Anda di halaman 1dari 16

SCE 3107

EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI : EKOSISTEM TANAH BIO TANAH DAN JARINGAN TANAH : Untuk mengenalpasti jenis dan bilangan makrofauna yang ditemui di dalam jenis tanah yang berbeza.

AMALI 1 TUJUAN

PENDAHULUAN Makhluk hidup dengan persekitaran merupakan satu kesatuan berfungsi yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem. Ekosistem tersusun dari komponen biotik (pelbagai makhluk hidup) dan komponen abiotik. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem disebut ekologi. Dalam suatu ekosistem, hubungan antara komponen berlangsung sangat erat dan saling mempengaruhi. Ekosistem menurut Terminologi ekosistem digunakan oleh Roy Clapham pada tahun 1930 bagi menerangkan komponen-komponen fizikal dan biologi alam sekitar yang berhubung kait antara satu sama lain sebagai satu unit. Seorang ahli ekologi iaitu Arthur Tansley menyatakan bahawa ekosistem merupakan seluruh sistem, termasuk organisma kompleks dan faktor-faktor fizikal dalam alam sekitar. Konsep ekosistem merujuk kepada interaksi hidupan dengan unsur-unsur yang merupakan asas kepada alam dalam hubungan yang saling berkait antara satu sama lain. Oleh itu, perbezaan ekosistem di suatu kawasan tanah menyebabkan adanya perbezaan jenis makrofauna tanah dan bilangan makrofauna yang mendominasi di suatu kawasan tanah tersebut. Tanah tersusun atas empat bahan iaitu mineral, bahan organik, air dan udara.Bahan-bahan penyusun tanah tersebut mempunyai jumlah yang berbeza untuk setiap jenis atau lapisan tanah. Selain itu juga terdapat kawasan tanah yang merupakan kawasan yang terdiri dari gabungan antara lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Gabungan dari kedua lingkungan ini menghasilkan suatu ekosistem yang dapat dijadikan sebagai tempat tinggal bagi beberapa jenis makhluk hidup seperti makrofauna tanah. Kehidupan makrofauna tanah dipengaruhi oleh komponen abiotik dan komponen biotik . Antara komponen abiotik yang mempengaruhi keadaan tanah di kawasan tersebut seperti pH tanah, suhu kawasan, kelembapan tanah, tekstur tanah, kelembapan udara dan kadar penerimaan cahaya Matahari. Komponen biotik pula terdiri daripada benda hidup seperti haiwan dan tumbuhan.Interaksi antara

KHAIRIEYATUL AIZA BINTI AZIS (761123-01-6632) PPG AMBILAN FEB 2012 - SCEB

SCE 3107

EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

komponen abiotik dan biotik ini membentuk satu jaringan ekosistem.Dengan adanya interaksi-interaksi keseimbangannya. tersebut, suatu ekosistem dapat mempertahankan

HIPOTESIS : Lapisan Horizon O (terlindung cahaya matahari sepenuhnya) tanah mempunyai bilangan makrofauna yang banyak. PEMBOLEHUBAH: : 1) Dimanipulasikan 2) Bergerak balas 3) Dimalarkan Keputusan : Lokasi 1 Lokasi 2 : Kawasan terlindung sepenuhnya daripada cahaya matahari. : Kawasan terdedah kepada cahaya matahari.

- Jenis tanah - Jenis dan bilangan makrofauna - Suhu persekitaran, teknik mengumpul makrofauna

CIRI-CIRI LOKASI

LOKASI 1 Lapisan Atas Lapisan Bawah Tiada

LOKASI 2 Lapisan Atas Rumput Lapisan Bawah Tiada

Jenis Tanaman

Croton, Rumput, Pokok Kecil,

Tahap Naungan

Terlindung

Terlindung

Terdedah Cahaya

Terlindung

Kelembapan/Kekeringan Tanah PH Tanah Kemampatan Tanah Tekstur Tanah

Kurang lembap 7 Peroi Organik, Humus, Pasir halus

Lebih lembap

Kering

Sedikit Lembap

7 Padat Tanah liat, Batu Kecil

7 Peroi Tanah Pamah

7 Kurang padat Tanah Pamah, Berbatu

Warna Tanah

Hitam Jadual 1

Perang

Perang Gelap

Perang

KHAIRIEYATUL AIZA BINTI AZIS (761123-01-6632) PPG AMBILAN FEB 2012 - SCEB

SCE 3107

EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI BILANGAN @ LOKASI 1 Isipadu Tanah = 200 ml BILANGAN @ LOKASI 2 Isipadu Tanah = 200 ml

