup langit.
Bait 5. Hai putri Sion, nyanyilah! Janganlah susah hati:
dalam cahaya hidupNya dukamu diobati!

Bait 6. Puji-pujian mulutmu kini segar kembali:
oleh kuasa Roh Kudus kubur dibuka lagi!

Bait 7. Nyanyi seputar dunia bahwa Tuhanmu bangkit!
FirmanNya tinggal beserta dan mengobarkan hati!

Bait 8. Umat percaya, bangunlah, nyanyi tiap hari;
hiduplah bersejahtera, t'rima berkat ilahi!

Bait 9. Takhta mengganti salibNya dalam terang sorgawi;
kita di KerajaanNya hidup kekal abadi!

Referensi Ayat:
Bait 1: Luk 1:78-79; Luk 7:16
Bait 3: Luk 24:12, 37; 1 Kor 15:26
Bait 4: Yes 3:26; Rat 1:4; Amos 8:10
Bait 5: Yes 52:9; Zef 3:14; Zkh 2:10; Yes 61:2-3
Bait 7: Luk 24:32
Bait 9: Mat 25:31; Why 5:6; Why 7:17

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 215 Yesus, Kini Kataku (KJ215.MID )
Bait 1. Yesus, kini kataku: "Tuhan, Allahku!"
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (149 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Yesus, tadi 'ku sedih dan hatiku pedih;
Yesus, kini kauberi percaya tak henti!
Yesus, agung kasihMu terhadap hambaMu!

Referensi Ayat:
Bait 1: Yoh 20:28

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 216 Sang Kristus T'lah Bangkit (KJ216.MID )
Bait 1. Sang Kristus t'lah bangkit dan Dia menang,
kuasa si jahat telah di kekang.

Reff:
Nyanyikan pujian, nyanyikan pujian,
Nyanyikan pujian gempita, gemar.
Sang Putralah Raja perkasa benar.

Bait 2. Di manakah kini kuasamu, hai maut?
Sengatmu tercabut, memang Putra Daud.

Reff:
Nyanyikan pujian, nyanyikan pujian,
Nyanyikan pujian gempita, gemar.
Sang Putralah Raja perkasa benar.

Bait 3. Hai dosa, kau kalah, kuasamu lenyap,
kendati kaucoba mengganggu tetap.

Reff:
Nyanyikan pujian, nyanyikan pujian,
Nyanyikan pujian gempita, gemar.
Sang Putralah Raja perkasa benar.

Bait 4. Akhirnya menyingsinglah fajar cerlang,
harapan pun timbul: Rajaku menang!

Reff:
Nyanyikan pujian, nyanyikan pujian,
Nyanyikan pujian gempita, gemar.
Sang Putralah Raja perkasa benar.

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (150 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Referensi Ayat:
Bait 1: Ibr 2:14-15; 1 Yoh 3:8; Why 1:18
Bait 2: 1 Kor 15:54-55

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 217 Yesus, Sumber Penghiburan (KJ217.MID )
Bait 1. Yesus, Sumber Penghiburan, yang disalib,
dikuburkan, kini bangkit dan menang,
Raja Hidup dan Terang. Kubur tak menahan lagi
Sang Pahlawan yang Ilahi. Haleluya, Haleluya!

Bait 2. Oleh Dia yang perkasa kuasa Iblis t'lah binasa,
ya, setiap lawanNya kini sudah menyerah.
Hai, bernyanyi, Putri sion, bersyukur dengan pujian.
Haleluya, Haleluya!

Bait 3. Dalam siang kemenangan ditelanlah maut dan malam.
Maut, di mana jayamu dan sengat ancamanmu?
Sorgalah warisan kami, Kristus t'lah membawa damai.
Haleluya, Haleluya!

Referensi Ayat:
Bait 1: Kis 2:24
Bait 2: Ibr 2:14-15; 1 Yoh 3:8; Why 1:18; Yes 52:17; Zef 3:14; Zkh 2:10
Bait 3: 1 Kor 15:54-56

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 218 Naik ke Sorga Cemerlang (KJ218.MID )
Bait 1. Naik ke sorga cemerlang, Haleluya,
Kristus, Rajamu yang menang, Haleluya!

Bait 2. Di kanan Allah, BapaNya, Haleluya,
Dialah Raja semesta, Haleluya!

Bait 3. Nubuat Mazmur t'lah genap, Haleluya;
Kristuslah maksud Alkitab, Haleluya!
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (151 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 4. Kepada Dia diberi, Haleluya,
kuasa dan hormat tak henti, Haleluya!

Bait 5. Mari bersoraklah terus, Haleluya,
agungkan Kristus, Penebus, Haleluya!

Bait 6. Allah Tirtunggal, t'rimalah, Haleluya,
puji syukur selamanya, Haleluya!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 47:6; Mzm 68:19; Luk 24:51; Kis 1:9; 1 Tim 3:16
Bait 2: Mrk 16:19; Ef 1:20-22; Ibr 1:3-4
Bait 3: Mzm 110:1; Ibr 1:13
Bait 4: Mat 28:18; Why 5:12

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 219 Mahkota Duri yang Kejam (KJ219.MID )
Bait 1. Mahkota duri yang kejam menyiksa Penebus,
di ganti tajuk pemenang yang agung dan kudus.

Bait 2. Tempat tertinggi pemenang yang baka padaNya diberi,
Sang Maharaja semesta dan Surya abadi.

Bait 3. Di sorga dan di dunia namaNya dikenal;
terpancar dari kasihNya bahagia kekal.

Bait 4. Salib yang hina dan seram penuh anugerah;
dan nama orang beriman di sorga tertera.

Bait 5. Mengikut Tuhan, kita pun sengsara dan menang.
Bahagialah yang bertekun di dalam kasihNya.
Bait 6. SalibNya pohon alhayat, pembawa kurnia,
penuh harapan dan berkat, pujian umatNya.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 15:17; Why 14:14
Bait 2: Flp 2:9-11; Ef 1:20-22; 1 Ptr 3:22; Why 19:16; Mal 4:2
Bait 4: Luk 10:20; Ibr 12:23; Why 3:5; Why 21:27
Bait 5: 2 Kor 2:14; Flp 3:10-11; Rm 2:6-7
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (152 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 6: Kej 2:9; Why 2:7

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 220 Yesus Kristus Memerintah (KJ220.MID )
Bait 1. Yesus Kristus memerintah tak terbatas, tak terhingga:
alam semesta sujud. Dunia patut memaklumkan:
"Yesus Kristus itu Tuhan!" Bangsa-bangsa, bertelut!

Bait 2. Raja-raja yang perkasa dan segala yang berkuasa
mengagungkan namaNya; baik di sorga, baik di bumi
kehendakNya dipenuhi; tiap mahluk menyembah!

Bait 3. Mahakuasa hanya Allah, tidak ada yang setara:
Ia Tuhan Yang Esa. Yang setara hanya Kristus,
Putra Tunggal Allah itu: KerajaanNya baka!

Bait 4. Ia Raja yang bertakhta beserta dengan BapaNya,
dikitari kerubim, dan kuasa yang sempurna
atas bumi maupun sorga kepadaNya diberi.

Bait 5. Kita s'lamat dalam Dia, ditebus dengan kasihNya
dan darahNya yang kudus. Pendamaian yang lestari,
t'rang dan hidup yang abadi disampaikan Penebus.

Bait 6. Hanya Yesus Kristus saja yang menjadi dasar G'reja
dan Kepala umatNya. Dibeli dengan darahNya
dan dibaptis dengan RohNya, kita hidup s'lamanya!

Bait 7. Hai pedosa, buka hati, orang sakit, harap lagi
dan yang miskin, bangunlah! Lubuk hati dibersihkan
dan yang sakit dipulihkan, adil hukum rahmatNya.

Bait 8. Walau salib dunia ini sementara mengiringi hidup
orang beriman, takkan dapat memisahkan kita dari
kasih Tuhan, hingga ringanlah beban.

Bait 9. Bersyukur, bersukaria, umat Tuhan, puji Dia
di seluruh dunia! Persiapkanlah jalanNya
dan lambaikan daun palma: Ia datang segera!

Bait 10. Aku pun tak ketinggalan mengelukanNya di jalan,
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (153 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
aku pun mengikutNya.Yesus Kristus memerintah
tak terbatas, tak terhingga! Puji Raja mulia!

Referensi Ayat:
Bait 1: Yes 9:6; Ef 1:20-22; Mzm 96:10; Flp 2:9-11
Bait 2: Mat 28:18; Why 5:13-14
Bait 3: Yer 10:6-7; Flp 2:6
Bait 4: Ibr 1:3-4; Ibr 12:2; Why 5:6; Why 22:1, 3
Bait 5: Ibr 9:11-14; Why 5:9; 2 Kor 5:18-19; 1 Yoh 2:2
Bait 6: 1 Kor 3:10-11; Kol 1:18; 1 Kor 6:20; 1 Kor 7:23; Kis 1:4-5; Kis 11:16
Bait 7: Yes 35:3-6
Bait 8: 2 Kor 1:5-7; Flp 3:10-11; 1 Ptr 4:13; Rm 8:37-39
Bait 9: Yes 40:3; Mrk 1:3; Yoh 12:13; Why 7:9; Why 22:7, 12, 20

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 221 Arah ke Sorga Cemerlang (KJ221.MID )
Bait 1. Arah ke sorga cemerlang terangkat Tuhan yang menang
penuh kemuliaan. Tawanan pun dibawaNya berarak
ke tempat baka, ke takhta Kerajaan.

Bait 2. Sorga menyambut Rajanya, malaikat sujud menyembah
di hari sukacita, Hai bumi bergembiralah nyanyikan
KenaikanNya yang bangkit bagi kita.
Bait 3. Imam besar telah pergi dan dari atas memberi serba karuniaNya.
Ya Tuhan, hati kami pun hendak terarah padaMu
Yang hidup selamanya!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 47:6; Mrk 16:19; Luk 24:51; Kis 1:9; Mzm 68:19; Ef 4:8; Ef 1:20-22; Ibr 1:3-4; 1 Ptr 3:22
Bait 2: Ibr 1:6
Bait 3: Ibr 4:14

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 222a Agungkan Kuasa NamaNya (KJ222a.MID )
Bait 1. Agungkan kuasa namaNya; malaikat bersujud!
Nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu!
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (154 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus, Tuhanmu!

Bait 2. Hai bintang-bintang fajar t'rang, bersoraklah terus!
Agungkan Dia yang menang dan puji Tuhanmu!
Agungkan Dia yang menang dan puji Yesus, Tuhanmu!

Bait 3. Kaum Israel pilihanNya, dosamu ditebus!
Mesiasmu terimalah dan puji Tuhanmu!
Mesiasmu terimalah dan puji Yesus, Tuhanmu!

Bait 4. Jemaat yang tak melupakan derita Penebus,
b'ri hormat di hadiratNya dan pujian Tuhanmu!
B'ri hormat di hadiratNya dan puji Yesus, Tuhanmu!

Bait 5. Yang mati kar'na namaNya, hai martir yang kudus,
di dalam salib bermegah dan puji Tuhanmu!
Di dalam salib bermegah dan puji Yesus, Tuhanmu!

Bait 6. Hai waris KerajaanNya, agungkan Putra Daud!
Allahmu permuliakanlah dan puji Tuhanmu!
Allahmu permuliakanlah dan puji Yesus, Tuhanmu!

Bait 7. Hai bangsa-bangsa dunia, sekarang bertelut;
akui KerajaanNya dan puji Tuhanmu!
Akui KerajaanNya dan puji Yesus, Tuhanmu!

Bait 8. Kiranya kita k'lak serta di sana bersujud.
Hai ikut, alam semesta, dan puji Tuhanmu!
Hai ikut, alam semesta, dan puji Yesus, Tuhanmu!

Referensi Ayat:
Bait 1: 1 Tim 3:16; Ibr 1:6; Why 19:16
Bait 2: Ayb 38:7
Bait 3: Yes 40:1-2
Bait 4: 1 Kor 11:26
Bait 5: Mat 24:9; Rm 8:36; Why 6:9; Why 18:24; Gal 6:14
Bait 6: Mat 5:3, 10; Yak 2:5
Bait 7: Flp 2:9-11
Bait 8: Why 5:13
KJ. 222b Agungkan Kuasa NamaNya (KJ222b.MID )
Bait 1. Agungkan kuasa namaNya; malaikat bersujud!
Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus, Tuhanmu!
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (155 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 2. Hai bintang-bintang fajar t'rang, bersoraklah terus!
Agungkan Dia yang menang dan puji, puji, puji, Yesus, Tuhanmu!

Bait 3. Kaum Israel pilihanNya, dosamu ditebus!
Mesiasmu terimalah dan puji, puji, puji Yesus, Tuhanmu!

Bait 4. Jemaat yang tak melupakan derita Penebus,
b'ri hormat di hadiratNya dan puji, puji, puji Yesus, Tuhanmu!

Bait 5. Yang mati kar'na namaNya, hai martir yang kudus,
di dalam salib bermegah dan puji, puji, puji Yesus, Tuhanmu!

Bait 6. Hai waris KerajaanNya, agungkan Putra Daud!
Allahmulah permuliakanlah dan puji, puji, puji Yesus, Tuhanmu!
Bait 7. Hai bangsa-bangsa dunia, sekarang bertelut;
akui KerajaanNya dan puji, puji, puji Yesus, Tuhanmu!

Bait 8. Kiranya kita k'lak serta di sana bersujud.
Hai ikut, alam semesta, dan puji, puji, puji Yesus, Tuhanmu!

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 223 Nyanyian Malaikat Nyaring Bergema (KJ223.MID )
Bait 1. Nyanyian malaikat nyaring bergema, sorga t'lah terbuka
bagi Rajanya. Kristus Raja mulia, jaya dan megah,
Yesus, Raja kasih, naik takhtaNya.

Reff:
Sudahlah sempurna karya s'lamatNya;
Yesus naik ke sorga. Puji namaNya!

Bait 2. Dia yang tersalib bagi dunia pada sisi Bapa kini mulia
tak sengsara lagi, hidup s'lamanya.
Yesus, Raja mulia, naik takhtaNya!
Yesus, Raja kasih, naik takhtaNya.

Reff:
Sudahlah sempurna karya s'lamatNya;
Yesus naik ke sorga. Puji namaNya!

Bait 3. Yesus dalam sorga, agung kasihNya: Ia mendoakan
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (156 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
kita umatNya; kasi dan anug'rah dicurahkanNya;
tempat bagi kita disiapkanNya.
Yesus, Raja kasih, naik takhtaNya.

Reff:
Sudahlah sempurna karya s'lamatNya;
Yesus naik ke sorga. Puji namaNya!


Referensi Ayat:
Reff: Mzm 47:1; Mrk 16:19; Luk 24:51; Kis 1:9
Bait 1: Mat 16:27; 1 Tim 3:16
Bait 2: Why 5:6; Mat 25:31; Kis 7:55-56; Ef 1:20-22; Ibr 1:3-4, 13; Why 7:17
Bait 3: Rm 8:34; 1 Yoh 2:1; 2 Kor 13:13; Ef 4:7-8; Yoh 14:2

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 224 Masyhurkan RajaMu (KJ224.MID )
Bait 1. Masyhurkan Rajamu, Allah Maha besar;
ucapkan syukurmu, bernyanyi bergemar!
Suaramu dan hatimu berpadu 'muji Tuhanmu!

Bait 2. Tuhanmu Penebus, yang melepaskan kau,
memb'rikan darahNya pembasuh dosamu.
Suaramu dan hatimu berpadu 'muji Tuhanmu!

Bait 3. Buana, langit pun di bawah kuasaNya.
Kunci neraka, maut, dib'rikan padaNya.
Suaramu dan hatimu berpadu 'muji Tuhanmu!

Bait 4. Di muka takhtaNya semua bertelut;
musuhNya menyembah tersungkur bersujud.
Suaramu dan hatimu berpadu 'muji Tuhanmu!

Bait 5. Nantikan bersyukur Sang Hakim semesta,
yang datang menjemput semua hambaNya.
Suaramu dan hatimu berpadu 'muji Tuhanmu!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 47
Bait 2: Mat 26:28; Ibr 9:11-14; 1 Yoh 1:7
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (157 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 3: Mat 28:18; Kol 1:16; Why 1:18
Bait 4: Rm 14:11; Flp 2:9-11
Bait 5: Mat 25:31-33; Flp 3:20; 1 Tes 1:10; Yoh 14:2-3

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 225 Berkereta Awan Putih (KJ225.MID )
Bait 1. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi
dan menuju takhtaNya, dan menuju takhtaNya.

Bait 2. Bertelutlah tiap mahluk, tiap lidah pun mengaku:
Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta!

Bait 3. Penguasa dalam dunia dan malaikat dalam sorga
mengagungkan namaNya, mengagungkan namaNya.

Bait 4. Yesus Raja Mahakuasa: bersujudlah bangsa-bangsa
dan menjadi muridNya, dan menjadi muridNya.

Bait 5. Hai pedosa, s'rahkan hati, berimanlah, orang sakit,
orang miskin, haraplah, orang miskin, haraplah!

Bait 6. Yang tersalib menyampaikan sukacita kedamaian,
hidup baru yang kekal, hidup baru yang kekal!

Referensi Ayat:
Bait 1: Kis 1:9; Ibr 1:3-4; 1 Ptr 3:22
Bait 2: Flp 2:9-11
Bait 4: Ef 1:20-22; Mat 28:19
Bait 5: Yes 35:3-6
Bait 6: 2 Kor 5:18-19; 1 Yoh 2:22

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 226 Dia Nobatkanlah (KJ226.MID )
Bait 1. Dia nobatkanlah Sang Raja Penebus;
bahana sorga bergema memuji Dia t'rus.
Hai bangun, jiwaku, bernyanyilah serta,
Memuji Jurus'lamatmu kekal selamanya.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (158 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 2. Dia nobatkanlah Pengasih abadi;
di dalam darah lukaNya kasihNya berseri.
Malaikat tercengang melihat dashyatnya
Rahasia Allah terbentang demi manusia.

Bait 3. Dia nobatkanlah Raja sejahtera,
yang memerintah dunia, perang pun mereda.
Di bumi terdengar pujian mulia kepada
Dia yang besar kekal kuasaNya.

Bait 4. Dia nobatkanlah Sang Raja hidupmu;
sang maut dikalahkanNya demi selamatmu.
Muliakan namaNya yang mati dan menang,
Memb'rikan hidup yang kekal menghalau maut kejam.

Bait 5. Dia nobatkanlah Sang Raja yang baka,
Pencipta alam semesta sempurna dan megah.
Hormati Penebus yang agung mulia;
Sang Anakdomba yang kudus terpuji s'lamanya.

Referensi Ayat:
Bait 1: Ef 1:20-22; Flp 2:9-11; Ibr 2:9; Why 17:14; Why 19:12
Bait 2: 1 Ptr 1:12
Bait 3: Yes 9:3-6; Mat 28:18
Bait 4: 1 Kor 15:26; 2 Tim 1:10; Ibr 2:14-15; Why 1:18
Bait 5: Ef 1:20-22; Kol 1:16; Why 5:12

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 227 UmatMu Bersembah Sujud (KJ227.MID )
Bait 1. UmatMu bersembah sujud, berdoa dan bernyanyi,
menghadap singgasanaMu, ya Kristus, Tuhan kami.
Segala kuasa dunia akhirNya 'kan mengaku
Engkaulah raja mulia, kar'na kebangkitanMu.

Bait 2. Dengan darahMu yang kudus Engkau sucikan kami
membuat kami bagiMu imamat yang rajawi.
PadaMu diberikanlah mahkota kemenangan:
Di sorga dan di dunia namaMu berkumandang.

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (159 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 3. Ya, Jurus'lamat dunia, penuh kemuliaan
Kau datang lagi segera di atas awan-awan.
Semua 'kan memandangMu, termasuk yang menikam;
Semua mengagungkanMu dan mohon pengasihan.

Bait 4. Baik lambat atau segera, hariMu pasti datang;
cahaya fajar yang cerah semakin kelihatan.
Ya, haleluya, datanglah, umatMu sudah yakin.
Malaikat dan manusia bersorak, "Amin, amin!"

Referensi Ayat:
Bait 1: Luk 24:52; Flp 2:9-11; Why 17:14
Bait 2: Ibr 9:11-14; 1 Yoh 1:7; 1 Ptr 2:9; Why 5:10; Why 14:14
Bait 3: Dan 7:13-14; Mrk 13:26; Za 12:10; Why 1:7
Bait 4: 1 Yoh 2:8; Why 22:20

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 228 Datanglah, ya Roh Kudus (KJ228.MID )
Bait 1. Datanglah, ya Roh Kudus, b'rikanlah cahayaMu,
Sinar sorga yang baka. O Pengasuh kaum lemah,
Pemberi anugerah, Suluh hati, datanglah!

Bait 2. Kau Penghibur mahabaik dan Sahabat mahabaik,
Penyegar dan Penyejuk, Kau menampung yang lelah,
Kau tenangkan yang resah, Kau melipur yang sendu.

Bait 3. Cahya beranugerah, curahkanlah kurnia dalam hati umatMu.
Tanpa daya ciptaMu tiada insan yang kudus,
tiada hidup yang teduh.

Bait 4. Yang cemar sucikanlah, yang kersang siramilah,
Yang ced'ra sembuhkanlah; yang tegar lunakkanlah,
Yang beku cairkanlah, yang sesat arahkanlah.

Bait 5. B'rilah pada umatMu yang percaya padaMu
rahmat dalam tiap hal dan pahala mulia,
mati bersejahtera, sukacita yang kekal.

Referensi Ayat:
Bait 1: Rm 8:26; Rm 15:13
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (160 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 2: Yoh 14:16, 26; Yoh 15:26
Bait 3: 1 Kor 12:11; Gal 5:22-23
Bait 4: Mzm 147:18

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 229a O Roh Pencipta, Datanglah (KJ229a.MID )
Bait 1. O Roh Pencipta, datanglah, masuki kami, umatMu;
ciptaanMu penuhilah dengan berkat kurniaMu.

Bait 2. Engkau Penolong yang teguh, Kurnia Allah terbesar,
Kau Sumber hidup yang benar, Pengibar kasih umatMu.

Bait 3. Engkau Roh purna kurnia, Kau Tangan khalik semesta;
Kau janji Bapa mulia; bahasa kasih Kauberi.
Bait 4. Berilah kami sinarMu dan kasihMu curahkanlah,
supaya kami yang lemah teguh berbudi s'lamanya.

Bait 5. Kuasa jahat halaulah, berilah damaiMu terus dan
pimpin kami, umatMu, hindarkan dari seteru.

Bait 6. OlehMu kami mengenal Bapa dan Putra TunggalNya.
Kau Roh Ilahi, Roh Kudus, padaMu kami beriman.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 104:30; Rm 8:11; 1 Kor 3:16
Bait 2: Yoh 7:37-39
Bait 3: Kis 1:4-5; Kis 2:33
Bait 4: Ef 1:17-18
Bait 5: Gal 5:22
Bait 6: Rm 8:14-16; Ef 3:16-19
KJ. 229b O Roh Pencipta, Datanglah (KJ229b.MID )
Bait 1. O Roh Pencipta, datanglah, masuki kami, umatMu;
ciptaanMu penuhilah dengan berkat kurniaMu.

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (161 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
KJ. 230 Kami Berdoa, Ya Roh Kudus (KJ230.MID )
Bait 1. Kami berdoa, ya Roh Kudus, iman kami asuhlah terus;
dalam kegelapan terangi kami sampai masuk damai abadi.
Tolong kami!

Bait 2. Cahya Ilahi, pancarkanlah kasih Kristus dalam dunia,
agar kami tinggal di dalam Dia yang membuka sorga ceria.
Tolong kami!

Bait 3. Maha Pengasih, kobarkanlah api suci dan baka,
agar kami hidup dengan sesama dalam damai dan kasih Allah.
Tolong kami!

Bait 4. Maha Penghibur, kuatkanlah hati kami, agar tak resah;
dalam menghadapi kuasa maut, bersamaMu kami tak takut.
Tolong kami!

Referensi Ayat:
Bait 1: Ef 1:17-18; Ef 3:16-19
Bait 2: Yoh 15:1-8
Bait 3: Ef 4:2-3
Bait 4: Yoh 14:16, 26; Yoh 15:26

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 231 O Roh Kudus Ilahi (KJ231.MID )
Bait 1. O Roh Kudus Ilahi, nyalakan api suci di dalam
hati kami yang sudi kau penuhi.

Bait 2. Terangi batin kami supaya mendengarMu,
tetapkan hati kami menyambut panggilanMu.

Bait 3. O, tolong kami ini sebarkan Injil kudus,
sehingga isi dunia memuliakan Yesus.

Referensi Ayat:
Bait 1: Ef 1:17-18

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (162 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
KJ. 232 Hai Umat, Nyanyilah (KJ232.MID )
Bait 1. Hai umat, nyanyilah, rayakan hari ini!
Mujizat Allahmu masyhurkanlah disini!
T'lah turun Roh Kudus membangkit laskarNya;
Semoga kini pun semua tergerak.

Bait 2. Ya Roh karunia, Penghibur dan Penolong,
sekarang datanglah; berkatMu kami mohon.
Baptisan dan Firman membangun umatMu,
Supaya kami pun berbuahlah penuh.

Bait 3. Kaupilih umatMu menjadi tubuh Kristus.
Kembali lahirlah umatMu dalam Yesus.
Di PerjamuanNya. Kau hadir bekerja
membuat hambaMu cerminan kasihNya.

Bait 4. Yang hidup oleh Roh, yang bangkit oleh
Firman dan oleh kurnia berbuah kar'na iman,
Muliakan Allahmu dan puji kasihNya,
Yang baru dan segar selama-lamanya.

Referensi Ayat:
Bait 1: Kis 2:1-13
Bait 2: Yoh 14:16, 26; Yoh 15:26; Ef 5:26; Gal 5:22-23
Bait 3: 1 Kor 12:13; Yoh 3:5-7; Tit 3:5; 1 Ptr 1:3, 23
Bait 4: Rat 3:22-23

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 233 Roh Kudus, Turunlah (KJ233.MID )
Bait 1. Roh Kudus, turunlah dan tinggal dalam hatiku,
dengan cahaya kasihMu terangi jalanku!
ApiMulah pembakar jiwaku,
sehingga hidupku memuliakan Tuhanku.

Bait 2. Bagaikan surya pagi menyegarkan dunia,
kuasaMu membangkitkan jiwa layu dan lemah.
Curahkanlah berkat karunia;
Jadikan hidupku padaMu saja berserah!

Bait 3. Syukur padaMu, Roh Kudus, yang sudah memberi
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (163 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
bahasa dunia baru yang sempurna dan suci.
Jadikanlah semakin berseri
Iman dan pengharapan serta kasih yang bersih.

Referensi Ayat:
Bait 1: Rm 8:11; 1 Kor 3:16; 2 Tim 1:14
Bait 2: Rm 15:13; Ef 3:16-19
Bait 3: Kis 2:11; 1 Kor 13:13

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 234 Di Hari Pentakosta (KJ234.MID )
Bait 1. Di Hari Pentakosta Roh Kudus turunlah
mengajar murid Yesus berkata, bekerja.

Bait 2. Roh Kudus berbicara di dalam hatiku,
mengajar dan menolong dan menyertaiku.

Bait 3. 'Ku suka mendengarkan suara Roh Kudus
yang mengajarkan aku mengikut Penebus.

Bait 4. Roh Kudus yang terkasih, kuminta padaMu,
tetap setiap hari diami hatiku.

Referensi Ayat:
Bait 1: Kis 2:1-13

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 235 Kudengar BerkatMu Turun (KJ235.MID )
Bait 1. Kudengar berkatMu turun bagai hujan yang lebat,
menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat.
Aku pun, aku pun, ya, berkati aku pun!

Bait 2. Bapa, jangan Kaulewati aku, walau 'ku cemar;
'ku tak layak Kaudekati namun rahmatMu besar.
Aku pun, aku pun, kasihani aku pun!

Bait 3. Mampirlah, ya, Jurus'lamat, kau dambaan hatiku;
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (164 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
aku rindu amat sangat mendengar panggilanMu.
Aku pun, aku pun, Yesus, panggil aku pun!

Bait 4. Mampirlah, ya Roh perkasa, t'rangi mata hatiku;
sabda Kristus b'ri berkuasa, dalam diri hambaMu.
Aku pun, aku pun, ya, terangi aku pun!

Bait 5. Amat lama tak 'ku sadar menyedihkan hatiMu;
pada dunia 'ku bersandar, o, s'lamatkan diriku!
Aku pun, aku pun, o, s'lamatkan aku pun!

Bait 6. Kasih Allah yang sempurna, darah Kristus yang kudus,
kuasa Roh yang tak terduga, biar jaya dalamku.
Aku pun, aku pun, sempurnakan aku pun!

Bait 7. Ikatlah hatiku, Tuhan, selamanya padaMu;
b'rilah air kehidupan melimpahi diriku.
Aku pun, aku pun, ya, berkati aku pun!

Referensi Ayat:
Bait 1: Yes 32:15; Yes 44:3; Yl 2:23, 28; Kis 2:17-18
Bait 2: Mat 8:8; Mrk 10:48
Bait 4: Ef 1:17-18
Bait 7: Yeh 47:1-12; Yoh 7:37-39; Why 7:17; Why 22:1-2

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 236 Roh Kudus, Sinarilah (KJ236.MID )
Bait 1. Roh Kudus, sinarilah hati gundah dan lelah.
Ganti kuasa yang gelap dengan t'rangMu yang tetap.

Bait 2. Roh Kudus, sucikanlah hati risau dan lemah.
Yang t'lah lama dicekam oleh Iblis yang kejam.

Bait 3. Roh Penghibur, angkatlah hati susah, berkesah.
Hibur hati yang sedih, balut luka yang perih.

Bait 4. Roh Kudus, diamilah hati yang t'lah berserah.
kaulah saja, Tuhanku, Raja dalam hatiku.

Referensi Ayat:
Bait 1: Ef 1:17-18
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (165 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 4: Rm 8:11; 1 Kor 3:16; 2 Tim 1:14

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 237 Roh Kudus, Tetap Teguh (KJ237.MID )
Bait 1. Roh Kudus, tetap teguh Kau Pemimpin umatMu.
Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia.
Jiwa yang letih lesu mendengar mendengar panggilanMu,
"Hai musafir, ikutlah ke neg'ri sejahtera!"

Bait 2. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang penat;
b'ri di jalan yang kelam hati anakMu tent'ram.
Bila badai menderu, perdengarkan suaraMu,
"Hai musafir, ikutlah ke neg'ri!"

Bait 3. Bila nanti tamatlah pergumulan dunia,
dalam sorga mulia nama kita tertera,
asal kita ditebus, pun dipanggil Roh Kudus,
"Hai musafir, ikutlah ke neg'ri sejahtera!"

Referensi Ayat:
Bait 3: Luk 10:20; Ibr 13:23; Why 3:5; Why 21:7

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 238 Ya Roh Kudus Berkurnia (KJ238.MID )
Bait 1. Ya Roh Kudus berkurnia, bagai merpati turunlah,
hidupkan kami, umatMu, dengan percaya yang teguh.

Bait 2. Tanpa Engkau percumalah usaha kami yang lemah;
tiada arti yang penuh tanpa Engkau, ya Roh Kudus.
Bait 3. Pada mulanya Kauberi cahaya hidup yang jernih
dan rupa alam terbentuk, diatur kehadiranMu!

Bait 4. Ya Roh Kudus, diamilah, umatMu dalam dunia,
yang kepadaMu berseru: baruilah ciptaanMu!

Bait 5. Roh Allah Mahamulia, Roh Kristus Yesus, datanglah,
berkati umatMu penuh dengan limpahan kasihMu!
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (166 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Referensi Ayat:
Bait 1: Kej 1:2; Mrk 1:10; Yoh 6:63
Bait 3: Kej 1:3; Mzm 104:30
Bait 4: Rm 8:11; 1 Kor 3:16; 2 Tim 1:14; Yeh 47:1-2; 2 Kor 5:17

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 239 Turun, Roh Allah, dalam Hatiku (KJ239.MID )
Bait 1. Turun, Roh Allah, dalam hatiku; sucikan daku dan hidupkanlah;
ubah lemahku oleh kuasaMu; kasihku padaMu murnikanlah.

Bait 2. Tidak kuminta mimpi amat khas, tanda yang hebat, keajaiban pun;
yang aku minta hanya inilah: singkirkan kesuraman jiwaku.

Bait 3. Bukankah, Yesus, Dikau berpesan, "Kasihi Allah" ikhlas dan penuh?
Ajar kiranya salib kupegang; biar kucari dan mendapatMu.

Bait 4. Ajarlah aku bahwa Kau dekat; ajar 'ku tahan di gumulanku,
tidak bersangsi, tidak berkesah, bila tak Kaukabulkan doaku.

Bait 5. Ajar 'ku tulus mengasihiMu; diriku dalam Roh baptiskanlah:
Hatiku altar persembahanku, cinta kasihMu nyala apinya.

Referensi Ayat:
Bait 1: Yoh 6:63; Ef 3:16-19
Bait 3: Ul 6:5; Mrk 12:30
Bait 5: Kis 1:5; Kis 11:16

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 240a Datanglah ya Sumber Rahmat (KJ240a.MID )
Bait 1. Datanglah, ya sumber rahmat, selaraskan hatiku menyanyikan
kasih s'lamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madah indah,
gita balai sorgaMu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanMu.

Bait 2. Hingga kini 'ku selamat dengan kuat yang Kaub'ri.
Kuharapkan akan dapat sampai di neg'ri seri.
Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat;
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (167 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Untuk membela diriku dipikulNya salib b'rat.

Bait 3. Tiap hari 'ku berhutang pada kasih abadi.
Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti.
'Ku dipikat pencobaan meninggalkan kasihMu;
inilah hatiku, Tuhan, meteraikan bagiMu!

Referensi Ayat:
Bait 1: Yeh 47:1-12
Bait 2: 1 Sam 7:12; Mzm 119:176; Mat 10:12-14; Yes 53:3-7; 1 Ptr 2:22-25
Bait 3: Hos 11:4; 2 Kor 1:21-22; Ef 1:13-14; Ef 4:30
KJ. 240b Datanglah ya Sumber Rahmat (KJ240b.MID )
Bait 1. Datanglah, ya sumber rahmat, selaraskan hatiku menyanyikan
kasih s'lamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madah indah,
gita balai sorgaMu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanMu.

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 241 Inilah Hari Kelima Puluh (KJ241.MID )
Bait 1. Inilah Hari Kelimapuluh, Hari Pentakosta;
panen pertama menjadi nampak, panen dari Paskah.

Reff:
Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan, Sumber anugerah!

Bait 2. Biji benih yang telah ditanam dengan air mata
hidup menjadi tumbuhan dan buahnya sudah nyata.

Reff:
Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan, Sumber anugerah!

Bait 3. Yesus ditanam dan bangkit pula pada masa Paskah,
kini buahNya menjadi nyata pada Pentakosta.

Reff:
Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan, Sumber anugerah!

Bait 4. Yesus tanaman yang mahaagung, diberkati Allah;
nampaklah hasil tanaman itu: orang yang percaya.

Reff:
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (168 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan, Sumber anugerah!

Bait 5. Hasil pertama mengandung janji untuk panen akhir:
nanti tuaian purnama datang, janganlah kuatir!

Reff:
Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan, Sumber anugerah!


Referensi Ayat:
Reff: Bil 28:16-31
Bait 1: Kel 23:16; Kel 34:22; Im 23:15-22; Ul 16:9-12; Kis 2:1
Bait 2: Mzm 126:5-6; Mrk 4:26-29
Bait 3: Yoh 12:24; Yoh 4:35
Bait 4: Mat 9:37-38; Luk 10:2
Bait 5: Kol 1:18

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 242 Muliakan Allah Bapa (KJ242.MID )
Bait 1. Muliakanlah Allah Bapa, muliakan Putr'aNya, muliakan
Roh Penghibur, Ketiganya Yang Esa! Haleluya, puji Dia
Kini dan selamanya!

Bait 2. Muliakan Raja Kasih yang menjadi Penebus,
yang membuat kita waris KerajaanNya terus.
Haleluya, puji Dia, Anakdomba yang kudus!

Bait 3. Muliakan Raja sorga, Raja G'reja yang esa,
Raja bangsa-bangsa dunia; langit-bumi nyanyilah!
Haleluya, puji Dia, Raja Mahamulia!

Bait 4. Kemuliaan selamanya dalam sorga bergema.
Hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaanNya.
Haleluya, puji Dia, Raja agung semesta!

Referensi Ayat:
Bait 1: Why 5:13; 1 Yoh 5:7
Bait 2: Mat 5:3, 10; Kol 1:12; Yak 2:5; Why 5:9, 11
Bait 3: Ef 1:20-23; Why 17:14
Bait 4: Mzm 103:20-22; Mzm 148; Why 4:8-11
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (169 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 243 Haleluya, Terpujilah (KJ243.MID )
Bait 1. Haleluya! Terpujilah Pencipta alam semesta,
Sang Bapa Mahakuasa! Mestilah kebesaranNya
Dan hikmat kasih sayangNya dipuji alam raya!

Bait 2. Haleluya! Terpujilah Sang Putra yang ke dunia
membawa damai Allah! Mestilah kar'na kurbanNya,
Sang Penebus manusia dipuji alam raya!

Bait 3. Haleluya! Terpujilah Sang Roh yang kediamanNya
di hati yang percaya! Mestilah Pengarunia,
Penuntun ke terang baka, dipuji alam raya!

Bait 4. Haleluya! Terpujilah Yang oleh malak disembah
di sorga selamanya! Mestilah kini dan terus
Sang Bapa, Putra, Roh Kudus dipuji alam raya!

Referensi Ayat:
Bait 1: Why 4:11; Mzm 69:35
Bait 2: 2 Kor 5:18-19; 1 Yoh 2:2; Why 5:11-12
Bait 3: Rm 8:11; 2 Tim 1:14
Bait 4: Mzm 103:20-22; Mzm 148

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 244 Puji Allah Pencipta (KJ244.MID )
Bait 1. Puji Allah Pencipta, Haleluya, Mahatinggi di sorga,
Haleluya! Agung sungguh kuasaNya, Haleluya,
dalam amat kasihNya, Haleluya!

Bait 2. Puji Kristus, Putera, Haleluya, Tuhan dan Manusia,
Haleluya. Nabi, Imam dan Raja, Haleluya,
Yang t'lah naik ke sorga, Haleluya!

Bait 3. Puji Roh Kudus mulia, Haleluya,
Duta Kristus yang baka, Haleluya.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (170 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Pamong bagi umatNya, Haleluya,
Dan Penghibur di dunia, Haleluya!

Referensi Ayat:
Bait 1: Why 4:11
Bait 2: Why 5:11-12
Bait 3: Yoh 14:26; Yoh 16:7

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 245 Tritunggal, Sinar Abadi (KJ245.MID )
Bait 1. Tritunggal, Sinar abadi, Esa sempurna, Ilahi, dikala
surya terbenam, buatlah hati benderang.

Bait 2. Kau disembah dinihari, pun di senja Kau dicari.
Selalu kami menyembah; pujian kami t'rimalah.

Bait 3. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, kekal terpuji namaMu!
Engkaulah mahamulia semula dan selamanya!

Referensi Ayat:
Bait 1: 1 Yoh 5:7

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 246 Ya Allah Yang Mahatinggi (KJ246.MID )
Bait 1. Ya Allah yang Mahatinggi, Kau Pencipta dunia ini;
kami juga Tuhan ciptakan, agar Dikau tetap dipuji.
Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang endah hati.
Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya.

Bait 2. Ya Allah yang Mahakasih, Engkau lahir di dunia ini;
Engkau mati di kayu salib; Engkau rela mengganti kami.
Dari kubur telah Kau bangkit; kuasa maut tiada lagi.
Pimpinlah kami sebab Engkaulah Jalan yang benar.

Bait 3. Ya Allah yang Mahasuci, Engkau turun ke dunia ini;
Kau menyala bagaikan api; memurnikan nurani kami,
Mengobarkan semangat kami agar kami menjadi b'rani.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (171 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasaMu.

Referensi Ayat:
Bait 1: Why 4:11; 1 Kor 8:6; 2 Kor 1:3; Yak 1:17; Mat 5:3
Bait 2: Gal 4:4; Ibr 12:2; Flp 2:6-8; 1 Kor 15:54-56; Yoh 14:6
Bait 3: Kis 2:1-4; Yes 6:7-8; Kis 2:17-18; 1 Ptr 1:2; Ef 6:19; Yes 6:7-8; Kis 1:8

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 247 Sungguh Kerajaan Allah (KJ247.MID )
Bait 1. Sungguh, Kerajaan Allah di bumi tak kalah.
Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala.
Ia menang; g'lapmu menjadi terang:
Lihatlah fajar menyala.

Bait 2. Sambil menyangkal dirimu tetaplah percaya.
Jangan pengharapan hilang di p'rang dan bahaya.
Biar gentar, hatimu pun berdebar,
Akhirnya kamu berjaya.

Bait 3. Akhirnya Yesus memulihkan orang terluka,
kaumnya lepas dari nista, sengsara dan duka.
Nantikanlah hari kedatanganNya:
Langit gemilang terbuka!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 28:18; Ef 1:22; Kol 2:10; Why 19:16; Yoh 8:12; Rm 13:12; 1 Yoh 2:8
Bait 2: Mrk 8:34; Ef 6:10-20; Kol 1:23; 1 Ptr 5:8-11
Bait 3: Why 7:17; 1 Kor 1:7; Flp 3:20; 1 Tes 1:10

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 248a Yesuslah Raja yang Menang (KJ248a.MID )
Bait 1. Yesuslah Raja yang menang sejauh edaran surya t'rang,
seputar bola dunia, menghalau g'lap selamanya.
KJ. 248b Yesuslah Raja yang Menang (KJ248b.MID )
Bait 1. Yesuslah Raja yang menang sejauh edaran surya t'rang,
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (172 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
seputar bola dunia, menghalau g'lap selamanya.

Bait 2. Rangkaian doa dan sembah tak putus naik kepadaNya;
namaNya harum dan kudus, dipuji umatNya terus.

Bait 3. Segala bangsa dunia memuliakan kasihNya;
dan suara anak berseru, "Ya, Tuhan, agung namaMu!"

Bait 4. K'rajaanNya penuh berkat; terhibur orang yang penat,
tawanan dosa bebaslah, ditinggikanNya yang rendah.

Bait 5. Dalam terang kuasaNya kutukan maut terhapuslah;
turunan Adam diberi warisan baru tak terp'ri.

Bait 6. Mahluk semua, bangkitlah memuji Raja semesta!
Malaikat pun bernyanyilah dan bumi pun ikut bergema.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 72:8; Mzm 133:3; Yoh 16:33; Why 17:14
Bait 2: Mal 1:11
Bait 3: Mat 21:15-16
Bait 4: Yes 61:1; Mzm 75:7-8; Mzm 113:7-8; Luk 1:52
Bait 5: Yes 25:8; 2 Tim 1:10; Ibr 2:14-15; Why 22:3; Efe 1:18; 1 Ptr 1:4; Why 21:1-2
Bait 6: Why 5:11-13

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 249 Serikat Persaudaraan [Ef 4:1-7] (KJ249.MID )
Bait 1. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh!
Sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu.
Bersama-sama majulah, dikuatkan iman,
Berdamai, bersejahtera, dengan pengasihan.

Bait 2. Serikatmu tetap teguh diatas Alasan,
yaitu satu Tuhanmu, dan satulah iman,
dan satu juga baptisan dan Bapa satulah,
yang olehmu sekalian dipuji, disembah.

Bait 3. Dan masing-masing kamu pun dib'ri anugerah,
supaya kamu bertekun dan rajin bekerja.
Hendaklah hatimu rendah, tahu: Tuhan berpesan
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (173 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Jemaat menurut firmanNya berkasih-kasihan.

Referensi Ayat:
Bait 3: Rm 12:6-8; 1 Kor 12:1-11

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 250a AllahMu Benteng Yang Teguh (KJ250a.MID )
Bait 1. Allahmu benteng yang teguh, perisai dan senjata;
betapa pun sengsaramu, pertolonganNya nyata!
Si jahat yang geram berniat 'kan menang;
Ngeri kuasanya dan tipu dayanya di bumi tak bertara.

Bait 2. Dengan tenaga yang fana niscaya kita kalah.
Pahlawan kita Dialah yang diurapi Allah.
Siapa namaNya? Sang Kristus mulia, Tuhan Yang Esa,
Panglima semesta. Niscaya Ia jaya!
Bait 3. Penuhpun setan dunia yang mau menumpas kita,
jangan gentar melihatnya; iman tak sia-sia!
Penghulu kuasa g'lap, meskipun menyergap,
Mustahil 'kan menang; kuasanya ditebang dengan sepatah kata.

Bait 4. FirmanNya pertahankan t'rus dan puji hanya Dia!
Dengan kuasa Roh Kudus Ia di pihak kita.
Kendati hidupmu diambil seteru,
Pun harta dan benda, akhirnya kitalah yang punya Kerajaan!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 18; Mzm 46; Mzm 144:1-2; 1 Ptr 5:8-11; Luk 10:18; Yoh 12:31;Ibr 2:14-15; 1 Ptr 5:8;
Why 13
Bait 2: Yoh 16:33; Mzm 24:10; Ef 1:20-22; Kol 2:15; Why 17:14
Bait 4: Mzm 118:6; Rm 8:31; Mat 5:3, 10; Ibr 12:28; Yak 2:5
KJ. 250b AllahMu Benteng Yang Teguh (KJ250b.MID )
Bait 1. Allahmu benteng yang teguh, perisai dan senjata;
betapa pun sengsaramu, pertolonganNya nyata!
Si jahat yang geram berniat 'kan menang;
Ngeri kuasanya dan tipu dayanya di bumi tak bertara.

Bait 2. Dengan tenaga yang fana niscaya kita kalah.
Pahlawan kita Dialah yang diurapi Allah.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (174 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Siapa namaNya? Sang Kristus mulia, Tuhan Yang Esa,
Panglima semesta. Niscaya Ia jaya!

Bait 3. Penuhpun setan dunia yang mau menumpas kita,
jangan gentar melihatnya; iman tak sia-sia!
Penghulu kuasa g'lap, meskipun menyergap,
Mustahil 'kan menang; kuasanya ditebang dengan sepatah kata.

Bait 4. FirmanNya pertahankan t'rus dan puji hanya Dia!
Dengan kuasa Roh Kudus Ia di pihak kita.
Kendati hidupmu diambil seteru,
Pun harta dan benda, akhirnya kitalah yang punya Kerajaan!

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 251 Maju, Berjuanglah Terus (KJ251.MID )
Bait 1. Maju, berjuanglah terus; Kristuslah kekuatanmu,
hingga tercapai akhirnya mahkota hidup yang baka.

Bait 2. Oleh berkat anugerah jalur benar jalanilah;
Kristus sendiri Jalanmu dan Kemenangan bagimu.

Bait 3. Rasa kuatir buanglah; langkah Tuhanmu ikutlah.
Kasih dan Hidup yang kekal di dalam Kristus kaukenal.

Bait 4. Jangan gentar, percayalah: Kristus Pengasih umatNya.
Imanilah dengan teguh: Kristus segala bagimu.

Referensi Ayat:
Bait 1: 1 Kor 9:24-27; 1 Tim 6:12; 2 Tim 4:6-8; Ibr 12:1-3; Yak 1:12
Bait 2: Yoh 14:6
Bait 3: 1 Ptr 2:21; Yoh 3:16; 1 Yoh 5:20
Bait 4: 1 Kor 15:28; Ef 1:23; Kol 3:11

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 252 Batu Penjuru G'reja (KJ252.MID )
Bait 1. Batu penjuru G'reja dan Dasar yang esa, yaitu
Yesus Kristus, Pendiri umatNya. Dengan kurban darahNya
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (175 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Gereja ditebus; baptisan dan firmanNya membuatNya kudus.
Bait 2. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, manunggallah Gereja
ber-Tuhan Yang Esa. Aneka kurnianya, esa baptisannya,
esa perjamuannya, esa harapannya.

Bait 3. Dilanda perpecahan dan faham yang sesat. Jemaat diresahkan
tekanan yang berat. Kaum kudus menyerukan, "Berapa lamakah?"
Akhirnya malam duka diganti t'rang cerah.

Bait 4. Gereja takkan punah selama-lamanya, dibimbing tangan Tuhan,
dibela kasihNya. Ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya,
dan bertahanlah jemaat dan jaya mulia.

Bait 5. Di dalam pencobaan dan perjuangannya dinantikan zaman
sejahtera baka. Di mata tercerminkan Gereja yang menang
mencapai perhentian sentosa cemerlang.

Bait 6. Gereja yang di sorga dan yang di dunia bersatu dalam Tuhan,
Ketiga Yang Esa Ya Tuhan, b'ri anug'rah supaya kami pun
Engkau tempatkan juga kekal dirumahMu.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 118:22; Yes 28:16; 1 Kor 3:10-11; Ef 2:20; 1 Ptr 2:6-7; Ibr 9:14; 1 Ptr 1:18-19; Why 5:9;
Ef 5:25-27
Bait 2: Rm 12:4-5; 1 Kor 12:4; Ef 4:3-7; 1 Kor 10:16-17
Bait 3: 1 Kor 11:18-19; Ef 4:14; Why 6:9-10
Bait 4: Mzm 46; Mat 16:18
Bait 5: Tit 2:13; Yak 5:7-8; 2 Ptr 3:10-13; Why 12:11; Ibr 4:9-10
Bait 6: Mzm 23:6; Yoh 14:2-3

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 253 Majulah, Majulah (KJ253.MID )
Bait 1. Majulah, majulah, maju dalam t'rang permai dan nyalakanlah
pelita menantikan Mempelai; sumber Hidup hanya Dia.
Umat Tuhan, masuk pintuNya, majulah, majulah!

Bait 2. Tabahlah, tabahlah, tabah tanpa mengeluh; tanggunglah cerca dan duka,
taat sampai ajalmu. Lihat tajuk kehidupan;
biar Iblis datang menerpa, tabahlah, tabahlah!

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (176 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 3. Tolaklah, tolaklah tolak rayu dunia yang mencoba memegahkan
dikau oleh hartanya; jangan pandang kesenangan:
janji Iblis dan godaannya tolaklah, tolaklah!

Bait 4. Ujilah, ujilah, ujilah setiap roh yang memikat kiri kanan
untuk menyesatkanmu. Ikut Bintang Pengharapan,
tapi yang tersamar nampaknya ujilah, ujilah!

Bait 5. Tumbuhlah, tumbuhlah, tumbu dalam Tuhanmu: Roh dan Hidup kauseraplah;
jangan maut kautempuh. Subur oleh kuasa Allah
bagai carang hijau s'lamanya tumbuhlah, tumbuhlah!

Referensi Ayat:
Bait 1: Yes 60:1; Mat 25:1-13; Mzm 118:20; Mat 7:13-14; Yoh 10:7-9; Why 3:8
Bait 2: 2 Kor 1:6; Ef 6:10-13; Ibr 12:1-3; 1 Ptr 2:21-23; 1 Ptr 5:4, 8; Why 2:10
Bait 3: 1 Tim 6:9-10; 2 Tim 3:2; Yak 1:2-4; Ef 4:27; Yak 4:7
Bait 4: 1 Yoh 4:1
Bait 5: Yoh 15:1-8; Ef 4:15; Kol 1:10-11; Kol 2:19; 2 Ptr 3:18

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 254 Kristus, Penolong Umat yang Percaya (KJ254.MID )
Bait 1. Kristus, Penolong umat yang percaya, Bintang harapan,
b'rikanlah cahaya dalam gelap, ancaman dan bahaya;
tolong, ya Tuhan!

Bait 2. Datang, ya Tuhan, datang memerangi ombak dan badai
yang melanda kami. Di kemelut rohani dan jasmani
Kaulah Perisai!

Bait 3. B'rilah Gereja damai dan sentosa, damai sejati
bagi penguasa, damai sejaht'ra bagi tiap bangsa,
damai di hati.
Bait 4. Kaulah Pelindung umatMu yang papa, maka namaMu
patut dimuliakan. Kini di bumi dan kekal di sorga,
s'lama-lamanya.

Referensi Ayat:
Bait 1: Kis 4:23-31; 2 Ptr 1:19
Bait 2: Mrk 4:35-41; Ef 4:14
Bait 3: 1 Tim 2:2
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (177 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 255 Di Seluruh Dunia (KJ255.MID )
Bait 1. Di seluruh dunia satu umatNya, satu dalam baptis
dan satu Jalannya; menuju sejahtera sorga yang senang
kita maju dalam cah'ya sinar yang terang.

Bait 2. Beda bangsa, bahasa, kulit dan tempat, namun satu iman
kita dalam kasihNya. Di dunia yang t'rus resah ada harapan:
Yesus-Kebenaran kita-Tuhan Dialah!

Bait 3. Manusia berlelah dalam dunia, tapi damai yang sentosa
tak didapatnya. Kenallah Pelindungmu, Damai yang benar:
Yesus-Jalan, Kebenaran, Hidup yang kekal!

Referensi Ayat:
Bait 1: Yoh 17:11-23; Rm 12:5; Ef 4:3-6; Kol 3:11; Yoh 14:6
Bait 2: 1 Kor 12:12-13; Gal 3:27-28; Kol 3:11; Why 5:9; Flp 2:11
Bait 3: Ef 2:14; Yoh 14:6

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 256 Kita Satu di Dalam Tuhan (KJ256.MID )
Bait 1. Kita satu di dalam Tuhan, satu G'reja yang esa.
Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku, s'muanya.
Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku, s'muanya.

Bait 2. Hujan, air dan matahari Tuhan b'rikan s'muanya,
bulan, bintang memuji-muji memenuhi semesta.
Bulan, bintang memuji-muji memenuhi semesta.

Bait 3. Tuhan s'lalu memelihara s'luruh alam semesta,
kita pun disuruhNya juga, menyatakan kasihNya.
Kita pun disuruhNya juga, menyatakan kasihNya.

Referensi Ayat:
Bait 1: Yoh 17:21-23; Rm 12:5; Ef 4:3-6; Kol 3:11; Gal 6:2; 1 Ptr 4:10
Bait 2: Im 26:4-5; Mzm 65:10-14; Mzm 147:7-9; Mzm 148:3
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (178 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 3: Mzm 104:10-18

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 257 Aku Gereja, Kau Pun Gereja (KJ257.MID )
Reff:
Aku Gereja, kau pun Gereja, kita sama-sama Gereja dan
pengikut Yesus di seluruh dunia kita sama-sama Gereja.

Bait 1. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya;
Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, Gereja adalah orangnya.
Kembali ke Reff.

Reff:
Aku Gereja, kau pun Gereja, kita sama-sama Gereja dan
pengikut Yesus di seluruh dunia kita sama-sama Gereja.

Bait 2. Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa,
lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga.
Kembali ke Reff.

Reff:
Aku Gereja, kau pun Gereja, kita sama-sama Gereja dan
pengikut Yesus di seluruh dunia kita sama-sama Gereja.

Bait 3. Di waktu hari Pentakosta Roh Kudus turunlah ke dunia;
G'reja disuruhNya membawa berita kepada umat manusia.
Kembali ke Reff.

Referensi Ayat:
Reff: 1 Ptr 2:5; Ef 2:21
Bait 1: Yoh 2:21
Bait 2: Kis 2:5-11; Kol 3:11; Why 5:9; Why 7:9

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 258 Satu Tubuh Kita (KJ258.MID )
Bait 1. Satu Tubuh kita, meski banyak anggota: hitam, putih,
kuning dan merah, miskin, kaya, tinggi dan hina,
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (179 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
satu Tubuh kita dalam Yesus Kristus! Satu Tubuh kita
dalam Yesus Kristus!

Bait 2. Satu Tubuh kita, meski banyak anggota: satu sakit,
sakit semua, satu mulia, mulia semua: Satu Tubuh kita dalam
Yesus Kristus! Satu Tubuh kita dalam Yesus Kristus!

Referensi Ayat:
Bait 1: Rm 12:5; 1 Kor 12:12-13; Gal 3:27-28; Kol 3:11
Bait 2: Rm 12:15; 1 Kor 12:26-27

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 259 Di Dalam Kristus Bertemu (KJ259.MID )
Bait 1. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia;
terpadu umat Penebus di dalam kasihNya.

Bait 2. Semua hati terlebur di dalam TubuhNya,
berkarya akrab dan tekun di pelayananNya.

Bait 3. Bergandeng tanganlah erat apapun bangsamu:
pengabdi Bapa yang kudus, tentulah kawanku.

Bait 4. Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia;
cerminan kasih Penebus umatNya yang esa.

Referensi Ayat:
Bait 1: Yoh 17:21-23; Rm 12:5; 1 Kor 12:12-13; Gal 3:27-28; Why 5:9; Why 7:9
Bait 2: Ef 4:3-6
Bait 3: Kol 3:11; Mrk 3:35

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 260 Dalam Dana Penuh Kerusuhan [Mat 6:33] (KJ260.MID )
Bait 1. Dalam dunia penuh kerusuhan, ditengah kemelut permusuhan
datanglah KerajaanMu; di Gereja yang harus bersatu, agar nyata
manusia baru, datanglah KerajaanMu!

Reff:
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (180 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Datanglah, datanglah, datanglah KerajaanMu!

Bait 2. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan
datanglah KerajaanMu; di lautan, di gunung, di ladang
dan di badai, di pasar, di jalan datanglah KerajaanMu!

Reff:
Datanglah, datanglah, datanglah KerajaanMu!

Bait 3. Dalam hati dan mulut dan tangan dengan kasih, dengan
kebenaran datanglah KerajaanMu; kar'na Kaulah empunya semua,
demi Kristus umatMu berdoa: datanglah KerajaanMu!

Reff:
Datanglah, datanglah, datanglah KerajaanMu!


Referensi Ayat:
Reff: Mzm 22:29; Mat 6:10; Why 12:10-12
Bait 1: Yoh 17:21-23; Ef 4:24; Kol 3:10-11
Bait 2: Luk 3:10-14
Bait 3: Mat 5:3-10; Mat 6:13

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 261 Yerusalem, Mulia dan Kudus (KJ261.MID )
Bait 1. Yerusalem, mulia dan kudus, rinduan hatiku!
'Ku tergerak hendak terbang terus ke puncak bukitmu,
diatas hutan rimba dan gunung dan lembah,
supaya aku tiba di negeri baka.

Bait 2. Bila kelak bersinar cahyamu, o hari cemerlang,
waktunyalah kus'rahkan nyawaku gembira dan senang
ke dalam tangan Bapa yang t'lah memilihnya dan
kuperoleh s'lamat di Sion s'lamanya.

Bait 3. Kota emas, gerbangmu bukalah, terima salamku!
Di dunia alangkah lamanya 'ku rindu padamu,
Tatkala aku susah di alam yang fana dan
kudambakan sorga pusaka yang baka.

Bait 4. O lihatlah kumpulan yang kudus, berlaksa banyaknya!
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (181 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Jumlah besar yang sudah ditebus, pilihan mulia,
Telah diutus Tuhan menyambut diriku
Di saat 'ku berjuang di kancah kemelut.

Bait 5. Nabi besar, leluhur mulia, jemaat beriman, yang t'lah
pernah memikul salibnya, disiksa, ditekan, sekarang
aku lihat berwajah yang cerah di cahya yang gemilang
yang tiada habisnya.

Bait 6. Wahai Firdaus, nyanyianmu merdu dan warnamu segar,
udaramu dan tamanmu penuh bahagia benar.
Kemuliaan sorga t'lah masuk hatiku dan 'ku menyanyi
Juga menurut lagumu.

Bait 7. Madah besar gempita cemerlang di sana menggegap;
gambus, gendang, kecapi dan serdam membuatnya lengkap:
berlaksa-laksa lidah bersuara bergema di dalam gita indah
di sorga s'lamanya.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 48; Mzm 87; Mzm 122; Ibr 11:10; Why 3:12; Why 21:2, 9-11
Bait 2: Mzm 31:6
Bait 3: Mat 5:3, 10
Bait 4: Why 5:11; Why 7:9; 1 Tes 3:13
Bait 5: Why 18:20; 1 Ptr 2:21; Ibr 11:35-40; Why 7:9-12
Bait 6: Why 21:1-2
Bait 7: Why 4:8-11; Why 5:9-14; Why 7:9-12; Why 14:2-3; Why 15:2-4; Why 19:1-8

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 262 Kota Sion, Kota Allah (KJ262.MID )
Bait 1. Kota Sion, kota Allah, puri agung dan tenar,
kau dipilih tempat tinggal oleh Yang Maha Besar.
Kau berdiri atas Cadas yang abadi dan teguh,
Tiada tertembus musuhmu tembok kes'lamatanmu.

Bait 2. Putera serta putrimu cukup akan air sejuk.
Yang bersumber pada kasih, pantang takut dan keluh.
Siapa akan haus lagi, bila ada air sedap?
Rahmat, seperti Sumbernya tak henti, akan tetap.

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (182 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 3. Tiap rumah terselubung oleh awan yang pekat.
Ada api menerangi Allah pun tetap dekat.
B'ri naungan pada siang, b'ri terang dalam gelap;
Manna pun dib'ri makanan atas doa yang tetap.

Bait 4. Yesus, bila k'lak pun aku jadi warga kotaMu,
walau dunia menekanku, 'ku kupuji namaMu.
Kebesaran anak dunia akan hilang dan lenyap.
Hanya harta warga Sion dan sukanya yang tetap.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 48; Mzm 78:13; Mzm 87; Mzm 122; Mzm 132:13; Yes 25:6-8; Yes 33:20-21; Yes 60:14;
Yl 3:17; Why 3:12; Yes 28:16; Mat 16:18
Bait 2: Yeh 47:1-12; Why 7:17; Why 21:6; Why 22:1-2; Why 22:17
Bait 3: Bil 14:14; Kel 13:21-22; Kel 16:15; Yoh 6:32-58; Why 2:17
Bait 4: Mzm 87:6; Flp 3:20; Ibr 12:23; 1 Yoh 2:16-17

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 263 Yang T'lah Menang (KJ263.MID )
Bait 1. Yang t'lah menang disambut di Firdaus dan makan
buah pohon Alhayat, tak lagi ingat duka atau maut:
Kristus yang hidup Tuhannya tetap. Ia alami nikmat
Sorgawi dan merasai kasih kekal, dan merasai kasih kekal.

Bait 2. Yang t'lah menang kelak mendapat juga roti sorgawi,
jadi pangannya; kesaksiannya tak pernah terlupa dan nama
baru diterimanya, yang diukirkan di atas intan
tanda jaminan Sang Penebus, tanda jaminan Sang Penebus.

Bait 3. Yang t'lah menang tak akan mengalami maut kedua
di gelap ngeri, tapi melihat Bapa Mahakasih, ikut
ber-Haleluya tak henti. Habis bertahan di perjuangan
ia bawakan kurban syukur, ia bawakan kurban syukur.

Bait 4. Yang t'lah menang, namanya 'kan tertulis di kitab
kehidupan yang baka; ia pun tampil dalam jubah putih,
mengaku: "Kau Tuhanku s'lamanya!" Dan dari ia terima
tajuk mulia s'lamat kudus, tajuk mulia s'lamat kudus.

Bait 5. Yang t'ah menang menjadi sokoguru di rumah Allah
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (183 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
s'lama-lamanya. Padanya dituliskan nama baru,
nama Yerusalem dan Allahnya: yang ia raih,
tanda abadi di dahinya, tanda abadi di dahinya.

Bait 6. Yang t'lah menang dib'ri tempat di sorga,
takhta yang pantas jadi miliknya, habis berjuang
di gelanggang dunia, di sisi Allah ia jayalah!
Yang t'lah berlaga dalam percaya
Dib'ri sejaht'ra habis perang, dib'ri sejaht'ra habis perang.

Bait 7. Ya Yesus, tolong! B'rilah kemenangan! Lihat betapa banyak
musuhku: Iblis dan dosaku terus mengancam; aku perlukan
pertolonganMu! Nanti, ya Tuhan, di dalam sorga
aku serukan puji syukur, aku serukan puji syukur!

Referensi Ayat:
Bait 1: Why 2:7
Bait 2: Why 2:17; Why 3:12
Bait 3: Why 2:11
Bait 4: Why 3:5; Why 2:10
Bait 5: Why 3:12; Why 14:1; Why 22:4
Bait 6: Why 3:21; Why 20:4; 1 Tim 6:12; 2 Tim 4:6-8; Ibr 12:1-3
Bait 7: 1 Ptr 5:8

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 264 Kar'na Jemaat di Sorga Mulia (KJ264.MID )
Bait 1. Kar'na jemaat di sorga mulia, yang t'lah bersaksi dalam
dunia, namaMu, Yesus, dimuliakanlah! Haleluya, Haleluya!

Bait 2. Kaulah tempat mereka berteduh, Kaulah Panglima laskar
yang kudus. Engkau Terang di malam yang sendu. Haleluya, Haleluya!

Bait 3. Jadikan kami juga beriman bagai umatMu yang telah menang
demi mahkota jaya cemerlang. Haleluya, Haleluya!

Bait 4. Indah benar serikat yang kudus: kita lemah, mereka jaya t'rus,
tetapi satu dalam Penebus. Haleluya, Haleluya!

Bait 5. Walau perang semakin menggegar, nyanyian jaya sayup terdengar;
kembali tabah hati yang gentar. Haleluya, Haleluya!
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (184 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 6. Teja emas kemilau di senja, tanda sentosa bagi yang lelah:
perlambang firdaus yang sejahtera. Haleluya, Haleluya!

Bait 7. Terbitlah fajar yang lebih cerlang: bangkitlah laskar di dalam terang.
Menyambut Yesus, Raja Pemenang. Haleluya, Haleluya!

Bait 8. Segala bangsa yang t'lah ditebus masuk ke Sion sambil bersyukur,
memuji Bapa, Putra, Roh kudus. Haleluya, Haleluya!

Referensi Ayat:
Bait 1: Ibr 12:1; Why 7:9-17; Why 14:13
Bait 2: Yoh 8:12
Bait 3: 1 Tim 6:12; 2 Tim 4:6-8; Yak 1:12; 1 Ptr 5:4; Why 2:10
Bait 8: Mzm 87; Yes 60:1-5; Why 21:24-27

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 265 Bila Tugasku Kelak Selesai (KJ265.MID )
Bait 1. Bila tugasku kelak selesai, s'lamat 'ku tiba di pantai permai
dan dari Tuhanku tak tercerai, itu bagiku bahagia baka.
'Ku s'lamanya bahagia, bahagia, bahagia; bila kupandang
Tuhanku kelak, aku bahagia, bahagia tetap.

Bait 2. Bila kelak oleh kurniaNya aku disambut di sorga cerah
dan 'ku memandang sinar wajahNya, itu bagiku bahagia baka.
'Ku s'lamanya bahagia, bahagia, bahagia; bila kupandang
Tuhanku kelak, aku bahagia, bahagia tetap.

Bait 3. Bila di sana 'ku jumpa teman, aku gembira dan amat senang,
tapi melihat Tuhan berkenan, itu bagiku bahagia baka.
'Ku s'lamanya bahagia, bahagia, bahagia; bila kupandang
Tuhanku kelak, aku bahagia, bahagia tetap.

Referensi Ayat:
Bait 1: Why 15:2
Bait 2: 1 Kor 13:12; 1 Yoh 3:2; Why 22:4

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (185 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
KJ. 266 Ada Kota Yang Indah Cerah [Why 21:2-4, 9-11] (KJ266.MID )
Bait 1. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman:
rumah Bapa di sorga baka bagi orang yang sudah menang.

Reff:
Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai.
Indahnya saatnya kita jumpa dikota permai.

Bait 2. Nun di sana bersama teman kita nyanyi pujian merdu,
selamanya sentosa tent'ram, rasa duka terhapus penuh.

Reff:
Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai.
Indahnya saatnya kita jumpa dikota permai.

Bait 3. Pada Bapa, Pemurah kita patut bersyukur tetap:
tiap hari kasihNya besar, hidup kita teriring berkat.

Reff:
Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai.
Indahnya saatnya kita jumpa dikota permai.


Referensi Ayat:
Bait 1: Ibr 11:10; Ibr 13:14; Yoh 14:2

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 267 Bila Muka dengan Muka (KJ267.MID )
Bait 1. Bila muka dengan muka aku pandang Penebus,
sukacitaku berlimpah: Ia mati bagiku!

Reff:
Nanti muka dengan muka aku pandang Penebus;
Agung dalam t'rang sorgawi aku pandang Tuhanku!

Bait 2. Masih kabur pandanganku, b'lum tersingkap tabirnya,
tapi hari kemuliaan akan tiba segera.

Reff:
Nanti muka dengan muka aku pandang Penebus;
Agung dalam t'rang sorgawi aku pandang Tuhanku!
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (186 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 3. 'Ku bahagia di sisiNya, hilang duka dan resah;
jalan bengkok sudah lurus, yang gelap sudah cerah.

Reff:
Nanti muka dengan muka aku pandang Penebus;
Agung dalam t'rang sorgawi aku pandang Tuhanku!

Bait 4. Nanti muka dengan muka langsung akan kukenal
Tuhan Yesus, Jurus'lamat, Pengasihku yang kekal!

Reff:
Nanti muka dengan muka aku pandang Penebus;
Agung dalam t'rang sorgawi aku pandang Tuhanku!


Referensi Ayat:
Bait 1: 1 Kor 13:12; 1 Yoh 3:2; Why 22:4

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 268 Aku Tahu Satu Kota [Why 21:1-4, 9-11] (KJ268.MID )
Bait 1. Aku tahu satu kota; bukan sinilah tempatnya,
situ Yesus jadi Raja: kota suci cemerlang.

Reff:
Kota Sion namanya, t'rus kekal selamanya.
Jangan cemas! Mari kemas untuk masuk dalamnya.