ORDER ATAU KUMPULAN MAKROFAUNA Makrofauna besar Siput Lipan Kumbang Cacing

5 1 1 2

Makrofauna kecil 1. Anai-anai 2. Semut hitam 3. Kutu tanah 2 3 Jadual 2 2 5 6

Organisma yang ditemui di dalam kedua-dua jenis tanah. KUMPULAN MAKROFAUNA Siput Lipan Kumbang Cacing Anai-anai Semut hitam Kutu tanah Jadual 3 Pemerhatian melalui mikroskop MIKROFAUNA Tiada KUMPULAN Jadual 4 BILANGAN 5 1 1 2 2 7 9

KHAIRIEYATUL AIZA BINTI AZIS (761123-01-6632) PPG AMBILAN FEB 2012 - SCEB

SCE 3107

EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

Kriteria makrofauna MAKROFAUNA Bilangan kumpulan siput per liter tanah Bilangan kumpulan lipan per liter tanah Bilangan kumpulan kumbang per liter tanah Bilangan kumpulan cacing per liter tanah Bilangan kumpulan anai-anai per liter tanah Bilangan kumpulan semut hitam per liter tanah Bilangan kumpulan kutu tanah per liter tanah Jadual 5 Contoh pengiraan: Bilangan individu seliter tanah Siput : 5 X (1000/200) = 25 ekor LOKASI 1 25 5 5 10 LOKASI 2 10 35 45

KHAIRIEYATUL AIZA BINTI AZIS (761123-01-6632) PPG AMBILAN FEB 2012 - SCEB

SCE 3107

EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

PERBINCANGAN

1. Bagaimanakah kepelbagaian (bilangan kumpulan dan bilangan individu) makrofauna yang ditemui pada tanah daripada kedua-dua lokasi berbeza? Cadangkan mengapa adanya perbezaan tersebut? Apakah parameter tanah yang boleh digunakan untuk menjelaskan perbezaan tersebut.

Lokasi tanah yang berbeza mempunyai sifat tanah yang berbeza kerana ia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti iklim, organisma dan bentuk permukaan bumi (topografi). Berdasarkan faktor-faktor tersebut, terbentuk pelbagai jenis

tanah yang berbeza dari aspek kepadatan tanah, kelembapan, tekstur dan kadar pendedahan tanah terhadap cahaya Matahari. Kandungan tanah liat, nutrien dan keadaan saliran juga boleh mempengaruhi perbezaan tanah. Contohnya, dikawasan tanah lempung mempunyai kandungan tanah liat yang tinggi menyebabkan ia hanya sesuai sebagai habitat makrofauna tertentu seperti kerengga dan cacing tanah. Manakala dikawasan tanah gambut mempunyai kandungan organik yang lebih tinggi, mudah digembur dan mempunyai saliran yang baik yang lebih sesuai didiami oleh lebih banyak makrofauna seperti yang dibuktikan melalui dapatan kajian.

2. Jelaskan peranan makrofauna di dalam tanah.

Makrofauna tanah terdiri daripada pelbagai jenis. Fungsi utama makrofauna dalam tanah adalah untuk memelihara sifat-sifat fizikal dan biologikal tanah. Makrofauna berperanan besar dalam mengekalkan kesuburan tanah. Proses penguraian dalam tanah menjadi perlahan tanpa kehadiran makrofauna. Makrouna menghuraikan bahan organik kepada saiz yang lebih kecil dan mencampurkan bahan organik dengan tanah. Proses ini membekalkan beberapa nutrien tanah yang penting seperti kalsium, magnesium, fosforus, nitrogen, potassium dan lain-lain. Semua ini dibantu oleh makrofauna yang terdapat pada tanah termasuklah bakteria dan juga fungi. Dengan ini, nutrien dapat dikembalikan ke dalam tanah dan memelihara keseimbangan ekosistem tanah di dalamnya.