Bait 2. Dalam kota suci itu orang timpang, tuli, bisu
jadi sehat dan gembira: tiada tangis dan perang.

Reff:
Kota Sion namanya, t'rus kekal selamanya.
Jangan cemas! Mari kemas untuk masuk dalamnya.


Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 269 Hai Musafir, Mau ke Mana (KJ269.MID )
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (187 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 1. Hai musafir, mau kemana kau arahkan langkahmu?
Kami ikut titah Raja dan berjalan tak lesu:
Lewat gunung dan dataran arah kami ke istana,
Arah kami ke istana kota Raja yang kudus.
Arah kami ke istana kota Raja yang kudus.

Bait 2. Apa kamu dapat tahan dalam badai yang seru?
Tangan Tuhan yang menuntun: hati kami pun teguh.
Apa pun yang dihadapi, Yesuslah membimbing kami,
Yesuslah membimbing kami, kekotaNya yang kudus.
Yesuslah membimbing kami kekotaNya yang kudus.

Bait 3. Di neg'ri yang kamu tuju apakah harapanmu?
Jubah putih dan mahkota pemberian Penebus,
Minum air kehidupan dan kekal bersama Tuhan,
Dan kekal bersama Tuhan di neg'riNya yang kudus.
Dan kekal bersama Tuhan di neg'riNya yang kudus.

Bait 4. Apa kami boleh ikut ke neg'ri tujuanmu?
Tentu saja, ayo mari, mari ikutlah terus!
Mari ikut sungguh-sungguh: oleh Yesus kau ditunggu,
Oleh Yesus kau ditunggu di kotaNya yang kudus.
Oleh Yesus kau ditunggu di kotaNya yang kudus.

Referensi Ayat:
Bait 1: Yoh 14:1-6
Bait 3: Why 2:10; Why 3:5; Why 7:13-14; Why 7:17; Why 22:17; 1 Tes 4:17
Bait 4: Zkh 8:23

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 270 Berlaksa-laksa Orang (KJ270.MID )
Bait 1. Berlaksa-laksa orang berdandan cemerlang, barisan laskar
kaum kudus mendaki tangga t'rang. T'lah kalah maut dan dosa
dan tamatlah perang. Bukakanlah gapura mas menyambut yang menang!
Bait 2. Bahana Haleluya mengisi semesta. Ribuan harpa terdengar berpadu
menggema. Bagimu, akhir zaman, tercipta dunia;
pengganti duka dan keluh bahagia baka.

Bait 3. Bayangkan pertemuan di Kanaan permai: ikatan persaudaraan tak lagi
tercerai. Terhapus air mata dan wajah berseri; baik anak piatu, janda
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (188 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
pun tak lagi bersedih.

Bait 4. Ya Anakdomba Allah, s'lamatkan umatMu! Kaum pilihanMu
himpunlah, bertakhtalah teguh! Engkau, Harapan dunia,
umatMu tuntunlah! Bubungkan tanda jayaMu, ya datang segera!

Referensi Ayat:
Bait 1: Why 5:11; Why 7:9; Why 1:18; Mzm 118:19-20
Bait 2: Why 15:2
Bait 3: Yes 25:8; Why 7:17; Why 21:4
Bait 4: Why 22:20

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 271 Kabar Yang Indah Benar [Why 3:11; Why 22:7, 12, 20] (KJ271.MID )
Bait 1. Kabar yang indah benar, kidung besar mengegar,
sabda Rajamu dengar! Yesus 'kan datang seg'ra.

Reff:
Datang seg'ra, datang seg'ra! Mungkin malam saatnya,
Pagi, siang, entah senja. Hari gemilang berlimpah berkat:
Yesus 'kan datang seg'ra!

Bait 2. Gunung, lembah, soraklah; padang kembang, nyanyilah;
maklumkanlah, semesta: Yesus 'kan datang seg'ra!

Reff:
Datang seg'ra, datang seg'ra! Mungkin malam saatnya,
Pagi, siang, entah senja. Hari gemilang berlimpah berkat:
Yesus 'kan datang seg'ra!

Bait 3. Di hadapanNya kelak duka nestapa lenyap,
kita sujud menyembah: Yesus 'kan datang seg'ra!

Reff:
Datang seg'ra, datang seg'ra! Mungkin malam saatnya,
Pagi, siang, entah senja. Hari gemilang berlimpah berkat:
Yesus 'kan datang seg'ra!


Referensi Ayat:
Reff: Mat 24:42-44; Mrk 13:32; 1 Tes 5:2; 2 Ptr 3:10; Why 3:3
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (189 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 2: Mzm 96:10-13; Mzm 98:7-9
Bait 3: Yes 25:8; Why 7:17; Why 21:4

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 272 Sekawanan yang Esa (KJ272.MID )
Bait 1. Sekawanan yang esa dan Gembala satu jua,
bumi pun sejahtera, bila tiba hari Tuhan.
Bangkit dalam fajarNya: Yesus datang segera!

Bait 2. Hai pengawal, tengoklah: masih jauhkah siang hari?
Hari Tuhan merekah; nanti tiada malam lagi!
Bangsa-bangsa, yakinlah: Yesus datang segera!

Bait 3. Tuhan, halaulah gelap, gembalakan kawananMu,
banyak domba tersesat dar Dikau dan UmatMu.
Umat Tuhan, tabahlah: Yesus datang segera!

Bait 4. Kabut hilang melenyap oleh fajar Hari Tuhan.
Akan Sumber Alhayat orang harus merindukan.
Pagi makin mencerah: Yesus datang segera!

Bait 5. Isi kubur, siaplah bagi Raja Kebangkitan:
Hari KemuliaanNya di atasmu diterbitkan.
Tunggulah panggilanNya: Yesus datang segera!
Bait 6. Hari Tuhan mulia! Yesus Kristus, Kaulah Surya,
Kau beri sejahtera dan bahagia sempurna.
Maranata, marilah, Yesus datang segera!

Referensi Ayat:
Bait 1: Yoh 10:16
Bait 2: Yes 21:11-12
Bait 3: Mzm 28:9; Yes 40:11; Yeh 34; Mi 7:14
Bait 4: 1 Yoh 2:8; Why 7:17; Why 22:17
Bait 6: Mal 4:2; Luk 1:78-79; Yoh 8:12; 1 Kor 16:22

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (190 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
KJ. 273 Datanglah, Ya Yesus [Why 22:7, 12, 20] (KJ273.MID )
Bait 1. Datanglah, ya Yesus, yang lama dinantikan; bebaskanlah
semua, kami yang disiksa dosa! Tuhan b'rikan kami sentosa
dan hiburan, harapan sekalian umat yang merindukanMu.
Datanglah, datanglah, Tuhan, datanglah!

Bait 2. Anak Allah Bapa, Kau yang menjadi Raja, yang menebus
umatMu; datanglah KerajaanMu! Perintahlah kami dengan
RohMu yang suci, dan usir kegelapan, pencobaan jauhkanlah.
Datanglah, datanglah, Tuhan datanglah!

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 274 Bila Nanti Yesus Datang (KJ274.MID )
Bait 1. Bila nanti Yesus datang menata intanNya,
tiap orang yang percaya, kepunyaanNya.

Reff:
Tiap orang percaya kelak bercahaya bagai
Intan permata di mahkotaNya.

Bait 2. Dikumpulkan, disatukan permata tercinta
yang dibasuh, disucikan dengan darahNya.

Reff:
Tiap orang percaya kelak bercahaya bagai
Intan permata di mahkotaNya.

Bait 3. Anak-anak yang percaya dirangkul olehNya
dan menjadi mutiara kesayanganNya.

Reff:
Tiap orang percaya kelak bercahaya bagai
Intan permata di mahkotaNya.

Bait 4. Hai semua, tua muda, terimalah Dia!
Bagi kita tersedia tempat mulia.

Reff:
Tiap orang percaya kelak bercahaya bagai
Intan permata di mahkotaNya.

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (191 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Referensi Ayat:
Bait 2: 1 Yoh 1:7
Bait 4: Yoh 14:2-3

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 275 Tuhan Yesus, Jurus'lamat [Why 22:20] (KJ275.MID )
Bait 1. Tuhan Yesus, Jurus'lamat, Yesus perlindunganku,
Yang menginjak ular jahat, Kau terang dan hidupku.
Hatiku merindu amat akan Dikau, Jurus'lamat.
Aku tunggu, datanglah! Yesus, datang segera!

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 276 Bangunlah! Dengar Suara (KJ276.MID )
Bait 1. "Bangunlah!", dengar suara memanggil tinggi di menara,
"Yerusalem, hai bangunlah!" Bergema suara lantang pertanda
sudah larut malam: "Hai para put'ri, jagalah! T'lah datang
Mempelai; pelita ambillah! Haleluya! Bersiaplah ke pestaNya
dan sambut Dia segera!"

Bait 2. Sion sangat bergembira ketika mendengar berita; terbangun Dia
segera. Yang dinanti sudah datang, penuh karunia, kebenaran:
cahaya fajar merekah. Pangeran mulia, ya Yesus marilah! Hosiana!
Semuanya ikut serta perjamuan bahagia.

Bait 3. Gloria! Mari bernyanyi teriring gambus dan kecapi, malaikat dan
manusia! Ada duab'las gapura terbuat dari mutiara di kota suci
mulia. Di manakah pernah tempat bahagia yang setara?
Bersoraklah, haleluya sekarang dan selamanya!

Referensi Ayat:
Bait 1: Yes 52:1-9; Yes 60:1-3; Mat 25:1-13
Bait 2: Yoh 1:14; Why 22:20; Why 19:7
Bait 3: Why 14:2-3; Why 15:2-4; Why 21:2, 9-14

Baca Online di Kidung.co
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (192 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Kembali ke atas
KJ. 277 Tuhanku Seg'ra 'kan Kembali Ke Dunia (KJ277.MID )
Bait 1. Tuhanku seg'ra 'kan kembali ke dunia. Tak satu pun tahu
akan waktu tibaNya: di pagi cerlang pada saat buana
ditinggalkan sang malam pekat.

Reff:
Masih lamakah, Tuhanku? UmatMu berseru menyanyikan
Kristus datang. Haleluya! Amin. Haleluya! Amin.

Bait 2. Dan mungkin datangNya 'kan di tengah hari dan mungkin
di saat menurun mentari, di malam gelap, waktu
orang tak nyana Kristus datang ke dunia.

Reff:
Masih lamakah, Tuhanku? UmatMu berseru menyanyikan
Kristus datang. Haleluya! Amin. Haleluya! Amin.

Bait 3. Dan k'lak membahanalah riuh "Hosana". Malaikat pun
turun mengiring Rajanya. Parasnya cerlang dan penuh
kemuliaan serta kasih 'kan umatNya.

Reff:
Masih lamakah, Tuhanku? UmatMu berseru menyanyikan
Kristus datang. Haleluya! Amin. Haleluya! Amin.

Bait 4. Enyahlah derita, lenyap ratap tangis dan hilanglah maut,
tanda kuasa Iblis. Hatiku penuh mengenang 'kan detiknya
milik Yesus dit'rimaNya.

Reff:
Masih lamakah, Tuhanku? UmatMu berseru menyanyikan
Kristus datang. Haleluya! Amin. Haleluya! Amin.


Referensi Ayat:
Reff: Why 6:10
Bait 1: Mat 24:42-44; Mrk 13:32; 1 Tes 5:2; 2 Ptr 3:10; Why 3:3
Bait 3: Mrk 11:9-10; Why 1:16; Why 22:4
Bait 4: Yes 25:8; Why 7:17; Why 21:4; Ibr 2:14-15; 1 Yoh 3:8

Baca Online di Kidung.co
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (193 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Kembali ke atas
KJ. 278 Bila Sangkakala Menggegap (KJ278.MID )
Bait 1. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru
yang abadi merekah; bila nanti dibacakan nama orang tertebus,
pada saat itu aku pun serta.

Reff:
Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan,
Pada saat itu aku pun serta.

Bait 2. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan
pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah lestari dan megah,
pada saat itu aku pun serta.

Reff:
Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan,
Pada saat itu aku pun serta.

Bait 3. Dari pagi hingga malam, mari kita bekerja mewartakan kasih
Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai,
Nun di rumah Tuhan aku pun serta.

Reff:
Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan,
Pada saat itu aku pun serta.


Referensi Ayat:
Bait 1: 1 Kor 15:52; 1 Tes 4:16; Why 3:5; Why 5:1-9; Why 8:6; Luk 10:20; Ibr 12:23; Why 3:5; Why
21:27
Bait 2: Why 14:13; Why 20:11-15
Bait 3: 2 Tim 4:6-8

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 279 Bunga 'Kan Layu Kering (KJ279.MID )
Bait 1. Bunga 'kan layu kering, sian diganti malam;
soal sandang pangan masih terus penting.

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (194 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Reff:
Nanti ada hidup kekal, semua jadi baru;
Nanti ada hidup kekal, semua jadi baru!

Bait 2. Bila kaurasa sepi, siapa yang memahami?
Jika kau menangis, siapa yang mengerti?

Reff:
Nanti ada hidup kekal, semua jadi baru;
Nanti ada hidup kekal, semua jadi baru!

Bait 3. Yang kauterima lebih masih kaurasa kurang
dan yang kauperlukan tak pasti diberi.

Reff:
Nanti ada hidup kekal, semua jadi baru;
Nanti ada hidup kekal, semua jadi baru!

Bait 4. Takkan di sana perlu surya dan sinar bulan,
kar'na wajah Tuhan 'kan menyinarimu.

Reff:
Nanti ada hidup kekal, semua jadi baru;
Nanti ada hidup kekal, semua jadi baru!

Bait 5. Hilanglah rasa sedih, Tuhan beserta kita;
hidup bahagia tak akan berhenti.

Reff:
Nanti ada hidup kekal, semua jadi baru;
Nanti ada hidup kekal, semua jadi baru!

Bait 6. Songsonglah Hari Kekal! Nyanyilah bagi Allah;
kita selamanya olehNya dikenal.

Reff:
Nanti ada hidup kekal, semua jadi baru;
Nanti ada hidup kekal, semua jadi baru!


Referensi Ayat:
Reff: Yes 65:17; Yes 66:22; 2 Ptr 3:13; Why 21:1-5
Bait 1: Mzm 103:15-16
Bait 4: Yes 60:18-19; Why 21:23
Bait 5: 1 Tes 4:17
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (195 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 6: Yoh 10:14, 27; 2 Tim 2:19

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 280 Aku Percaya (KJ280.MID )
Bait 1. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh Sabda kita kenal:
Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia.

Bait 2. Aku percaya Put'ra TunggalNya yang disalibkan di Golgota,
yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang.

Bait 3. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus.
Aku percaya G'reja yang esa; 'ku jadi suci di dalamnya.

Referensi Ayat:
Bait 1: Why 4:11; Yoh 3:16
Bait 2: Why 5:11-12
Bait 3: Rm 8:11; 1 Kor 3:16; Ef 1:4; Ef 2:19-22

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 281 Segala Benua dan Langit Penuh (KJ281.MID )
Bait 1. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi Nama yang sangat
merdu, penghiburan orang berhati penat, pegharapan orang
yang sudah sesat. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal Penebus?
Bait 2. Sesungguhnya Yesus yang layak benar dib'ri Nama itu, kudus dan
besar, yang oleh sengsara kematianNya memb'ri keampunan
dan damai baka. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal Penebus?

Bait 3. Sekalian bangsa sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak,
dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di sorga pujian sembah:
"Yesus, Yesus, Tuhan Kudus, dipuji kekal namaMu, Penebus!"

Referensi Ayat:
Bait 1: Kis 4:12; Mat 11:28; Luk 19:10
Bait 2: Rm 5:10-11; 2 Kor 5:18-19; Ef 1:7; 1 Yoh 2:2
Bait 3: Flp 2:9-11

Baca Online di Kidung.co
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (196 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Kembali ke atas
KJ. 282 Seluruh Umat Tuhan olehNya Dikenal (KJ282.MID )
Bait 1. Seluruh umat Tuhan olehNya dikenal: besar kecil semua, sekarang
kekal. Mereka dijagai di dalam dunia; baik hidup maupun mati mereka
milikNya. Baik hidup maupun mati mereka milikNya.

Bait 2. Mereka dikenalNya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya
berdasarkan Firman. Firmanlah yang menjadi santapan baka,
Firmanlah yang menjamin bertahan s'lamanya.

Bait 3. Mereka dikenalNya yang harapnya teguh, mengaku Yesus saja
Tuhannya yang kudus. Mereka disinari sabdaNya yang benar dan
Tumbuh tiap hari menghijau dan segar.

Bait 4. Mereka dikenalNya yang kasihnya penuh, yang ikut kehendakNya
dan hidup dalam Roh, berjalan dalam kasih dengan sesamanya dan
suka memberkati menurut contohNya.

Bait 5. Begitu umat Tuhan olehNya dikenal besar-kecil semua, sekarang dan
kekal; mereka menghayati kuasa Roh Kudus iman, harapan, kasih
pegangannya terus.

Bait 6. Berikanlah, ya Tuhan, iman tetap teguh, harapan tak berkurang dan
kasih yang penuh. Di saat Kau kembali, tempatkan umatMu yang
sudah Kaukenali di sisi kananMu.

Referensi Ayat:
Bait 1: Yoh 10:14, 27; 2 Tim 2:19; Mrk 10:13-16; Rm 14:8
Bait 2: Hab 2:4; Rm 1:16-17; Mat 4:4
Bait 3: Mzm 52:10; Mzm 92:13-16
Bait 4: Mrk 3:35; Mrk 12:31; Yoh 13:34; Rm 12:10; Flp 2:1-6; Mat 5:44; Rm 12:14
Bait 5: Mrk 10:13-16
Bait 6: 1 Kor 13:13; Mat 25:33-34

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 283 Gembalaku Tuhan (KJ283.MID )
Bait 1. Gembalaku Tuhan! DombaNya senang: di rumput yang subur
kenyang 'ku tertidur; dibimbingNya aku ke air tenang.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (197 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 2. Gembalaku Tuhan! Jiwaku segar: demi harga tinggi namaNya
sendiri dituntunNya aku di jalan yang benar.

Bait 3. Gembalaku Tuhan! Gentarku lenyap: kendati ancaman lembah
kekelaman, petunjuk Tuhanku menghibur tetap.

Bait 4. Gembalaku Tuhan! Di gurun sepi diriku dijamu dimuka lawanku:
baik roti, baik anggur padaku dib'ri.

Bait 5. Gembalaku Tuhan! Kudapat tempat di dalam rumahNya selama-lamanya;
di sana selalu kut'rima berkat.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 23; Yes 40:11; Yeh 34; Yoh 10:11; Ibr 13:20; 1 Ptr 2:25; Yes 49:10; Why 7:17

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 284 Pengikut Kristus, Nyanyilah (KJ284.MID )
Bait 1. Pengikut Kristus, nyanyilah, berdendang dan menari,
terhibur oleh kurnia bersatu dalam kasih: Terang Ilahi
berseri, yang dari sorga diberi; harganya paling mahal.

Bait 2. Si jahat dan kuasa maut membuatku binasa. 'Ku lahir
dalam kemelut, tersiksa oleh dosa. Semakin aku terjerat:
celaka aku yang sesat, dirasuk kejahatan.

Bait 3. Percuma perbuatanku, niatku sudah salah; durhaka keinginanku,
melawan hukum Allah. Berputus asa dan cemas di pintu maut
terhempas, 'ku harus ke neraka!

Bait 4. Allahku pun terharulah melihatku melarat; Ia mengingat rahmatNya
dan ingin 'ku selamat; berpaling Ia padaku dengan anugerah penuh,
berkurban yang termahal.

Bait 5. SabdaNya pada putraNya: "T'lah tiba zaman rahmat; pergilah Kau
ke dunia, s'lamatkan yang melarat. Supaya dosa tak tetap, kuasa maut
pun lenyap, berilah hidup baru!"

Bait 6. Sang Putra patuh segera dan datang kepadaku sebagai Anak Maria
menjadi sesamaku, mengambil rupa terendah dan oleh cara itulah
si Iblis Ia tangkap.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (198 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 7. SabdaNya: "Dengan kasihKu hatimu kini tabah: diriKu ganti dirimu,
bagimu 'Ku berlaga; engkau dan Aku satulah di dunia dan selamanya;
tiada yang pisahkan."

Bait 8. "Telah tercurah darahKu dan rela Aku mati demi keselamatanmu:
percaya dalam hati! Dengan perangai suciKu Kuhapus dosa-dosamu
dan kau beroleh rahmat."

Bait 9. "Kepada Bapa 'Ku pergi sesudah 'Ku berkurban dan kepadamu Kuberi
Roh Kudus penghiburan yang mengajarkan padamu segala makna sabdaKu
Di dalam kebenaran."

Bait 10. "KaryaKu dan ajaranKu mestilah kauterapkan, sehingga dunia penuh
semarak Kerajaan; hartamu pertahankanlah terhadap dalih dunia.
Hayatilah sabdaKu."

Referensi Ayat:
Bait 2: Mzm 51:6-7; 2 Tim 2:26
Bait 3: Rm 7:13-26; Gal 3:1-14; Ef 2:8-9; Tit 3:5
Bait 4: Mzm 98:3; 2 Tim 1:9; Rm 8:32; 1 Kor 6:20
Bait 5: Yes 60:1-2; Yoh 3:16; Gal 4:4-5; 2 Tim 1:10
Bait 6: Mzm 40:8-9; Flp 2:5-8; Luk 10:18; Why 12:9
Bait 7: 1 Ptr 2:24; Rm 8:37-39
Bait 8: Mrk 14:24; Yoh 15:13; Gal 2:20; Hab 2:4; Rm 1:16-17; Ibr 9:11-14; 1 Yoh 1:7
Bait 9: Yoh 14:28; Yoh 14:25-26; Yoh 16:13-14
Bait 10: Kis 1:1; Mat 28:19-20; Why 3:11

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 285 Tuhankulah Gembalaku (KJ285.MID )
Bait 1. Tuhankulah Gembalaku; oleh Nya 'ku tent'ram di padang
hijau yang segar, di pinggir air tenang.

Bait 2. Jiwaku disegarkanNya dan kar'na namaNya ditunjukkanNya
jalanku yang lurus dan baka.

Bait 3. Tak usah takut hatiku di jurang maut gelap; Engkau sertaku,
tongkatMu menghiburku tetap.

Bait 4. Engkau beri hidanganku di muka lawanku; Engkau urapi
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (199 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
diriku dan cawanku penuh!

Bait 5. KebajikanMu Kauberi seumur hidupku; kelak 'ku tinggal
s'lamanya di rumah Allahku.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 23; Yes 40:11; Yeh 34; Yoh 10:11; Ibr 13:20; 1 Ptr 2:25; Yes 49:10; Why 7:17

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 286 Bumi dan Langit, Pujilah (KJ286.MID )
Bait 1. Bumi dan langit, pujilah Yang Tinggi dan Kudus:
FirmanNya mahamulia dan jalanNya tentu.
Bait 2. Betapa kasih hikmatNya! Kendati kita aib:
Sang Adam Baru menjelma, Penolong yang ajaib.

Bait 3. O hikmat kasih! Dialah tak jatuh diserang:
di dalam darah-daging pun berjuang dan menang.

Bait 4. Tak sekedar karunia yang dimilikiNya:
hakekat Allah yang kekal yaitu kodratNya.

Bait 5. Dialah Insan yang benar: set'ru dibantingNya.
Hukuman bagi insan pun ditanggung olehNya.

Bait 6. DukaNya di Getsemani, wafatNya di salib
teladan bagi muridNya menanggung yang pedih.

Bait 7. Bumi dan langit pujilah Yang Tinggi dan Kudus;
firmanNya mahamulia dan jalanNya tentu.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 69:35
Bait 2: Rm 5:18-19; 1 Kor 15:45-47
Bait 3: Mat 4:1-11; 1 Ptr 2:24
Bait 4: Yoh 1:1-3
Bait 5: Kol 1:15; 1 Kor 15:26; Ibr 2:14-15; Yes 53:5
Bait 6: Mrk 14:32-42; Yoh 21:19; 2 Tim 2:3; 1 Ptr 2:21-24

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (200 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
KJ. 287a Sekarang Bersyukur (KJ287a.MID )
Bait 1. Sekarang b'ri syukur, hai hati mulut, tangan!
Sempurna dan besar segala karya Tuhan!
Dib'riNya kita pun anug'rah dan berkat
Yang tak terbilang, t'rus, semula dan tetap.

Bait 2. Yang Mahamulia memb'rikan sukacita,
damai sejahtera di dalam hidup kita.
KasihNya tak terp'ri mengasuh anakNya;
TolonganNya besar seluas dunia!

Bait 3. Muliakan Allahmu yang tiada terbandingi
Sang Bapa, Anak, Roh di takhta mahatinggi.
Tritunggal yang kudus kekal terpujilah,
Sekarang dan terus selama-lamanya!

Referensi Ayat:
Bait 1: Yes 12:4
KJ. 287b Sekarang Bersyukur (KJ287b.MID )
Bait 1. Sekarang bersyukur, hai hati mulut, tangan!
Sempurna dan besar segala karya Tuhan!
Dib'riNya kita pun anug'rah dan berkat
Yang tak terbilang, t'rus, semula dan tetap.

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 288 Mari, Puji Raja Sorga [Mzm 103] (KJ288.MID )
Bait 1. Mari, puji Raja sorga, persembahan bawalah! DitebusNya
jiwa-raga, maka puji namaNya! Puji Dia, puji Dia,
puji Raja semesta!

Bait 2. Puji Yang kekal rahmatNya bagi umat dalam aib,
dulu, kini, selamanya panjang sabar, mahabaik.
Puji Dia, puji Dia, yang setiaNya ajaib!

Bait 3. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu;
tangan kasihNya menatang di tengah bahaya maut.
Puji Dia, puji Dia, kasihNya seluas laut!
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (201 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 4. Kita bagai bunga saja, layu habis musimnya,
tapi keadaan Raja tak berubah, tak lemah.
Puji Dia, puji Dia, yang kekal kuasaNya!

Bait 5. Sujudlah, hai bala sorga, abdi Allah terdekat;
turut, bintang, bulan, surya, tiap waktu dan tempat.
Puji Dia, puji Dia, Sumber kasih dan berkat!

Referensi Ayat:
Bait 3: Yak 5:11
Bait 4: Yes 40:6-8; Yak 1:10-11; 1 Ptr 1:24

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 289 Tuhan, Pencipta Semesta [Kej 1-2] (KJ289.MID )
Bait 1. Tuhan, Pencipta semesta, Kaulah Yang Mahamulia;
sungguh besar karunia yang Kauberi.

Bait 2. KasihMu nyata terjelma di sinar surya yang cerah,
di sawah dan tuaiannya yang Kauberi.

Bait 3. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah
di rumah yang sejahtera yang Kauberi.

Bait 4. Kau merelakan Put'raMu, supaya dunia ditebus;
denganNya kurnia penuh t'lah Kuberi.

Bait 5. Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala
yang perlu: hidup, kuasa, kasihMu Engkau beri.

Bait 6. Tidak terbalas kurnia, ampunan dosa dunia
dan pengharapan yang baka yang Kauberi.

Bait 7. Hilanglah harta yang fana; yang kami cari hanyalah
harta sorgawi yang baka yang Kauberi.

Bait 8. Pemb'rian kami s'lamanya dari tanganMu asalnya;
yang Kauterima itulah yang Kauberi.

Bait 9. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja
serta sekalian benda yang Kauberi.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (202 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Referensi Ayat:
Bait 1: Why 4:11
Bait 2: Kej 8:22; Mzm 65:10-14; Mzm 67:7-8
Bait 4: Rm 8:32; Ef 1:7, 14
Bait 5: Gal 5:22-23
Bait 6: Mzm 116:12; Mi 6:6; 1 Yoh 2:2
Bait 7: Mat 6:19-21
Bait 8: 1 Taw 29:13-14
Bait 9: Why 5:12-13

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 290 Takkah Patut Ku Bernyanyi (KJ290.MID )
Bait 1. Takkah patut 'ku bernyanyi syukur bagi Tuhanku,
kar'na rahmat tak berbanding yang melimpah selalu?
Memang sungguh dan setia, tak terhingga kasihNya
Dan kekal bimbinganNya bagi yang mengabdi Dia.
Biar dunia lenyap, kasih Allah 'kan tetap.

Bait 2. Bagai burung rajawali melindungi anaknya Tuhan pun
berkali-kali t'lah menolong hambaNya. Semenjak dikandung
ibu, waktu aku dibentuk, dan sepanjang umurku ditanganNya
aku hidup. Biar dunia lenyap, kasih Allah 'kan tetap!

Bait 3. Bahkan PutraNya sendiri rela diserahkanNya; ditebusNya aku ini
oleh kuasa darahNya. Sungguh aku takkan mampu, wahai Sumber
kurnia, dengan rohku yang lemah mengerti kedalamanMu.
Biar dunia lenyap, kasih Allah 'kan tetap!
Bait 4. Dalam dunia' ku dikawal oleh Roh dan FirmanNya yang menuntun
dari awal aku dalam t'rang baka, hingga hatiku percaya makin kuat
dan teguh, bahwa kuasa seteru, maut dan Iblis, tak berdaya.
Biar dunia lenyap, kasih Allah 'kan tetap!

Bait 5. Langit, bumi, segalanya diciptakan bagiku; kutemukan semuanya
menyenangkan hatiku. Hewan, unggas dan tumbuhan, darat, laut,
udara pun jadi rahmat bagiku yang kudapat dari Tuhan

Referensi Ayat:
Bait 1: Ibr 1:11
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (203 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 2: Kel 19:4; Ul 32:11-12; Mzm 139:13-15
Bait 3: Yoh 3:16; Rm 8:32; Rm 3:25; Ibr 9:11-14; 1 Kor 2:10-11
Bait 4: Rm 8:14; Yoh 16:13; 1 Kor 15:54-56; Ibr 2:14-15; Why 1:18
Bait 5: Kej 1-2; Mzm 8:7-9

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 291 Mari Bersyukur Semua [Mzm 136:1, 5-6, 11, 23, 26] (KJ291.MID )
Bait 1. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan!

Reff:
Kasih perjanjianNya sungguh nyata selamanya.

Bait 2. Langit bumi ciptaanNya mencerminkan kuasaNya.

Reff:
Kasih perjanjianNya sungguh nyata selamanya.

Bait 3. UmatNya dibebaskanNya untuk hidup bersejaht'ra.

Reff:
Kasih perjanjianNya sungguh nyata selamanya.

Bait 4. Dia yang mengingat kiat dalam susah dan derita.

Reff:
Kasih perjanjianNya sungguh nyata selamanya.

Bait 5. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan.

Reff:
Kasih perjanjianNya sungguh nyata selamanya.


Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 292 Tabuh Gendang (KJ292.MID )
Bait 1. Tabuh gendang! Sambil menari nyanyikan lagu yang merdu!
Bunyikanlah gambus, kecapi: mari memuji Allahmu! Karya
Besar yang agung benar t'lah dilakukanNya terhadap umatNya!
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (204 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 2. Israel pun atas berkatNya riang gembira bermazmur. Ikut serta
kita percaya dan kepadaNya bersyukur: "Tuhanlah baik, kasihNya
ajaib kekal selamanya; terpuji namaNya!"

Bait 3. Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umatNya. Habis mendung
Ia berikan sinar mentari yang cerah! Puji terus yang Mahakudus:
Bebanmu yang berat digantiNya berkat!

Referensi Ayat:
Bait 1: Kel 15:1-21; Mzm 66; Mzm 98
Bait 2: Mzm 118:1-4, 29; Mzm 136
Bait 3: Mzm 77:17-21

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 293 Puji Yesus (KJ293.MID )
Bait 1. Puji Yesus! Pujilah Juruselamat! Langit, bumi,
maklumkan kasihNya! Haleluya! Nyanyilah, para
malaikat: kuasa, hormat b'rilah kepadaNya. Selamanya
Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungNya.
Puji Dia! B'ritakan keagunganNya! Puji Dia! Mari
Bernyanyilah!

Bait 2. Puji Yesus! Pujilah Juruselamat! Pada salib dosa
dihapusNya. Gunung Batu dan Pengharapan Abadi
dinyatakan di Bukit Golgota. Haleluya! Hilanglah dukacita
oleh kuasa kasih setiaNya. Puji Dia! B'ritakan keagunganNya!
Puji Dia! Mari bernyanyilah!

Bait 3. Puji Yesus! Pujilah Juruselamat! Hosiana! Soraknya bergema.
K'rajaanNya untuk selama-lamanya: Yesus Kristus Raja, Nabi,
Imam. Ia datang: Raja segala alam; kuasa, hormat hanya kepadaNya.
Puji Dia! B'ritakan keagunganNya! Puji Dia! Mari bernyanyilah!

Referensi Ayat:
Bait 1: Why 5:11-13; Yoh 10:11; Ibr 13:20; 1 Ptr 2:25; Luk 15:5
Bait 2: Ibr 9:11-14; 1 Ptr 1:18-19
Bait 3: Mat 21:11; Yes 9:6; Why 17:14; Mat 21:11; Ibr 4:14

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (205 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
KJ. 294 Beribu Lidah Patutlah (KJ294.MID )
Bait 1. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku. Dan mewartakan
kuasaNya dengan kidung merdu.

Bait 2. Yesus, namaMu cukuplah menghibur yang sedih,
membuat hati yang tenteram, merawat yang pedih.

Bait 3. Dosa, betapapun besar, dibasuh darahNya.
Kuasa Iblis pun lenyap, lepas tawanannya.

Bait 4. Yang bisu-tuli, soraklah memuji Tabibmu;
yang buta, lumpuh dan lemah, berbangkitlah sembuh!

Bait 5. Tolonglah aku, ya Tuhan, mengangkat suaraku.
'Kan kusebar di dunia agungnya namaMu.

Referensi Ayat:
Bait 3: Ibr 9:11-14; 1 Yoh 1:7; Ibr 2:14-15; Why 1:18
Bait 4: Mat 11:5; Mat 15:30

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 295 Andai 'Ku Punya Banyak Lidah (KJ295.MID )
Bait 1. Andai 'ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar,
akan kugubah madah indah dan 'ku menyanyi bergemar memuji
kasih Allahku yang dicurahkan kepadaku.

Bait 2. Janganlah diam, hai jiwaku, dan kau, ragaku, bangunlah!
Nyatakanlah kegemaranmu atas berkat, anugerah, kar'na selama
Hidupku akan kupuji Allahku.

Bait 3. Hai rimba raya, hai belukar, desaukan kegiranganmu. Hai margasatwa
sekalian, marilah, padu suaramu dengan gitaku yang gemar memuji
Yang Mahabesar.

Referensi Ayat:
Bait 2: Mzm 146:2
Bait 3: Yl 2:21-22

Baca Online di Kidung.co
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (206 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Kembali ke atas
KJ. 296 Anak-Anak Puji Nama Allah (KJ296.MID )
Bait 1. Anak-anak, puji nama Allah, agunglah kasihNya!
Anak-anak, puji nama Allah, agunglah kasihNya!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 21:16

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 297 Kau, Yesus, Raja Mahakaya (KJ297.MID )
Bait 1. Kau, Yesus, Raja Mahakaya, kau jadi miskin bagiku.
TakhtaMulah palungan saja, kandang rendah istanaMu.
Kau, Yesus, Raja Mahakaya, kau jadi miskin bagiku.

Bait 2. Kau, Tuhan, Allah Mahamulia, Kau jadi insan bagiku.
Yang Kautebus di dalam dunia hidup kekal bersamamu.
Kau, Tuhan, Allah Mahamulia, Kau jadi insan bagiku.

Bait 3. Kau, Surya Kasih Mahatinggi, Kau, Jurus'lamat, kusembah
Imanuel, hatiku ini buatlah suci berserah. Kau, Surya Kasih
Maha tinggi, Kau, Jurus'lamat, kusembah.


Referensi Ayat:
Bait 1: Flp 2:6-8; 2 Kor 8:9; Luk 2:7, 12
Bait 2: Yoh 1:14; Yoh 12:32; Yoh 14:2-3; Yoh 17:24; Rm 6:8; 1 Tes 4:17; 2 Tim 2:11
Bait 3: Mal 4:2; Yoh 8:12; Yes 7:14; Mat 1:23

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 298 Selama Bumi Didiami (KJ298.MID )
Bait 1. Selama bumi didiami, berbunga t'rus, berbuah baik,
Engkau, ya Allah, Bapa kami; sembah syukur padaMu naik!

Bait 2. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu,
sabda kasihMu berkuasa dan nama Yesus disebut.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (207 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 3. Burung di langit Kausuapi, bunga di ladang berseri;
tak usah kami pun kuatir: seluruh hidup Kauberi.

Bait 4. Kaulah Terang dan Hidup kami; padaMu maut menyerah.
Kristuslah Roti yang sorgawi dan kami jadi TubuhNya.

Bait 5. Patut sujud segala mahluk yang hidup dari tanganMu;
ya Bapa, oleh hadiratMu harapan anakMu teguh.

Referensi Ayat:
Bait 1: Kej 8:22; Im 26:4-5; Mzm 65:10-14; Mzm 67:7-8
Bait 2: 1 Kor 12:12-13; Gal 3:27-28
Bait 3: Mzm 147:9; Mat 6:25-34
Bait 4: Yoh 1:9; Yoh 8:12; 2 Tim 1:10; Why 1:18; Yoh 6:32-58; Rm 12:5
Bait 5: Mzm 104:27-28; Mzm 145:15-16; Yes 45:23; Why 4:11

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 299 Bersyukur kepada Tuhan (KJ299.MID )
Bait 1. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sebab
Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 118:1-4, 19; Mzm 136

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 300 Andaikan Yesus, Kau Bukan Milikku (KJ300.MID )
Bait 1. Andaikan, Yesus, Kau bukan milikku dan tak Kaub'rikan darahMu
bagiku, ke mana aku mohon pengampunan dan perlindungan?

Bait 2. 'Ku tahu sungguh siapa Penghiburku; tak ada hati seperti hatiMu.
Kaulah, ya Tuhan, kau Yang Mahakasih; lain tiada lagi.

Bait 3. Aku sadari, bahwa aku ini mahluk terhina yang telah Kaupilih.
Itu semua murahMu belaka yang tak bertara.

Bait 4. Andaikan Tuhan tidak meraihku, tak mungkin aku akan mencariMu;
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (208 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
kar'na kasihMu Kaupeluk diriku dalam tanganMu.

Bait 5. Aku bersyukur dan memuji Tuhan, kar'na diriku ikut Kaumasukkan
dalam kawanan domba tebusanMu oleh darahMu.

Referensi Ayat:
Bait 1: Ibr 9:11-14; 1 Ptr 1:18-19; Yoh 6:68
Bait 2: Mrk 10:45; Yoh 15:13
Bait 3: 1 Kor 1:28; Ef 2:8-9
Bait 4: Yoh 15:16; 1 Yoh 4:10, 19
Bait 5: Yoh 10:15-16

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 301 Aku Bawa dan Berikan (KJ301.MID )
Bait 1. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus,
Pada Yesus, pada Tuhan, Jurus'lamatku.

Referensi Ayat:
Bait 1: 2 Kor 8:1-9; 2 Kor 9:6-9

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 302 Kub'ri Persembahan (KJ302.MID )
Bait 1. Kub'ri persembahan pada Tuhanku sambil
puji Yesus, Jurus'lamatku.

Bait 2. Dengan sukaria kub'ri padaMu dan
merasa kaya dalam Tuhanku.

Bait 3. Mari kawan-kawan rela hatilah bawa
persembahan; datanglah seg'ra.

Referensi Ayat:
Bait 2: 2 Kor 8:1-9; 2 Kor 9:6-9

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (209 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
KJ. 303a Pujilah Khalik Semesta (KJ303a.MID )
Bait 1. Pujilah Khalik semesta, Sumber segala kurnia;
Sorga dan bumi, puji t'rus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 7:11; Ef 3:20-21; Yak 1:17; 1 Ptr 5:10; 1 Yoh 5:7
KJ. 303b Pujilah Khalik Semesta (KJ303b.MID )
Bait 1. Pujilah Khalik semesta, Sumber segala kurnia;
Sorga dan bumi, puji t'rus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus!

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 304 Pandang, ya Bapa dalam RahmatMu (KJ304.MID )
Bait 1. Pandang, ya Bapa, dalam rahmatMu kami, umatMu yang berkumpul
ini, membawa anak padaMu di sini dalam percaya akan janjiMu.

Bait 2. Kami beroleh hidup yang baka dari Engkau, ya Bapa yang di sorga,
dan anak ini Kaukuduskan juga: biarlah Kristus Sumber hidupnya!

Bait 3. Kiranya oleh Roh dan FirmanMu anakMu Kauterangi, Kaukuatkan,
hatinya pun kiranya Kaulayakkan untuk menjadi kediamanMu.

Bait 4. Buatlah dia anakMu penuh dan namanya yang kini disebutkan
kautulis dalam Kitab Kehidupan jadi anggota tubuh PutraMu.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 10:13-16
Bait 3: Ef 3:17-18; Ef 2:22
Bait 4: Mzm 139:16; Luk 10:20; Ibr 12:23; Why 3:5

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 305 'Ku Mengasihi Yesus, Tuhanku (KJ305.MID )
Bait 1. 'Ku mengasihi Yesus, Tuhanku, Penghibur kalau hatiku
gelisah, Yang melepaskan orang dari susah. Wahai jiwaku,
puji Tuhanmu!
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (210 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 2. 'Ku mengasihi Yesus, Penebus: olehNya taurat tak mengutuk lagi;
lunaslah sudah utang yang ditagih; dosa dihapus darah Yang Kudus.

Bait 3. 'Ku mengasihi Yesus s'lamanya: Sabda dan RohNya menyucikan daku;
aib dosaku sudah Ia basuh; 'ku dibarui turut citraNya.

Bait 4. 'Ku mengasihi Yesus, Sobatku: ketika aku, bagai kanak-kanak
jalan tertatih waktu mau melangkah, 'ku dipegang tanganNya yang teguh.

Bait 5. 'Ku mengasihi Yesus tak henti: rela kupikul salib dan bebanNya
dan kulakukan titah dan pesanNya; jangan olehku Tuhanku sedih.

Bait 6. 'Ku mengasihi Yesus yang teguh memimpin daku sampai aku mati;
di saat itu dosa tiada lagi dan 'ku lega memuji Tuhanku.

Bait 7. Yang kukasihi, HariNya dekat. Nanti kulihat kemuliaan Tuhan
dan di terangNya Dia kuagungkan. Pujilah Tuhan, segenap jemaat.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 116:1-6; Yoh 21:15-17; Ef 6:24; 2 Tim 4:18
Bait 2: Rm 5:16-19; Gal 3:13; 1 Kor 7:23; Kol 1:20
Bait 3: Ibr 9:11-14; 1 Yoh 1:7
Bait 4: Mzm 73:23; Hos 11:3
Bait 5: Mat 11:28-30; Mrk 8:34
Bait 6: Rm 6:7
Bait 7: Rm 13:12; 1 Yoh 3:2; Why 22:4

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 306 'KuTahu,Tuhanku (KJ306.MID )
Bait 1. 'Ku tahu, Tuhanku, Engkau milikku, Engkau pilihanku,
bersih hatiku. Pengasih, Pengampun, Juruselamatku,
Engkaulah kucinta kini tekadku.

Bait 2. Kucinta padaMu kar'na kasihMu. Kauhapus dosaku
dengan wafatMu; mahkota berduri t'lah melukaiMu.
Engkaulah kucinta: kini tekadku!

Bait 3. Tetap Kau kucinta sampai ajalku; kupuji namaMu
s'lama hayatku. Pun saat sang maut renggutkan nyawaku,
Engkaulah kucinta: kini tekadku!
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (211 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 4. Di rumah mulia kekal abadi kupuji namaMu tiada henti;
dengan sukacita 'ku akan berseru:
Engkaulah kucinta: kini tekadku!

Referensi Ayat:
Bait 1: Ef 6:24
Bait 2: Kol 2:14
Bait 3: Ibr 9:11-14; Mrk 15:17; Yoh 21:15-17
Bait 4: Rm 8:38-39

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 307 Ya Tuhan, pada Saat Dibaptiskan (KJ307.MID )
Bait 1. Ya Tuhan, pada saat dibaptiskan, kami terima tanda kasihMu;
air bah pernah membawa kematian, tetapi s'lamat isi baht'ra Nuh.

Bait 2. Firaun yang melawan tujuanMu di Laut Merah sudah tenggelam,
tapi umatMu dapat hidup baru dan bersyukur di pantai seberang.

Bait 3. Dan Yunus yang menyangkal panggilannya Kau tenggelamkan di gelora laut,
namun firmanMu mengembalikannya menjadi tanda hidup dari maut.

Bait 4. Dan Yesus juga rela dibaptiskan, di sungai Yordan nyata artinya:
ketika itu Dia Kautahbiskan untuk menghapus dosa dunia.

Bait 5. Ya Tuhan, pada saat dibaptiskan kami beroleh pengasihanMu:
Kristus t'lah bangkit dari kematian; dalamNya Kaubangkitkan kami pun.

Referensi Ayat:
Bait 1: Kej 7-8; Ibr 11:7; 2 Ptr 2:5
Bait 2: Kel 14-15; Why 15:2-4
Bait 3: Yun 1-2; Mat 12:40
Bait 4: Mat 3:13-17; Yoh 1:29-34
Bait 5: Rm 6:34; Kol 2:12

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 308 Tuhan, Kau Kekal Raja Hati Kami (KJ308.MID )
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (212 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 1. Tuhan, Kau kekal Raja hati kami; kami tak sesal ikut
firmanMu beriman teguh pada jalan damai.
Bait 2. Bimbing kami pun dalam pergumulan, agar bertekun
sampai akhirnya di terang baka kami pandang Tuhan.

Referensi Ayat:
Bait 2: 1 Kor 13:12; 1 Yoh 3:2; Why 22:4

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 309 Biar'Ku Tumbuh di BatangMu [Yoh 15:1-8] (KJ309.MID )
Bait 1. Biar 'ku tumbuh di batangMu, ya Pokok Anggur yang benar,
supaya Kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar.
Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat.

Bait 2. Tak mungkin aku 'kan mandiri, aku lemah di luarMu.
Hanya di dalammu sendiri limpahlah hidup bagiku.
OlehMu buahku lebat; yang tak berbuah dikerat.

Bait 3. DenganMu saja 'ku bersatu, tak tercerai sesaat pun.
KasihMu pandu di jalanku; 'ku hidup oleh hidupMu.
Dengan salibMu 'ku menang, jikalau Kauberi terang.

Bait 4. Diriku milikMu abadi, Engkau tumbuhkan imanku.
Yang dalam aku Kaumulai Kausempurnakan bagiMu.
OlehMu kuncup merekah, hingga berbuah yang lebat.

Referensi Ayat:
Bait 2: Yoh 15:16; Gal 5:22-23; Yak 3:17-18

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 310 Kudus, Kudus, Kuduslah (KJ310.MID )
Bait 1. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Mahakuasa! Sorga dan bumi
penuh kemuliaanMu! Hosana di tempat yang mahatinggi!
Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan! Hosana
di tempat yang mahatinggi!

Referensi Ayat:
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (213 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 1: Yes 6:3; Why 4:8; Mrk 11:9; Mzm 118:26

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 311a O AnakDomba Allah (KJ311a.MID )
Bait 1. O Anakdomba Allah, tersembelih di salib, sabar setiap
kala, walau ditimpa aib. Kautanggung dosa dunia, sengsara
seluruhnya. Ampuni kami, o Yesus!

Bait 2. O Anakdomba Allah, tersembelih di salib, sabar setiap
kala, walau ditimpa aib. Kautanggung dosa dunia, sengsara
seluruhnya. Ampuni kami, o Yesus!

Bait 3. O Anakdomba Allah, tersembelih di salib, sabar setiap
kala, walau ditimpa aib. Kautanggung dosa dunia, sengsara
seluruhnya. B'ri kami damai, o Yesus!

Referensi Ayat:
Bait 1: Yoh 1:29; Kis 8:32; 1 Ptr 2:22-25
KJ. 311b O AnakDomba Allah (KJ311b.MID )
Bait 1. O Anakdomba Allah, tersembelih di salib, sabar setiap
kala, walau ditimpa aib. Kautanggung dosa dunia, sengsara
seluruhnya. Ampuni kami, o Yesus!

Bait 2. O Anakdomba Allah, tersembelih di salib, sabar setiap
kala, walau ditimpa aib. Kautanggung dosa dunia, sengsara
seluruhnya. Ampuni kami, o Yesus!

Bait 3. O Anakdomba Allah, tersembelih di salib, sabar setiap
kala, walau ditimpa aib. Kautanggung dosa dunia, sengsara
seluruhnya. B'ri kami damai, o Yesus!

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 312a AnakDomba Allah (KJ312a.MID )
Bait 1. Anakdomba Allah, Kauhapus dosa dunia; kasihani kami! (2x)
Anak domba Allah, Kau hapus dosa dunia; b'rilah kami damai!
Amin.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (214 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Referensi Ayat:
Bait 1: Yoh 1:29; Kis 8:32; 1 Ptr 2:22-25
KJ. 312b AnakDomba Allah (KJ312b.MID )
Bait 1. Anakdomba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami! (2x)
Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai!

Referensi Ayat:
Bait 1: Yoh 1:29; Kis 8:32; 1 Ptr 2:22-25

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 313 Hai Berdandanlah, Jiwaku (KJ313.MID )
Bait 1. Hai berdandanlah, jiwaku, tampil dari g'lap dosamu,
masuk di terang ceria, bersemaraklah mulia.
Kini kau diundang Tuhan turut dalam perjamuan.
Maharaja alam raya ingin dikau bersamaNya.

Bait 2. O betapa kurindukan kebajikanMu, ya Tuhan;
air mataku tercurah mendambakan roti sorga;
aku haus 'kan minuman dari Raja kehidupan.
Dalam makan-minum itu 'ku bersatu dengan Kristus.

Bait 3. Tapi 'ku gentar mengingat akan keajaiban hikmat
yang mengisi perjamuan oleh kehadiran Tuhan,
hingga sungguh kuindahkan Tubuh Kristus yang
kumakan: tak terduga, ya Tuhanku, kebesaran kuasaMu.

Bait 4. Akal budi takkan mampu menguraikan mujizatMu:
walau orangnya ribuan, namun roti tidak kurang.
Roti itu tubuh Kristus, anggur itu darah Kristus.
O misteri kehadiran! Roh Kudus yang mengartikan.

Bait 5. Yesus, Surya kehidupan Sumber suka umat Tuhan,
Dasar keberadaanku, Sinar penerang jiwaku, perkenankanlah
hambaMu layak makan di mejaMu, yang bagiku kes'lamatan
dan bagiMu kemuliaan.

Bait 6. Tuhan, Kautinggalkan sorga kar'na kasihMu sempurna
dan tubuhMu Kaurelakan disalibkan, dimakamkan,
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (215 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
pun darahMu tanpa pamrih Kaucurahkan bagi kami,
agar kami dikenyangkan dan kasihMu dikenangkan.

Bait 7. Yesus Roti kehidupan, aku mohon pertolongan agar
jangan sia-sia santapanMu kuterima, tapi makin
kuhayati cinta kasih yang Kaubagi hingga nanti
'ku dijamu oleh Dikau di sorgaMu.

Referensi Ayat:
Bait 1: Why 19:9
Bait 2: Yoh 6:32-58; Why 2:17; Yoh 7:37-39; Why 22:17; 1 Kor 10:16-17; 1 Kor 11:23-26
Bait 3: 1 Kor 11:28-29
Bait 4: Mrk 6:35-44; Yoh 6:1-13; Mrk 14:22-25
Bait 5: Mal 4:2; Yoh 8:12
Bait 6: Gal 2:20; Ef 5:2, 25; Ibr 12:2
Bait 7: Why 19:9

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 314 Pujilah Sumber Hidupmu (KJ314.MID )
Bait 1. Pujilah Sumber hidupmu; puji Dia di dalam sorga sampai kekal
abadi. Pujilah Sumber hidupmu! Bunyikan bersama suling dan rebana
sambil melagukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu!

Bait 2. Sion, elukan Rajamu; sungguh, dikaulah yang dicari sampai
didapatiNya. Sion, elukan Rajamu! Songsonglah Yang datang
dalam nama Tuhan dan terima Dia, jadilah milikNya!
Pujilah Sumber hidupmu!

Bait 3. Sion, Pengantinmu dekat; Ia membawa perhiasan mahal, tebusan
kasih. Sion, Pengantinmu dekat! Bangun bergembira dan menyambut Dia,
yang hendak menjadi milikmu abadi. Pujilah Sumber hidupmu!

Bait 4. Sion, terima Tuhanmu; ikut Dia di dalam pengabdian di bumi ini.
Sion, terima Tuhanmu! Minumlah cawanNya, pikullah bebanNya
Dan patuhi Dia tulus dan setia. Pujilah Sumber hidupmu!


Referensi Ayat:
Bait 2: Mzm 118:26; Mat 25:6; Mrk 11:9
Bait 3: Mat 25:6; 1 Kor 6:20; 1 Kor 7:23
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (216 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 4: 1 Ptr 2:21; Mrk 14:23; Mat 11:29-30; Mrk 8:34

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 315 Pujilah Tuhan, Muliakan Dia (KJ315.MID )
Bait 1. Pujilah Tuhan, muliakan Dia yang telah menjamu kita:
Tubuh kudusNya sudah dipecahkan dan darahNya dicurahkan.
Tuhan, kasihanilah! Tuhan, Kau menjadi insan dilahirkan
oleh Maria, tubuhMu, darahMu kes'lamatan umatMu.
Tuhan, kasihanilah!

Bait 2. Tubuh kudusNya mati disalibkan; kita hidup kar'na Dia.
Dialah Roti kurnia sorgawi, Dia kita peringati, Tuhan,
kasihanilah! Tuhan, Kauberi darahMu yang menghapus
dosa umatMu; olehMu nyatalah kasih Allah yang baka.
Tuhan, kasihanilah!

Bait 3. Allah kiranya memberkati kita, hingga kita ikut Dia,
sungguh terpadu dalam kasih Tuhan, satu oleh Perjamuan.
Tuhan, kasihanilah! Tuhan, jangan Roh KudusMu
Meninggalkan kami, umatMu. B'rikanlah slamanya
Damai sejahtera. Tuhan, kasihanilah!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 14:22-25; 1 Kor 11:23-26; Mrk 10:47-48; Gal 4:4
Bait 2: Mat 20:28; Yoh 6:32-58; Rm 5:8-10; Ibr 9:11-14; 1 Ptr 1:18-19; 1 Yoh 1:7;2 Tim 2:11; 1 Yoh 4:9
Bait 3: Mzm 51:13; Bil 6:24-26; Rm 15:33; Flp 4:7

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 316 Berkatilah, ya Tuhan, Nikah Ini (KJ316.MID )
Bait 1. Berkatilah, ya Tuhan, nikah ini; berkati
permulaannya disini dan niat sucinya.

Bait 2. Berkatilah yang bergandengan tangan,
baik dalam susah maupun kesenangan, menurut janjinya.

Bait 3. Berkatilah rumah tempat berdiam;
beri sejahtera dan pengasihan sepanjang hidupnya.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (217 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 4. Tetap teguh, sejiwa dan sehati
memikul salib Tuhan dalam kasih dan tanpa mengeluh.

Bait 5. Dengarkanlah, ya Tuhan, doa kami,
supaya keduanya menghayati Engkaulah Bapanya.

Referensi Ayat:
Bait 4: Mrk 8:34

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 317 Hari Ini Tuhan Berkati (KJ317.MID )
Bait 1. Hari ini Tuhan berkati mempelai mengikat janji.
Moga-moga rumah tangganya Kauberi tent'ram bahagia!
Puji Tuhan, Puji Dia, Sang Pencipta manusia! Ia suka
Memberkati yang bersatu dalam kasih! Amin.

Bait 2. Yesus Kristus, Pengantin sorga, memberi kasih sempurna
dan berkurban untuk umatNya, tak pernah meninggalkannya.
Puji Tuhan, Puji Dia, Sang Pencipta manusia! Ia suka
Memberkati yang bersatu dalam kasih! Amin.

Bait 3. Bapa kami yang Mahakasih, cintaMu kekal abadi;
dalam suka ataupun duka rahmatMu takkan berubah!
Puji Tuhan, Puji Dia, Sang Pencipta manusia! Ia suka
Memberkati yang bersatu dalam kasih! Amin.

Bait 4. Dalam Dikau, Sumber Kurnia, mempelai tetap setia.
Dalam Dikau, ya Jurus'lamat, umatMu beroleh rahmat!
Puji Tuhan, Puji Dia, Sang Pencipta manusia! Ia suka
Memberkati yang bersatu dalam kasih! Amin.

Referensi Ayat:
Bait 2: Ef 5:22-23

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 318 Berbahagia Tiap Rumah Tangga (KJ318.MID )
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (218 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 1. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana Kaulah Tamu yang tetap:
dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap;
di mana hati girang menyambutMu dan memandangMu dengan
berseri; tiap anggota menanti sabdaMu dan taat akan Firman yang Kaub'ri.

Bait 2. Berbahagialah rumah yang sepakat hidup sehati dalam kasihMu,
serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinarMu;
di mana suka-duka 'kan dibagi; ikatan kasih semakin teguh; diluar
Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh.

Referensi Ayat:
Bait 1: Yos 24:15
Bait 2: 1 Kor 13; Flp 2:1-5

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 319 PadaMu, Yesus, Kami Serahkan (KJ319.MID )
Bait 1. PadaMu, Yesus, kami serahkan orang terpilih dalam jemaat:
pakai mereka, alat di ladang, untuk mencari yang tersesat.

Bait 2. Untuk membina orang percaya, untuk menghibur yang tertekan,
untuk menghimbau, untuk menjaga dan menyatukan yang beriman.

Bait 3. Biar mereka jangan ditawan oleh jebakan hidup semu, tapi memakai
harta jabatan untuk memuji Sang Penebus.

Referensi Ayat:
Bait 1: Kis 1:24-25; Kis 6:6
Bait 2: Kis 11:22-26; Kis 14:23; Rm 12:6; Ef 4:11-16; 1 Tim 3:1-7; Tit 1:5-9; 1 Ptr 5:2
Bait 3: Gal 5:26

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 320 Syukur Kami padaMu (KJ320.MID )
Bait 1. Syukur kami padaMu, Tuhan, Kepala G'reja;
sebagai TubuhMu kami Kaupelihara. O Tuhan,
urapilah pelayan jemaatMu menjadi gembala penuh
karuniaMu. Dengan api Roh Kudus kobarkanlah imannya
untuk mewartakan InjilMu di dunia.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (219 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 2. O Tuhan, curahkanlah wibawa yang rasuli, agar dihayati
panggilanMu yang suci. KepadaMu sajalah harapannya selalu,
tetap dan setia, teguh pada FirmanMu; pun ia layakkanlah
bagiMu tiap hari, berani bersaksi dan giat melayani.

Referensi Ayat:
Bait 1: Ef 4:11-16; 1 Ptr 5:2; Mat 28:18-20; Mrk 16:15; Luk 24:47; Kis 1:8
Bait 2: Luk 12:11; Kis 4:29-33; Kis 28:31; Ef 6:19

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 321 Setiap Pagi RahmatMu (KJ321.MID )
Bait 1. Setiap pagi rahmatMu segar dan baru bagiku; sepanjang hari
tak henti karunia yang Kauberi.

Bait 2. O Bintang Fajar yang cerah, cahayaMu curahkanlah,
sehingga hati pun penuh dengan terang dan rahmatMu.

Bait 3. Halaukan g'lap di dunia, kuasa jahat usirlah;
berilah damai yang penuh, dibimbing oleh tanganMu.

Bait 4. Buatlah jalan kami t'rang meskipun dunia tak tent'ram;
dengan percaya yang teguh kuatkan kami, umatMu!

Referensi Ayat:
Bait 1: Rat 3:22-23
Bait 2: 2 Ptr 1:19; Why 22:16; 2 Kor 4:6; Ef 1:17-18; 1 Yoh 1:7

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 322 Terang Matahari (KJ322.MID )
Bait 1. Terang matahari telah menyinari segala neg'ri,
dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri.

Bait 2. Gembira sekali kulihat kembali terang merekah, dan Bapa
di sorga, yang Bapaku juga, hendak kusembah.

Bait 3. Syukur bagi Dia, Gembala yang setia, yang jaga tetap.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (220 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Anug'rahNya jua hariku semua, terang dan gelap.

Bait 4. Tenaga dan kuat, kerja yang kubuat, kepunyaanNya.
Dengan rendah hati hendak kuhormati Yang Mahaesa.

Bait 5. Sehari-harian besar pemberian kemurahanMu.
Ya Tuhan, kiranya kuingat s'lamanya kewajibanku.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 19:1-7
Bait 2: Mzm 104:22-23
Bait 3: Mzm 23:1-2; Mzm 121:3-6
Bait 5: Mzm 68:20

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 323 Sinar Fajar Yang Baka (KJ323.MID )
Bait 1. Sinar fajar yang baka, Sinar dari T'rang Ilahi, pagi ini
biarlah Kauterangi hidup kami dan halaukan segenap yang gelap.

Bait 2. Bak embun di pagi t'rang membasahi tetumbuhan, o, segarkan yang
gersang: hati kami Kauhiburkan. UmatMu hidupkanlah s'lamanya.

Bait 3. Oleh nyala kasihMu hati dingin jadi hangat. Dalam batin yang
beku, o, nyalakanlah semangat, hingga kami tak lelap dalam g'lap.

Bait 4. Surya pagi mulia pada saat Kau kembali, kami pun bangkitkanlah
pada fajar yang terakhir dalam sukacitaMu yang penuh.

Bait 5. SinarMu pancarkanlah, Surya Rahmat mahaindah, langkah kami
tuntunlah lewat duka dan derita ke tempat bahagia, t'rang baka!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 36:10
Bait 2: Hos 14:6; Mzm 68:10
Bait 4: Mal 4:2; Luk 1:78-79; Yoh 1:9; Yoh 6:39-40; 1 Kor 6:14
Bait 5: Yoh 8:12; Yoh 12:46

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (221 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
KJ. 324 Kau Mutiara Hatiku (KJ324.MID )
Bait 1. Kau Mutiara hatiku, ya Yesus, Kaulah hartaku, tetap mau
kumiliki. Ya, tinggallah selamanya dalam hatiku ini.

Bait 2. Tiada kasih yang teguh setara dengan kasihMu yang kukenal
di dunia; pun dalam maut aku terpaut padaMu sepenuhnya.

Bait 3. SabdaMu sungguh dan benar, membuat aku tak gentar, baik hidup
maupun mati. Kau milikku; ku milikmu dengan sebulat hati.

Bait 4. Sekarang surya terbenam, ya Tuhan, hari pun kelam. O, tinggallah
sertaku! Meski gelap, Kaulah tetap jadi terang umatMu!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 13:44-46
Bait 2: Mat 20:28; Yoh 15:13; Ef 3:18-19
Bait 3: Rm 14:8
Bait 4: Luk 24:29; Yoh 8:12; Yoh 12:46; 2 Kor 4:6

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 325 Bila 'Ku Tertidur (KJ325.MID )
Bait 1. Bila 'ku tertidur nanti, Kau menunggu diriku; b'rilah 'ku
pikiran suci, jauhkan dari seteru. Walau tubuh tak sedar,
hati hamba tak gentar, kar'na Yesus di sampingku,
sukacita di hatiku.

Bait 2. Waktu siang atau malam pada Dikau 'ku teduh; walau jalan
hidup suram, tinggal t'rus di sisiMu. Yesus, Pengharapanku,
Kaulah Jurus'lamatku; aku yakin Kau setia dulu, s'karang
dan s'lamanya.

Bait 3. Yesus Kristus, Anak Allah, bimbing aku yang penat; biar dalam
suka duka 'ku bertahan tak sesat! Bila tiba ajalku, itu untung bagiku:
aku 'kan bersama Tuhan hidup dalam kesukaan.

Referensi Ayat:
Bait 2: Mzm 121:6
Bait 3: Flp 1:21

Baca Online di Kidung.co
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (222 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Kembali ke atas
KJ. 326 Pujian Malam Kunyanyikan (KJ326.MID )
Bait 1. Pujian malam kunyanyikan; syukur, ya Tuhan, padaMu.
Meskipun sinar surya hilang, Engkau tetap cahayaku.
Tiada sayang ibu-bapak yang menandingi sayangMu:
Tak putus 'ku Kau pelihara, Kau Sumber rahmat bagiku.

Bait 2. Dengan setia Kau menjaga, mengasuh dan membimbingku.
Engkau sertaku tiap saat, pun dalam susah dan keluh.
Sekarang tiba malam hari; tubuhku melepas lelah. Telah
Kautolong dari pagi: syukurku, Tuhan t'rimalah!

Bait 3. Anug'rah yang Engkau berikan tak beralaskan jasaku:
jikalau dosaku Kauingat 'ku layak t'rima murkaMu.
Syukur, di dalam darah Kristus pengampunanMu
Tertera dan oleh pendamaian itu Kaubuat hatiku lega.

Bait 4. Ya Tuhan, malam ini juga padaMu aku berserah.
Semoga 'ku bernyanyi pula ketika fajar merekah.
Dan bila Kau memanggil aku selagi aku terlelap,
Kiranya di depan takhtaMu sejahteraMu kukecap.

Bait 5. Kutahu siapa 'ku percaya, baik siang atau malam pun:
Kau Gunung Batu kes'lamatan, landasan pengharapanku!
Sesudah hariku berakhir dan aku tamat berlelah, 'kan
Kusyukuri hari-hari yang t'lah kaub'ri di dunia.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 7:11
Bait 2: Mzm 121
Bait 3: Mzm 130:3; Rm 3:23-25; Ef 2:3-10
Bait 4: Mzm 5:4; Mzm 59:17; Mzm 92:3
Bait 5: 2 Kor 1:20-22; 2 Tim 1:12; Mzm 62:3, 7; Mzm 95:1

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 327 Hari pun Berlalu (KJ327.MID )
Bait 1. Hari pun berlalu, malam mendekat;
bayang senjakala makin menggelap.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (223 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 2. Yesus, b'rilah damai bagi yang lelah
biar kami tidur di berkatMulah.

Bait 3. Biar tiap anak yakin Kau serta
Kau menjaga dia den sesamanya.

Bait 4. Suruhlah malaikat melindungiku
di sepanjang malam aman dan teduh

Bait 5. Bila pagi datang, aku bangunlah
melayani Dikau tanpa bercela.

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 328 Ya Tuhan, Hari T'lah Berakhir (KJ328.MID )
Bait 1. Ya Tuhan, hari t'lah berakhir, Kau ganti malam yang teduh;
pujian pagi kami ganti pujian malam bagiMu.

Bait 2. Syukur! GerejaMu berjaga menurut jam gilirannya, tetap
umatMu beribadah seputar bola dunia.

Bait 3. Berurut pulau dan benua menyambut fajar yang cerah,
tak putus umatMu semua bersilih-ganti menyembah.

Bait 4. Di sini hari sudah lalu, di sana pagi merekah:
selalu oleh suara baru karyaMu dimuliakanlah!

Bait 5. Sedangkan kuasa dunia goncang, kekal, ya Tuhan, takhtaMu;
akhirnya bangsa-bangsa datang menyambut KerajaanMu.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 113:3; Mal 1:11
Bait 5: Mzm 46:7-8; Yes 45:23-24; Why 21:24

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 329 Tinggal Sertaku (KJ329.MID )
Bait 1. Tinggal sertaku; hari t'lah senja. G'lap makin turun, Tuhan
tinggallah! Lain pertolongan tiada kutemu: Maha Penolong,
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (224 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
tinggal sertaku!

Bait 2. Hidupku surut, ajal mendekat, nikmat duniawi hanyut melenyap.
Tiada yang tahan, tiada yang teguh; Kau yang abadi, tinggal sertaku!

Bait 3. Aku perlukan Dikau tiap jam; dalam cobaan Kaulah kupegang.
Siapa penuntun yang setaraMu? Sian dan malam tinggal sertaku!

Bait 4. Aku tak takut, kar'na Kau dekat; susah tak pahit duka tak berat.
Kubur dan maut, di mana jayamu?Tuhan yang bangkit tinggal sertaku!

Bait 5. B'rilah salibMu nyata di depan; tunjukkan jalan yang menuju t'rang.
Fajar menghalau kabut dan mendung. Tuhan, kekal Kau tinggal sertaku!


Referensi Ayat:
Bait 1: Ul 31:6, 8; Yos 1:5, 9; Luk 24:29; Ibr 13:5
Bait 4: 1 Kor 15:54-56

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 330 Kau, Allah, Benteng yang Baka [Mzm 90:1-10] (KJ330.MID )
Bait 1. Kau, Allah, benteng yang baka, suaka yang teguh,
dahulu dan selamanya harapan umatMu.

Bait 2. Sejak dahulu takhtaMu pelindung kaum kudus;
dengan kuasa tanganMu Kaubela kami t'rus.

Bait 3. Tatkala alam semesta belum Engkau bentuk,
Engkaulah Allah yang baka dan tiada akhirMu.

Bait 4. Seribu tahun bagiMu sehari sajalah,
sesingkat jaga malam pun berganti tugasnya.

Bait 5. Daging dan darah mengejar perkara yang fana;
di arus waktu sebentar lenyap semuanya.

Bait 6. Terhanyutlah manusia di zaman yang deras;
sepintas mimpi umurnya yang tiada berbekas.

Bait 7. Ya Tuhan, kau kekal teguh Pelindung kaum kudus;
kiranya dalam rumahMu umatMu umatMu tinggal t'rus!
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (225 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Referensi Ayat:
Bait 4: 1 Ptr 3:8
Bait 5: 1 Kor 15:50; Mzm 102:26-28
Bait 6: Mzm 103:15-18; Mzm 144:3-4; Yes 40:6-8

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 331 Siang, Malam, Musim, Tahun (KJ331.MID )
Bait 1. Siang, malam, musim, tahun gilir ganti melenyap; bayang-
bayangnya berlalu, tiada satu yang tetap. Hidup kita menjalani
jangka waktu dunia; tak terulang yang terjadi, tinggal tanggung jawabnya.