KHAIRIEYATUL AIZA BINTI AZIS (761123-01-6632) PPG AMBILAN FEB 2012 - SCEB

SCE 3107

EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

Selain itu, makrofauna juga berperanan dalam memperbaiki struktur tanah dan juga proses aliran karbon dan agregasi tanah. Semut merupakan makrofauna yang sangat penting dalam penguraian bahan organik. Semut akan memakan sisa-sisa organisma yang mati dan mereput . Semut juga berperanan sebagai pemangsa dan hama tanaman. Semut juga penting sebagai ecosystem engineers yang membantu memperbaiki struktur tanah. Selain semut, terdapat juga organisma lain yang Antaranya seperti : peranan untuk menyuburkan struktur tanah.

Jenis Organisma Bakteria

Ciri dan peranan organisma kepada tanah Terlibat di dalam proses pereputan sisa organik Penting dalam membantu peredaran karbon, nitrogen, fosforus dan sulfur di dalam tanah. Penting dalam pereputan bahan organik : bersimbiosis dengan akar tumbuhan Mencampurkan hasil reputan daun di atas tanah Membawa tanah dari satu lapisan ke lapisan lain. Memperbaiki pengudaraan dan saliran tanah melalui lubang yang digalinya. Najisnya mengandungi kalsium yang menyuburkan tanah. Penting dalam proses pereputan sisa organik. Membantu pereputan bahan organic Menggunakan cahaya Matahari untuk menjalankan fotosintesis

Kulat

Cacing Tanah

Aktinomisit Nematod Alga

KHAIRIEYATUL AIZA BINTI AZIS (761123-01-6632) PPG AMBILAN FEB 2012 - SCEB

SCE 3107

EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

3. Berdasarkan rantai makanan yang disediakan, labelkan jenis biota (contoh: kulat, nematode), apa yang dilakukan oleh mereka dan jelaskan bagaimana tenaga mengalir; dimana ia bermula dan berakhir ( contoh; dibahagian atas rantai makanan). Apa yang berlaku kepada tenaga dan nutrien apabila organisma dibahagian atas mati?

Dalam suatu ekosistem, ia terdiri daripada tiga kumpulan nutrisi iaitu pengeluar, pengguna dan pengurai. Rantai makanan adalah satu siri organisma dalam suatu ekosistem yang dihubungkan kepada organisma lain melalui pemindahan atau pengaliran tenaga. Dalam suatu rantai makanan ia mesti bermula dengan Tumbuhan di mana ia merupakan organisma yang paling utama dalam suatu rantai makanan kerana ia merupakan pengeluar makanan yang boleh menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Ini kerana tumbuhan mempunyai pigmen klorofil yang dapat memerangkap tenaga daripada cahaya Matahari. Makanan yang terhasil akan digunakan oleh tumbuhan untuk terus hidup dan juga membekalkan makanan kepada organisma lain apabila organisma memakan tumbuhan. Setiap organisma masing-masing mempunyai

KHAIRIEYATUL AIZA BINTI AZIS (761123-01-6632) PPG AMBILAN FEB 2012 - SCEB

SCE 3107

EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

pemangsa dan mangsa kepada organisma sebelum dan selepasnya.Jaringan makanan (siratan makanan) merupakan interaksi makanan yang lebih kompleks yang terdiri dari pelbagai organisma dari gabungan beberapa rantai makanan. Dalam komuniti, pengguna biasanya mempunyai pelbagai pilihan makanan dan pengguna itu mungkin dimakan oleh pelbagai pengguna yang lain. Berdasarkan rajah di atas, ia merupakan kombinasi daripada jaringan makanan parasitik dan jaringan makanan pemangsa. Pada peringkat pertama tenaga dialirkan daripada tumbuhan kepada pengurai. Tumbuhan merupakan bahan organik dimana akar tumbuhan dimakan oleh nematode seperti cacing tanah. Bahan organik yang terhasil dari tumbuhan dan haiwan yang telah mati pula dihuraikan oleh fungi dan bakteria. Pada peringkat kedua, tenaga dipindahkan dari pengurai kepada arthropod iaitu shredder,grazers dan arthropod pemangsa. Pada peringkat terakhir, tenaga dipindahkan dari arthropods kepada pemangsa kecil seperti burung dan tikus. Apabila organisma yang berada pada bahagian atas mati, iaitu burung dan tikus, nutrien dan tenaga tidak akan hilang tetapi ia akan kembali semula ke tanah itu sendiri. Dalam situasi ini, ulat-ulat akan memainkan peranan sebagai pengurai semula jadi. Organisma seperti ulat memainkan peranan sebagai pengurai semulajadi mereka dengan memakan bangkai-bangkai haiwan yang mati. Sepanjang proses pemindahan tenaga dari satu tahap ke tahap yang lain, 90 % daripadanya terbebas ke persekitaran dalam bentuk haba.

4. Apakah kumpulan organisma yang membentuk mesofauna? Apakah kumpulan organisma yang membentuk mikrofauna? Apakah fungsi utama kedua-dua kumpulan ini?

Di dalam tanah terdapat berbagai jenis biota tanah, antaranya seperti mesofauna, mikrofauna dan makrofauna. Mesofauna terdiri daripada springtale, collembola dan nematode yang bersaiz sederhana iaitu 0.1 mm hingga 2 mm. Manakala mikrofauna pula terdiri daripada haiwan haiwan bersaiz mikroskopik iaitu bersaiz lebih kecil dari 0.1 mm dan hanya boleh dilihat melalui mikroskop. Contoh mikrofauna ialah protozoa, bakteria, fungi, dan aktinomycetes. Terdapat mesofauna dan mikrofauna yang memakan mikroorganisma yang berperanan untuk mengurai bahan-bahan organik yang terdapat dalam tanah. Dalam

KHAIRIEYATUL AIZA BINTI AZIS (761123-01-6632) PPG AMBILAN FEB 2012 - SCEB

SCE 3107

EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI sangat berperanan

kaitannya dengan tanaman, mesofauna dan mikrofauna

dalam menstimulasikan mikroorganisma dan pemendapan najis yang mana baik untuk meningkatkan kesuburan tanah.

5. Jaringan makanan dapat menunjukkan kerumitan biologi, dan juga kesihatan tanah. Terangkan bagaimana pengurusan tanah dapat

mengekalkan kesihatan tanah?

Untuk mengekalkan kesihatan tanah, kaedah kawalan biologi perlu digunakan. Kaedah kawalan biologi merupakan suatu alternatif kepada kelemahan penggunaan bahan kimia untuk menghapuskan serangga dan makhluk perosak dalam sektor pertanian. Kawalan biologi bermaksud, menggunakan sesuatu organisma untuk mengawal pembiakan atau populasi organisma lain yang mendatangkan kerosakan. Dengan kawalan biologi, pencemaran alam dapat diatasi. Ini kerana penggunaan racun serangga perosak akan menyebabkan pencemaran alam dan akan membunuh bakteria yang berfaedah. Selain itu, racun kimia juga akan mencemarkan sumber air dan merosakan kesihatan tanah. Akibatnya ia mengancam kelestarian hidup alam sekitar. Kawalan biologi tidak melibatkan bahan kimia. Hal ini menyebabkan alam sekitar terpelihara. Penggunaan kaedah biologi seharusnya digalakkan kerana lebih menguntungkan dan menjamin keseimbangan ekologi alam.

6. Terangkan bagaimana biota tanah menyumbangkan kepada fungsi tanah di dalam ekosistem. Apakah kawalan ekosistem yang dilakukan?

Biota tanah merupakan sekumpulan organisma yang menjadikan tanah sebagai habitatnya. Antara sumbangan biota tanah kepada ekosistem adalah:a. Mengekalkan proses-proses penting seperti penyimpanan karbon, kitaran nutrien dan diversiti spesies tumbuhan. b. Menambah kesuburan tanah, pemulihan tanah dan

penyerapan nutrien oleh tumbuhan dan proses biodegrasi, pengurangan sisa merbahaya dan sebagai pengawal haiwan perosak melalui kaedah kawalan biologi secara semulajadi.

KHAIRIEYATUL AIZA BINTI AZIS (761123-01-6632) PPG AMBILAN FEB 2012 - SCEB

SCE 3107

EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI Meningkatkan produktiviti dan penghasilan tanaman melalui proses kitar semula nutrien asas yang diperlukan oleh keseluruhan ekosistem seperti nitrogen, fosforus, kalium dan kalsium.

c.

d.

Pemecahan bahan organik kepada humus yang menggalakkan dan meningkatkan pengekalan dalam kelembapan tanah.

e.

Peningkatan ketirisan tanah dan menggalakkan penyusupan air yang akan mengurangkan pengaliran air di permukaan dan mengurangkan hakisan tanah.