Bait 2. Orang hidup ditinggalkan oleh pendahulunya, kita pun menuju
makam yang fana. Dari bumi kita lahir dan kembali padaNya;
tanpa rahmat yang ilahi, apakah manusia?

Bait 3. Sungguh, Allah mengasihi dunia ciptaanNya: dalam PutraNya
sendiri Ia tinggal beserta. Yang percaya kepadaNya, tak binasa
tenggelam, tapi hidup selamanya dalam Dia yang menang.

Bait 4. Walau zaman menghanyutkan tiap hal di dunia, pengasihanMu,
ya Tuhan, untuk s'lama-lamanya! Di segala perubahan, dalam
duka apapun, dalam Kristus aku aman: kau menjadi Bapaku!

Bait 5. Bapa, Sumber pengasihan, Bapa dalam t'rang dan g'lap. Bapa
dalam kematian, pun di kubur yang senyap, setiaMu tak berubah,
kasihMu tetap teguh: Bapa, kepadaMu jua kuserahkan diriku.

Bait 6. Siang, malam, musim, tahun, biar kamu melenyap; dalam suka
dan dukaku rahmat Allahku tetap! TanganNya menuntun daku
lewat zaman dunia dan akhirnya 'ku selalu tinggal dalam rumahNya.

Referensi Ayat:
Bait 2: Pkh 1:4; Mzm 89:48-49; Kej 3:19; Mzm 103:14; Mzm 144:3-4
Bait 3: Yoh 3:16; Mat 1:23
Bait 4: Mzm 90:5-10; Mzm 103:15-18; Yes 40:6-8
Bait 6: Mzm 31:16; Mzm 23:6

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (226 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
KJ. 332 Kekuatan Serta Penghiburan (KJ332.MID )
Bait 1. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari
aku dibimbingNya; tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan
hikmat Tuhan 'ku dib'rikan apa yang perlu. Suka dan derita
bergantian memperkuat imanku.

Bait 2. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmatNya tiap jam. DiangkatNya
bila aku jatuh, dihalauNya musuhku kejam. Yang namaNya
Raja Mahakuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka
dengan suka dan menghibur yang sedih.

Referensi Ayat:
Bait 1: Yak 1:2-4
Bait 2: Mzm 145:14

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 333 Sayur Kubis Jatuh Harga (KJ333.MID )
Bait 1. Sayur kubis jatuh harga, pohon tomat kena hama,
cengkeh pun tidak berbunga dan jualanku tidak laku,
butir padi tak berisi, sampar ayam pun berjangkit,
hewan ternak sudah habis, kar'na terpaksa aku jual.
Namun aku puji Tuhan
dan bersorak sukaria
kar'na Dia Pohon s'lamatku!
KepadaNya 'ku percaya,
aku tidak akan jatuh:
Tuhan Allah kekuatanku.

Referensi Ayat:
Bait 1: Hab 3:17-19

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 334 Jangan Takut, Hai Tanah [Yl 2:21-24] (KJ334.MID )
Bait 1. Jangan takut, hai tanah, sorak-sorai bergembira, kar'na besarlah
karya Allah, ciptaanNya mulia.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (227 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Reff:
Pengirikan pun penuh dengan padi, lumbung-lumbung limpah ruah
Isinya. Pengirikan pun penuh dengan padi, lumbung-lumbung
Limpah ruah isinya.

Bait 2. Jangan takut, hai satwa yang di gurun dan di hutan,
kar'na menghijau padang raya, pohon-pohon berbuah.

Reff:
Pengirikan pun penuh dengan padi, lumbung-lumbung limpah ruah
Isinya. Pengirikan pun penuh dengan padi, lumbung-lumbung
Limpah ruah isinya.

Bait 3. Mari umat percaya, sorak-sorai bagi Allah,
kar'na besar kemurahanNya dalam hujan berkatNya.

Reff:
Pengirikan pun penuh dengan padi, lumbung-lumbung limpah ruah
Isinya. Pengirikan pun penuh dengan padi, lumbung-lumbung
Limpah ruah isinya.


Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 335 Manusia yang Meluku (KJ335.MID )
Bait 1. Manusia yang meluku, menaburkan benih, tetapi kesuburan
Tuhanlah yang memb'ri. Air hujan dikirimNya dan
panas yang segar. Akhirnya padi tumbuh, menghijau dan mekar.

Reff:
Apa pun yang baik semata anugerah. Dan kar'na itu pujilah kasihNya yang mesra.

Bait 2. Semua diciptaNya, yang jauh, yang dekat: samudera yang luas dan
rimba yang lebat. Tak satu dilupakan, semua dibela, dan kita dib'ri
makan tak kunjung bersela.

Reff:
Apa pun yang baik semata anugerah. Dan kar'na itu pujilah kasihNya yang mesra.

Bait 3. Ya Bapa, t'rima kasih; yang sudi kau memb'ri kepada ciptaanMu:
berkat dan rezeki. Tiada teruraikan kasihMu yang besar; terpujilah Kau,
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (228 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bapa, rahmani dan jabar.

Reff:
Apa pun yang baik semata anugerah. Dan kar'na itu pujilah kasihNya yang mesra.


Referensi Ayat:
Reff: Yak 1:17
Bait 1: 2 Kor 9:10; 1 Kor 3:7; Kej 8:22; Im 26:4-5; Ul 11:14-15; Mzm 65:10-14; Mzm 147:7-9
Bait 2: Mzm 104:27-28; Mzm 136:25; Mzm 145:15-16

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 336 Indonesia, Negaraku (KJ336.MID )
Bait 1. Indonesia, negaraku, Tuhan yang memb'rikannya;
kuserahkan di doaku pada Yang Mahaesa.

Bait 2. Bangsa, rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya;
dalam duka serta suka Tuhan yang dipandangnya.

Bait 3. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya;
keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya.

Bait 4. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya;
kini dan sepanjang masa, s'lalu Tuhan sertanya.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 144:15
Bait 3: Mzm 85:10-18; Yes 45:8

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 337 Betapa Kita Tidak Bersyukur (KJ337.MID )
Bait 1. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur;
lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah.

Reff:
Itu semua berkat karunia Allah yang Agung, Mahakuasa;
Itu semua berkat karunia Allah yang Agung, Mahakuasa.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (229 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 2. Alangkah indah pagi merekah bermandi cah'ya surya nan cerah,
ditingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri.

Reff:
Itu semua berkat karunia Allah yang Agung, Mahakuasa;
Itu semua berkat karunia Allah yang Agung, Mahakuasa.

Bait 3. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang;
indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh.

Reff:
Itu semua berkat karunia Allah yang Agung, Mahakuasa;
Itu semua berkat karunia Allah yang Agung, Mahakuasa.


Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 338 Marilah, Marilah, Hai Saudara (KJ338.MID )
Reff:
Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia! (2x)

Bait 1. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. (2x)
Kembali ke Reff.

Reff:
Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia! (2x)

Bait 2. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. (2x)
Kembali ke Reff.

Reff:
Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia! (2x)

Bait 3. Tak terbilang yang sengsara dalam hati, kekurangan cinta kasih yang benar. (2x)
Kembali ke Reff.

Reff:
Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia! (2x)

Bait 4. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. (2x)
Kembali ke Reff.

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (230 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Referensi Ayat:
Reff: Mat 5:14-16; Flp 2:15; Yak 2:14-18; 2 Kor 9:8-9; 1 Ptr 4:9-10; 1 Yoh 3:17-18
Bait 2: 1 Tim 6:9-10; 2 Tim 3:2; Yak 5:1-6
Bait 4: Yoh 3:16; Yoh 8:12; Yoh 12:46

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 339 Maju, Laskar Kristus [Ef 6:11-18; 2 Tim 2:3-4] (KJ339.MID )
Bait 1. Maju, laskar Kristus, lawan kuasa g'lap! Ikut salib Yesus,
sungguh dan tetap! Rajamu sendiri jalan di depan; majulah,
iringi panji cemerlang!

Reff:
Maju, laskar Kristus, lawan kuasa g'lap! Ikut salib Yesus,
sungguh dan tetap!

Bait 2. Saat dianjungkan panji Penebus, kuasa Iblis mundur, dikalahkan
t'rus. Goncanglah neraka, kar'na mendengar sorak-soraianmu
nyaring menggegar.

Reff:
Maju, laskar Kristus, lawan kuasa g'lap! Ikut salib Yesus,
sungguh dan tetap!

Bait 3. Bagai laskar jaya G'reja maju t'rus di jejak teladan saksi yang kudus.
Kita satu tubuh yang kudus dan am; satu pengharapan, satu pun iman.

Reff:
Maju, laskar Kristus, lawan kuasa g'lap! Ikut salib Yesus,
sungguh dan tetap!

Bait 4. Kuasa duniawi timbul-tenggelam, tapi G'reja Kristus takkan terbenam!
Alam maut tak sanggup menjatuhkannya: Kristus memenuhi isi janjiNya.

Reff:
Maju, laskar Kristus, lawan kuasa g'lap! Ikut salib Yesus,
sungguh dan tetap!

Bait 5. Kar'na itu, maju! Ikut salib t'rus, turutlah memuji Raja Penebus:
"Hormat, kemuliaan, Tuhan, t'rimalah!" Insan dan malaikat sujud menyembah.

Reff:
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (231 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Maju, laskar Kristus, lawan kuasa g'lap! Ikut salib Yesus,
sungguh dan tetap!


Referensi Ayat:
Bait 1: 2 Kor 2:14; Ul 31:8; Yes 45:2
Bait 2: Ibr 2:14-15; 1 Yoh 3:8; Why 12:9; Yes 14:9
Bait 3: Ibr 12:1; Ibr 13:7; Ef 4:3-6
Bait 4: Mzm 46:7-8; Dan 2:37-44; Mat 16:18
Bait 5: Why 5:11-13

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 340 Hai Bangkit Bagi Yesus [Ef 6:11-18; 2 Tim 2:3-4] (KJ340.MID )
Bait 1. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibNya! Anjungkan panji
Raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah,
Sehingga tiap lawan berlutut menyembah.

Bait 2. Hai angkit bagi Yesus, dengar panggilanNya! Hadapilah tantangan,
hariNya inilah! Dan biar tak terbilang pasukan kuasa g'lap,
semakin berbahaya, semakin kau tegap.

Bait 3. Hai bangkit bagi Yesus, pohonkan kuatNya; tenagamu sendiri tentu
tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus;
berjaga dan berdoa supaya siap t'rus!

Bait 4. Hai bangkit bagi Yesus! Tak lama masa p'rang: gaduhnya 'kan diganti
nyanyian pemenang. Yang jaya diberikan mahkota yang baka, bersama
raja mulia berkuasa s'lamanya.

Referensi Ayat:
Bait 2: Rm 5:3-4; Yak 1:2-4
Bait 3: 2 Kor 10:3-4; Mrk 14:38; Kol 4:2
Bait 4: 2 Tim 4:8; Yak 1:12; 1 Ptr 5:4; Why 2:10; Why 22:5

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 341 KuasaMu dan NamaMulah (KJ341.MID )
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (232 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 1. KuasaMu dan namaMulah hendak kami sebar dan kar'na itu,
ya Tuhan, kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam
mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar, di panas
surya mekar berbuahlah. Tuaian pun besar.

Bait 2. Teladan sudah Kauberi demi deritaMu dan melalui salibMu
Kaut'rima kuasaMu! Bagian kami tak lebih, seperti segenggam
Benih, melintas kubur yang gelap, agar kelak 'kan menetap
BersamaMu di Firdaus gemerlap.
Bait 3. Bagaikan padi, Tuhan pun dikubur, dipendam, kembali bangkit
merebut umatMu terkeram. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang
t'lah menyerah hidupnya untuk kuasaMu, memberitakan namaMu,
agar seg'ra buahnya milikMu.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 126:5-6; Yoh 12:24; 1 Kor 15:36-37
Bait 3: Mat 9:37-38

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 342 Keluar Dari Kaum (KJ342.MID )
Bait 1. Keluar dari kaum dan rumah bapakmu, serahkan dirimu
kepada rahmat Hu. Percaya sabdaNya. Berjalan dengan
suka ke tanah air baka yang tertentu di muka.

Bait 2. Pergi dengan seg'ra ke lorong negeri dan simpangannya yang
buruk dan keji. B'ri rumahKu penuh. Jemput segala orang
ke rumah s'lamatKu; tempatnya tidak kurang.

Bait 3. Keluar! Ajarlah seluruh dunia. Taburkan InjilKu di sawah-
ladangnya! Mau t'rang, maupun gelap di rumah dan kerjamu,
baik ingatlah tetap: 'Ku menyertai kamu.

Referensi Ayat:
Bait 1: Kej 12:1-9; Ibr 11:8-10
Bait 2: Mat 22:8-10; Yoh 14:2
Bait 3: Mat 28:19-20; Mrk 16:15; Luk 24:47; Kis 1:8

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (233 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
KJ. 343 Dunia Dalam Rawa Paya (KJ343.MID )
Bait 1. Dunia dalam rawa paya berjuang t'rus. Kristen, manakahcahaya Injil kudus?
Biar dalam g'lap gulita bergemilang
t'rang berita: Satu saja Tuhan kita, Sang Penebus.

Bait 2. Bangunkan persekutuan sidang Jemaat dan kumpulkan dombaTuhan yang tersesat.
Satu Sabda berkuasa mempersatukan bahasa
Sekalipun kaum dan masa, jauh dan dekat.

Bait 3. Yang menunjuk ujung jalan: T'rang Al Kalam. Yang memimpinpekerjaan: Raja Imam.
Jangan turut cita-cita dunia yang bergempita.
Satu saja Tuhan kita: Raja Salam.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 5:14-16; Flp 2:15; Flp 2:11
Bait 2: 1 Kor 14:12; Ef 2:19-22; Ef 4:11-16; 1 Tes 5:11; Yoh 10:16
Bait 3: Ef 4:3-6

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 344 Ingat akan Nama Yesus (KJ344.MID )
Bait 1. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih: Nama
itu menghiburmu k'mana saja kau pergi.

Reff:
Indahlah namaNya, pengharapan dunia!
Indahlah namaNya, suka sorga yang baka!

Bait 2. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu.
Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu.

Reff:
Indahlah namaNya, pengharapan dunia!
Indahlah namaNya, suka sorga yang baka!

Bait 3. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar.
Bila kita dirangkulNya, sukacita pun besar.

Reff:
Indahlah namaNya, pengharapan dunia!
Indahlah namaNya, suka sorga yang baka!
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (234 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 4. Bila mendengar namaNya, baiklah kita menyembah
dan mengaku Dia Raja kini dan selamanya.

Reff:
Indahlah namaNya, pengharapan dunia!
Indahlah namaNya, suka sorga yang baka!


Referensi Ayat:
Reff: Kis 4:12
Bait 4: Why 17:14; Why 19:16

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 345 Sertai Kami, Tuhan (KJ345.MID )
Bait 1. Sertai kami, Tuhan, dengan anug'rahMu; berilah
pertolongan melawan si set'ru.

Bait 2. Sertai kami, Tuhan, di dalam FirmanMu,
sehingga kebajikan dan s'lamat pun penuh.

Bait 3. Setai kami, Tuhan, dengan cahayaMu;
jadikan kebenaran pemandu yang teguh.

Bait 4. Sertai kami, Tuhan; berkatMu turunlah.
KuasaMu kaulimpahkan penuh karunia.

Bait 5. Sertai kami, Tuhan, Pelindung yang teguh,
supaya tak termakan muslihat penyemu.

Bait 6. Sertai kami, Tuhan, dengan setiaMu;
berilah keteguhan di tiap kemelut.

Referensi Ayat:
Bait 1: Ul 31:6, 8; Yos 1:5-9; Mzm 27:9; Ef 4:27; Ef 6:11; Ibr 13:5; Yak 4:7
Bait 3: Yoh 8:32
Bait 4: Ef 4:7-8
Bait 6: 2 Tim 2:13

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (235 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
KJ. 346 Tuhan Allah Beserta Engkau (KJ346.MID )
Bait 1. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali; kasih
Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta engkau!

Reff:
Sampai bertemu, bertemu, sampai lagi kita bertemu; sampai
bertemu, bertemu, Tuhan Allah beserta engkau!

Bait 2. Tuhan Allah beserta engkau, sayapNya pernaunganmu,
sabda Kristus santapanmu, Tuhan Allah beserta engkau!

Reff:
Sampai bertemu, bertemu, sampai lagi kita bertemu; sampai
bertemu, bertemu, Tuhan Allah beserta engkau!

Bait 3. Tuhan Allah beserta engkau dalam susah dan keluhmu;
rangkulanNya menghiburmu, Tuhan Allah beserta engkau!

Reff:
Sampai bertemu, bertemu, sampai lagi kita bertemu; sampai
bertemu, bertemu, Tuhan Allah beserta engkau!

Bait 4. Tuhan Allah beserta engkau! Panji kasih peganganmu,
maut pun kalah di depanmu, Tuhan Allah beserta engkau!

Reff:
Sampai bertemu, bertemu, sampai lagi kita bertemu; sampai
bertemu, bertemu, Tuhan Allah beserta engkau!


Referensi Ayat:
Bait 1: Ul 31:6, 8; Yos 1:5, 9; Ibr 13:5
Bait 2: Mzm 17:8; Mzm 57:2; Mzm 61:5; Mzm 91:4
Bait 4: Rm 16:20

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 347 Haleluya, Hormat Sepenuhnya (KJ347.MID )
Bait 1. Haleluya, hormat sepenuhnya, kuasa hikmat dan syukur,
dalam sorga, maupun dalam dunia, Tuhan, layak bagiMu!
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (236 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
B'rilah kami kasihMu, ya Bapa, dan anug'rahMu, ya Putra
Allah, hingga kami, umatMu, satu dalam Roh Kudus.

Referensi Ayat:
Bait 1: Why 5:13; 2 Kor 13:13

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 348 Anug'rah Tuhan kita, Yesus Kristus (KJ348.MID )
Bait 1. Anug'rah Tuhan kita, Yesus Kristus, pengasihan Allah,
persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita. Amin.


Referensi Ayat:
Bait 1: 2 Kor 13:13

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 349 Haleluya, Pujilah Tuhanmu (KJ349.MID )
Bait 1. Haleluya! Pujilah Tuhanmu! Haleluya! Pujilah Tuhanmu!
Haleluya! Amin. Haleluya! Amin. Haleluya! Amin.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 146:1

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 350 O Berkati Kami (KJ350.MID )
Bait 1. O, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan,
b'rilah rahmatMu oleh sinar wajahMu!

Bait 2. WajahMu kiranya ramah bercahaya,
pada kami b'rikanlah damai dan sejahtera!

Bait 3. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin
dan padaMu bersyukur dalam nama Put'raMu!

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (237 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Referensi Ayat:
Bait 1: Bil 6:24-26
Bait 2: Flp 4:7

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 351 Pintu Satu-satunya (KJ351.MID )
Bait 1. Pintu satu-satunya: Tuhan Yesus! Hai tempuhlah
jalanNya: jalan lurus. Buang rantai dan beban, ikut Dia.
Pikul salibmu dengan sukaria.

Bait 2. Satu sabda bawalah: Sabda Allah! Cari kebenaranNya
tiap kala. Tutur-kata dunia: tipu daya Roh Kudus
terimalah dan percaya.

Bait 3. Mari, hidup di terang Kerajaan! Oleh Yesus kau menang;
hai, bertahan! Ikut Tuhanmu terus dengan suka:
rumah Allah yang kudus t'lah terbuka.

Referensi Ayat:
Bait 1: Yoh 10:7-9; Mrk 8:34
Bait 3: Ef 5:8; 1 Kor 15:57; Ibr 12:1

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 352 Hai Jangan Sendirian (KJ352.MID )
Bait 1. Hai, jangan sendirian jalanmu kautempuh: bebanmu jadi
ringan bersama Tuhanmu! Jikalau kau bersusah dan berkeluh-kesah
hai, pikullah semua bersamaNya! Hai, pikullah semua bersamaNya!

Bait 2. Tuhanmu bersedia menjadi Kawanmu; dengan menyambut Dia,
hatimu pun sembuh. Air mata Ia hapus dan jiwamu lega:
arahkanlah matamu kepadaNya! Arahkanlah matamu kepadaNya!

Bait 3. Hai, marilah semua yang susah dan penat, ikuti Yesus jua:
bebanNya tak berat. Derita yang kautanggung berakhir segera:
serahkan keluhanmu ditanganNya! Serahkanlah keluhanmu di tanganNya!

Bait 4. Akhirnya duka dunia tak lagi dikenal dan sukacita sorga warisanmu kekal.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (238 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Di sana kau berjumpa dengan umat kudus, bersama mengagungkan
Sang Penebus. Bersama mengagungkan sang Penebus.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 11:28-30
Bait 2: Yes 25:8; Why 7:17; Why 21:4; Ibr 12:2
Bait 3: Mat 11:28-30
Bait 4: Tit 3:7; Yak 2:5; Why 5:11-13

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 353 Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil (KJ353.MID )
Bait 1. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau.
Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau.

Reff:
"Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah!" Sungguh
lembut Tuhan Yesus memanggil, "Kau yang sesat, marilah!"

Bait 2. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak, mengajak aku dan kau;
Janganlah enggan menerima kasihNya terhadap aku dan kau.

Reff:
"Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah!" Sungguh
lembut Tuhan Yesus memanggil, "Kau yang sesat, marilah!"

Bait 3. Waktu serta kesempatan berlalu yang dib'ri aku dan kau;
nanti gelap kematian membayang mengancam aku dan kau.

Reff:
"Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah!" Sungguh
lembut Tuhan Yesus memanggil, "Kau yang sesat, marilah!"

Bait 4. Yesus berjanji memb'rikan kasihNya kepada aku dan kau.
Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau.

Reff:
"Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah!" Sungguh
lembut Tuhan Yesus memanggil, "Kau yang sesat, marilah!"


Referensi Ayat:
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (239 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Reff: Mat 11:28
Bait 4: Mrk 2:5, 10; Kol 2:13

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 354 Dengan Lembut Tuhanku (KJ354.MID )
Bait 1. Dengan lembut tuhanku di dalam kasihNya mencari akan
daku yang hilang, bercela. Bahana syukur terdengar,
seisi sorga mengg'legar.

Reff:
KasihNya mencari, darah melunasi; 'ku diraih kembali
PadaNya, 'ku selamat oleh rahmatNya.

Bait 2. Dosaku t'lah dibasuh sehingga 'ku sembuh; bisikNya kepadaku,
"Engkaulah milikKu!" SuaraNya yang lembut merdu
telah menghibur hatiku.

Reff:
KasihNya mencari, darah melunasi; 'ku diraih kembali
PadaNya, 'ku selamat oleh rahmatNya.

Bait 3. Padaku ditunjukkan semua lukaNya, mahkota duri tajam,
curahan darahNya. 'Ku takjub kar'na Tuhanku menjadi
kurban bagiku.

Reff:
KasihNya mencari, darah melunasi; 'ku diraih kembali
PadaNya, 'ku selamat oleh rahmatNya.

Bait 4. Di haribaan Tuhan kulihat kasihNya dan dalam kekaguman
kuhitung berkatNya. Tak kunjung puas rasanya memuji-
muji namaNya.

Reff:
KasihNya mencari, darah melunasi; 'ku diraih kembali
PadaNya, 'ku selamat oleh rahmatNya.

Bait 5. Kunanti hari Tuhan yang indah dan cerah di kala Tuhan
datang memanggil umatNya berkumpul pada sisiNya
jadi pengantin suciNya.

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (240 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Reff:
KasihNya mencari, darah melunasi; 'ku diraih kembali
PadaNya, 'ku selamat oleh rahmatNya.


Referensi Ayat:
Reff: 1 Kor 6:20; 1 Kor 7:23
Bait 1: Mat 18:12-14; Luk 15:3-10; Luk 19:10
Bait 2: Yes 43:1; Rm 14:8; 1 Ptr 2:9
Bait 3: Yoh 15:13
Bait 5: Flp 3:20; Mat 25:34; Ef 5:25-27

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 355 Yesus Memanggil (KJ355.MID )
Bait 1. Yesus memanggil, "Mari seg'ra!" Ikutlah jalan s'lamat baka;
jangan sesat, dengar sabdaNya, "Hai marilah seg'ra!"

Reff:
Sungguh, nanti kita 'kan senang, bebas dosa hati pun tent'ram
Bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal.

Bait 2. Hai marilah, kecil dan besar, biar hatimu girang benar.
Pilihlah Yesus jangan gentar. Hai mari datanglah!

Reff:
Sungguh, nanti kita 'kan senang, bebas dosa hati pun tent'ram
Bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal.

Bait 3. Jangan kaulupa, Ia serta; p'rintah kasihNya patuhilah.
Mari dengar lembut suaraNya, "AnakKu, datanglah!"

Reff:
Sungguh, nanti kita 'kan senang, bebas dosa hati pun tent'ram
Bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal.


Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 11:28; Mrk 10:21

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (241 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
KJ. 356 Tinggallah dalam Yesus [Yoh 15:1-8] (KJ356.MID )
Bait 1. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridNya, b'lajarlah
Firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus,
Andalkan kuasaNya. Dialah Pokok yang benar, kitalah rantingNya.

Bait 2. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia
tinggal di dalamNya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namaNya:
hidup berlimpah kurnia hanya di dalamNya!

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 357 Dengar Panggilan Tuhan (KJ357.MID )
Bait 1. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasaNya kau
jadi anak Tuhan, pelayan umatNya.

Bait 2. Gunakanlah bakatmu, pemb'rian kasihNya;
amalkan karyamu bagi manusia.

Bait 3. Percaya pada Tuhan, tanganNya pandumu,
dan kasih anug'rahNya tumpuan bagimu.

Bait 4. Berikanlah bantuan bagi sesamamu;
pancarkan cahya Tuhan di dalam hidupmu.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 1:17
Bait 2: Rm 12:6; Ef 4:7; 1 Ptr 4:10
Bait 4: Gal 5:13; Gal 6:2; Mat 5:14-16

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 358 Semua yang Letih Lesu (KJ358.MID )
Bait 1. Semua yang letih lesu, berdosa, bercela, terima rahmat
Tuhanmu, percaya sabdaNya.

Reff:
Datang saja pada Yesus; kini saatnya!
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (242 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Datang saja pada Yesus, t'rima rahmatNya.

Bait 2. Cucuran darah Almasih memb'ri berkat penuh,
membasuh hati yang keji; jiwa tenang teduh.

Reff:
Datang saja pada Yesus; kini saatnya!
Datang saja pada Yesus, t'rima rahmatNya.

Bait 3. Dialah Jalan yang benar ke damai yang baka.
Percayalah kepadaNya dan t'rima berkatNya.

Reff:
Datang saja pada Yesus; kini saatnya!
Datang saja pada Yesus, t'rima rahmatNya.

Bait 4. Bersama, mari ikutlah ke sorga mulia,
tempat kekal sejahtera, penuh bahagia.

Reff:
Datang saja pada Yesus; kini saatnya!
Datang saja pada Yesus, t'rima rahmatNya.


Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 11:28-30
Bait 2: Rm 3:23-25; Ibr 9:11-14; 1 Yoh 1:7
Bait 3: Yoh 14:6

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 359 Marilah Datang kepadaKu [Mat 11:28-30] (KJ359.MID )
Bait 1. Marilah datang kepadaKu, semua yang letih lesu;
'kan Kuberikan kelegaan: mari datang padaKu!

Bait 2. Yang berbeban berat, hai datang dengan bebanmu padaKu;
pikullah kuk yang Aku pasang dan belajar padaKu!

Bait 3. Aku lembut dan rendah hati; jiwamu Kuberi lega:
kuk yang Kupasang itu enak dan bebanKu ringanlah!

Baca Online di Kidung.co
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (243 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Kembali ke atas
KJ. 360 Biar Kanak-kanak Datang kepadaKu (KJ360.MID )
Bait 1. "Biar kanak-kanak datang kepadaKu" itu sabda Yesus; Dia memanggilku.
Kini aku datang siap menghadapNya, kini aku datang; Yesus memanggilku.

Bait 2. "Biar kanak-kanak datang kepadaKu" itu sabda Yesus, Dia memanggilku.
Dalam kesukaran susah tak terhibur, padaNya 'ku datang; Yesus memanggilku.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 10:13-16

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 361 Di SalibMu 'Ku Sujud (KJ361.MID )
Bait 1. Di salibMu 'ku sujud, miskin, buta dan lemah;
Yesus, Kau harapanku, agar aku s'lamatlah.

Reff:
'Ku percaya padaMu, Anakdomba Golgota.
Di salibMu 'ku sujud: diriku s'lamatkanlah!

Bait 2. Dalam hidup yang cemar kurindukan Tuhanku.
Suara Yesus terdengar, "Kuhapuskan dosamu."

Reff:
'Ku percaya padaMu, Anakdomba Golgota.
Di salibMu 'ku sujud: diriku s'lamatkanlah!

Bait 3. Kuserahkan padaMu hartaku semuanya,
bahkan jiwa-ragaku milikMu seluruhnya.

Reff:
'Ku percaya padaMu, Anakdomba Golgota.
Di salibMu 'ku sujud: diriku s'lamatkanlah!

Bait 4. Janji Tuhan kupegang; 'ku dibasuh darahNya.
'Ku bersujud, beriman, tersalib bersamaNya.

Reff:
'Ku percaya padaMu, Anakdomba Golgota.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (244 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Di salibMu 'ku sujud: diriku s'lamatkanlah!


Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 11:5; Why 3:17
Bait 3: Rm 14:8
Bait 4: Ibr 9:11-14; 1 Yoh 1:7

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 362 Aku MilikMu, Yesus, Tuhanku (KJ362.MID )
Bait 1. Aku milikMu, Yesus, Tuhanku; kudengar suaraMu.
'Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehMu.

Reff:
Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibMu. Raih
Daku, raih dan dekatkanlah ke sisiMu, Tuhanku.

Bait 2. Aku hambaMu, Kausucikanlah oleh kasih kurnia,
hingga jiwaku memegang teguh kehendakMu yang mulia.

Reff:
Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibMu. Raih
Daku, raih dan dekatkanlah ke sisiMu, Tuhanku.

Bait 3. Sungguh indahnya walau sejenak besertaMu, Allahku;
dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganMu.

Reff:
Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibMu. Raih
Daku, raih dan dekatkanlah ke sisiMu, Tuhanku.

Bait 4. Dalam dunia tak seutuhnya kupahami kasihMu,
sukacita pun barulah lengkap, bila 'ku di rumahMu.

Reff:
Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibMu. Raih
Daku, raih dan dekatkanlah ke sisiMu, Tuhanku.


Referensi Ayat:
Bait 1: Yes 43:1; Rm 14:8; 1 Ptr 2:9
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (245 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 2: Ibr 2:11; 1 Ptr 1:2
Bait 4: 1 Kor 13:12

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 363 Bagi Yesus Kuserahkan (KJ363.MID )
Bait 1. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya; hati dan
perbuatanku, pun waktuku milikNya. Bagi Yesus semuanya,
pun waktuku milikNya. Bagi Yesus semuanya, pun
waktuku milikNya.

Bait 2. Tanganku kerja bagiNya, kakiku mengikutNya; mataku
memandang Yesus; yang kupuji Dialah! Bagi Yesus semuanya,
yang kupuji Dialah! Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah!

Bait 3. Ya, sejak kupandang Yesus, kutinggalkan dosaku; pada Dia 'ku terpaut,
Dia Jurus'lamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia Jurus'lamatku.
Bagi Yesus semuanya, Dia Jurus'lamatku.

Bait 4. O, betapa mengagumkan! Maharaja semesta mau memanggilku
sahabat; aku dilindungiNya! Bagi Yesus semuanya aku dilindungiNya!
Bagi Yesus semuanya; aku dilindungiNya!

Referensi Ayat:
Bait 1: Rm 12:1; 1 Kor 6:19-20
Bait 2: Rm 6:13, 19
Bait 4: Yoh 15:13-15; Ibr 2:11

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 364 Berserah kepada Yesus (KJ364.MID )
Bait 1. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku;
kukasihi, kupercaya, kuikuti Dia t'rus.

Reff:
Aku berserah, aku berserah;
kepadaMu, Jurus'lamat, aku berserah!

Bait 2. Berserah kepada Yesus di kakiNya 'ku sujud.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (246 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Nikmat dunia kutinggalkan; Tuhan, t'rima anakMu!

Reff:
Aku berserah, aku berserah;
kepadaMu, Jurus'lamat, aku berserah!

Bait 3. Berserah kepada Yesus aku jadi milikMu.
B'rilah RohMu meyakinkan bahwa Kau pun milikku!

Reff:
Aku berserah, aku berserah;
kepadaMu, Jurus'lamat, aku berserah!

Bait 4. Berserah kepada Yesus kuberikan diriku.
B'ri kasihMu dan kuasaMu, ya, berkati anakMu!

Reff:
Aku berserah, aku berserah;
kepadaMu, Jurus'lamat, aku berserah!

Bait 5. Berserah kepada Yesus kurasakan apiNya.
Kar'na s'lamat yang sempurna puji, puji namaNya!

Reff:
Aku berserah, aku berserah;
kepadaMu, Jurus'lamat, aku berserah!


Referensi Ayat:
Bait 1: Rm 6:13, 19; Rm 12:1
Bait 2: Tit 2:12-14
Bait 3: Yoh 17:6; Rm 8:14-16

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 365a Tuhan, Ambil Hidupku (KJ365a.MID )
Bait 1. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagiMu;
pun waktuku pakailah memujiMu s'lamanya.

Bait 2. Tanganku gerakkanlah, kasihMu pendorongnya,
dan jadikan langkahku berkenan kepadaMu.

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (247 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 3. Buatlah suaraku hanya mengagungkanMu dan
sertakan lidahku jadi saksi InjilMu.

Bait 4. Harta kekayaanku jadi alat bagiMu;
akal budi dan kerja, Tuhan, pergunakanlah!

Bait 5. KehendakMu sajalah dalam aku terjelma;
jadikanlah hatiku takhta kebesaranMu.

Bait 6. Limpah-ruah kasihku kuserahkan padaMu:
diriku seutuhnya milikMu selamanya.

Referensi Ayat:
Bait 1: Rm 6:13, 19; Rm 12:1; 1 Kor 6:19-20
Bait 3: Rm 10:9-10
Bait 5: Ef 3:17
KJ. 365b Tuhan, Ambil Hidupku (KJ365b.MID )
Bait 1. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagiMu;
pun waktuku pakailah memujiMu s'lamanya,
memujiMu s'lamanya.
KJ. 365c Tuhan, Ambil Hidupku (KJ365c.MID )
Bait 1. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagiMu;
pun waktuku pakailah memujiMu s'lamanya.

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 366 Ya Kasih yang Merangkulku (KJ366.MID )
Bait 1. Ya Kasih yang merangkulku, Penghibur jiwa yang lelah,
kub'ri kembali hidupku, supaya dalam sumberMu bertambah murnilah.
Bait 2. Ya Cahya yang t'rang benderang, Penyuluh di jalan yang gelap,
obor hatiku yang remang hendak kusulut padaMu, agar bertambah t'rang.

Bait 3. Ya Sukacita yang penuh di balik tangis dan erang, sentiasa Kau
menantiku. 'Ku yakin, setelah gelap bersinar surya t'rang.

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (248 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
KJ. 367 PadaMu, Tuhan dan Allahku (KJ367.MID )
Bait 1. PadaMu, Tuhan dan Allahku, kupersembahkan hidupku:
dariMu jiwa dan ragaku, hanya dalamMu 'ku teduh.
Hatiku yang Engkau pulihkan padaMu juga kuberikan.

Bait 2. Di dalam Yesus Kaunyatakan, ya Bapa, isi hatiMu:
curahan kasih, kesukaan Engkau limpahkan bagiku.
Andaikan orang menyadari, niscaya, Tuhan, Kau dicari.

Bait 3. Kumuliakan kuasa kasih, yang dalam Yesus terjelma;
'ku berserah sebulat hati di dalam arus rahmatNya.
Diriku tak kuingat lagi, lautan kasih kuselami.

Bait 4. Betapa Kau mencari aku, hatiMu rindu padaku.
Kauraih aku kepadaMu membuat aku milikMu.
Diriku sudah Kaukasihi, Kau jualah yang aku pilih.

Bait 5. NamaMu, Yesus, suci agung, ya Sumber kasih kurnia;
padamu datanglah umatMu mencari hidup yang baka.
Yang bertelut bertadah-tangan, berlimpah-limpah Kaukenyangkan.

Bait 6. Ya Yesus, namaMu kiranya dalam hatiku tertera, supaya
dalam hidupku nyatalah: Seluruh kata dan
kerjaku biar penuh dengan namaMu.

Referensi Ayat:
Bait 1: Rm 12:1
Bait 2: Yoh 1:14, 18; Tit 2:11; Tit 3:4
Bait 3: Yoh 3:16; 1 Yoh 4:9-10
Bait 4: Rm 8:29; Ef 1:4
Bait 5: Yoh 6:68
Bait 6: Kol 3:17

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 368 Pada Kaki SalibMu (KJ368.MID )
Bait 1. Pada kaki salibMu, Yesus, 'ku berlindung;
Air hayat Golgota pancaran yang agung.

Reff:
SalibMu, salibMu yang kumuliakan
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (249 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Hingga dalam sorga k'lak ada perhentian.

Bait 2. Pada kaki salibMu kasihMu kut'rima;
Sinar Bintang Fajar t'rang yang memb'ri cahaya.

Reff:
SalibMu, salibMu yang kumuliakan
Hingga dalam sorga k'lak ada perhentian

Bait 3. Pada kaki salibMu kuingat kurbanMu,
dalam jalan hidupku kukenang selalu.

Reff:
SalibMu, salibMu yang kumuliakan
Hingga dalam sorga k'lak ada perhentian

Bait 4. Pada kaki salibMu 'ku tetap percaya,
hingga dalam sorga k'lak jiwaku bahagia.

Reff:
SalibMu, salibMu yang kumuliakan
Hingga dalam sorga k'lak ada perhentian


Referensi Ayat:
Reff: Gal 6:14; Ibr 12:2; Ibr 4:9-10
Bait 1: Why 7:17

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 369a Ya Yesus, Ku Berjanji (KJ369a.MID )
Bait 1. Ya Yesus, 'ku berjanji setia padaMu;
kupinta Kau selalu dekat, ya Tuhanku.
Di kancah pergumulan jalanku tak sesat,
kar'na Engkau Temanku, Pemimpin terdekat.

Bait 2. Dekaplah aku, Tuhan, diribut dunia penuh
kilauan hampa dan suara godanya.
Di dalam dan di luar si jahat mendesak.
Perisai lawan dosa, ya Tuhan, Kau tetap.

Bait 3. Ya Yesus, Kau berjanji kepada umatMu:
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (250 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
di dalam kemuliaan Kausambut hambaMu.
Dan aku pun berjanji setia padaMu.
Berikanlah karunia mengikutMu teguh.
KJ. 369b Ya Yesus, Ku Berjanji (KJ369b.MID )
Bait 1. Ya Yesus, 'ku berjanji setia padaMu;
kupinta Kau selalu dekat, ya Tuhanku.
Di kancah pergumulan jalanku tak sesat,
kar'na Engkau Temanku, Pemimpin terdekat.

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 370 'Ku Mau Berjalan dengan Jurus'lamatku (KJ370.MID )
Bait 1. 'Ku mau berjalan dengan Jurus'lamatku di lembah
berbunga dan berair sejuk. Ya, ke mana juga aku mau
mengikutNya. Sampai aku tiba di neg'ri baka.

Reff:
Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus; 'ku tetap mendengar dan
MengikutNya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus; ya, ke mana
Juga 'ku mengikutNya!

Bait 2. 'Ku mau berjalan dengan Jurus'lamatku di lembah gelap,
di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apa pun,
bila 'ku dibimbing tangan Tuhanku.

Reff:
Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus; 'ku tetap mendengar dan
MengikutNya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus; ya, ke mana
Juga 'ku mengikutNya!

Bait 3. Bersama Jurus'lamat hatiku teguh dilembah dan bukit yang
perlu kutempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalanNya
yang menuju rumah Allah yang baka.

Reff:
Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus; 'ku tetap mendengar dan
MengikutNya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus; ya, ke mana
Juga 'ku mengikutNya!


Referensi Ayat:
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (251 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 2: Mzm 23:4

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 371 Aku Rindu pada Yesus (KJ371.MID )
Bait 1. Aku rindu pada Yesus, Jurus'lamat dan Tuhanku;
pada Dia 'ku mengaku dosa dan kesalahanku.
Yesus, b'rikanlah berkatMu.

Bait 2. Aku cinta pada Yesus yang mencariku selalu.
Pada Dia 'ku mengaduh; waktu tersesat jalanku,
Yesus pun memanggil aku.

Bait 3. Aku ikut jalan Yesus; Dialah Terang bagiku.
Yesus, t'rimalah hidupku; Yesus, bimbinglah
Tanganku, jangan terlepas dariMu.

Referensi Ayat:
Bait 1: 1 Yoh 1:9
Bait 2: Mzm 111:176; Mat 18:12-14; Luk 19:10
Bait 3: Yoh 8:12

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 372 Inginkah Kau Ikut Tuhan [Mrk 8:34; Kol 1:24] (KJ372.MID )
Bait 1. Inginkah kau ikut Tuhan? Pikul salib! Jangan bimbang,
jangan sungkan: ikut Tabib!

Reff:
Pikullah salibmu saja, ikut terus; lihatlah mahkota
Raja agung yang kudus!

Bait 2. Haruslah kausangkal diri: pikul salib!
Di godaan dunia ini ikut Tabib!

Reff:
Pikullah salibmu saja, ikut terus; lihatlah mahkota
Raja agung yang kudus!

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (252 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 3. Apapun kesusahanmu, jangan lemah:
Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap!

Reff:
Pikullah salibmu saja, ikut terus; lihatlah mahkota
Raja agung yang kudus!


Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 373 Aku Mau Mengerti (KJ373.MID )
Bait 1. Aku mau mengerti kasih Tuhanku,
Ia disalibkan untuk diriku.

Bait 2. Jika 'ku berdoa mohon padaNya,
dosaku semua diampuniNya.

Bait 3. Jika 'ku percaya, turut p'rintahNya,
apapun terjadi aku anakNya.

Bait 4. Sungguh baik Tuhanku, agung kasihNya,
kuserahkan diri jadi milikNya.

Referensi Ayat:
Bait 1: Yoh 10:11, 15; Yoh 15:13; Gal 2:20
Bait 3: Rm 8:37-39

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 374 'Ku Bersandar PadaNya (KJ374.MID )
Bait 1. 'Ku bersandar padaNya; 'ku berharap s'lamanya
pada Tuhan Allah Bapa sampai s'lama-lamanya.

Bait 2. Kupuji nama Tuhan dalam kerendahanku;
aku puji Allah Bapa sampai s'lama-lamanya.

Bait 3. Meski susah sengsara dalam dunia yang fana,
aku rindu ikut Yesus sampai s'lama-lamanya.

Baca Online di Kidung.co
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (253 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Kembali ke atas
KJ. 375 Saya Mau Ikut Yesus (KJ375.MID )
Bait 1. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai
s'lama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita
dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai s'lama-lamanya.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 8:34; Yoh 21:19, 22; 1 Ptr 2:21

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 376 Ikut Dikau Saja, Tuhan (KJ376.MID )
Bait 1. Ikut dikau saja, Tuhan, jalan damai bagiku;
Aku s'lamat dan sentosa hanya oleh darahMu

Reff:
Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padaMu:
Dalam Dikau, Jurus'lamat, 'ku bahagia penuh!

Bait 2. Ikut Dikau di sengsara, kar'na janjiMu teguh:
atas kuasa kegelapan 'ku menang bersamaMu.

Reff:
Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padaMu:
Dalam Dikau, Jurus'lamat, 'ku bahagia penuh!

Bait 3. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana,
hanya turut kehendakMu dan padaMu berserah.

Reff:
Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padaMu:
Dalam Dikau, Jurus'lamat, 'ku bahagia penuh!

Bait 4. Ikut dalam kesucian, lahir, batin yang bersih;
aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri.

Reff:
Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padaMu:
Dalam Dikau, Jurus'lamat, 'ku bahagia penuh!

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (254 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Referensi Ayat:
Bait 2: Kol 1:24; 1 Ptr 2:21
Bait 3: Mrk 8:34

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 377 Sang Rajalah Gembalaku [Mzm 23] (KJ377.MID )
Bait 1. Sang Rajalah gembalaku yang baik dan Penyayang.
Tak kurang aku apapun selama 'ku milikNya.

Bait 2. Ke sumber air yang tenang, ke padang rumput subur
selalu 'ku dibimbingNya dan jiwaku terhibur.

Bait 3. Di kala aku tersesat, olehNya 'ku dicari;
di dalam kasih dan rahmat dibawa 'ku kembali.

Bait 4. Di bayang maut yang gelap tiada aku takut.
Engkau bersamaku tetap; salibMu yang memandu.

Bait 5. Engkau hidangkan bagiku karunia Roh berlimpah;
kudapat dalam kasihMu segala sukacita.

Bait 6. Sepanjang jalan hidupku kebaikanMu sertaku;
kekal 'ku mau memujiMu di rumahMu, Tuhanku.

Referensi Ayat:
Bait 1: Yes 40:11; Yeh 34; Yoh 10:11, 14; Ibr 13:20; 1 Ptr 2:25
Bait 2: Yes 49:10; Why 7:17
Bait 3: Mzm 119:176; Mat 18:12-14; Luk 19:10

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 378 Yang Diperbuat Allahku (KJ378.MID )
Bait 1. Yang diperbuat Allahku, kebaikan semuanya.
RancanganNya tetap teguh; 'ku berserah padanya.
Tuhankulah selamanya yang ingin kuandalkan:
PadaNya aku aman.

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (255 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 2. Yang diperbuat Allahku, tak usah kuragukan
dan jalan lurus kutempuh berkat pimpinan Tuhan.
Anug'rah dan kasihNya pedoman di bahaya:
Hidupku di tanganNya.

Bait 3. Yang diperbuat Allahku dengan pengasuhanNya
membuat jiwaku sembuh: tepat pengobatanNya.
Mujarablah nasihatNya: aku percaya Dia,
Tabibku yang setia.

Bait 4. Yang diperbuat Allahku tak sungkan kuterima;
tetap di marabaya pun Terang hidupku Dia.
Di waktuNya ternyatalah betapa mengagumkan
tujuan kasih Tuhan.

Bait 5. Yang diperbuat Allahku, mengubah kepahitan,
sehingga cawan duka pun mengandung kemanisan
dan akhirnya bahagia mengisi lubuk hati;
resah pun tiada lagi.

Bait 6. Yang diperbuat Allahku pegangan abadi;
bencana, maut, kemelut tak risau kuhadapi:
terasalah rangkulanNya tempat hatiku aman,
kuasaNya kuandalkan.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 25:10; Mzm 37:5
Bait 2: Mzm 23:3; Mzm 25:25

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 379 Yang Mau Dibimbing oleh Tuhan (KJ379.MID )
Bait 1. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan berharap tak henti,
akan mendapat pertolongan, bahkan di saat terpedih.
Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya.

Bait 2. Apa gunanya tawar hati, hanya menangis tersedu?
Apa gunanya tiap pagi kita mulai berkeluh?
Jikalau kita bersedih, tambah berat beban salib.

Bait 3. Biar jiwamu kautenangkan, tabahkan hati yang sendu:
Yang Mahatahu kauandalkan, kasihNya cukup bagimu.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (256 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Tuhan telah memilihmu dan Ia tahu yang kau perlu.

Bait 4. PadaNya ada sukacita; nantikan saja waktunya.
Bila kau tulus dan setia, Tuhan menolong segera.
Ia beri berkat penuh yang tak terduga olehmu.

Bait 5. Jangan kausangka bahwa Tuhan 'kan meninggalkan anakNya
dan bahwa hanya kemujuran tan dan bukti kasihNya.
Nanti bagimu nyatalah betapa agung maksudNya.
Bait 6. Tidak mustahil bagi Allah mengubah citra dunia:
orang yang kaya dipapakan, yang miskin jadi mulia.
Yang Mahaadil Dialah dalam segala tindakNya.

Bait 7. Tetaplah kau di jalan Tuhan, setia dalam tugasmu:
dengan berkat yang tak berkurang dibaruiNya hidupmu.
Yang kepadaNya berserah tak ditinggalkan olehNya.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 7:24-27
Bait 3: 2 Kor 12:9
Bait 4: Mzm 16:11
Bait 5: Mzm 92
Bait 6: 1 Sam 2:7-8; Mzm 75:7-8; Mzm 113:7-8; Luk 1:52-53
Bait 7: Ul 31:6,8; Yos 1:5; Ibr 13:5-6

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 380 Asal Yesus Jua Tuhan Hidupku (KJ380.MID )
Bait 1. Asal Yesus jua Tuhan hidupku, oleh janjiNya semua
rasa jiwaku teduh. Sampai waktu mati aku bersyukur, bersuka hati.

Bait 2. Asal Yesus jua Tuhan hidupku, oleh sabdaNya semua
suka-citaku penuh. Biar 'ku setia dan di jalanNya kuikut Dia.

Bait 3. Asal Yesus jua Tuhan hidupku, penghiburanNya semua
meringankan susahku. Apa yang kubuat, dalam Dia juga aku kuat.

Bait 4. Oleh Yesus jua dunia sembuh. Hai saudaraku semua,
Yesus juga Tuhanmu! Mari ikut Dia: s'lamat KerajaanNya sedia.

Referensi Ayat:
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (257 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 1: Rm 8:35-39
Bait 2: Mrk 8:34; Yoh 21:19, 22; 1 Ptr 2:21

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 381 Yang Mahakasih (KJ381.MID )
Bait 1. Yang Mahakasih ya itu Allah; Allah Pengasih pun bagiku.

Reff:
Aku selamatlah oleh kasihNya, oleh kasihNya kepadaku.

Bait 2. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas,

Reff:
Aku selamatlah oleh kasihNya, oleh kasihNya kepadaku.

Bait 3. Walaupun maut upah dosaku, walaupun maut mengancamku,

Reff:
Aku selamatlah oleh kasihNya, oleh kasihNya kepadaku.

Bait 4. Allah mengutus Yesus, Tuhanku; Allah mengutus Sang Penebus.

Reff:
Aku selamatlah oleh kasihNya, oleh kasihNya kepadaku.

Bait 5. Yesuslah Kurban Tebusan dosa; Yesuslah Kurban pun bagiku.

Reff:
Aku selamatlah oleh kasihNya, oleh kasihNya kepadaku.

Bait 6. Sabda dan RohNya penuh anug'rah; Sabda dan RohNya mengundangku.

Reff:
Aku selamatlah oleh kasihNya, oleh kasihNya kepadaku.

Bait 7. Sabda kasihNya penawar haus; Sabda KasihNya air hidupku.

Reff:
Aku selamatlah oleh kasihNya, oleh kasihNya kepadaku.

Bait 8. Kasih sorgawi sumber selamat; Kasih sorgawi penghiburku.

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (258 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Reff:
Aku selamatlah oleh kasihNya, oleh kasihNya kepadaku.

Bait 9. O Kasih Allah, pelipur lara; o Kasih Allah, bahagiaku!

Reff:
Aku selamatlah oleh kasihNya, oleh kasihNya kepadaku.

Bait 10. Hati dan jiwa bersukacita; hati dan jiwa sejahtera.

Reff:
Aku selamatlah oleh kasihNya, oleh kasihNya kepadaku.

Bait 11. Akulah waris suka sorgawi; akulah waris tempat kekal.

Reff:
Aku selamatlah oleh kasihNya, oleh kasihNya kepadaku.

Bait 12. Engkau kupuji kasih abadi; Engkau kupuji selamanya.

Reff:
Aku selamatlah oleh kasihNya, oleh kasihNya kepadaku.


Referensi Ayat:
Reff: Hab 2:4; Rm 1:16-17
Bait 1: Yoh 3:16; 1 Yoh 4:8, 16
Bait 2: Rm 6:15-23
Bait 3: Rm 6:23
Bait 4: Kis 3:26; 1 Yoh 4:9
Bait 5: Ibr 9:11-14; 1 Ptr 1:18-19
Bait 7: Yoh 4:10-14; Yoh 7:37-38; Why 7:17; Why 21:6; Why 22:17
Bait 10: Flp 4:4, 7
Bait 11: Rm 8:17; Yak 2:5

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 382 Ya Yesus, Terkasih (KJ382.MID )
Bait 1. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, kubuang
dosaku demi namaMu. Kau Jurus'lamatku, Pengasih
benar. Kasihku padaMu semakin besar.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (259 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 2. Engkau lebih dulu mengasihiku; Kauhapus dosaku
dengan darahMu. Menanggung sengsara kau tidak gentar;
kasihku padaMu semakin besar.

Bait 3. Selama 'ku hidup kupuji terus kasihMu yang tulus
kekal dan kudus; dan bila 'ku mati. 'ku yakin benar:
Kasihku padaMu semakin besar.

Bait 4. Di sorga mulia 'ku pasti senang memujiMu, Yesus,
di dalam terang. Nyanyianku ini tetap terdengar:
Kasihku padaMu semakin besar.

Referensi Ayat:
Bait 1: 1 Ptr 2:1
Bait 2: Ibr 9:11-14; 1 Yoh 1:7

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 383 Sungguh Indah Kabar Mulia (KJ383.MID )
Bait 1. Sungguh indah kabar mulia; hai percayalah! Yesus Kristus
tak berubah s'lama-lamanya! DarahNya tetap menghapus
dosa dan cela. Ia hibur yang berduka. Puji namaNya!

Reff:
Baik kemarin, hari ini, s'lama-lamanya Yesus Kristus
tak berubah, puji namaNya! Puji namaNya, puji namaNya!
Yesus Kristus tak berubah, puji namaNya!

Bait 2. Ia cari yang berdosa, cari dikau pun. Datanglah, rendahkan hati,
s'rahkan dirimu! Dulukala Ia sambut orang bercela;
kini dikau pun disambut, diampuniNya.

Reff:
Baik kemarin, hari ini, s'lama-lamanya Yesus Kristus
tak berubah, puji namaNya! Puji namaNya, puji namaNya!

Bait 3. Badai dan gelora laut tunduk padaNya; kini juga badai hati
ditenangkanNya. Ia yang telah bergumul di Getsemani,
mendampingi kita dalam saat yang pedih.

Reff:
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (260 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Baik kemarin, hari ini, s'lama-lamanya Yesus Kristus
tak berubah, puji namaNya! Puji namaNya, puji namaNya!

Bait 4. Yesus yang telah ampuni Petrus yang sesat dan menghapus
kebimbangan Tomas yang bersyak dan selalu mengasihi
murid-muridNya Ia mau menyambut dikau dalam kasihNya.

Reff:
Baik kemarin, hari ini, s'lama-lamanya Yesus Kristus
tak berubah, puji namaNya! Puji namaNya, puji namaNya!

Bait 5. Waktu murid ke Emaus Yesus beserta; kita pun di jalan
hidup disertaiNya. Yang terangkat dan kembali,Yesus inilah!
Kita 'kan melihat Dia datang segera!

Reff:
Baik kemarin, hari ini, s'lama-lamanya Yesus Kristus
tak berubah, puji namaNya! Puji namaNya, puji namaNya!


Referensi Ayat:
Reff: Ibr 13:8
Bait 1: Ibr 9:11-14; 1 Yoh 1:7
Bait 2: Mat 18:12-14; Luk 19:10
Bait 3: Mrk 4:35-41; Mrk 14:32-42
Bait 4: Yoh 2:15-19; Yoh 20:24-29
Bait 5: Luk 24:13-25; Kis 1:9-11

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 384 Allah Bapa Melindungi (KJ384.MID )
Bait 1. Allah Bapa melindungi anak-anakNya di bumi;
burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang.

Bait 2. Suara anak-anak Bapa siang-malam didengarNya;
tiap kali m'reka minta, pertolongan diberiNya.

Bait 3. Anak-anak milik Bapa disertai, diasuhNya;
tanganNya lembut dan kuat mencegah niat si jahat.

Bait 4. Anak-anak melik Bapa tak pernah ditinggalkanNya;
dilimpahkan cinta kasih, agar m'reka baik dan suci.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (261 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Referensi Ayat:
Bait 1: 1 Yoh 3:1; Mzm 147:9; Mat 6:26

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 385 Burung Pipit Yang Kecil [Mat 5:26-30] (KJ385.MID )
Bait 1. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan.
Terlebih diriku dikasihi Tuhan.

Bait 2. Bunga bakung di padang diberi keindahan.
Terlebih diriku, dikasihi Tuhan.

Bait 3. Burung yang besar, kecil, bunga indah warnanya,
satu tak terlupa, oleh Penciptanya.

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 386 Manisnya Nama Penebus (KJ386.MID )
Bait 1. Manisnya nama Penebus untuk yang beriman;
pelipur hati yang sendu; yang takut pun tent'ram.

Bait 2. Olehnya pulih yang resah, yang luka pun sembuh,
yang rindu dipuaskannya, tertampung yang lesu.

Bait 3. Namanya Gunung Batuku, Perisai mulia,
Khazanah rahmat yang penuh, berlimpah kurnia.

Bait 4. Ya Yesus, Dikau Tuhanku, Jalanku, Hidupku,
Nabi,Imam dan Rajaku, terima syukurku.

Bait 5. Sekarang batinku lemah, terbatas budiku;
sempurna pujiku kelak di muka takhtaMu.

Bait 6. KasihMu ingin kusebar sepanjang hidupku;
merdu namaMu penyegar pun pada ajalku.

Referensi Ayat:
Bait 1: Kis 4:12

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (262 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 387 'Ku Heran, Allah Mau Memb'ri (KJ387.MID )
Bait 1. 'Ku heran, Allah mau memb'ri rahmatNya padaku
dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku!

Reff:
Namun 'ku tahu yang kupercaya dan aku yakin
'kan kuasaNya, Ia menjaga yang kutaruhkan hingga hariNya kelak!

Bait 2. 'Ku heran, oleh rahmatNya. Hatiku beriman
dan oleh kuasa SabdaNya jiwaku pun tent'ram.

Reff:
Namun 'ku tahu yang kupercaya dan aku yakin
'kan kuasaNya, Ia menjaga yang kutaruhkan hingga hariNya kelak!

Bait 3. 'Ku heran, oleh Roh Kudus 'ku sadar dosaku
dan dalam Firman kukenal siapa Penebus.

Reff:
Namun 'ku tahu yang kupercaya dan aku yakin
'kan kuasaNya, Ia menjaga yang kutaruhkan hingga hariNya kelak!

Bait 4. Seluruh jalan hidupku tetap rahasia
seb'lum 'ku jumpa ajalku dan nampak wajahNya.

Reff:
Namun 'ku tahu yang kupercaya dan aku yakin
'kan kuasaNya, Ia menjaga yang kutaruhkan hingga hariNya kelak!

Bait 5. Ku tidak tahu harinya k'lak kembali Tuhanku,
'ku sudah mati ataukah 'ku langsung bertemu.

Reff:
Namun 'ku tahu yang kupercaya dan aku yakin
'kan kuasaNya, Ia menjaga yang kutaruhkan hingga hariNya kelak!


Referensi Ayat:
Reff: 2 Tim 1:12, 14
Bait 4: 1 Yoh 3:2; Why 22:4
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (263 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 5: 1 Tes 4:16-17

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 388 S'lamat di Tangan Yesus (KJ388.MID )
Bait 1. S'lamat di tangan Yesus, aman pelukanNya; dalam
teduh kasihNya aku bahagia. Lagu merdu malaikat
olehku terdengar dari neg'ri mulia: damai sejahtera.

Reff:
S'lamat di tangan Yesus, aman pelukanNya; dalam
teduh kasihNya aku bahagia.

Bait 2. S'lamat di tangan Yesus, aku tent'ram penuh; dosa pun
dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang,
kuasanya tak tetap; goda dan air mata akan seg'ra lenyap.

Reff:
S'lamat di tangan Yesus, aman pelukanNya; dalam
teduh kasihNya aku bahagia.

Bait 3. Yesus, Perlindunganku, t'lah mati bagiku; padaNya
'ku percaya: Yesus kekal teguh. Biar bertabah hati
'ku menantikanNya sampai hariNya tiba dan fajar merekah.

Reff:
S'lamat di tangan Yesus, aman pelukanNya; dalam
teduh kasihNya aku bahagia.


Referensi Ayat:
Bait 2: Yes 25:8; Why 7:17; Why 21:4
Bait 3: Yoh 15:13; Gal 2:20; 1 Tes 5:10; 1 Kor 1:7; Flp 3:20; 2 Ptr 3:10-13

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 389 Besarlah Kasih Bapaku (KJ389.MID )
Bait 1. Besarlah kasih Bapaku, selalu melingkupiku;
di mana-mana diriku diasuhNya.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (264 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 2. Betapa kasihNya besar! Tak usah hatiku gentar,
'ku berbahagia benar, diasuhNya.

Bait 3. Ya Bapa, dalam kasihMu arahkan tiap langkahku;
'ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku.

Bait 4. Ya Bapa, atas kasihMu yang s'lalu menaungiku,
kunaikkan t'rima kasihku kepadaMu.

Referensi Ayat:
Bait 1: Ef 4:6

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 390 Tuhan Tidak Lupa (KJ390.MID )
Bait 1. Tuhan tidak lupa akan orang yang penat,
orang yang berduka dan pikulannya berat.

Bait 2. Tuhan tidak lupa bila orang berseru;
Ia memberikan pertolongan yang perlu.

Bait 3. S'lalu angkat muka dan berharap padaNya.
Tuhan tidak lupa akan anak-anakNya.

Referensi Ayat:
Bait 1: Yes 49:15; Mat 11:28
Bait 2: Mzm 4:4; Mzm 9:13; Mzm 107; Mzm 120:1
Bait 3: Luk 21:28

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 391 Puji Tuhan, Haleluya (KJ391.MID )
Reff:
Puji Tuhan, haleluya! Puji Tuhan, haleluya,
kini dan selamanya! Amin.

Bait 1. Mengapa, orang Kristen, harapanmu lemah?
Tuhanmu berkuasa diatas dunia!
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (265 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Kembali ke Reff.

Reff:
Puji Tuhan, haleluya! Puji Tuhan, haleluya,
kini dan selamanya! Amin.

Bait 2. Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu.
Mengapa lagi takut? Percayalah teguh!
Kembali ke Reff.

Reff:
Puji Tuhan, haleluya! Puji Tuhan, haleluya,
kini dan selamanya! Amin.

Bait 3. Ikutilah Rajamu yang bangkit dan menang;
bebanmu jadi ringan, gelapmu pun terang.
Kembali ke Reff.

Reff:
Puji Tuhan, haleluya! Puji Tuhan, haleluya,
kini dan selamanya! Amin.

Bait 4. Sampaikanlah firmanNya di mana-mana pun,
Serta perbuatanNya teruskan bertekun!
Kembali ke Reff.

Reff:
Puji Tuhan, haleluya! Puji Tuhan, haleluya,
kini dan selamanya! Amin.

Bait 5. Damaikanlah sengketa, satukan yang pecah,
Ampuni yang bersalah, lindungi yang lemah!
Kembali ke Reff.

Reff:
Puji Tuhan, haleluya! Puji Tuhan, haleluya,
kini dan selamanya! Amin.

Bait 6. Kendati kuasa dunia selalu menentang,
Penindas akan jatuh dan salib t'lah menang!
Kembali ke Reff.

Referensi Ayat:
Reff: Ef 1:20-22; Why 1:5; Why 17:14
Bait 1: Mat 28:18
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (266 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 2: Mzm 68:20
Bait 3: Mat 11:28-30
Bait 4: Mat 28:19-20; Mrk 16:15; Luk 24:47; Kis 1:8
Bait 5: Mrk 11:25; Rm 12:18; Ef 4:32; 1 Tes 5:14-15; Yak 3:13-18
Bait 6: Kol 2:10, 15; Mzm 72:4; 1 Kor 1:18

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 392 'Ku Berbahagia (KJ392.MID )
Bait 1. "Ku berbahagia, yakin teguh: Yesus abadi
kepunyaanku! Aku warisNya, 'ku ditebus,
ciptaan baru Rohulkudus.

Reff:
Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya.
Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya.

Bait 2. Pasrah sempurna, nikmat penuh; suka sorgawi
melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu;
kasih dan rahmat besertaku.

Reff:
Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya.
Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya.

Bait 3. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku
hatiku teduh. Sambil menyongsong kembaliNya,
'ku diliputi anugerah.

Reff:
Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya.
Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya.


Referensi Ayat:
Bait 1: Rm 8:17; Yak 2:5; 2 Kor 5:17; Kol 3:10; Tit 3:5-7

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (267 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
KJ. 393 Tuhan, Betapa Banyaknya (KJ393.MID )
Bait 1. Tuhan, betapa baiknya berkat yang Kauberi,
istimewa rahmatMu dan hidup abadi.

Reff:
T'rima kasih, ya Tuhanku atas keselamatanku!
Padaku telah Kauberi hidup bahagia abadi.

Bait 2. Sanak saudara dan teman Kaub'ri kepadaku;
berkat terindah ialah 'ku jadi anakMu.

Reff:
T'rima kasih, ya Tuhanku atas keselamatanku!
Padaku telah Kauberi hidup bahagia abadi.

Bait 3. Setiap hari rahmatMu tiada putusnya:
hendak kupuji namaMu tetap selamanya.

Reff:
T'rima kasih, ya Tuhanku atas keselamatanku!
Padaku telah Kauberi hidup bahagia abadi.


Referensi Ayat:
Bait 2: Rm 8:14-17; 1 Yoh 3:1-2
Bait 3: Rat 3:22-23

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 394 Salib Kristus Kubanggakan
Bait 1. Salib Kristus kubanggakan, s'panjang zaman
t'rus tegak; pada salib terpusatkan sinar Injil gemerlap.

Bait 2. Bila 'ku dilanda susah, putus harap dan resah,
kuasa salib tak berubah memberi sejahtera.

Bait 3. Bila 'ku bersukacita dalam jalan hidupku,
cah'ya salib memberikan bahagia yang penuh.

Bait 4. Sukacita dan sengsara dikuduskan salibNya
ada damai tak bertara kesukaan yang baka.

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (268 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 5. Salib Kristus kubanggakan, s'panjang zaman
t'rus tegak; pada salib terpusatkan sinar Injil gemerlap.

Referensi Ayat:
Bait 1: Gal 6:14; Ibr 12:2

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 395 Betapa Indah Harinya (KJ395.MID )
Bait 1. Betapa indah harinya saat kupilih Penebus.
Alangkah sukacitanya, 'ku memb'ritakannya terus.

Reff:
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. 'Ku
diajari Penebus berjaga dan berdoa t'rus.
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.

Bait 2. Betapa indah janjiNya yang t'lah mengikat
hatiku; kub'ri kasihku padaNya serta menyanyi bersyukur!

Reff:
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. 'Ku
diajari Penebus berjaga dan berdoa t'rus.
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.

Bait 3. Sudah 'ku jadi milikNya, Ia pun milikku kekal.
Yakin penuh 'ku ikutlah: suara Tuhan kukenal.

Reff:
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. 'Ku
diajari Penebus berjaga dan berdoa t'rus.
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.

Bait 4. Sentosalah, hai hatiku, Pelindungmu percayalah!
Jangan tinggalkan Tuhanmu, Sumber segala kurnia.

Reff:
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. 'Ku
diajari Penebus berjaga dan berdoa t'rus.
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.

Bait 5. Setiap janji hatiku kembali kubaruilah;
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (269 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
sampai kepada ajalku kupuji pengasihanNya.

Reff:
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. 'Ku
diajari Penebus berjaga dan berdoa t'rus.
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.


Referensi Ayat:
Reff: Kis 22:16; Tit 3:5-7; Mrk 14:38; Ef 6:18
Bait 3: Yes 43:1; Rm 14:8; 1 Ptr 2:9

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 396 Yesus Segala-galanya [1 Kor 1:4-9; Kol 3:11] (KJ396.MID )
Bait 1. Yesus segala-galanya, Mentari hidupku. Sehari-hari
Dialah Penopang yang teguh. Bila 'ku susah, berkesah,
Aku pergi kepadaNya: Sandaranku, Penghiburku, Sobatku.

Bait 2. Yesus segala-galanya, Kawanku abadi; setiap datang padaNya,
berkatNya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil
tanaman dan kembang: semuanya karunia Sobatku.

Bait 3. Yesus segala-galanya, setia padaku; tak akan 'ku
menyangkalNya, Teman setiaku. BersamaNya 'ku tak
sesat, Ia menjagaku tetap: Ia tetap Kawan erat, Sobatku.

Bait 4. Yesus segala-galanya, Temanku terdekat; padaNya aku
berserah sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia,
bersamaNya bahagia, hidup kekal, kar'na kenal Sobatku.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mal 4:2; Yoh 8:12; 2 Kor 6:10
Bait 2: Yoh 15:13
Bait 3: 1 Tes 5:24; 2 Tes 3:3; Mat 10:32-33; 2 Tim 2:12; Why 2:13

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 397 Terpuji Engkau, Allah Mahabesar (KJ397.MID )
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (270 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 1. Terpuji Engkau, Allah Mahabesar, kar'na Yesus
t'lah bangkit dan hidup kekal.

Reff:
Haleluya, puji Tuhan! Haleluya! Amin!
Jiwa kami Kaujadikan segar abadi!

Bait 2. Terpuji Engkau yang telah memberi
Jurus'lamat manusia, Terang Ilahi.

Reff:
Haleluya, puji Tuhan! Haleluya! Amin!
Jiwa kami Kaujadikan segar abadi!