Kesimpulan : Ekosistem tanah adalah sangat penting bagi kehidupan makrofauna. Terdapat pelbagai jenis makrofauna di dalam tanah. Makrofauna memainkan peranan yang sangat penting dalam membekalkan nutrisi kepada tumbuhan dengan menguraikan kebanyakkan benda hidup secara semulajadi. Di dapati makrofauna di lokasi 1 (kawasan terlindung sepenuhnya) adalah lebih banyak bilangannya berbanding dengan lokasi 2 (kawasan terdedah kepada cahaya matahari sepenuhnya). Ini adalah disebabkan keadaan lokasi 1 yang mempunyai kandungan organik yang lebih tinggi, mudah digembur dan mempunyai saliran yang baik yang lebih sesuai didiami oleh lebih banyak makrofauna. Lapisan Horizon O (kawasan tanah terlindung sepenuhnya daripada cahaya matahari) mempunyai bilangan makrofauna yang banyak. Hipotesis diterima.

10

KHAIRIEYATUL AIZA BINTI AZIS (761123-01-6632) PPG AMBILAN FEB 2012 - SCEB

SCE 3107

EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

LAMPIRAN : PROSES KERJA

Sampel tanah lapisan atas dimasukkan ke dalam bikar

Sampel tanah lapisan bawah dimasukkan ke dalam bikar

11

KHAIRIEYATUL AIZA BINTI AZIS (761123-01-6632) PPG AMBILAN FEB 2012 - SCEB

SCE 3107

EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

Alat dan bahan yang digunakan untuk mengenal pasti makrofauna yang terdapat di dalam tanah lapisan atas dan lapisan bawah

Tanah di kedua-dua lapisan dicampurkan dan dimasukkan kedalam corong Tullgren

12

KHAIRIEYATUL AIZA BINTI AZIS (761123-01-6632) PPG AMBILAN FEB 2012 - SCEB

SCE 3107

EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

Larutan formalin dimasukkan kedalam bikar dan diletakkan dibawah corong Tullgren

Corong Tullgren ditutup dan mentol dinyalakan. Pemerhatian direkodkan selepas 2 hari

13

KHAIRIEYATUL AIZA BINTI AZIS (761123-01-6632) PPG AMBILAN FEB 2012 - SCEB

SCE 3107

EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

HASIL PEMERHATIAN

Makrofauna terampai di atas permukaan larutan formalin

Larutan formalin yang mengandungi makrofauna dituangkan ke dalam piring petri untuk di kenal pasti

14

KHAIRIEYATUL AIZA BINTI AZIS (761123-01-6632) PPG AMBILAN FEB 2012 - SCEB

SCE 3107

EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

Alat dan radas digunakan untuk mengenal pasti jenis dan bilangan makrofauna

Hasil Makrofauna yang telah dikumpulkan

15

KHAIRIEYATUL AIZA BINTI AZIS (761123-01-6632) PPG AMBILAN FEB 2012 - SCEB

SCE 3107

EKOSISTEM DAN BIODIVERSITI

BIBLIOGRAFI
1. Gan W.Y. (2012). Eksplorasi : Biologi Tingkatan 4 KBSM. Selangor: Oxford Fajar Sdn.Bhd

2. Risky Ridha. (Feb 22, 2012). Diakses pada 16 Ogos 2013 dari Agriculture: Biologi Tanah http://riskyridhaagriculture.blogspot.com/2012/02/biologi-tanah.html 3. Sabah. (Feb 26, 2003). Diakses pada Ogos 10, 2013 dari Bahagian 3: Ekosistem Tanah Lembap http://www.wildlife.sabah.gov.my/edu/tanah%20lembab/bahagian%203.pdf 4. Sekolah Menengah Teknik Alor Star. (n.d). Diakses pada Ogos 16, 2013 dari Nota Sains Pertanian: Tanah http://sainspertanian.wordpress.com/nota-sp/tanaman/tanah/ 5. Wikipedia. (n.d). Diakses pada Ogos 16, 2013 dari Wikipedia: Makrofauna http://id.wikipedia.org/wiki/Fauna#Makrofauna

16

KHAIRIEYATUL AIZA BINTI AZIS (761123-01-6632) PPG AMBILAN FEB 2012 - SCEB