Bait 3. Dimuliakanlah Anakdomba kudus yang
mengurbankan diri, jadi Penebus.

Reff:
Haleluya, puji Tuhan! Haleluya! Amin!
Jiwa kami Kaujadikan segar abadi!

Bait 4. Berilah, Tuhan, kasih abadiMu;
jiwa kami penuhi dengan apiMu!

Reff:
Haleluya, puji Tuhan! Haleluya! Amin!
Jiwa kami Kaujadikan segar abadi!


Referensi Ayat:
Bait 1: 1 Ptr 1:3-5
Bait 3: Why 5:11-13

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 398 Sukacita Hatiku [Mzm 23] (KJ398.MID )
Bait 1. Sukacita hatiku: aku domba Tuhanku dan selalu
'ku diasuh oleh Yesus, Gembalaku. Ia sayang padaku,
dikenalNya namaku.

Bait 2. Gembalaku, tongkatMu yang menjaga jalanku,
dan terus kuikut Dikau ke tegalan rumput hijau;
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (271 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
di telaga yang tenang aku puas dan tent'ram.

Bait 3. Sungguh, aku dombaNya yang kekal bahagia:
nanti 'ku dipanggul pulang arah ke pangkuan Tuhan.
Dalam rumah Bapaku sukacitaku penuh.

Referensi Ayat:
Bait 1: Yes 40:11; Yeh 34; Luk 15:3-7; Yoh 10:11; 1 Ptr 2:25; Why 7:17

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 399 Bersukacitalah ..... (KJ399.MID )
Bait 1. Bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa, senantiasa.
Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Bersukacitalah!

Referensi Ayat:
Bait 1: 1 Tes 5:16-17

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 400 Kudaki Jalan Mulia (KJ400.MID )
Bait 1. Kudaki jalan mulia; tetap doaku inilah:
"Ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan, mantapkan langkahku!"

Reff:
Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadaMu;
Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku!

Bait 2. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap;
rinduanku, tujuanku: tempat yang tinggi dan teguh.

Reff:
Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadaMu;
Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku!

Bait 3. 'Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar;
umatku kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh.

Reff:
Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadaMu;
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (272 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku!

Bait 4. Ingin kucapai puncak t'rang yang paling agung cemerlang.
Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadaMu.

Reff:
Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadaMu;
Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku!


Referensi Ayat:
Bait 1: Flp 3:14
Bait 3: Ibr 12:1

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 401 Makin Dekat, Tuhan (KJ401.MID )
Bait 1. Makin dekat, Tuhan, kepadaMu; walaupun
saliblah mengangkatku, inilah laguku: Dekat kepadaMu;
Makin dekat, Tuhan, kepadaMu.

Bait 2. Berbantal batu pun 'ku mau rebah, bagai musafir
yang lunglai, lelah, asal di mimpiku dekat kepadaMu;
makin dekat, Tuhan, kepadaMu.

Bait 3. Buatlah tanggaMu tampak jelas, dan para malakMu
yang bergegas mengimbau diriku dekat kepadaMu;
makin dekat, Tuhan, kepadaMu.

Bait 4. Batu deritaku 'kan kubentuk menjadi Betelku,
kokoh teguh. Jiwaku berseru, dekat kepadaMu;
makin dekat, Tuhan, kepadaMu.

Referensi Ayat:
Bait 2: Kej 28:10-22

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 402 Kuperlukan Jurus'lamat (KJ402.MID )
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (273 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 1. Kuperlukan Jurus'lamat, agar jangan 'ku sesat;
s'lalu harus kurasakan bahwa Tuhanku dekat.

Reff:
Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan;
Bila Tuhanku membimbing, 'ku di malam pun tent'ram.

Bait 2. Kuperlukan Jurus'lamat, kar'na imanku lemah.
HiburanNya menguatkan; sungguh tiada bandingnya.

Reff:
Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan;
Bila Tuhanku membimbing, 'ku di malam pun tent'ram.

Bait 3. Kuperlukan Jurus'lamat dalam langkah juangku;
siang malam, suka duka dengan Tuhan kutempuh.

Reff:
Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan;
Bila Tuhanku membimbing, 'ku di malam pun tent'ram.

Bait 4. Kuperlukan Jurus'lamat, agar 'ku dibimbingNya
melintasi arus Yordan ke Neg'ri Bahagia.

Reff:
Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan;
Bila Tuhanku membimbing, 'ku di malam pun tent'ram.


Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 73:23
Bait 4: 2 Raj 2:6-12

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 403 Hujan Berkat 'Kan Tercurah (KJ403.MID )
Bait 1. Hujan berkat 'kan tercurah, itulah janji kudus:
hidup segar dari sorga 'kan diberi Penebus.

Reff:
Hujan berkatMu itu yang kami perlu:
Sudah menetes berkatMu, biar tercurah penuh!
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (274 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 2. Hujan berkat 'kan tercurah, hidup kembali segar.
Di atas bukit dan lurah bunyi derai terdengar.

Reff:
Hujan berkatMu itu yang kami perlu:
Sudah menetes berkatMu, biar tercurah penuh!

Bait 3. Hujan berkat 'kan tercurah. Kini kami berseru,
"B'rilah dengan limpah ruah, agar genap sabdaMu!"

Reff:
Hujan berkatMu itu yang kami perlu:
Sudah menetes berkatMu, biar tercurah penuh!

Bait 4. Hujan berkat 'kan tercurah; kami menantikannya.
Hati kami telah buka, Yesus, Kauisi deg'ra!

Reff:
Hujan berkatMu itu yang kami perlu:
Sudah menetes berkatMu, biar tercurah penuh!


Referensi Ayat:
Reff: Yes 45:8
Bait 1: Yes 32:15; Yes 44:3; Yeh 34:26; Yl 2:23, 28; Kis 2:17-18

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 404 'Ku Disalibkan dengan Tuhanku (KJ404.MID )
Bait 1. 'Ku disalibkan dengan Tuhanku; hidupNya pun diberi padaku.
Memandang padaMu, ya Tuhanku, 'ku tiap saat benar milikMu.

Reff:
Setiap saat hatiku kenal kasih ilahi dan hidup kekal. Memandang
PadaMu, ya Tuhanku, 'ku tiap saat benar milikMu.

Bait 2. Di pencobaanTuhanku dekat, turut memikul beban yang berat,
di kedukaan Teman yang erat; setia saat dib'riNya berkat.

Reff:
Setiap saat hatiku kenal kasih ilahi dan hidup kekal. Memandang
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (275 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
PadaMu, ya Tuhanku, 'ku tiap saat benar milikMu.

Bait 3. Tiada tangisan dan hati sedih, tiada keluh di bahaya ngeri
yang oleh Yesus tak dimengerti setiap saat, dengan tak henti.

Reff:
Setiap saat hatiku kenal kasih ilahi dan hidup kekal. Memandang
PadaMu, ya Tuhanku, 'ku tiap saat benar milikMu.

Bait 4. Kelemahanku dirasakanNya; bila 'ku sakit, dipulihkanNya;
setiap saat, gelap dan cerah, Yesus, Tuhanku, menyucikannya.

Reff:
Setiap saat hatiku kenal kasih ilahi dan hidup kekal. Memandang
PadaMu, ya Tuhanku, 'ku tiap saat benar milikMu.


Referensi Ayat:
Reff: Yoh 3:16; Yoh 17:3; Yes 43:1; Rm 14:8; 1 Ptr 2:9
Bait 1: Rm 6:6; Gal 2:19-20; Kol 3:1-3; Rm 14:8
Bait 2: Mat 11:28-30
Bait 3: Ibr 4:15

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 405 Kaulah, ya Tuhan, Surya Hidupku (KJ405.MID )
Bait 1. Kaulah, ya Tuhan, Surya hidupku; asal Kau ada, yang lain
tak perlu. Siang dan malam Engkau kukenang; di hadiratMu
jiwaku tenang!

Bait 2. Kaulah Hikmatku, Firman hidupku; Kau besertaku dan 'ku
besertaMu. Engkau Bapaku, aku anakMu; denganMu, Tuhan,
'ku satu penuh.

Bait 3. Kaulah bagiku tempat berteduh; Kaulah perisai dan benteng
teguh. Sukacitaku kekal dalamMu; Kuasa sorgawi,
Engkau kuasaku!

Bait 4. Tak kuhiraukan pujian fana; hanya Engkaulah pusaka
baka! Raja di sorga, Engkau bagiku harta abadi, bahagia penuh!

Bait 5. Bila saatnya 'ku menang, t'rimalah daku di sorga cerlang!
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (276 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Apa pun kini hendak kutemu, Kaulah, ya Tuhan, Surya hidupku!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mal 4:2; Luk 1:78-79; Yoh 8:12
Bait 2: Yoh 6:68; Rm 8:14-16; Gal 4:6; Yoh 17:21
Bait 3: Mzm 18:3; Mzm 46:8, 12; Mzm 91:2
Bait 4: Flp 3:7; Mzm 16:5; Mzm 73:26
Bait 5: Why 22:4

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 406 Ya Tuhan, Bimbing Aku (KJ406.MID )
Bait 1. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga 'ku
selalu bersamaMu. Engganlah 'ku melangkah setapak pun,
'pabila Kau tak ada disampingku.
Bait 2. Lindungilah hatiku di rahmatMu dan buatlah batinku
tenang teduh. Dekat kakiMu saja 'ku mau rebah dan
tidak ragu-ragu 'ku berserah.

Bait 3. Dan bila tak kurasa kuasaMu, Engkau senantiasa
di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku,
sehingga 'ku selalu bersamaMu.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 73:23
Bait 2: Luk 10:39
Bait 3: Mzm 13; Mzm 28:1

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 407 Tuhan, Kau Gembala Kami (KJ407.MID )
Bait 1. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami dombaMu;
b'rilah kami menikmati hikmat pengorbananMu.
Tuhan Yesus, Jurus'lamat, kami ini milikMu,
Tuhan Yesus, Jurus'lamat, kami ini milikMu.

Bait 2. Kau Pengawal yang setia, Kawan hidup terdekat.
Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (277 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Tuhan Yesus, Jurus'lamat, kami mohon b'ri berkat.
Tuhan Yesus, Jurus'lamat, kami mohon, b'ri berkat.

Bait 3. JanjiMu, Kaut'rima kami, walau hina bercela;
yang berdosa Kausucikan, Kaubebaskan yang lemah.
Tuhan Yesus, Jurus'lamat, kini kami berserah.
Tuhan Yesus, Jurus'lamat, kini kami berserah.

Bait 4. KehendakMu kami cari, ingin turut maksudMu.
Tuhan, isi hati kami dengan kasihMu penuh.
Tuhan Yesus, Jurus'lamat, tak terhingga kasihMu.
Tuhan Yesus, Jurus'lamat, tak terhingga kasihMu.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 23:1; Yes 40:11; Yeh 34; Yoh 10:11; Ibr 13:20; 1 Ptr 2:25; Why 7:17
Bait 2: Mat 18:12-14; Luk 19:10
Bait 4: Ef 5:17; Kol 1:9

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 408 Di Jalanku 'Ku Diiring (KJ408.MID )
Bait 1. Di jalanku 'ku diiring oleh Yesus Tuhanku.
Apakah yang kurang lagi, jika Dia Panduku?
Diberi damai sorgawi, asal imanku teguh.
Suka-duka dipakaiNya untuk kebaikanku;
Suka-duka dipakaiNya untuk kebaikanku.

Bait 2. Di jalanku yang berliku dihiburNya hatiku;
bila tiba pencobaan dikuatkan imanku.
Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap,
dari cadas didepanku datang air yang sedap;
dari cadas didepanku datang air yang sedap.

Bait 3. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra.
Dijanjikan perhentian di rumahNya yang baka.
Jika jiwaku membubung meninggalkan dunia,
Kunyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinanNya;
Kunyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinanNya.

Referensi Ayat:
Bait 1: Ul 31:6, 8; Yos 1:5, 9; Mzm 23:1-4; Mzm 73:23; Rm 8:28
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (278 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 2: Kel 17:6
Bait 3: Ibr 4:9-10; Mzm 23:6; Yoh 14:2-3

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 409 Yesus, Kau Nahkodaku (KJ409.MID )
Bait 1. Yesus, Kau Nahkodaku di samud'ra hidupku.
Badai topan menggeram dan gelombang menyerang.
Kemudikan bidukku, Yesus, Kau Nahkodaku!

Bait 2. Bak diusap bundanya ronta anak mereda,
ombak dashyat pun teduh, turut p'rintahMu penuh.
'Kau Penguasa laut seru, Yesus, Kau Nahkodaku!

Bait 3. Bila tiba saatku melabuhkan bidukku,
waktu ombak mengglegar, b'ri sabdaMu kudengar,
"Jangan takut, anakKu, 'Ku tetap Nahkodamu!"

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 4:35-41

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 410 Tenanglah Kini Hatiku (KJ410.MID )
Bait 1. Tenanglah kini hatiku: Tuhan memimpin langkahku.
Di tiap saat dan kerja tetap kurasa tanganNya.

Reff:
Tuhanlah yang membimbingku; tanganku dipegang teguh.
Hatiku berserah penuh; tanganku dipegang teguh.

Bait 2. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar,
di taufan dan di laut tenang tetap tanganku dipegang.

Reff:
Tuhanlah yang membimbingku; tanganku dipegang teguh.
Hatiku berserah penuh; tanganku dipegang teguh.

Bait 3. Tak kusesalkan hidupku, betapa juga nasibku,
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (279 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
sebab Engkau dekat, tanganMu kupegang erat.

Reff:
Tuhanlah yang membimbingku; tanganku dipegang teguh.
Hatiku berserah penuh; tanganku dipegang teguh.

Bait 4. 'Pabila tamat tugasku, kaub'rikan kemenanganMu;
tak kutakuti maut eram, sebab tanganku Kaugenggam.

Reff:
Tuhanlah yang membimbingku; tanganku dipegang teguh.
Hatiku berserah penuh; tanganku dipegang teguh.


Referensi Ayat:
Bait 1: Ul 31:6, 8; Yos 1:5, 9; Mzm 23:3-4; Mzm 73:23; Yes 48:17
Bait 4: Mzm 23:4

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 411 Ya Cahya Kasih, Jalanku Kelam (KJ411.MID )
Bait 1. Ya Cahya kasih, jalanku kelam; o, bimbinglah!
Rumahku jauh, gelap pun mencekam; o, bimbinglah!
Tak usah nampak akhir jalanku; cukup selangkah saja bagiku.

Bait 2. Semula aku rasa tak perlu bimbinganMu, tetapi kini
kupegang teguh bimbinganMu. Dulu 'ku hidup
congkak-bermegah; ya Tuhanku, jangan Kau ingatlah!

Bait 3. 'Ku yakin kuasa dan anug'rahMu membimbingku.
Di bukit, ngarai, di samud'ra pun Kau bimbing t'rus.
Fajar terbit dan nampak bagiku senyum malaikat yang menyambutku.

Referensi Ayat:
Bait 1: Yoh 8:12
Bait 2: Mzm 73:23
Bait 3: Luk 15:10

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (280 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
KJ. 412 Tuntun Aku, Tuhan Allah (KJ412.MID )
Bait 1. Tuntun aku, Tuhan Allah, lewat gurun dunia.
Kau perkasa dan setia; bimbing aku yang lemah.
Roti sorga, Roti sorga, puaskanlah jiwaku,
puaskanlah jiwaku.

Bait 2. Buka sumber Air Hidup, penyembuhan jiwaku,
dan berjalanlah di muka dengan tiang awanMu.
Jurus'lamat, Jurus'lamat, Kau Perisai hidupku,
Kau Perisai hidupku.

Bait 3. Pada batas Sungai Yordan hapuskanlah takutku.
Ya Penumpas kuasa maut, tuntun aku sertaMu.
Pujianku, pujianku bagiMu selamanya, bagiMu selamanya.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 73:23-24; Mzm 78; Mzm 106; Mzm 136; Kel 16; Yoh 6:32-58; Why 2:17
Bait 2: Kel 17:6; Kel 13:21-22; Mzm 105:39-41
Bait 3: Yos 3; 2 Raj 2:6-12; Mzm 42:7-12; Mzm 114; 1 Kor 15:54-56; 2 Tim 1:10; Why 1:18

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 413 Tuhan, Pimpin AnakMu (KJ413.MID )
Bait 1. Tuhan, pimpin anakMu, agar tidak tersesat.
Akan jauhlah seteru, bila Kau tetap dekat

Reff:
Tuhan pimpin! Arus hidup menderas;
Agar jangan 'ku sesat, pegang tanganku erat.

Bait 2. Hanya Dikau sajalah Perlindungan yang teguh.
Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh.

Reff:
Tuhan pimpin! Arus hidup menderas;
Agar jangan 'ku sesat, pegang tanganku erat.

Bait 3. Sampai akhir hidupku, Tuhan, pimpin 'ku terus.
K'lak kupuji, kusembah Kau Tuhanku Penebus.

Reff:
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (281 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Tuhan pimpin! Arus hidup menderas;
Agar jangan 'ku sesat, pegang tanganku erat.


Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 23:3; Mzm 25:5; Mzm 73:23; Yes 48:17; Luk 15:3-7; 1 Ptr 2:25

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 414 Yesus, Pimpin Langkahku (KJ414.MID )
Bait 1. Yesus, pimpin langkahku, setiap hari di jalanMu;
Pimpin akal budiku untuk mengerti maksudMu.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 23:3; Mzm 25:5; Mzm 73:23; Yes 48:17

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 415 Gembala Baik Bersuling nan Merdu [Mzm 23:1-4] (KJ415.MID )
Bait 1. Gembala baik, bersuling nan merdu, membimbing aku pada
air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput
hijau berkenan.

Reff:
O, Gembala itu Tuhanku, membuat aku tent'ram hening.
Mengalir dalam sungai kasihku kuasa damai cerlang, bening.

Bait 2. Kepada domba haus dan lesu Gembala baik memb'rikan
air segar; ke dalam hati haus dan sendu dib'riNya
air hidup yang benar.

Reff:
O, Gembala itu Tuhanku, membuat aku tent'ram hening.
Mengalir dalam sungai kasihku kuasa damai cerlang, bening.

Bait 3. Di jalan maut kelam sekalipun 'ku tidak takut pada seteru,
sebab Gembala adalah Teman dan Jurus'lamat bagi diriku.

Reff:
O, Gembala itu Tuhanku, membuat aku tent'ram hening.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (282 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Mengalir dalam sungai kasihku kuasa damai cerlang, bening.


Referensi Ayat:
Bait 1: Yes 40:11; Yeh 34; Yoh 10:11; Ibr 13:20; 1 Ptr 2:25

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 416 Tersembunyi Ujung Jalan (KJ416.MID )
Bait 1. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh;
'ku dibimbing tangan Tuhan ke neg'ri yang tak 'ku tahu.
Bapa, ajar aku ikut, pa juga maksudMu, tak bersangsi atau
Takut, beriman tetap teguh.

Bait 2. Meski langkahMu semua tersembunyi bagiku, hatiku
menurut jua dan memuji kasihMu. Meski kini tak 'ku nampak,
nanti 'ku berbagia, apabila t'rangMu tampak dengan kemuliaannya.

Bait 3. Tuhan, janganlah biarkan kutentukan nasibku. B'rilah hanya
kudengarkan keputusan hikmatMu. Aku ini pun selaku kanak-kanak
yang bebal. Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal.

Bait 4. Dengan bapa aku maju dalam malam yang kelam
ke neg'ri yang tak kutahu dengan mata terpejam

Referensi Ayat:
Bait 1: Kej 12:1; Mzm 73:23; Yes 48:17; Ibr 11:8-10

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 417 Serahkan pada Tuhan (KJ417.MID )
Bait 1. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu;
kuatirmu semua ditanggungNya penuh.
Sedangkan angin lalu dituntun tanganNya,
Pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya.

Bait 2. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu;
niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh.
Usahamu sendiri takkan menolongmu;
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (283 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Tuhanmu mengingini doamu yang tekun.

Bait 3. Ya Bapa yang rahmani, Kau sungguh mengenal
yang baik bagi kami di dalam tiap hal.
Setia kaulakukan maksudMu yang tetap;
Terwujudlah semua sempurna dan lengkap.

Bait 4. Dan waktu setan maju berontak menyerang,
tak usah ragu-ragu: Allahmu yang menang!
Mustahil Allah mundur di dalam maksudNya;
RencanaNya tak luntur, teguh selamanya.

Bait 5. Beban kekuatiran lepaskan sajalah;
segala kesedihan tinggalkan segera.
Tak mampu kauatasi segala-galanya;
Rajamu yang abadi menyelesaikannya.

Bait 6. Tentulah kadang-kadang tak nampak tanganNya,
bagaikan t'lah terhadang terang anugerah,
seolah-olah Tuhan tak lagi mendengar
keluhan dan seruan di saat kau gentar.

Bait 7. Tetap senantiasa percayalah teguh;
tak mungkin kau binasa di pergumulanmu.
Tuhanmu mengalihkan yang paling susah
pun menjadi kebajikan di jalan hidupmu.

Bait 8. Alihkanlah, ya Tuhan, segala kemelut
dan ajar kami pula berjuang bertekun.
Setia Kau menjaga, membimbing umatMu
Di dalam perjalanan menuju sorgaMu.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 37:5; 1 Ptr 5:7
Bait 2: Mzm 1:3; Yoh 15:5
Bait 3: Rm 8:28
Bait 4: Luk 10:17-18; Ef 4:27; 1 Ptr 5:8-11; Why 12:9
Bait 5: Mat 6:25-34; Mat 11:28-30; 1 Ptr 5:7; 1 Tes 5:24
Bait 6: Mzm 13:2-3; Mzm 28:1
Bait 7: Mzm 13:6; 1 Kor 10:13

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (284 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
KJ. 418 Baht'ra yang Dipandu Yesus (KJ418.MID )
Bait 1. Baht'ra yang dipandu Yesus, panji salib tandanya,
itu baht'ra kes'lamatan bagi orang yang resah.
Meskipun badai menyesah dan ombak menderu,
Dipandu Tuhan baht'raNya ke pantai yang teduh.

Bait 2. Hai pedosa, mari lihat panji salib terbentang!
Ikut baht'ra Jurus'lamat, agar jangan tenggelam!
Meskipun badai menyesah dan ombak menderu,
Dipandu Tuhan baht'raNya ke pantai yang teduh.

Bait 3. Matahari tampak lagi, badai topan pun reda;
bunyi riak mengiringi lagu doa yang lega.
Bersyukurlah dan angkatlah nyanyian yang merdu:
Dipandu Tuhan baht'raNya ke pantai yang teduh!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 4:35-41

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 419 Yesus, Pimpinlah (KJ419.MID )
Bait 1. Yesus, pimpinlah kami s'lamanya:
hanya Dikau kami ikut di sepanjang jalan hidup.
Tuntun umatMu masuk rumahMu.

Bait 2. B'rilah kami pun iman yang teguh,
agar jangan ditaklukkan oleh susah dan
keluhan, tapi bertekun ikut jalanMu.

Bait 3. Bila ditekan duka dan beban,
bagi kami dan sesama, o, berilah ketabahan
dan tunjukkanlah akhir yang cerah.

Bait 4. Aturlah terus langkah umatMu
dan berilah pertolongan di setiap pencobaan,
hingga kami pun masuk rumahMu.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 23; Ibr 12:3; Yoh 21:19, 22
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (285 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 3: Rm 5:3-4; Yak 1:3

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 420 Yesus, Kawan Anak-anak (KJ420.MID )
Bait 1. Yesus, Kawan anak-anak, juga Kawanku,
bimbing tangan tuntun aku sertaMu.

Bait 2. Ajar aku melakukan yang benar dan laik,
pimpin aku memikirkan hal yang baik.
Bait 3. Bimbing aku tiap saat sampai 'ku besar,
mendengar pesan FirmanMu yang benar.

Bait 4. Tuhan takkan meninggalkan aku, kawanMu;
kuserahkan s'luruh hidup padaMu.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 10:14

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 421 Yesus Saja Kawanku Musafir (KJ421.MID )
Bait 1. Yesus saja Kawanku musafir, dengan Yesus jalanku senang.
Jalan dan tujuan dalam Dia. Hati dan hidupku pun tenang,
Hati dan hidupku pun tenang.

Bait 2. Di jalanku menempuh lautan, melintasi gunung dan lembah,
Jika bukan Dia memanduku, tak kucapai rumahNya baka,
tak kucapai rumahNya baka.

Bait 3. Harapanku di kala 'ku bangun, Penjagaku jika 'ku rebah,
Penasihat pada persimpangan, Penghiburku jika 'ku lelah,
Penghiburku jika 'ku lelah.

Bait 4. Yesuslah tetap tempat 'ku mampir, Dia roti, air yang sejuk.
Berserah kepada pengasihNya badan dan jiwaku 'kan teduh,
Badan da jiwaku 'kan teduh.

Bait 5. Hingga malam hidup akan turun, 'ku dipanggil ke rumah baka,
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (286 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
dengan Dia masuk dalam Damai, jadi tamu tidak semengga,
jadi tamu tidak semengga.

Referensi Ayat:
Bait 4: Yoh 6:32-58; Yoh 7:37
Bait 5: Mzm 23-6

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 422 Yesus Berpesan (KJ422.MID )
Bait 1. Yesus berpesan: Dalam malam g'lap kamu harus jadi
lilin gemerlap; anak masing-masing di sekitarnya,
dalam dunia ini bersinarlah!

Bait 2. Yesus berpesan: Bersinarlah t'rang; lilinmu Kulihat
malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya,
untuk hormat Tuhan bersinarlah!

Bait 3. Yesus berpesan: Dunia penuh banyak macam dosa,
duka dan keluh; anak masing-masing di sekitarnya,
untuk sesamamu bersinarlah!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 5:14-16; Ef 5:8; Flp 2:15; 1 Tes 5:5

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 423 Aku Dapat di Hatiku (KJ423.MID )
Bait 1. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai:
Tuhan Yesus, Kawan karib, takkan lagi tercerai.
Bait 2. Aku dapat di t'lingaku bunyi lagu yang kudus:
Jurus'lamat besertaku dan dosaku ditebus.

Bait 3. Aku dapat di mataku pemandangan mulia:
bumi baru yang membawa damai dan bahagia.

Bait 4. Aku dapat di tanganku bunga-bunga berseri:
bunga Injil bagi kamu yang kudapat kuberi.

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (287 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 13:44-46
Bait 2: 1 Yoh 2:1-2
Bait 3: Yes 65:17; Yes 66:22; 2 Ptr 3:13; Why 21:1
Bait 4: 1 Kor 15:3

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 424 Yesus Menginginkan Daku (KJ424.MID )
Bait 1. Yesus menginginkan daku bersinar bagiNya,
di mana pun 'ku berada, 'ku mengenangkanNya.

Reff:
Bersinar, bersinar; itulah kehendak Yesus;
bersinar, bersinar, aku bersinar terus.

Bait 2. Yesus menginginkan daku menolong orang lain,
manis dan sopan selalu, ketika 'ku bermain.

Reff:
Bersinar, bersinar; itulah kehendak Yesus;
bersinar, bersinar, aku bersinar terus.

Bait 3. Ku mohon Yesus menolong menjaga hatiku,
agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku.

Reff:
Bersinar, bersinar; itulah kehendak Yesus;
bersinar, bersinar, aku bersinar terus.

Bait 4. Aku ingin bersinar dan melayaniNya,
hingga di sorga 'ku hidup senang bersamaNya.

Reff:
Bersinar, bersinar; itulah kehendak Yesus;
bersinar, bersinar, aku bersinar terus.


Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 5:14-16; Ef 5:8; Flp 2:15; 1 Tes 5:5
Bait 2: Gal 6:2; 1 Ptr 4:10

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (288 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 425 Berkumandang Suara dari Seberang (KJ425.MID )
Bait 1. Berkumandang suara dari seberang, "Kirimlah cahyamu!"
Banyak jiwa dalam dosa mengerang, "Kirimlah cahyamu!"

Reff:
Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap.
Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap.

Bait 2. Kita t'lah dengar jeritan dari jauh, "Kirimlah cahyamu!"
Bantuanmu b'rikan, janganlah jemu, "Kirimlah cahyamu!"

Reff:
Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap.
Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap.

Bait 3. Jangan kita tinggal diam mendengar: "Kirimlah cahyamu!"
Injil Tuhan haruslah kita sebar, "Kirimlah cahyamu!"

Reff:
Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap.
Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap.


Referensi Ayat:
Reff: 2 Ptr 1:19
Bait 1: Kis 16:9
Bait 3: Mat 28:19-20; Mrk 16:15; Luk 24:47; Kis 1:8

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 426 Kita Harus Membawa Berita (KJ426.MID )
Bait 1. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap
tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap,
dan damai yang menetap.

Reff:
Karna g'lap jadi remang pagi, dan remang jadi siang t'rang.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (289 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Kuasa Kristus 'kan nyatalah, rahmani dan cemerlang.

Bait 2. Kita harus menyanyikan gita melembutkan hati keras,
supaya senjata Iblis remuk dan seg'ra lepas,
remuk dan seg'ra lepas.

Reff:
Karna g'lap jadi remang pagi, dan remang jadi siang t'rang.
Kuasa Kristus 'kan nyatalah, rahmani dan cemerlang.

Bait 3. Kita harus membawa berita: Allah itu kasih belas.
Dib'rikan Putra tunggalNya, supaya kita lepas,
supaya kita lepas.

Reff:
Karna g'lap jadi remang pagi, dan remang jadi siang t'rang.
Kuasa Kristus 'kan nyatalah, rahmani dan cemerlang.

Bait 4. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus.
Semoga yang masih sangsi terima Sang Penebus,
Terima Sang Penebus.

Reff:
Karna g'lap jadi remang pagi, dan remang jadi siang t'rang.
Kuasa Kristus 'kan nyatalah, rahmani dan cemerlang.


Referensi Ayat:
Reff: 2 Kor 4:6; 1 Ptr 2:9; 1 Yoh 2:8
Bait 1: Mat 5:14-16; Mat 28:19-20; Mrk 16:15; Luk 24:47; Kis 1:8; 2 Ptr 1:19
Bait 2: Rm 16:20; Yak 4:7; 1 Ptr 5:8-9
Bait 3: Yoh 3:16

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 427 'Ku Suka Menuturkan (KJ427.MID )
Bait 1. 'Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus
dan cinta kasihNya. 'Ku suka menuturkan cerita yang benar,
penawar hati rindu, pelipur terbesar.
'Ku suka menuturkan, 'ku suka memasyurkan cerita
Tuhan Yesus dan cinta kasihNya.

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (290 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 2. 'Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi
impian dunia. 'Ku suka menuturkan semua padamu,
sebab cerita itu membawa s'lamatku.
'Ku suka menuturkan, 'ku suka memasyurkan cerita
Tuhan Yesus dan cinta kasihNya.

Bait 3. 'Ku suka menuturkan cerita mulia; setiap kuulangi
bertambah manisnya. 'Ku suka menuturkan sabdaNya
yang besar; dan yang belum percaya, supaya mendengar.
'Ku suka menuturkan, 'ku suka memasyurkan cerita
Tuhan Yesus dan cinta kasihNya.

Bait 4. 'Ku suka menuturkan cerita mulia; pun bagi
yang percaya tak hilang indahnya. Dan nanti kunyanyikan
di sorga yang kekal cerita termulia yang lama kukenal.
'Ku suka menuturkan, 'ku suka memasyurkan cerita
Tuhan Yesus dan cinta kasihNya.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 28:19-20; Mrk 16:15; Luk 24:47; Kis 1:8

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 428 Lihatlah Sekelilingmu (KJ428.MID )
Bait 1. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang
yang menguning dan sudah matang, sudah matang
untuk dituai!

Reff:
Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang
yang menguning dan sudah matang, sudah matang
untuk dituai!

Bait 2. Apa arti ladang-ladang, apa yang perlu dituai?
Ladang itu seluruh dunia, manusialah tuaiannya.

Reff:
Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang
yang menguning dan sudah matang, sudah matang
untuk dituai!

Bait 3. Milik siapa ladang itu? Untuk siapa tuaiannya?
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (291 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Milik Allah dan untuk Allah isi dunia kerajaanNya.

Reff:
Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang
yang menguning dan sudah matang, sudah matang
untuk dituai!

Bait 4. Bukankah seisi dunia dicemarkan oleh dosa?
Tapi Allah mengutus Jurus'lamat untuk semua.

Reff:
Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang
yang menguning dan sudah matang, sudah matang
untuk dituai!

Bait 5. Memang banyaklah tuaian; pekerja hanya sedikit.
Minta Dia yang punya ladang mengirimkan penuai lagi.

Reff:
Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang
yang menguning dan sudah matang, sudah matang
untuk dituai!

Bait 6. Apa kita pun terpilih mengerjakan tugas itu?
Kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia.

Reff:
Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang
yang menguning dan sudah matang, sudah matang
untuk dituai!


Referensi Ayat:
Bait 1: Yoh 4:35-38
Bait 2: Mat 13:38
Bait 5: Mat 9:37-38
Bait 6: Mat 28:19; Mrk 16:15; Luk 24:47; Yoh 17:18; Yoh 20:21; Kis 1:8

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 429 Masih Banyak Orang Berjalan (KJ429.MID )
Bait 1. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (292 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Tuhan, tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat.
O, berilah keselamatan pada orang yang Kautebus,
agar mereka mendapatkan perjanjianMu yang kudus.

Bait 2. Andaikata dulu muridMu tidak sudi bekerja mengabarkan
cinta kasihMu pada dunia bercela, maka Injil yang
Kauberikan pasti kini tak tersebar, sehingga dunia akan hilang,
Tetap berdosa, bercemar.
Bait 3. Utus kami menjadi saksi yang setia beriman, mengisahkan
kasih sorgawi pada orang berbeban. Roh Kuduslah yang
mengurapi, agar kami tetap tekun di dalam kasih melayani
setiap orang berkeluh.

Referensi Ayat:
Bait 2: Mrk 1:20; Mrk 6:7-13; Luk 10:1-12; Kis 4:33
Bait 3: Yes 6:8; Yoh 17:18

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 430 Haruskah Hanya Penebus (KJ430.MID )
Bait 1. Haruskah hanya hanya Penebus memikul salib b'rat?
O, tidak, tapi kita pun tak luput berpenat.

Bait 2. Kupikul salibku terus sehingga akhirnya kudapat
dari Penebus mahkota yang baka.

Bait 3. Kelak di pinggir laut kristal mahkota itu pun
kus'rahkan sambil bersyukur di kaki Penebus.

Bait 4. Betapa orang yang kudus, sehabis berlelah,
di sorga berbahagia terhapus d'ritanya.

Bait 5. O, salib, kau junjunganku, mahkota mulia.
Kau, Yesus, kebangkitanku, hidupku s'lamanya.

Referensi Ayat:
Bait 1: Kol 1:24; Ibr 13:13; 1 Ptr 4:13
Bait 2: Mrk 8:34; 1 Ptr 5:4; Why 2:1
Bait 3: Why 4:6, 10
Bait 4: Why 7:17
Bait 5: Yoh 11:25; Rm 6:6; Flp 3:10-11; 1 Ptr 1:3
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (293 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 431 Mari Menjadi Penjala Orang (KJ431.MID )
Bait 1. Mari menjadi penjala orang. Mari mencari jiwa yang hilang;
Dalam iman yang teguh isi pukatmu penuh. Bawa jiwa yang
Berharga masuk rumah Bapa.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 1:16-20

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 432 Jika padaku Ditanyakan (KJ432.MID )
Bait 1. Jika padaku ditanyakan apa akan kub'ritakan pada dunia
yang penuh penderitaan, 'kan kusampaikan kabar baik pada
orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan;
yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan;
sungguh tahun rahmat sudah tiba. K'rajaan Allah penuh
kurnia itu berita bagi isi dunia.

Bait 2. Jika padaku ditanyakan apa akan kusampaikan pada dunia
yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata, tapi
juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati.
T'lah tersedia bagi kita pengampunan dan anug'rah,
kes'lamatan dalam Kristus, PuteraNya. K'rajaan Allah
penuh kurnia itu berita bagi isi dunia.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 5:14-16; Yes 61:1-2; Luk 4:17-19
Bait 2: Kis 4:32-35; Kol 3:17; 2 Tes 2:17; Tit 2:7; Yak 1:22-25; Yak 2:14-17; Ef 2:4-10

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 433 Aku Suka membagi (KJ433.MID )
Bait 1. Aku suka membagi pada orang tak punya,
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (294 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia.

Bait 2. Pun kepada Tuhanku kuberi persembahan;
tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan.
Bait 3. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya,
memberi lebih banyak daripada yang kaya.

Referensi Ayat:
Bait 1: 2 Kor 9:6-15; 1 Tim 6:18-19; Ibr 13:16; Yak 2:14-17; 1 Yoh 3:17-18
Bait 2: Mat 6:3
Bait 3: Mrk 12:41-44

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 434 Allah Adalah Kasih (KJ434.MID )
Reff:
Allah adalah Kasih dan Sumber kasih. Bukalah hatimu bagi FirmanNya. (2x)

Bait 1. "Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang
memikul sengsaramu."
Kembali ke Reff.

Reff:
Allah adalah Kasih dan Sumber kasih. Bukalah hatimu bagi FirmanNya. (2x)

Bait 2. "Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya: Aku yang
mendamaikan sengketamu."
Kembali ke Reff.

Reff:
Allah adalah Kasih dan Sumber kasih. Bukalah hatimu bagi FirmanNya. (2x)

Bait 3. "Gandum harus dipendam, baru banyak buahnya. Gandum harus dipendam, baru banyak
buahnya: demikian kasihKu di dalammu."
Kembali ke Reff.

Reff:
Allah adalah Kasih dan Sumber kasih. Bukalah hatimu bagi FirmanNya. (2x)

Bait 4. "Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan
sendu: Aku 'kan besertamu selamanya."
Kembali ke Reff.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (295 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Referensi Ayat:
Reff: 1 Yoh 4:8, 16
Bait 1: Yoh 15:19; Yoh 17:14-19
Bait 2: Mat 5:44
Bait 3: Yoh 12:24
Bait 4: Yoh 14:1; Mat 28:20

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 435 Ketika Tuhanku Disalib (KJ435.MID )
Bait 1. Ketika Tuhanku disalib, dosaku pun dipaku serta.
Terharu hatiku menjerit: kasihMu tiada imbangannya!

Bait 2. Tetapi dari maut ngeri Tuhanku bangkit agung megah
dan kidung baru 'ku diberi: kasihMu jaya selamanya!

Bait 3. Di sorga tinggi mahaterang Tuhanku naik takhta baka.
Bergaung madah dengan tembang: kasihMu adil dan mulia!

Bait 4. SabdaMu kuamalkan terus dan dari pagi sampai petang
'ku ikut dikau, o Penebus: di dalam kasihMu 'ku menang!

Referensi Ayat:
Bait 1: Kol 2:14; Yoh 10:11, 15; Yoh 15:13
Bait 2: Mrk 16:6; Kis 2:24; 1 Kor 15:3-4; Mzm 40:4
Bait 3: Mrk 16:19; Rm 8:34; Flp 2:9-11; Ibr 1:3-4; Why 5:12

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 436 Lawanlah Godaan (KJ436.MID )
Bait 1. Lawanlah godaan, s'lalu bertekun; tiap kemenangan
kau tambah teguh; nafsu kejahatan harus kautentang;
harap akan Yesus: pasti kau menang.
Mintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan;
Ia b'ri pertolongan: pastilah kau menang.

Bait 2. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah; tindakanmu
tulus tiada bercela: junjung kebenaran, hidup dalam
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (296 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
t'rang, harap akan Yesus: pasti kau menang.
Mintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan;
Ia b'ri pertolongan: pastilah kau menang.

Bait 3. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang berjaya
di dalam iman; Kristus memulihkan kau yang
tertekan, harap akan Yesus: pasti kau menang.
Mintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan;
Ia b'ri pertolongan: pastilah kau menang.


Referensi Ayat:
Bait 1: Ef 6:10-18; Yak 1:12; Yak 4:7; 1 Ptr 5:8-9
Bait 2: Rm 13:12-14; Ef 4:17-32; Kol 3:5-17; 1 Tes 5:5-8; 1 Yoh 2:8-11
Bait 3: 2 Tim 4:8; Yak 1:12; 1 Ptr 5:4; Why 2:10

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 437 Kucoba [Gal 5:22-23] (KJ437.MID )
Bait 1. Kucoba, teman, di dalam dunia (2x)
berkasih sayang! Amin, amin. (2x)
Buktikan, teman, di dalam dunia (2x)
kasih sayangmu! Amin, amin. (2x)

Bait 2. Kucoba, teman, di dalam dunia (2x)
bersukacita. Amin, amin. (2x)
Buktikan, teman, di dalam dunia dunia (2x)
sukacitamu! Amin, amin. (2x)

Bait 3. Kucoba, teman, di dalam damai (2x)
sejaht'ra. Amin, amin. (2x)
Buktikan, teman, di dalam dunia damai (2x)
sejaht'ra. Amin, amin. (2x)

Bait 4. Kucoba, teman, di dalam dunia (2x)
tetap bersabar. Amin, amin. (2x)
Buktikan, teman, di dalam dunia (2x)
kesabaranmu! Amin, amin. (2x)

Bait 5. Kucoba, teman, di dalam dunia (2x)
bermurah hati. Amin, amin. (2x)
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (297 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Buktikan, teman, di dalam dunia (2x)
murah hatimu! Amin, amin. (2x)

Bait 6. Kucoba, teman, di dalam dunia (2x)
berbuat baik. Amin, amin. (2x)
Buktikan, teman, di dalam dunia (2x)
kebaikanmu! Amin, amin. (2x)

Bait 7. Kucoba, teman, di dalam dunia (2x)
tetap setia. Amin, amin. (2x)
Buktikan, teman, di dalam dunia (2x)
tetap setia Amin, amin. (2x)

Bait 8. Kucoba, teman, di dalam dunia (2x)
lemah lembut. Amin, amin. (2x)
Buktikan, teman, di dalam dunia (2x)
lemah lembutmu! Amin, amin. (2x)

Bait 9. Kucoba, teman, di dalam dunia (2x)
kuasai diri. Amin, amin. (2x)
Buktikan, teman, di dalam dunia (2x)
kuasai diri! Amin, amin. (2x)

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 438 Apapun Juga Menimpamu (KJ438.MID )
Bait 1. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu.
Naungan kasihNya pelindungmu, Tuhan menjagamu.

Reff:
Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang,
Ia menjagamu, Tuhan menjagamu.

Bait 2. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu.
Masa depanmu kelam pekat? Tuhan menjagamu.

Reff:
Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang,
Ia menjagamu, Tuhan menjagamu.

Bait 3. DipeliharaNya hidupmu; Tuhan menjagamu
dan didengarkanNya doamu; Tuhan menjagamu.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (298 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Reff:
Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang,
Ia menjagamu, Tuhan menjagamu.

Bait 4. Cobaan apa mengganggumu? Tuhan menjagamu.
Buatlah Yesus sandaranmu; Dia menjagamu.

Reff:
Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang,
Ia menjagamu, Tuhan menjagamu.


Referensi Ayat:
Bait 1: Rm 8:37-39
Bait 2: Mat 11:28
Bait 3: Mat 6:25-34; Mzm 65:3
Bait 4: 2 Tes 3:3; Yak 1:2-4; 1 Ptr 1:6-7

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 439 Bila Topan K'ras Melanda Hidupmu (KJ439.MID )
Bait 1. Bila topan k'ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu,
berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasihNya.

Reff:
Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau 'kan kagum oleh kasihNya.
Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasihNya.

Bait 2. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kaupikul menekan berat?
Hitunglah berkatNya, pasti kau lega dan bernyanyi t'rus penuh bahagia!

Reff:
Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau 'kan kagum oleh kasihNya.
Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasihNya.

Bait 3. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai;
hitunglah berkat yang tidak terbeli milikmu di sorga tiada terperi.

Reff:
Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau 'kan kagum oleh kasihNya.
Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasihNya.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (299 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 4. Dalam pergumulanmu di dunia janganlah kuatir, Tuhan adalah!
Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah, malaikat menyertaimu!

Reff:
Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau 'kan kagum oleh kasihNya.
Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasihNya.


Referensi Ayat:
Reff: Mzm 40:6
Bait 2: Mat 11:28
Bait 3: Mat 6:19-21
Bait 4: Mat 6:25-34; Flp 4:6

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 440 Di Badai Topan Dunia (KJ440.MID )
Bait 1. Di badai topan dunia Tuhanlah Perlindunganmu;
kendati goncang semesta, Tuhanlah Perlindunganmu!

Reff:
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, di dunia, di dunia;
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.

Bait 2. Baik siang maupun malam g'lap, Tuhanlah Perlindunganmu;
niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu!

Reff:
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, di dunia, di dunia;
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.

Bait 3. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah Perlindunganmu;
padaNya kau tetap tent'ram, Tuhanlah Perlindunganmu!

Reff:
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, di dunia, di dunia;
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.

Bait 4. Ya Gunung Batu yang tetap, Engkaulah Perlindunganku;
di tiap waktu dan tempat Engkaulah Perlindunganku!

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (300 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Reff:
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, di dunia, di dunia;
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.


Referensi Ayat:
Reff: Mzm 62:7-8; Yes 25:4
Bait 1: Mzm 18:3; Mzm 46; Mzm 91; Mzm 93
Bait 2: Mzm 121:6

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 441 'Ku Ingin Menyerahkan (KJ441.MID )
Bait 1. 'Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak,
kepada Tuhanku. Kubunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya
hanya Tuhan mengisi hidupku.

Bait 2. Di waktu kesusahan tak usah 'ku gentar; dib'riNya perlindungan,
hatiku pun segar. DarahNya dicurahkan, nyawaNya pun dib'ri,
teruraslah jiwaku, hidupku berseri.

Bait 3. Tentu beban tak tanggal, lenyap serta merta, dan salib yang kupikul
tak jatuh segera. Kendati demikian, bertambah dayaku, sebab
pengasihanNya menopang hidupku.

Bait 4. Setiap aku jatuh, dirangkul 'ku erat, tak kunjung dibiarkan anakNya
tersesat. Dan RohNya menerangkan kasihNya yang besar, sehingga
dalam susah hatiku bergemar.

Bait 5. KasihNya menentukan waktuNya tepat memanggil aku pulang,
yang rindu dan penat. Di sorga kusampaikan pujian, syukurku,
sebab dib'ri ujian di dalam hidupku.

Referensi Ayat:
Bait 1: Rm 8:13; Gal 5:24; Kol 3:5
Bait 2: Mrk 14:24; Yoh 10:11, 15; Yoh 15:13
Bait 3: Rm 5:3-4; Flp 4:13; Yak 1:2-4
Bait 4: Mzm 66:9; Mzm 73:23; Mzm 145:14

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (301 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
KJ. 442 Tenteramlah, Hai Jiwaku [Mzm 102:26-28] (KJ442.MID )
Bait 1. Tenteramlah, hai jiwaku: Allah Raja semesta.
Dunia berubah, tak berubah Khaliknya.

Bait 2. Orang cari perubahan, menyesal sesudahnya,
sambil ingin hal yang baru, rindu masa silamnya.

Bait 3. Tenteramlah, hai jiwaku, dan rindukan Allahmu.
Biar dunia berubah, Allah Raja hidupmu!

Referensi Ayat:
Bait 1: Ibr 13:8; Yak 1:17

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 443 Kau Sukacita (KJ443.MID )
Bait 1. Kau sukacita dalam derita, Yesus Kristus mulia.
Sudah Kaubawa kurnia sorga, Jurus'lamat dunia.
Kau melepaskan kami yang malang; padaMu saja
kami percaya, tidak 'kan jatuh. Haleluya! Dalam
kasihMu kami berlindung. Tiada kuasa yang
memisahkan kami daripadaMu. Haleluya!

Bait 2. Bila Kau hadir, kami tak kuatir kuasa Iblis,
kuasa maut. Kau mengalahkan tiap ancaman;
Kau enyahkan kemelut. NamaMu, Tuhan, kami
Agungkan. Di hadapanMu kami umatMu bersukaria.
Haleluya! Kar'na percaya kami pun jaya; puji-pujian
Kami nyanyikan: Tuhan setia! Haleluya!

Referensi Ayat:
Bait 1: Flp 2:17-18; Rm 8:37-39
Bait 2: 1 Kor 15:54-57; 2 Tim 1:10; Why 1:18

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 444 Mengucap Syukurlah (KJ444.MID )
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (302 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 1. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah
Yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu.
Mengucap syukurlah! Mengucap syukurlah!

Referensi Ayat:
Bait 1: 1 Tes 5:18

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 445 Harap Akan Tuhan [Mzm 42-43; Mzm 46] (KJ445.MID )
Bait 1. Harap akan Tuhan, hai jiwaku! Dia perlindungan
dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah,
kar'na habis malam pagi merekah. Dalam derita
dan kemelut Tuhan yang setia, Penolongmu!

Bait 2. Harap akan Tuhan, hai jiwaku! Dia perlindungan
dalam susahmu. Walau sendu, hatimu remuk,
Tuhan mengatasi tiap kemelut. Ya Tuhan, tolong
'ku yang lemah: setiaMu kokoh selamanya!
Bait 3. Harap akan Tuhan, hai jiwaku! Dia perlindungan
dalam susahmu. Jalan sedih nanti berhenti;
Yesus memberikan hidup abadi. Habis derita di dunia,
purna sukacita. Haleluya!

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 446 Setialah (KJ446.MID )
Bait 1. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat.
Setialah, sokonganNya tentu di jalan yang berat.
'Kan datang Raja yang berjaya menolong orang
yang percaya. Setialah!

Bait 2. Setialah percaya Penebus, percaya janjiNya.
Setialah, berjuanglah terus di fajar merekah.
DiputuskanNya rantai setan: kau bebas dari kesempitan.
Setialah!

Bait 3. Setialah! Bertahanlah tetap sehingga kau menang.
Setialah! Selamatmu genap, sesudah berperang.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (303 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Meski bertambah marabaya, t'lah hampir habis susah payah.
Setialah!

Bait 4. Setialah kepada Yang Menang, meski maut kautempuh.
Setialah! Sehabis berperang terima upahmu: mahkota
Hidup diberiNya; kaumasuk dalam t'rang ceria.
Setialah!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 10:22; Why 2:10
Bait 2: Ibr 12:1-3
Bait 3: Ef 6:10-20; 1 Tim 6:11-14; 2 Tim 2:4-5; Rm 5:3-4
Bait 4: 2 Tim 4:8; Yak 1:12; 1 Ptr 5:4; Why 2:10

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 447 Dalam Rumah Yang Gembira (KJ447.MID )
Bait 1. Dalam rumah yang gembira bunga Injil berseri; dalam kasih
yang setia 'ku berbakti tak henti. Rut, Deborah dan Maria
jadi contoh bagiku. 'Ku berjanji dan sedia, mara dapat kutempuh.

Bait 2. Dukacita dan keluhan tak menggoncang hatiku. Sukacita sabda
Tuhan, itulah pelitaku. Lihatlah sesama kita dalam susah terbenam,
Mari angkatlah pelita dan pancarkanlah terang.

Bait 3. Menyebarkan sukacita dan menghibur yang lelah, itulah panggilan
kita dalam dunia yang resah. Kita binalah bersama tunas bangsa
yang besar dalam hidup sederhana, dalam kasih yang segar.

Referensi Ayat:
Bait 1: Hak 4-5; Rut 1:16; Luk 1:26-56
Bait 2: Mzm 119:105; 2 Ptr 1:19; Mrk 4:21; Luk 11:33

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 448 Alangkah Indahnya (KJ448.MID )
Bait 1. Alangkah indahnya serikat beriman, cerminan kasih
Tuhannya di dalam sorga t'rang.

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (304 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 2. Baik suka, baik keluh berpadu berserah;
segala doa bertemu di takhta rahmatNya.

Bait 3. Sengsara dan beban 'kan ringan rasanya,
sebab saudara seiman memikulnya serta.

Bait 4. Kendati sebentar berpisah tersedu,
di dalam Kristus kita k'lak kembali bertemu!


Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 16:3; Mzm 133; Flp 2:1-5
Bait 2: Rm 12:15; 1 Kor 12:26-27; Ibr 4:16
Bait 3: Rm 15:1; Gal 6:2

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 449 Tuhan dalam Sorga (KJ449.MID )
Bait 1. Tuhan dalam sorga, Khalik dunia,
mengenal semua anak-anakNya.

Bait 2. Ia mendengarkan doa dan keluh;
Tuhan siang-malam Bapa bagimu!

Bait 3. Hidup dan makanan diberikanNya,
Yang membuka tangan untuk yang lemah.

Bait 4. Mari kita cari kerajaanNya
tiap-tiap hari bagi dunia!

Referensi Ayat:
Bait 2: Mzm 145:18; Mat 7:7-11
Bait 3: Mzm 104:27-28; Mzm 136:25; Mzm 145:15-16; Mat 6:25-34
Bait 4: Mat 6:33

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 450 Hidup Kita yang Benar (KJ450.MID )
Bait 1. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (305 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Dalam Kristus bergemar; janganlah tekebur.

Reff:
Dalam susah pun senang; dalam segala hal
Aku bermazmur dan ucap syukur; itu kehendakNya!

Bait 2. Biar badai menyerang, biar ombak menyerang,
aku akan bersyukur kepada Tuhanku.

Reff:
Dalam susah pun senang; dalam segala hal
Aku bermazmur dan ucap syukur; itu kehendakNya!

Bait 3. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur,
kar'na Kristus, Penebus, berkurban bagimu!

Reff:
Dalam susah pun senang; dalam segala hal
Aku bermazmur dan ucap syukur; itu kehendakNya!

Bait 4. Bertekun bersyukurlah hingga suaraNya kaudengar:
"Sungguh indah anakKu, ungkapan syukurmu."

Reff:
Dalam susah pun senang; dalam segala hal
Aku bermazmur dan ucap syukur; itu kehendakNya!

Bait 5. Tuhan Yesus, tolonglah, sempurnakan syukurku.
Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku!

Reff:
Dalam susah pun senang; dalam segala hal
Aku bermazmur dan ucap syukur; itu kehendakNya!


Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 92:2; Mzm 107; Mzm 136; 2 Kor 9:12; Ef 5:20; Kol 2:7; Kol 4:2; 1 Tes 5:18; 1 Tim 2:1

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 451 Bila Yesus Berada di tengah Keluarga (KJ451.MID )
Bait 1. Bila Yesus berada di tengah keluarga,
bahagialah kita, bahagialah kita.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (306 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Bait 2. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga,
pasti kita bahagia, pasti kita bahagia.

Referensi Ayat:
Bait 1: Luk 19:5-9; Yoh 2:2; Kis 11:14; Kis 16:31-34; Kis 18:8

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 452 Naikkan Doa Tak Enggan (KJ452.MID )
Bait 1. Naikkan doa tak enggan; Yesus pasti berkenan.
Doa itu p'rintahNya: Ia tak menolaknya.
Bait 2. Maharaja Dialah, tak terbatas kuasaNya:
minta saja apapun; pasti sanggup Tuhanmu!

Bait 3. Dosa sarat menekan; Tuhan, angkatlah beban
dan sucikan diriku oleh curah darahMu!

Bait 4. B'rikanlah sentosaMu dan kuasai diriku.
Penebusku, Kau berhak jadi Rajaku tetap.

Bait 5. Biar oleh kasihMu bersemangat langkahku:
Kau Pembimbing dan Teman hingga akhir yang terang.

Bait 6. JalanMu tunjukkanlah, jiwaku kuatkanlah,
hingga hidup matiku memenuhi maksudMu.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 7:7-11; Mrk 11:24; Ef 6:18; Flp 4:6; Kol 4:2-3; 1 Tim 2:1-3; Ibr 4:16
Bait 2: Mat 28:18; Why 19:16; Yoh 14:13-14; Yoh 16:23-24
Bait 3: 1 Yoh 1:7
Bait 5: Ibr 12:1-3

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 453 Yesus Kawan yang Sejati (KJ453.MID )
Bait 1. Yesus Kawan yang sejati bagi kita yang lemah.
Tiap hal boleh dibawa dalam doa padaNya.
O, betapa kita susah dan percuma berlelah,
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (307 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bila kurang pasrah diri dalam Doa padaNya.

Bait 2. Jika oleh pencobaan kacau-balau hidupmu,
jangan kau berputus asa; pada Tuhan berseru!
Yesus Kawan yang setia, tidak ada taraNya.
Ia tahu kelemahanmu; naikkan doa padaNya!

Bait 3. Adakah hatimu sarat, jiwa-ragamu lelah?
Yesuslah Penolong kita; naikkan doa padaNya!
Biar kawan lain menghilang, Yesus Kawan yang baka.
Ia mau menghibur kita atas doa padaNya.

Referensi Ayat:
Bait 1: Yoh 15:13; Flp 4:6
Bait 2: Ibr 4:15-16
Bait 3: Mat 11:28

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 454 Indahnya Saat yang Teduh (KJ454.MID )
Bait 1. Indahnya saat teduh menghadap takhta Bapaku:
kunaikkan doa padaNya, sehingga hatiku lega.
Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan
Segar; 'ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh.

Bait 2. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh.
Betapa rindu hatiku kepada saat doaku.
Bersama orang yang kudus kucari wajah Penebus;
Dengan gembira dan teguh kunanti saat yang teduh.

Bait 3. Indahnya saat yang teduh penampung permohonanku
kepada yang Mahabenar yang bersedia mendengar.
Sejak kulihat wajahNya, 'ku yakin pada firmanNya
dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh.

Referensi Ayat:
Bait 1: Ibr 4:16; Flp 4:6
Bait 2: Mzm 16:3; Mzm 133
Bait 3: Mzm 65:3; Mzm 27:8

Baca Online di Kidung.co
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (308 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Kembali ke atas
KJ. 455 Mintalah (KJ455.MID )
Bait 1. Mintalah, mintalah, maka 'kan dib'ri padamu;
Carilah, carilah, maka engkau 'kan mendapat;
Ketoklah, ketoklah, maka pintu 'kan dibuka,
Maka pintu 'kan dibuka, dibuka bagimu.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 7:7

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 456 Bapa Kami Yang di Sorga (KJ456.MID )
Bait 1. Bapa kami yang di sorga, aku datang padaMu;
Tuhanku yang mahamurah, dengarlah sembahyangku.

Bait 2. Ajar aku pun mengikut jejak kaki Tuhanku;
ajar aku s'lalu patuh pada Dikau, Allahku.

Referensi Ayat:
Bait 2: 1 Ptr 2:21

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 457 Ya Tuhan, Tiap Jam (KJ457.MID )
Bait 1. Ya Tuhan, tiap jam 'ku memerlukanMu,
Engkaulah yang memb'ri sejahtera penuh.

Reff:
Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan;
'ku datang, Jurus'lamat, berkatilah!

Bait 2. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hambaMu;
jikalau Kau dekat, enyah penggodaku.

Reff:
Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan;
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (309 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
'ku datang, Jurus'lamat, berkatilah!

Bait 3. Ya Tuhan, tiap jam, di suka-dukaku,
jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku.

Reff:
Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan;
'ku datang, Jurus'lamat, berkatilah!

Bait 4. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksudMu;
b'ri janjiMu genap di dalam hidupku.

Reff:
Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan;
'ku datang, Jurus'lamat, berkatilah!

Bait 5. Ya Tuhan, tiap jam kupuji namaMu;
Tuhanku yang kudus, kekal 'ku milikMu!

Reff:
Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan;
'ku datang, Jurus'lamat, berkatilah!


Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 458 Ya Tuhan dalam Sorga T'rang (KJ458.MID )
Bait 1. Ya Tuhan dalam sorga t'rang, pun dalam hati beriman,
Kau tetap bersamaku dan menjaga hidupku.

Bait 2. Ya Tuhan, Kau Pelindungku, luruskan jalan hidupku;
ajar aku, anakMu, rajin ikut firmanMu.

Referensi Ayat:
Bait 2: Mzm 23:3; Mzm 25:5

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 459 Ya Bapa, Jamah AnakMu (KJ459.MID )
Bait 1. Ya Bapa, jamah anakMu serta ampunilah, lenyapkan kerisauanku,
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (310 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
berilah kedamaianMu dan hidup berserah.

Bait 2. MuridMu taat mendengar panggilan kasihMu; jadikan
aku pun sedar mengikutMu dengan benar dan beriman teguh.

Bait 3. Betapa suci dan teduh, betapa khidmatnya, ketika Yesus
bertelut esa denganMu, Allahku, di damai yang baka.

Bait 4. Ya Tuhanku, tenangkanlah gejolak nafsuku; prahara, api
dan gempa redalah bila kudengar suaraMu yang lembut.

Bait 5. Turunkanlah sejahtera yang murni bak embun, teduhkan hati
yang resah; di hidupku wujudkanlah indahnya damaiMu.

Referensi Ayat:
Bait 2: Mat 10:5-15; Mrk 1:25
Bait 3: Mrk 1:35; Mzm 6:46
Bait 4: Mrk 4:35-41
Bait 5: Mzm 133:3

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 460 Jika Jiwaku Berdoa (KJ460.MID )
Bait 1. Jika jiwaku berdoa kepadaMu, Tuhanku, ajar aku t'rima
saja pemberian tanganMu dan mengaku, s'perti Yesus
di depan sengsaraNya: Jangan kehendakku, Bapa,
kehendakMu jadilah.

Bait 2. Apa juga yang Kautimbang baik untuk hidupku,
biar aku pun setuju dengan maksud hikmatMu,
menghayati dan percaya, walau hatiku lemah:
Jangan kehendakku, Bapa, kehendakMu jadilah.

Bait 3. Aku cari penghiburan hanya dalam kasihMu.
Dalam susah Dikau saja perlindungan hidupku.
'Ku mengaku, s'perti Yesus di depan sengsaraNya:
Jangan kehendakku Bapa, kehendakMu jadilah.

Referensi Ayat:
Bait 2: Mrk 14:36

Baca Online di Kidung.co
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (311 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Kembali ke atas
KJ. 461 Dengan KasihMu, ya Tuhan (KJ461.MID )
Bait 1. Dengan kasihMu, ya Tuhan, Kau jaga burung dan ikan,
Kauhias lembah dan hutan dengan kembang dan rumputan.

Bait 2. Engkau pun menjaga kami, makanan kami Kaujamin,
pakaian serta naungan. Terima kasih, o Tuhan.

Bait 3. Sebab itu tak kuatir semua orang yang tahir, yang kar'na
tebusan Kristus beroleh kasih yang kudus.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mrk 6:25-34
Bait 2: Mzm 104:27-28; Mzm 136:25; Mzm 145:15-16

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 462 Tolong Aku, Tuhan (KJ462.MID )
Bait 1. Tolong aku, Tuhan, bimbing tanganku,
jangan sia-sia karya hidupku.

Bait 2. Ajar aku, Tuhan, rajin bekerja,
menunaikan tugas dalam dunia.

Bait 3. Ajar 'ku mengatur maksud hidupku,
jangan mementingkan hanya diriku.
Bait 4. Tuhan yang abadi, bina hatiku
menunjukkan kasih 'kan sesamaku.

Referensi Ayat:
Bait 3: Flp 2:4
Bait 4: Gal 6:2; 1 Yoh 3:17-18

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 463 Tuhan, Datang Segera [Mzm 141] (KJ463.MID )
Bait 1. Tuhan, datang segera, datang padaku! PadaMu aku berserah,
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (312 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
aku berserah. Pintu bibirku, ya Tuhan, Engkau jaga; jangan
hatiku memihak kejahatan. Tuhan, datang segera, datang padaku!
PadaMu aku berserah, aku berserah.

Bait 2. Tuhan, aku dijerat oleh seteru! PadaMu aku berserah, aku berserah,
Roh dan tubuhku kumohon Kaulepaskan dari belenggu kuasa kegelapan.
Tuhan, aku dijerat oleh seteru! PadaMu aku berserah, aku berserah.

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 464 Tuhan, Pecahkanlah Roti Hayat (KJ464.MID )
Bait 1. Tuhan, pecahkanlah roti hayat, bagai di tasik dulu Kaubuat.
Kau kerinduanku, ya Tuhanku, Dikau kucari dalam sabdaMu.

Bait 2. O, kebenaranMu berkatilah seperti roti di Galilea,
hingga merdekalah nuraniku dan aku hidup damai dalamMu.

Bait 3. Kau Roti Hidupku, Firman kudus; ajar 'ku makan roti itu t'rus.
Kau kes'lamatanku dan hidupku; b'ri kucintai kebenaranMu.

Bait 4. Utuslah Roh Kudus kepadaku, agar terbuka mata hatiku,
hingga jelas benar ajaranMu dan Kau kurangkul dalam sabdaMu.

Referensi Ayat:
Bait 1: Yoh 6:1-13
Bait 3: Ul 8:3; Mat 4:4; Yoh 6:32-58; Yoh 6:68

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 465 Syukur Kupanjatkan (KJ465.MID )
Bait 1. Syukur kupanjatkan padaMu, Tuhanku,
atas penjagaan di malam yang lalu.

Bait 2. Izinkanlah kami ke sekolah lagi;
b'ri kami kiranya kuat dan sentosa.

Bait 3. Ampuni dosaku dan kesalahanku.
B'rikan bimbinganMu, ke sorga jalanku.

file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (313 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 466a Ya Tuhan, Isi Hidupku (KJ466a.MID )
Bait 1. Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah,
supaya dalam diriku citraMu nyatalah.

Bait 2. Janganlah hanya bibirku atau pun hatiku,
seluruh hidup jadilah pujian bagiMu.

Bait 3. Kiranya tiap langkahku dan pekerjaanku
pun yang biasa dan kecil memuji namaMu.

Bait 4. Biar seluruh hidupku pujian bagiMu,
sehingga dari aku pun terpancar kasihMu.

Bait 5. Begitulah sekarang pun anakMu yang lemah
mulai memuji namaMu dengan sesungguhnya.
Bait 6. Maka setiap saatku mulia dan kudus
dan hidupku seluruhnya bersamaMu terus.

Referensi Ayat:
Bait 1: Rm 8:29
Bait 2: Rm 12:1
KJ. 466b Ya Tuhan, Isi Hidupku (KJ466b.MID )
Bait 1. Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah,
supaya dalam diriku citraMu nyatalah.

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 467 Tuhanku, Bila Hati Kawanku (KJ467.MID )
Bait 1. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku,
dan kehendakku jadi panduku, ampunilah.

Bait 2. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah,
pikiran dan tuturku bercela, ampunilah.

Bait 3. Dan hari ini aku bersembah serta padaMu, Bapa, berserah,
berikan daku kasihMu mesra. Amin, amin.
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (314 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 468 Berilah, Bapa, Hari Ini (KJ468.MID )
Bait 1. B'rilah, Bapa, hari ini kami makan secukupnya.
Dan ampuni salah kami; kami saling mengampuni:
Datang KerajaanMu! Amin.

Bait 2. Bukan untuk hari esok berlebihan kami cari; hanya
untuk hari ini kami mohon secukupnya: damai
KerajaanMu! Amin.

Bait 3. B'rilah, Bapa, hari ini pengampunan secukupnya;
agar kami membagikan ampun dan makanan pula
dalam KerajaanMu! Amin.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mat 6:11-12
Bait 2: Kel 16:17-24; Mat 6:33-34

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 469 Ya Tuhan, T'rima kasih (KJ469.MID )
Bait 1. Ya Tuhan, t'rima kasih atas yang Engkau beri:
Makanan dan minuman dan segala rezeki.
Haleluya, Haleluya, Haleluya! Amin.

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 104:27-28; Mzm 136:25; Mzm 145:15-16; Yak 1:17

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 470 Puji, Syukur, Hormat (KJ470.MID )
Bait 1. Puji, syukur, hormat angkatlah kepada
Sang Pencipta. Haleluya!

Referensi Ayat:
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (315 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html
Bait 1: Why 4:11

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 471 Atas Makananku Ini (KJ471.MID )
Bait 1. Atas makananku ini yang telah Tuhan beri, terima kasih.
Bahkan karena darahMu yang menghapus dosaku, terima kasih.
Tuhan, Kaulah Roti Hidup, Engkaulah yang memberikan kehidupan;
Kaulah Roti yang benar membuat jiwaku segar, Haleluya!

Referensi Ayat:
Bait 1: Mzm 104:27-23; Mzm 136:25; Mzm 145:15-16; Yak 1:17; Yoh 6:32-58; Ibr 9:11-14; 1 Ptr 1:18-
19; 1 Yoh 1:7

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 472 Haleluya, Haleluya (KJ472.MID )
Bait 1. Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya;
Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya;

Bait 2. Puji Tuhan, Haleluya, Yesus Kristus Haleluya;
puji Tuhan, Haleluya, Yesus Kristus, Haleluya.

Bait 3. Anak Allah, Haleluya, Jurus'lamat, Haleluya;
Anak Allah, Haleluya, Jurus'lamat, Haleluya,

Bait 4. Sudah bangkit, Haleluya, akan datang, Haleluya;
Sudah bangkit, Haleluya, akan datang, Haleluya.

Bait 5. Puji Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah, Jurus'lamat;
Haleluya, Haleluya!

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 473 Haleluya (KJ473A.MID , KJ473B.MID )
Bait 1. Haleluya, Haleluya, Haleluya!
Haleluya, Haleluya, Haleluya!
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (316 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 474 KepadaMu Puji-pujian (KJ474.MID )
Bait 1. KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala
Kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi!

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 475 Kar'na Engkaulah (KJ475.MID )
Bait 1. Kar'na Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 476 Amin
Bait 1. Amin, amin.

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 477 Amin, Amin
Bait 1. Amin, amin.

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
KJ. 478 Amin, Amin, Amin
Bait 1. Amin, amin,amin.
Amin, amin, amin.
Amin, amin, amin.

Baca Online di Kidung.co
Kembali ke atas
file:///D|/STAF/khenny/Tugas/KidungJemaatGo/PDF/kj.html (317 of 318)5/27/2011 3:21:32 PM